Văn bản theo chủ đề: Văn kiện đạI hộI phật giáo khóa ix

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình 20/11/2022 45. PHẬT GIÁO NINH BÌNH CHUNG TAY XÂY DỰNG NHỮNG MÔ HÌNH ẤM TÌNH ĐOÀN KẾT LƯƠNG - GIÁO Tải tập tin
52 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ 20/11/2022 46. SỨ MỆNH HOẰNG PHÁP TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY Tải tập tin
53 Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Phú Thọ 20/11/2022 47.VAI TRÒ CỦA TRỤ TRÌ VỚI CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY Tải tập tin
54 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên 20/11/2022 48. TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ CỦA PHẬT GIÁO TRONG LÒNG DÂN TỘC VIỆT TỪ KHI DU NHẬP ĐẾN NAY Tải tập tin
55 Ban Trị sự GHPHVN tỉnh Quảng Bình 20/11/2022 49. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP Tải tập tin
56 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam 20/11/2022 50. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY Tải tập tin
57 BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh 20/11/2022 51.PHẬT GIÁO QUẢNG NINH PHÁT TRIỂN TRÊN NỀN TẢNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN PHẬT GIÁO TRÚC LÂM TRONG THỜI ĐẠI MỚI Tải tập tin
58 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng 20/11/2022 52. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI NÂNG TẦM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Tải tập tin
59 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La 20/11/2022 53. CON NGƯỜI SƠN LA THUẦN THÀNH VỚI PHẬT GIÁO TRONG SUỐT BỀ DÀY LỊCH SỬ CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC Tải tập tin
60 Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Tây Ninh 20/11/2022 54. PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁO DỤC TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG Tải tập tin
61 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình 20/11/2022 55. VAI TRÒ HOẰNG PHÁP CHO THANH THIẾU NIÊN HIỆN NAY Tải tập tin
62 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 20/11/2022 56. PHẬT GIÁO THÁI NGUYÊN VỚI NHỮNG PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG GIÁO HỘI NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH Tải tập tin
63 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá 20/11/2022 57. MỞ RA TRIỂN VỌNG LIÊN KẾT SỨC MẠNH CỦA PHẬT GIÁO TRONG KHU VỰC ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CHO PHẬT GIÁO BẮC MIỀN TRUNG TRONG TƯƠNG LAI Tải tập tin
64 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế 20/11/2022 58. KỶ CƯƠNG ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN LÀ NỀN TẢNG CỦA SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI Tải tập tin
65 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang 20/11/2022 59. BƯỚC CHUYỂN THỜI ĐẠI TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP TỈNH Tải tập tin
66 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang 20/11/2022 60. BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO TỈNH TUYÊN QUANG VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN, AN SINH XÃ HỘI THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP Tải tập tin
67 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long 20/11/2022 61. ỨNG DỤNG THÁI ĐỘ VÔ NGÃ TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI Tải tập tin
68 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc 20/11/2022 62. SỨ GIẢ NHƯ LAI TRONG THỜI ĐẠI MỚI Tải tập tin
69 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái 20/11/2022 63. TĂNG NI TRẺ VỚI PHẬT GIÁO VÙNG CAO Tải tập tin
70 Thượng tọa Thích Minh Quang Trưởng Ban Điều Phối v 20/11/2022 64. VAI TRÒ BAN ĐIỀU PHỐI VÀ HỢP TÁC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
71 Thích Nữ Giới Tánh Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Qu 20/11/2022 65. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC Tải tập tin
72 Ni sư Thích Nữ Tâm Trí Ủy viên HĐTS GHPGVN Chủ tịc 20/11/2022 66. QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Tải tập tin
73 HT. Thích Thanh Tân Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 20/11/2022 67. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TĂNG SỰ HIỆN NAY THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP Tải tập tin
74 Ni trưởng Thích Đàm Lan Trưởng Ban TTXH GHPGVN Tp. 20/11/2022 68. CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA TỪ THIỆN NHÂN ĐẠO CỦA PHẬT GIÁO HÀ NỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tải tập tin
75 Thượng tọa Thích Minh Quang Trưởng BTSGHPGVN tỉnh 20/11/2022 69. Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHI LỄ PHẬT GIÁO Tải tập tin
76 Đại đức Thích Vạn Lợi Trung tâm biên, phiên dịch t 20/11/2022 70. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC HIỆN NAY Tải tập tin
77 Thượng tọa Thích Thông Đạo Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đ 20/11/2022 71. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Tải tập tin
78 Thượng tọa Thích Giác Duyên Giám đốc Trung tâm NCT 20/11/2022 72. HOẠT ĐỘNG PHẬT GIÁO CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, TỪ SUY TƯ ĐẾN VIỆC TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP Tải tập tin
79 Ths. Thích Thiện Huy Uỷ Viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng 20/11/2022 73. MỐI QUAN HỆ GIỮA CƯ SĨ TRÍ THỨC VÀ PHẬT GIÁO Tải tập tin
80 Thượng tọa tiến sĩ Thích Giải Hiền Trưởng Ban Hoằn 20/11/2022 74. SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA PHẬT GIÁO VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI Tải tập tin
81 Đại đức Thích Đạo Tịnh Ban TTTT GHPGVN tỉnh Vĩnh P 20/11/2022 75. THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO VĨNH PHÚC Tải tập tin
82 ĐĐ. Thích Tâm Thành Chánh Thư Ký - Trưởng BTTTT GH 20/11/2022 76. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÀM TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ Tải tập tin
83 Đại đức, Thạc sĩ Thích Thiện Trí Phó Thư ký BTS GH 20/11/2022 77. MỘT SỐ NGUỒN LỰC TRỌNG TÂM PHẬT GIÁO ĐỒNG NAIĐại đức, Thạc sĩ Thích Thiện Trí Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai Tải tập tin
84 Đại đức Tiến sĩ Thích Thanh Tâm 20/11/2022 78. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG QUAN HỆ QUỐC TẾ PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI HỘI NHẬP Tải tập tin
85 Đại đức Thích Đạo Thịnh Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trun 20/11/2022 79. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
86 Tỷ khiêu Ni Thích Nhật Khương Trưởng tiểu Ban Giáo 20/11/2022 80. ĐÔI ĐIỀU VỀ GIÁO DỤC NI GIỚI TRẺ THỜI HỘI NHẬP Tải tập tin
87 Ni sư Thích nữ Huệ Đức Phó Thư ký Phân ban Ni giới 20/11/2022 81. “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN” 4 ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT CÁ NHÂN CŨNG NHƯ MỘT TỔ CHỨC PHẬT GIÁO TRONG THỜI HIỆN ĐẠI Tải tập tin
88 Tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, Thủ 22/11/2022 6. THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 - 2027 Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây