STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
251 19/5/2023 17/05/2023 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 TẠI VĂN PHÒNG 2 TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
252 19/5/2023 17/05/2023 DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 Tải tập tin
253 19/5/2023 17/05/2023 BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
254 Bồ tát Thích Quảng Đức 30/05/2023 TIỂU SỬ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC Tải tập tin
255 Số: 794/QĐ-HĐTS 02/10/2023 Quyết định: V/v Ban hành Quy chế Hoạt động Ban Quản trị cơ sở, tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tải tập tin
256 Số: 795/TT-HĐTS 02/10/2023 Thông tư: Hướng dẫn thành lập Ban Quản Trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022 -2027 Tải tập tin
257 Số: /QĐ-HĐTS 02/10/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN TRỊ CƠ SỞ TỰ VIỆN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHIỆM KỲ (2022-2027) Tải tập tin
258 KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ 10/10/2023 TÀI LIỆU KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ Tải tập tin
259 HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 – 202 01/01/2024 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027) Tải tập tin
260 BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
261 BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
262     Số: 055/BC-BHDPT 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
263 BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
264 BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
265 Số: 098/BC-BVHTƯ 11/01/2024 BÁO CÁO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
266 BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
267 BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
268 Số:     /BC-PGQT 11/01/2024 BÁO CÁO PHẬT SỰ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024 CỦA BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
269 Số: 33/BC-BPCTƯ 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN PHÁP CHẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
270 BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
271 BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG T.Ư 11/01/2024 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG NĂM 2023 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024 Tải tập tin
272 Số: 20-23/BC-VNCPHVN 11/01/2024 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CUỐI NĂM 2023 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Tải tập tin
273 PHÂN VIỆN NCPHVN TẠI HÀ NỘI NĂM 11/01/2024 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHẬT SỰ PHÂN VIỆN NCPHVN TẠI HÀ NỘI NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 Tải tập tin
274 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
275  Ngày 13 /01/2024 (03/12& 11/01/2024 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN Tải tập tin
276 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ S 12/01/2024 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
277 ​​​​​​​BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 14/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
278 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024 CỦA GHPGVN 14/01/2024 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
279 Số: 038 /NQ-HĐTS 15/01/2024 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ KỲ 3 KHÓA IX HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
280 Số: 09/QĐ-BHP 26/03/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc thuyết giảng Tải tập tin
281 số 94 /QĐ-HĐTS 26/03/2024 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
282 Số: 07/KH-PBNG 29/03/2024 TÀI LIỆU ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO Tải tập tin 1 Tải tập tin 2 Tải tập tin 3 Tải tập tin 4 Tải tập tin 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây