QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Quang Thạnh Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số kí hiệu Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Ngày ban hành 09/01/2023
Thể loại Nhân sự Văn phòng Trung ương Giáo hội
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ VĂN PHÒNG 2 TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số: 634/QĐ. HĐTS-VP2 TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Quang Thạnh

Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

BAN THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
- Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Căn cứ quy chế hoạt động Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
- Xét tờ trình ngày 26/12/2022 của Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Thượng tọa THÍCH QUANG THẠNH (thế danh Trần Xuân Nhàn, sinh 1968), Ủy viên Hội đồng Trị sự, giữ chức vụ, Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ IX (2022-2027).
ĐIỀU 2: Tổng Thư ký HĐTS, Phó tổng Thư ký– Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Quang Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
ĐIỀU 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 2 “để thực hiện”
- HT. Phó Chủ tịch TT HĐTS;
- Ban Thường trực HĐTS;
- Ban TGCP, Vụ PG (báo cáo);
- Lưu: VP1, VP2.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây