STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang 19/11/2022 32. PHẬT GIÁO VÙNG SÂU, VÙNG XA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tải tập tin
152 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai 19/11/2022 31. TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Tải tập tin
153 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp 19/11/2022 30. THỰC TRẠNG TĂNG NI TRẺ TRONG SỨ MẠNG HOẰNG PHÁP THỜI ĐẠI 4.0 Tải tập tin
154 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên 19/11/2022 29. TĂNG NI PHẬT GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI MỚI Tải tập tin
155 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông 19/11/2022 28. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU TÂM Tải tập tin
156 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk 19/11/2022 27. VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH MỚI Tải tập tin
157 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng 19/11/2022 26. PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP Ở VÙNG SÂU VÙNG XA CỦA TỔ QUỐC Tải tập tin
158 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận 19/11/2022 25. CÔNG TÁC TĂNG SỰ Tải tập tin
159 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận 19/11/2022 24. CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH THUẬN Tải tập tin
160 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương 19/11/2022 23. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐẾN TĂNG NI TRẺ TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP Tải tập tin
161 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre 19/11/2022 22. BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẾN TRE 30 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tải tập tin
162 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh. 19/11/2022 21. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO BẮC NINH TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, GIỮ GÌN THUẦN PHONG MỸ TỤC CỦA DÂN TỘC VÀ VĂN HÓA PHẬT GIÁO Tải tập tin
163 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn 19/11/2022 20. HOẰNG PHÁP VÀ TU HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 Tải tập tin
164 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang 19/11/2022 19. CẦN HỌC TẬP VÀ PHÁT HUY PHẬT GIÁO TRÚC LÂM QUA MỘC BẢN KINH CHÙA VĨNH NGHIÊM. Tải tập tin
165 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/11/2022 18. GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH NHÂN SỰ NGUỒN CHO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
166 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang 19/11/2022 17. VĂN HÓA - TINH THẦN DÂN TỘC TRONG PHƯƠNG CHÂM “ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
167 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng 19/11/2022 16. VAI TRÒ CỦA TỰ VIỆN PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ Tải tập tin
168 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh 19/11/2022 15. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tải tập tin
169 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội 19/11/2022 14. HOẰNG PHÁP TẠI CÁC VÙNG NÔNG THÔN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Tải tập tin
170 Phân ban Đặc trách Ni giới TWGHPGVN Khu vực phía B 19/11/2022 13. GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NÀO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN BAN NI GIỚI PHÍA BẮC NHIỆM KỲ 2022 - 2027 Tải tập tin
171 Ban Hướng dẫn Phật tử TWGHPGVN 19/11/2022 12. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CƯ SĨ, PHẬT TỬ TRONG THỜI ĐẠI ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN Tải tập tin
172 Ban Giáo dục Phật giáo TWGHPGVN 19/11/2022 11. HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Tải tập tin
173 Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN 19/11/2022 10. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SỨ MỆNH XIỂN DƯƠNG PHẬT GIÁO THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tải tập tin
174 Hòa thượng Thích Giác Liêm 19/11/2022 9. HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ IX “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN” Tải tập tin
175 Thượng toạ Thích Thọ Lạc 19/11/2022 8. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Tải tập tin
176 Hoà thượng Thích Huệ Thông 19/11/2022 7. GIÁO DỤC LÀ NỀN TẢNG QUY HOẠCH NHÂN SỰ CHO GIÁO HỘI Tải tập tin
177 Hoà thượng, TS Thích Thanh Điện 19/11/2022 6. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP Tải tập tin
178 Hòa thượng Thích Thiện Thống 18/11/2022 5. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM KẾ THỪA LỊCH SỬ VÀNG SON Tải tập tin
179 Hòa thượng Đào Như 18/11/2022 4. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG NGÔI NHÀ CHUNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
180 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII 18/11/2022 04. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017 - 2022) Tải tập tin
181 Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện 18/11/2022 3. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: TỪ MÔ HÌNH ĐẾN XU THẾ THỜI ĐẠI Tải tập tin
182 HT TS Thích Gia Quang 18/11/2022 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI 4.0 Tải tập tin
183 Hòa thượng Thích Thiện Pháp 19/11/2022 1. QUẢN LÝ TĂNG SỰ - NHỮNG THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Tải tập tin
184 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT 18/11/2022 05. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
185 HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN 18/11/2022 03. DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO VIỆT NAM TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 - 2027 Tải tập tin
186 NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN 18/11/2022 02. NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN IX, NHIỆM KỲ (2022-2027) Tải tập tin
187 CHƯƠNG TRÌNH & LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 18/11/2022 01. CHƯƠNG TRÌNH & LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX (Ngày 26-29/11/2022) Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây