DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ VIII (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 313 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ VIII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 313 /QĐ-HĐTS ngày 24/6/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 03 Vị
 1. Hòa thượng Thích Tâm Thủy
 2. Hòa thượng Thích Nguyên Từ
 3. Hòa thượng Thích Quảng Phát.
B. BAN TRỊ SỰ: 68 Vị (63 chính thức, 05 dự khuyết)
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Đồng Tiến
(Huỳnh Đồng Tiến)
1945 Trưởng ban Ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Minh
(Đặng Minh Quang)
1972 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
HT. Thích Quảng Giải
(Nguyễn Văn Hạnh)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Thông Hòa
(Phan Văn Vinh)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Phát
(Nguyễn Minh Huy)
1975 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Bá
(Nguyễn Ngọc Tùng)
1976 Phó Thư ký 1
 1.  
Cư sĩ Quảng Duyên
(Đoàn Phước Thuận)
1953 Phó Thư ký 2
 1.  
TT. Thích Nguyên Nhã
(Cao Văn Hòa)
1967 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Quảng Huy
(Lê Kim Hoàng)
1972 Trưởng ban Hoằng pháp
 
 1.  
TT. Thích Quảng Tế
(Nguyễn Văn Hòa)
1972 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Quảng Lượng
(Trần Huỳnh Đại)
1970 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tân
(Bùi Văn Sửu)
1977 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Phục
(Lê Trường Chinh)
1977 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thứ
(Phan Văn Lượng)
1973 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Khải
(Võ Tấn Hiếu)
1983 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hội
(Trần Minh Hợp)
1981 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Khánh
(Trần Minh Thảo)
1984 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Minh
(Trần Bình Hiệp)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Quả
(Phan Thanh Đặng)
1982 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Chơn Như
(Nguyễn Thị Thừa)
1963 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Thanh
(Nguyễn Thị Kim Duyên)
1979 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN: 42 Vị
 1.  
TT. Thích Quảng Đạo
(Nguyễn Minh Đàng)
1961 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nghiêm
(Đinh Hữu Trí)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Diên
(Nguyễn Văn Dũng)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Tiến
(Đỗ Tiến Nhanh)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thánh Dự
(Nguyễn An Chương)
1994 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Sơn
(Đỗ Minh Hải)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Bổn
(Võ Ngọc Nguyên)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Pháp
(Đào Trọng Phú)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Đạo
(Nguyễn Thanh Hùng)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hòa
(Đào Đức Hiệp)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thái
(Nguyễn Đình Thuần)
1996 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Dũng
(Huỳnh Văn Trí)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Thuận
(Lê Thanh Mẫn)
1979  
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Trọng
(Đoàn Trọng Đức)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
(Tạ Tấn Tịnh)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Trụ
(Phan Thanh Vẫn)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Niệm
(Võ Văn Niệm)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Chánh
(Nguyễn Đình Thanh Tùng)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thánh Minh
(Nguyễn Trung Thu)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Học
(Nguyễn Minh Cần)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hội
(Nguyễn Mạnh Hải)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiệp
(Nguyễn Ngọc Hòa)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Ngạn
(Nguyễn Minh Huy)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Lượng
(Tô Đông Đại)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Thiện
(Nguyễn Đình Thực)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Hạnh
(Trần Công Đức)
1987 Ủy viên
 1.  
NS. TN Minh Tiến
(Nguyễn Võ Thị Thanh Loan)
1971 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Viên Thắng
(Nguyễn Thị Hiền)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nguyên Đường
(Trần Thị Cam)
1978 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hoa
(Hồ Thị Ngọc Liên)
1981 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Phúc
(Nguyễn Thị Thọ)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nhuận Hải
(Hồ Như Thủy)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tuệ Hải
(Huỳnh Thị Tố Vân)
1977 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nguyên Dung
(Nguyễn Thị Thu)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Viên
(Diệp Thị Tuyết Nhung)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Bổn Tánh
(Võ Thị Xuân)
1981 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Thiện
(Lý Thị Hậu)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Viên Trí
(Võ Thị Đông)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nguyên Tịnh
(Nguyễn Thị Phương Thảo)
1987 Ủy viên
 1.  
Huynh trưởng Đồng Nhuận
(Lê Xuân Tươi)
1956 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Hoàng
(Nguyễn Thị Phượng)
1971 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Lạc
(Đặng Thị Thu Hà)
1964 Ủy viên
III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 05 Vị
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Quang Hải
(Lưu Hoàng Tú)
1978 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tánh
(Phan Quốc Bản)
1995 Ủy viên dự khuyết
 1.  
Huynh trưởng Đồng Hiệp
(Nguyễn Ngọc Ky)
1953 Ủy viên dự khuyết
 1.  
Cư sĩ Quảng Lai
(Tô Đông Hậu)
1974 Ủy viên dự khuyết
 1.  
Cư sĩ Thánh Thảo
(Nguyễn Thị Túy Kiều)
1981 Ủy viên dự khuyết


 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 313/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Phú Yên
Nhiệm kỳ VIII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 738/SNV-TG ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên;
Căn cứ đề nghị số 195/CV-BTS/PY ngày 20/6/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, V/v đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 03 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 68 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 42 vị, Ủy viên dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Thích Đồng Tiến làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên và các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Phú Yên“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây