PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Số kí hiệu PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
Ngày ban hành 12/01/2023
Thể loại Nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký không có

Nội dung

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TĂNG SỰ
 

PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
Nhiệm kỳ IX (2022-2027)
------------------------------------
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh,
Kính bạch Hoa thượng Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ. GHPGVN
Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa Ban thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN
Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm Ban Trị Sự GHPGVN Tp. HCM
Kính bạch chư Tôn đức Ni Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Ban Thường trực & Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương
Kính bạch chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới các tỉnh thành
Kính thưa chư vị Khách quý đại diện Chính quyền các cấp
Kính thưa liệt Quý vị,
Dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch cùng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Tăng sự Trung ương, trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022), Phân ban Ni giới Trung ương đã thực hiện một số các hoạt động Phật sự với những thành tựu nhất định như trong bản báo cáo đã in trong tập tài liệu gửi tới chư tôn đức và quý đại biểu, đồng thời bản báo cáo đó đã được tóm gọn và chuyển thể sinh động cụ thể thành video clip mà chư tôn đức và quý đại biểu vừa được nghe và xem qua.
Tiếp nối các thành quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện những kế hoạch đã, đang và chưa thực hiện được trong nhiệm kỳ VIII, đồng thời để phát huy hơn nữa khả năng của Ni giới, góp phần phát triển và trang nghiêm Giáo hội, hòa nhập cộng đồng, hướng tới nhiệm kỳ IX (2022-2027), Phân Ban Ni giới Trung ương đề ra phương hướng hoạt động như sau:
 1. Tham gia thực hiện tốt chương trình hoạt động của Hội đồng Trị sự và Ban Tăng sự Trung ương đề ra.
 2. Hoạt động theo Luật tín ngưỡng tôn giáo, Hiến chương Giáo hội, Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
 3. Tiếp tục kêu gọi Phân ban Ni giới các tỉnh thành đăng cai luân lưu tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & Chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, mỗi năm tổ chức một lần tại một tỉnh, thành. Trong nhiệm kỳ IX, Phân ban Ni giới các tỉnh thành sau đây đã đăng cai tổ chức:
 • Năm 2023: Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước đăng cai
 • Năm 2024: Phân ban Ni giới Tp. Cần Thơ đăng cai
 • Năm 2025: Phân ban Ni giới Tp. Hà Nội đăng cai
 • Năm 2026: Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng đăng cai
 • Năm 2027: Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị đăng cai
 1. Phát huy hơn nữa những hoạt động mang tính ưu điểm của Ni giới như giáo dục mầm non, các hoạt động từ thiện xã hội như nuôi dạy trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ khuyết tật, chăm sóc người già neo đơn, mở các mái ấm, tuệ tĩnh đường, cứu trợ thiên tai lũ lụt... góp phần chia sẻ gánh nặng xã hội và chia sẻ nâng đỡ các mảnh đời bất hạnh, tật bịnh, nghèo khó trong cuộc sống.
 2. Về mặt hành chánh:
Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh điện tử, chuyển đổi kỹ thuật số văn phòng hành chánh cho các vị chánh, phó thư ký Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban ni giới các tỉnh thành
 1. Về mặt Tăng sự:
 1. Mỗi tỉnh ít nhất một điểm hạ an cư tập trung cho chư Ni trong tỉnh thành. Trong khóa an cư kiết hạ, tập trung chủ yếu vào các thời khóa chuyên tu, tổ chức lớp học về các pháp Yết ma yếu chỉ và nghi thức thiền môn cho các hành giả an cư, các lớp luật Ni giảng dạy chuyên sâu và 4 bộ luật tiểu cho chư ni trẻ.
 2. Phân ban Ni giới Trung ương tổ chức các đoàn đi thăm và cúng dường các trường hạ tập trung Ni tại các tỉnh thành trong cả nước để sách tấn chư Ni tinh tấn tu học trong 3 tháng an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tuệ. Để việc tổ chức đi thăm viếng và cúng dường các trường hạ đạt được kết quả tốt nhất, đồng thời để chia sẻ bớt trách nhiệm và bảo vệ sức khỏe cho quý Tôn đức Ni PBNG TƯ. niên cao lạp trưởng, đề nghị Phân ban Ni giới các tỉnh thành cử người đại diện tham gia cùng các phái đoàn đi thăm viếng và cúng dường, sách tấn chư Ni hành giả an cư trong các trường hạ tập trung của Phân ban Ni giới các tỉnh, thành.
 3. Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương, Phân ban Ni giới TƯ. và Phân ban Ni giới các tỉnh thành kêu gọi quý Tôn đức Ni không thâu nhận và thế phát xuất gia cho Nam cư sĩ, đồng thời Phân ban Ni giới TƯ. cũng tha thiết thỉnh nguyện chư tôn đức Tăng không thâu nhận thế phát xuất gia cho tịnh nữ ở tự viện Tăng.
 4. Hướng tới chuyển đổi kỹ thuật số sổ danh bộ Ni giới toàn quốc, đề nghị Phân ban Ni giới các tỉnh thành tổng kết số lượng các tự viện Ni và chư Ni trong tỉnh thành sớm gửi về Ban thư ký PBNG TƯ. để thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số sổ danh bộ Ni giới toàn quốc.
 1. Về mặt nghi lễ:
 1. Để việc tổ chức giới đàn thật sự chất lượng, giới trường và giới tử trang nghiêm thanh tịnh theo đúng tinh thần tuyển người làm Phật, duy trì mạng mạch Phật pháp tại nhân gian, Phân ban Ni giới Trung ương sẽ cung thỉnh Hòa thượng tuyên luật sư thượng Minh hạ Thông tổ chức lớp học hướng dẫn cách thức tổ chức và kiến đàn cho quý tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới các tỉnh thành là những vị trong Ban tổ chức và kiến đàn.
 2. Hưởng ứng chương trình hoạt động của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, kêu gọi chư Ni và Phật tử tụng kinh hàng ngày theo bản kinh Nhật tụng tiếng Việt đã được thống nhất và thông qua trong Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa IX, nhiệm kỳ (2022-2027)
 1. Về mặt Giám luật:
 1. Khuyến khích Phân ban Ni giới các tỉnh thành mở các lớp Luật Ni tại địa phương và khuyến khích chư Ni trẻ tham gia theo học các lớp Luật chuyên sâu và 4 bộ luật tiểu nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ làm hành trang trên con đường tu học giải thoát.
 2. Phân ban Ni giới TƯ. và Phân ban Ni giới các tỉnh thành kêu gọi chư Ni trẻ sau khi tốt nghiệp các khóa Phật học trong và ngoài nước xong trở về địa phương để phụng sự Giáo hội địa phương và báo đáp công ơn Thầy Tổ đã trao giới thân huệ mạng và tạo thắng duyên để được đi tu học, trao dồi kiến thức hoàn thiện tự thân, để trở thành vị sứ giả của Như Lai.
 1. Về mặt Giáo dục, Hoằng pháp:
 1. Kết hợp với Tiểu Ban hướng dẫn Phật tử tổ chức chương trình ngoại khóa cho sinh viên một số trường đại học, học sinh trung học và tiểu học.
 2. Hỗ trợ Phân ban Ni giới các tỉnh thành và các tự viện chư Ni tích cực tổ chức các khóa tu dành cho thanh thiếu nhi, mở các đạo tràng và các lớp giáo lí hướng dẫn Phật tử tu học theo chánh pháp.
 3. Kết hợp với Tiểu ban từ thiện xã hội tổ chức thuyết giảng hoặc khóa tu ngắn trước khi trao tặng quà cho người dân.
 4. Khuyến khích chư ni có khả năng thuyết giảng và đứng trước quần chúng theo học lớp Cao Trung cấp giảng sư do Ban hoằng pháp trung ương tổ chức để tăng cường đội ngũ giảng sư và giáo thọ Ni đáp ứng nhu cầu thỉnh giảng tại các trường hạ ni và tự viện ni.
 5. Mở rộng lớp mẫu giáo Sen Vàng (Bình Chánh, Tp.HCM), từ lớp học xin lên thành trường học.
 1. Về mặt Hướng dẫn Phật tử:
 1. Tổ chức khóa tu cho giới trẻ luân phiên tại các tỉnh thành.
 2. Tổ chức khóa tu cho nữ trí thức trẻ kết hợp Workshop thảo luận về các vấn đề liên quan tới nữ trí thức trẻ và cuộc sống.
 3. Mở phòng thiền, tham vấn tâm lý cho các đối tượng có như cầu và khuyến khích Phân ban Ni giới các tỉnh thành nhân rộng mô hình này bởi đây là nhu cầu rất cần thiết cho các giới do áp lực cuộc sống, học tập và đặc biệt do ảnh hưởng của hậu Covid-19.
 4. Kết hợp với PSO và Hoa đàm online tổ chức quay chương trình mạn đàm về cuộc sống cho Phật tử do tập thể chư Ni tổ chức mỗi tháng 1 kỳ.
 5. Thực hiện chương trình “Tâm Sen” kết hợp với Hội liên hiệp phụ nữ địa phương và ngân hàng cho vay vốn cải thiện đời sống các hộ gia đình nghèo, khó khăn.
 6. Kết hợp với Tiểu ban từ thiện mở mô hình siêu thị 0 đồng - Mô hình trao tặng nhân văn không có khoảng cách giữa người cho và người nhận trong các khu công nghiệp để tiếp cận và hỗ trợ công nhân nghèo.
 1. Về mặt Văn hóa:
  1. Hưởng ứng chủ trương của Hội đồng Trị sự và Ban Văn hóa Trung ương, kêu gọi chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới các tỉnh thành thống nhất về kiểu dáng và màu sắc pháp phục của Ni giới.
  2. Kết hợp với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội tổ chức Hội thảo khoa học về Sư bà Phương Dung để làm sáng tỏ thêm về cuộc đời và hành trạng của Sư bà Phương Dung có công đóng góp quan trọng trong việc đặt nền móng Phật giáo Việt Nam thời kỳ đầu.
  3. Tổ chức lớp MC Phật giáo cho chư Ni trẻ Phân ban Ni giới các tỉnh thành
 2. Về mặt Thông tin Truyền thông:
 1. Để duy trì và phát triển tiếng nói của Ni giới và nữ Phật tử, Phân ban Ni giới Trung ương bên cạnh việc đẩy mạnh phát hành đặc san Hoa Đàm còn sẽ ra mắt Trang web Hoa Đàm và kênh Hoa Đàm Online để đăng tải thông tin hình ảnh kịp thời, nhanh chóng, chuẩn xác.
 2. Kết hợp cùng Phật sự online thiết lập chuyên trang HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA NI GIỚI VIỆT NAM có địa chỉ: nigioi.phatsuonline.com để kịp thời chuyển tải các hoạt động Phật sự, hình ảnh tốt đẹp của ni giới đến với cộng đồng trong và ngoài nước.
 3. Kết hợp với ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông Phật giáo nhằm trang bị kiến thức truyền thông Phật giáo cho chư Ni trẻ có khả năng và nhiệt huyết trong lãnh vực thông tin truyền thông.
 4. Tiểu ban Thông tin Truyền thông PBNG TƯ. đề nghị PBNG các tỉnh thành cử mỗi tỉnh thành một vị Ni có khả năng và nghiệp vụ về truyền thông vào Tiểu ban Truyền thông Phân ban Ni giới Trung ương để kết nối và phản ánh kịp thời các hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới tỉnh thành.
 5. Khuyến khích chư Ni trẻ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác giáo dục và hoằng pháp, sử dụng công nghệ thông tin truyền thông như một kênh hoằng pháp.
 1. Về mặt Phật giáo Quốc tế:
 1. Kết hợp chư Ni người Việt đang sinh sống, tu học và hành đạo tại nước ngoài thành lập Hội Ni giới và Phật tử kiều bào Việt Nam tại các nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các nước trên thế giới đang có chư Ni người Việt xuất gia hành đạo ….
 2. Tổ chức cho chư Ni đi tham dự Hội nghị những người con gái của Đức Phật (Sakyadhita) 2 năm tổ chức 1 lần trên thế giới.
Trên đây là phương hướng hoạt động của Phân ban ni giới Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027) xin kính trình lên chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư Tôn đức Ni Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương thùy từ chứng minh & các cấp chính quyền liễu tri, tạo điều kiện giúp đỡ để cho Phân ban Ni giới Trung ương cùng Phân ban Ni giới các tỉnh thành thực hiện được những phương hướng vừa nêu trên nhằm ổn định và phát triển Ni giới trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội.
Trên tinh thần đó, Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương tha thiết kêu gọi mỗi thành viên trong Phân ban ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới các tỉnh thành cũng như mỗi cá nhân Ni giới hãy không ngừng tinh tiến tham gia các hoạt động Phật sự của Phân ban ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới các tỉnh thành theo phương hướng vừa nêu trên góp phần phát triển Ni giới và trang nghiêm vững mạnh ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng Dân tộc, cùng cả nước vững bước vượt qua giai đoạn khó khăn hậu Covid-19 tiến lên theo sự phát triển của xã hội và thế giới trong thời kỳ hội nhập, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc và hạnh phúc.
                                                                                           TM. Phân ban Ni giới Trung ương
                                                                                                           Chánh Thư ký
                                                                                                    Ni sư Thích nữ Huệ Đức
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây