QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 225/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 225/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
nhiệm kỳ (2022 - 2027)
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
             Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
         Căn cứ Công văn số 111/BTG-TGK ngày 19/4/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027;
         Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-BTST ngày 30/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 28 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NGHỆ AN
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-HĐTS ngày 07/6/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thanh Nhiễu
(Vũ Đức Chính)
Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
TT. Thích Thọ Lạc
(Trần Văn Duẩn)
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
NS. Thích Nữ Diệu Nhẫn
(Đinh Thị Hòa)
Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Thành
(Hồ Trọng Thanh
Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hải
(Nguyễn Văn Quang)
Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Châu Phong
(Hồ Sỹ Biên)
Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Trần Văn Cường)
Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Bảo
(Võ Văn Châu)
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tài chính Kinh tế GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hương
(Ngô Chung Hội)
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Định Tuệ
(Trương Văn Thuận)
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Minh
(Nguyễn Khắc Toàn)
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Thiền Tuệ
(Nguyễn Thanh Tiến)
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
SC. Thích Nữ Quảng Tịnh
(Nguyễn Thị Thanh)
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thông Kiên
(Phạm Văn Sơn)
Ủy viên Thường trực, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Tựu
(Đậu Văn Thắm)
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hiển
(Nguyễn Đình Quang)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Quang
(Phạm Hùng)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thanh
(Trần Đình Đại)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Văn
(Lê Việt Cường)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hiếu
(Văn Viết Hiếu)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Vĩnh Thường
(Bùi Phạm Quang Trung)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Tuệ
(Nguyễn Bá Minh)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Ngọc
(Trần Kim Ngọc)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
SC. Thích Nữ Huệ Hiếu
(Đặng Thị Thuận)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
SC. Thích Nữ Quảng Diệu
(Đậu Thị Long)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Ngộ
(Ngô Bảo Ngọc)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Định
(Vũ Ngọc Chiến)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Tịnh
(Thái Đình Mùi)
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
Tổng số: 28 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 15 vị
                                                            - Ủy viên               : 13 vị

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây