QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 441/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 441/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
           Căn cứ Công văn số 980/SNV-TG ngày 14/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận người được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027;
           Căn cứ Đề nghị số 08/ĐN-BTS ngày 12/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang về việc chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang  khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 26 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Thiện Văn làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 441/QĐ-HĐTS ngày 12/10/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (13 VỊ)
 1.  
Thượng tọa Thích Thiện Văn
(Nguyễn Long Biên)
1959 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Thượng tọa Thích Chiếu Hương
(Trần Quang Mạnh)
1972 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Thạch
(Trần Văn Dũng)
1973 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Ni sư Thích Đàm Thuấn
(Nguyễn Thị Liên)
1962 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Đại đức Thích Thanh Vịnh
(Triệu Tiến Tô)
1975 Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Đại đức Thích Tục Huyên
(Phạm Văn Huyên)
1976 Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Đại đức Thích Thanh Ánh
(Nguyễn Văn Nam)
1975 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Đại đức Thích Pháp Minh
(Nguyễn Văn Chiến)
1984 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Đại đức Thích Pháp Tuệ
(Vũ Đình Tiến)
1985 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Sư cô Thích Đàm Đức
(Nguyễn Thị Lan)
1956 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Sư cô Thích Đàm Thiện
(Nguyễn Thị Kim)
1971 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Sư cô Thích Đàm Lợi
(Tống Thị Thắng)
1958 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
 1.  
Sư cô Thích Tâm Thiện
(Nguyễn Thị Linh)
1983 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
II. ỦY VIÊN (13 VỊ)
1 Thượng tọa Thích Tục Vinh
(Trương Lý Vinh)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
2 Ni sư Thích Đàm Tuệ
(Nguyễn Thị Sung)
1946 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
3 Đại đức Thích Thanh Tuấn
(Nguyễn Văn Tuyên)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
4 Đại đức Thích Minh Quyết
(Nguyễn Văn Thống)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
5 Ni sư Thích Đàm Đạo
(Bùi Thị Nụ)
1936 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
6 Sư cô Thích Đàm Nghiêm
(Đỗ Thị Hằng)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
7 Sư cô Thích Đàm Thủy
(Nguyễn Thị Huề)
1960 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
8 Sư cô Thích Đàm Nguyệt
(Thân Thị Thịnh)
1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
9 Đại đức Thích Nguyên Toàn
(Trần Văn Trọng)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
10 Đại đức Thích Nguyên Long
(Bùi Văn Tiến)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
11 Đại đức Thích Thanh Hiển
(Đỗ Văn Phương)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
12 Sư cô Thích Đàm Tuyến
(Nguyễn Thị Tiền)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
13 Sư cô Thích Đàm Trang
(Nguyễn Thị Long)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang

Tổng số: 26 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 13 vị
                                                             - Ủy viên               : 13 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây