Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Nhiệm Kỳ 2022 - 2027


VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO VIỆT NAM TOÀN QUỐC
LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
_________________________

Click vào để xem chi tiết nội dung

 
01
image 20221120154650 1
02
image 20221120155017 2
03
image 20221120155120 3
04
image 20221120155217 4
05
image 20221120155313 5
06

THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX,

NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 
 
ANH TRIEN LAM
chi vien

Click vào để xem toàn văn bài tham luận

 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

15
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh
16
VAI TRÒ CỦA TỰ VIỆN PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
17
VĂN HÓA - TINH THẦN DÂN TỘC TRONG PHƯƠNG CHÂM “ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang
18
GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH NHÂN SỰ NGUỒN CHO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
19
CẦN HỌC TẬP VÀ PHÁT HUY PHẬT GIÁO TRÚC LÂM QUA MỘC BẢN KINH CHÙA VĨNH NGHIÊM.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
20
HOẰNG PHÁP VÀ TU HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
21
THAM LUAN 21 copy

VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO BẮC NINH TRONG VIỆC
ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, GIỮ GÌN THUẦN PHONG MỸ TỤC CỦA DÂN TỘC VÀ VĂN HÓA PHẬT GIÁO

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh

22
THAM LUAN 22 copy
BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẾN TRE
30 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre
23
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐẾN TĂNG NI TRẺ TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
24
CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH THUẬN
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
25
CÔNG TÁC TĂNG SỰ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
26
PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP Ở VÙNG SÂU VÙNG XA CỦA TỔ QUỐC
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
27
VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH MỚI
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
28
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU TÂM
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông
29
TĂNG NI PHẬT GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
30
THỰC TRẠNG TĂNG NI TRẺ TRONG SỨ MẠNG HOẰNG PHÁP THỜI ĐẠI 4.0
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
31
TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai
32
PHẬT GIÁO VÙNG SÂU, VÙNG XA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
33
PHẬT GIÁO HÀ NAM VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
33a
MAU BANNER

KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - TRÁCH NHIỆM LÀ SỨC MẠNH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC CẤP GIÁO HỘI
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương

34
35
MỘT SỐ KHÓ KHĂN, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁP CHẾ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP TỈNH
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
36
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHỨC SẮC PHẬT GIÁO TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang
37
PHẬT GIÁO TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH KON TUM HIỆN NAY
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum
38
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TRÊN VÙNG TÂY BẮC QUA CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu
39
PHẬT GIÁO VỚI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI
Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
40
CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC VỀ CHỦ ĐỀ: KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
41
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TĂNG NI, PHẬT TỬ TRONG ĐOÀN KẾT THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
42
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An
43
MỐI LIÊN KẾT GIỮA PHẬT GIÁO VỚI TUỔI TRẺ VIỆT NAM TRONG XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI CÓ THẬT SỰ BỀN VỮNG?
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
44
CÔNG TÁC PHẬT SỰ - PHỤNG ĐẠO YÊU NƯỚC CỦA PHẬT GIÁO TỈNH NGHỆ AN
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
45
PHẬT GIÁO NINH BÌNH CHUNG TAY XÂY DỰNG NHỮNG MÔ HÌNH ẤM TÌNH ĐOÀN KẾT LƯƠNG - GIÁO
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
46
SỨ MỆNH HOẰNG PHÁP TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
47
VAI TRÒ CỦA TRỤ TRÌ VỚI CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY
Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Phú Thọ
48
TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ VỚI CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên
49
HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP
Ban Trị sự GHPHVN tỉnh Quảng Bình
50
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam
51
PHẬT GIÁO QUẢNG NINH PHÁT TRIỂN TRÊN NỀN TẢNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN PHẬT GIÁO TRÚC LÂM TRONG THỜI ĐẠI MỚI
BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
52
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI NÂNG TẦM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng
53
CON NGƯỜI SƠN LA THUẦN THÀNH VỚI PHẬT GIÁO TRONG SUỐT BỀ DÀY LỊCH SỬ CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ
DÂN TỘC

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
54
PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁO DỤC
TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Tây Ninh
55
VAI TRÒ HOẰNG PHÁP
CHO THANH THIẾU NIÊN HIỆN NAY

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
56
PHẬT GIÁO THÁI NGUYÊN VỚI NHỮNG PHƯƠNG THỨC
XÂY DỰNG GIÁO HỘI NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
57
MỞ RA TRIỂN VỌNG LIÊN KẾT SỨC MẠNH CỦA PHẬT GIÁO
TRONG KHU VỰC ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
CHO PHẬT GIÁO BẮC MIỀN TRUNG TRONG TƯƠNG LAI

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá
58
KỶ CƯƠNG ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN
LÀ NỀN TẢNG CỦA SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
59
BƯỚC CHUYỂN THỜI ĐẠI TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP TỈNH

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
60
BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO TỈNH TUYÊN QUANG
VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN, AN SINH XÃ HỘI
THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
61
z3897902211963 2f7b90ba0038d53d731d1676012e3ea5
ỨNG DỤNG THÁI ĐỘ VÔ NGÃ
TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long
62
SỨ GIẢ NHƯ LAI TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
63
TĂNG NI TRẺ VỚI PHẬT GIÁO VÙNG CAO
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
64
VAI TRÒ BAN ĐIỀU PHỐI VÀ HỢP TÁC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Thượng tọa Thích Minh Quang
Trưởng Ban Điều Phối và Hợp Tác
GHPGVN và Giáo hội Liên Minh Phật Giáo Lào
65
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC
Thích Nữ Giới Tánh
Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc
66
QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TRONG THỜI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Ni sư Thích Nữ Tâm Trí
Ủy viên HĐTS GHPGVN
Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản
67
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TĂNG SỰ HIỆN NAY
THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

HT. Thích Thanh Tân
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
68

CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA TỪ THIỆN NHÂN ĐẠO
CỦA PHẬT GIÁO HÀ NỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ni trưởng Thích Đàm Lan
Trưởng Ban TTXH GHPGVN Tp. Hà Nội
69
Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHI LỄ PHẬT GIÁO
Thượng tọa Thích Minh Quang
Trưởng BTSGHPGVN tỉnh Ninh Bình
70
MỘT VÀI SUY NGHĨ
VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC HIỆN NAY

Đại đức Thích Vạn Lợi
Trung tâm biên, phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế
Thuộc Ban Phật giáo Quốc tế TWGHPGVN
71
NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Thượng tọa Thích Thông Đạo
Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
72

HOẠT ĐỘNG PHẬT GIÁO CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ,
TỪ SUY TƯ ĐẾN VIỆC TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP

Thượng tọa Thích Giác Duyên
Giám đốc Trung tâm NCTG thuộc Viện NCPHVN;
Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai
73
MỐI QUAN HỆ GIỮA CƯ SĨ TRÍ THỨC VÀ PHẬT GIÁO
Ths. Thích Thiện Huy
Uỷ Viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai
74
SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA PHẬT GIÁO VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI
Thượng tọa tiến sĩ Thích Giải Hiền
Trưởng Ban Hoằng GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
75
THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA
TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO VĨNH PHÚC

Đại đức Thích Đạo Tịnh
Ban TTTT GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
76
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÀM TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ
ĐĐ. Thích Tâm Thành
Chánh Thư Ký - Trưởng BTTTT GHPGVN tỉnh Nghệ An
77
MỘT SỐ NGUỒN LỰC TRỌNG TÂM PHẬT GIÁO ĐỒNG NAI
Đại đức, Thạc sĩ Thích Thiện Trí
Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai
78
NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG QUAN HỆ QUỐC TẾ
PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI HỘI NHẬP

Đại đức Tiến sĩ Thích Thanh Tâm
79
HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đại đức Thích Đạo Thịnh
Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN
80
ĐÔI ĐIỀU VỀ GIÁO DỤC NI GIỚI TRẺ THỜI HỘI NHẬP
Tỷ khiêu Ni Thích Nhật Khương
Trưởng tiểu Ban Giáo Dục
Phân Ban Đặc trách Ni giới TWGHPGVN
81
“KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN”
4 ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT CÁ NHÂN
CŨNG NHƯ MỘT TỔ CHỨC PHẬT GIÁO
TRONG THỜI HIỆN ĐẠI

Ni sư Thích nữ Huệ Đức
Phó Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây