QUYẾT ĐỊNH V/v Phân công các Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phụ trách chỉ đạo, điều phối công tác Phật sự tại các Ban Trị sự địa phương nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 45/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 17/01/2023
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

                                                                                      
      
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 Số: 45/QĐ-HĐTS                                           Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Phân công các Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phụ trách chỉ đạo, điều phối công tác Phật sự tại các Ban Trị sự địa phương nhiệm kỳ (2022 - 2027)

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII, 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐTS ngày 29/11/2022 Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) GHPGVN;
Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Khóa IX, nhiệm kỳ (2022-2027) GHPGVN;
Xét đề nghị của Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Phân công các Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phụ trách chỉ đạo, điều phối công tác Phật sự tại các Ban Trị sự địa phương nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo danh sách đính kèm).
      Điều 2. Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự được phân công chịu trách nhiệm giữ mối liên hệ thường xuyên giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự với Ban Trị sự các địa phương trong việc chỉ đạo, điều phối, nắm bắt, giám sát việc thực hiện các hoạt động Phật sự theo Nghị quyết, Thông tư của Hội đồng Trị sự.
      Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự và Chư tôn đức có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                                   TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Như  điều 3;                                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố;
- Vụ PG (BTGCP);
- A02 BCA;
- Ban Tôn giáo (SNV) tỉnh , thành phố;
- PA02 CA tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP1, VP2.                                                                                         Hòa thượng Thích Thiện NhơnGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
DANH SÁCH CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
PHỤ TRÁCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU PHỐI CÔNG TÁC PHẬT SỰ TẠI
CÁC BAN TRỊ SỰ ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-HĐTS ngày 15/01/2023)
 
      1. HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương:
- Hưng Yên
- Lai Châu
- Nghệ An
- Thái Nguyên
     2. HT. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Viện trưởng Phân viện NCPHVN tại Hà Nội:
- Cao Bằng
- Hà Giang
- Phú Thọ
- Tuyên Quang
    3. HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Hoằng pháp Trung ương:
- Hà Nội
- Hà Tĩnh
- Hòa Bình
- Thanh Hóa
    4. HT. Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội Trung ương:
- Hải Dương
- Hải Phòng
- Lạng Sơn
    5. HT. Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương:
- Nam Định
- Thái Bình
- Ninh Bình
    6. HT. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội:
- Bắc Kạn
- Hà Nam
- Sơn La
- Quảng Ninh
    7. TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương:
- Bắc Giang
- Bắc Ninh
- Điện Biên
- Vĩnh Phúc
- Bình Phước
    8. HT. Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương:
- Lào Cai
- Yên Bái
    9. HT. Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương, Đặc trách Phật giáo Việt Nam tại Lào:
- Quảng Bình
- Ban Điều phối GHPGVN tại Lào
    10. HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Ban Kiểm soát Trung ương:
 - Tp. Hồ Chí Minh
 - Long An
 - Vĩnh Long
   11. TT. Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính Trung ương:
 - Bến Tre
 - Tiền Giang
 - Hậu Giang
   12. HT. Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS:
 - Cần Thơ
 - Cà Mau
 - Bạc Liêu
 - Sóc Trăng
   13. HT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS:
  - An Giang
  - Kiên Giang
  - Đồng Tháp
  - Trà Vinh
   14. HT. Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS:
   - Bà Rịa - Vũng Tàu
   - Ninh Thuận
   - Bình Thuận
   15. HT. Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Pháp chế Trung ương:
   - Bình Dương
   - Đồng Nai
   - Tây Ninh
   16. HT. Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương:
   - Quảng Trị
   - Thừa Thiên Huế
   - Quảng Nam
   - Quảng Ngãi
   - Bình Định
   - Đà Nẵng
   - Khánh Hòa
   - Phú Yên
    17. HT. Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS:
   - Kon Tum
   - Gia Lai
   - Đăk Lăk
   - Đăk Nông
   - Lâm Đồng
   18. HT. Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS:
   - Hệ phái Nam tông Khmer
   19. HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:
   - Hệ phái Khất sĩ
   20. HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS:
  - Hệ phái Nam tông Kinh.
 
 

                                                     
                                

             

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây