GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG

Số kí hiệu BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG
Ngày ban hành 11/01/2024
Thể loại Hội Nghị Tổng Kết Trung Ương Giáo Hội Năm 2023
Lĩnh vực TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI NĂM 2023
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký BAN KIỂM SOÁT TƯ

Nội dung


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024
 
 
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH   
Ban Kiểm soát là một trong 13 Ban, Viện Trung ương trực thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).
Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Kiểm soát Giáo hội các tỉnh, thành đã tham gia các hoạt động Phật sự của GHPGVN tại Trung ương và địa phương. Nổi bật nhất là công tác nhân sự và sửa đổi Quy chế Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN Khóa IX nhiệm kỳ  (2022 - 2027).
II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023:
1. Cơ cấu nhân sự:
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX được tổ chức từ ngày 27 - 29/11/2022 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp, suy cử các thành viên HĐCM, HĐTS; thông qua Hiến chương tu chỉnh lần VII và ban hành Nghị quyết Đại hội. Trong đó, Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS được suy cử làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Sau Đại hội, căn cứ chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS hướng dẫn về việc cơ cấu nhân sự các Ban/Viện trực thuộc, Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương đã tổ chức nhiều phiên họp và mời chư Tôn đức thành viên Ban Kiểm soát Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) tiếp tục tham gia nhiệm kỳ IX, đồng thời mời thêm chư Tôn đức là Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN cấp tỉnh, thành phố tham gia Ban Kiểm soát Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 - 2027).
Qua đó, ngày 03/01/2023, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 036/QĐ-HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Kiểm soát Trung ương gồm 97 thành viên, trong đó có 35 thành viên Thường trực do HT. Thích Thiện Pháp làm Trưởng ban; HT. Thích Quảng Hà, HT. Thích Thiện Thống, HT. Thích Thiện Đức đồng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 - 2027).
2. Thông qua Quy chế Ban Kiểm soát Trung ương:
Trên cơ sở Nội quy hoạt động của Ban Kiểm soát Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), thực hiện thông tư của Trung ương Giáo hội, Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương đã họp và thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 - 2027), trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua. 
Ngày 14/3/2023, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 089/QĐ-HĐTS ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 06 chương, 27 điều.
3. Tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027:
Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, ngày 13/3/2023, Ban Kiểm soát Trung ương phối kết hợp với Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt nhân sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng II Trung ương).
Sau đó, chư Tôn đức Thành viên Ban Kiểm soát Trung ương tham dự phiên họp khoáng đại lần đầu tiên trong nhiệm kỳ mới. Tại buổi họp, nhiều ý kiến đã được nêu lên nhằm hoàn thiện hồ sơ nhân sự, dự kiến một số chương trình và hoạt động của Văn phòng Ban Kiểm soát Trung ương.   
4. Tham gia các công tác Phật sự của Trung ương Giáo hội:
Trong năm 2023, Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương đã phân công chư Tôn đức tham dự các Hội nghị của Trung ương Giáo hội như:
- Ngày 17/5/2023, tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Bắc tại Văn phòng I Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, TP. Hà Nội).
- Ngày 19/5/2023, tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam tại Văn phòng II Trung ương (Thiền viện Quảng Đức, TP.Hồ Chí Minh)
- Tham dự Lễ công bố Quyết định và ra mắt nhân sự các Ban/Viện và Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Tại các phiên họp của Ban Thường trực HĐTS, Hòa thượng Trưởng ban và chư Tôn đức Phó Trưởng ban đã có nhiều ý kiến đóng góp về vấn đề bổ sung nhân sự các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành phố: Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Ninh Thuận.
Trong lĩnh vực chuyên môn được phân công, chư Tôn đức Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Kiểm soát các tỉnh, thành phố đã tham dự các phiên họp, tham mưu cho Ban Thường trực HĐTS, lãnh đạo GHPGVN các cấp về một số hoạt động Phật sự tại địa phương như giám sát việc thực hiện Hiến chương Giáo hội và Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, cho ý kiến các vấn đề khiếu kiện, khiếu nại có liên quan đến Tăng Ni và cơ sở Tự viện tại tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh; kịp thời báo cáo về một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn, góp phần ổn định tình hình sinh hoạt Phật giáo tại các tỉnh, thành phố. 
Đặc biệt, hưởng ứng công tác ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/05/2024 theo công văn số 708/HĐTS-VP1 ngày 18/7/2023, Ban Kiểm soát Trung ương đã ủng hộ 02 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng.
5. Lễ Tưởng niệm, Tang lễ:
Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Trung ương đã tham dự đoàn kính viếng Lễ tang chư Tôn đức:
- Đại lão Hòa thượng Dương Nhơn, Nguyên Đại biểu Quốc hội khoá IX; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hoá Pàli Trung cấp Nam bộ; Trụ trì Chùa Canda Sophone Prếk On Đơk (Chùa Cần Đước), ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
- Trưởng lão HT. Thích Giác Quang, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Viện chủ Quan Âm Tu viện, tỉnh Đồng Nai.
- Trưởng lão HT. Thích Thanh Sơn, Thành viên HĐCM, Trụ trì Tổ đình Vạn Thọ, TP. Hồ Chí Minh.
- Trưởng lão HT. Thích Giác Minh, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận;
- Trưởng lão HT. Thích Minh Chánh, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;
- HT. Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng.
Ban Kiểm soát Trung ương đã tham dự Đại Lễ tưởng niệm lần thứ 715 ngày Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn; Lễ Tưởng niệm 60 năm Bồ tát Quảng Đức và chư Thánh tử đạo vị pháp thiêu thân; Lễ tưởng niệm 30 năm ngày Đức Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch; Lễ tưởng niệm Đức Đệ nhị, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN; Lễ tưởng niệm Trưởng lão HT. Thích Chơn Thiện, HT. Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Cố Đại lão HT. Thích Trí Thủ, HT. Thích Trí Tịnh - Nguyên Đệ nhất, Đệ nhị Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Từ Nhơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Tổ khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam... và các Lễ hội Phật giáo, Lễ tưởng niệm do Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức.
III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:
          Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết và chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội, ban hành Hiến chương tu chỉnh và Quy chế hoạt động các Ban/Viện.
Bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, Ban Kiểm soát Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, góp phần thành công cho các Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:
          Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Kiểm soát Trung ương dự kiến chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 như sau: 
  1. Triển khai việc học tập Hiến chương tu chỉnh lần thứ VII và phổ biến Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027.
  2. Phối kết hợp với Ban Tăng sự để rà soát và đề xuất với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Thường trực giải quyết một số vụ việc liên quan đến Tăng Ni, Tự viện; tham mưu với chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương GHPGVN trong giải quyết các công tác Phật sự theo quy định của Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước.
  3. Đối với những vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành của Trung ương Giáo hội, Ban Kiểm soát Trung ương phối kết hợp với Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội để nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết theo quy định.
  4. Kịp thời báo cáo với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Lãnh đạo Giáo hội những vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành của các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương.
  5. Từng bước tăng cường hiệu năng làm việc của Văn phòng Ban Kiểm soát Trung ương mang tính chuyên nghiệp, chuyên môn cao./.
                                                                                                                                            BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG GHPGVN
 
 

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây