Văn bản theo chủ đề: Nhân sự các Ban, Viện Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 038 /QĐ-HĐTS 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
2 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 13/01/2023 DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017-2022) VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI THUỘC BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022-2027) Ngày 10/01/2023 (19/12/Nhâm Dần) Tải tập tin
3 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 13/01/2023 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017-2022) CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
4 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 13/01/2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Nhiệm kỳ IX (2022-2027) Tải tập tin
5 Số: 025/QĐ - HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH v/V Chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
6 Số: 26/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
7 Số: 027/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
8 Số: 028/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
9 Số: 029/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
10 Số: 030/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
11 Số: 031/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
12 Số: 032/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
13 Số: 033/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
14 Số: 035/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
15 Số: 036/QĐ-HĐTS 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
16 Số: 034/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
17 Số: 037/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
18 Số: 038/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây