QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 345/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 345/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
             Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
             Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
           Căn cứ Công văn số 1668/SNV-TG ngày 21/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận thông báo kết quả người được bổ nhiệm bầu cử, suy cử làm chức việc;
           Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-BTS ngày 12/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 31 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH CAO BẰNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 345/QĐ-HĐTS ngày 10/8/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (11 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Gia Quang
(Đồng Văn Thu)
1954 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Đường
(Mai Văn Đường)
1972 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Hải
(Trần Văn Có)
1977 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Đại đức Thích Thanh Hậu
(Nguyễn Xuân Hậu)
1976 Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính  GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Đại đức Thích Thanh Phương
(Lưu Viết Thương)
1976 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Đại đức Thích Thanh Thiện
(Trần Văn Duệ)
1973 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Sư cô Thích nữ Diệu Thông
(Ngô Thị Thảo)
1973 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Đại đức Thích Thanh Dương
(Trần Văn Dương)
1986 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Đại đức Thích Thanh Trường
(Phạm Văn Tường)
1983 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Đại đức Thích Thanh Sơn
(Nguyễn Xuân Trường)
1990 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Cao Bằng
 1.  
Đại đức Thích Đức Nghiêm
(Tôn Quốc Đạt)
1997 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Cao Bằng
II. ỦY VIÊN (20 VỊ)
1 Sư cô Thích nữ Lệ Thành
(Nguyễn Thị Vân Phương)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
2 Đại đức Thích Bản Chân
(Lê Thanh Tùng)
1995 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
3 Đại đức Thích Thanh Thái
(Bùi Văn Đô)
1997 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
4 Sư cô Thích nữ Huệ Từ
(Trần Thị Lam)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
5 Sư cô Thích Đàm Hợp
(Trần Thị Yến)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
6 Sư cô Thích Diệu Tuệ
(Vũ Thị Hạnh)
1998 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
7 Cư sĩ Đinh Sơn Tùng 1940 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
8 Cư sĩ Trần Thúy Hương 1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
9 Cư sĩ Hoàng Thị Vân Nam 1951 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
10 Cư sĩ Lê Thị Hà 1970 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
11 Cư sĩ Ngô Hoàng Thi 1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
12 Cư sĩ Vương Thị Viền 1948 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
13 Cư sĩ Bùi Thị Hồi 1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
14 Cư sĩ Phạm Thị Hải 1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
15 Cư sĩ Trần Thị Ngân 1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
16 Cư sĩ Lê Thị Chính 1954 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
17 Cư sĩ Triệu Thị Thanh Bình 1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
18 Cư sĩ Lê Thành Công 1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
19 Cư sĩ Ngô Thị Mạc 1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
20 Cư sĩ Nguyễn Thị Vĩnh 1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng

Tổng số: 31 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 11 vị
                                                             - Ủy viên               : 20 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây