DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 467 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH PHƯỚC
NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 467 /QĐ-HĐTS ngày 28/9/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 02 Vị
Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Hòa thượng Thích Nhựt Phát
B. BAN TRỊ SỰ: 62 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 24 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Đức Thiện
(Nguyễn Tiến Thiện)
1966 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Tĩnh Cường
(Nguyễn Văn Đèo)
1964 Phó Trưởng ban Thường trực,
Phó Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Thiện Trí
(Lâm Hoàng Phát)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Chơn Lý
(Trương Thanh Hùng)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Pháp Quyền
(Thạch Nê)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự,
Chánh Thư ký
 1.  
TT. Thích Đồng Tấn
(Bùi Đại Nam)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
NT. Thích nữ Nhật Khương
(Nguyễn Thị Thảo)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Như Hiền
(Cao Thị Thảo)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội,
Kiêm Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Bửu Hòa
(Tạ Văn Thân)
1980 Phó Chánh Thư ký,
Chánh Văn phòng
 
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Thanh
(Đoàn Minh Tâm)
1971 Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh VP,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Bửu Khánh
(Lê Hoàng)
1964 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
TT. Thích Linh Viên
(Cao Văn Miên)
1968 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thức
(Nguyễn Hữu Trí)
1975 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tú
(Hoàng Quang Tuấn)
1978 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Lợi
(Nguyễn Vũ Linh)
1979 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Đăng
(Vương Văn Kính)
1987 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Chiếu Lượng
(Nguyễn Hồng Vũ)
1978 Ủy viên Thường trực,
Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiền
(Nguyễn Văn Tiến)
1981 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Trí
(Hồ Đình Quý)
1983 Ủy viên Thường trực
 1.  
NT. Thích nữ Như Xuân
(Lê Thị Ngọc Mai)
1957 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Cẩn Liên
(Võ Thị Kim Thu)
1963 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Minh Lộc
(NguyễnVăn Dũng)
1960 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hậu
(Ngô Xuân Phước)
1974 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Nhuận Trí
(Lê Thị Ngọc Lan)
1974 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:  33 Vị
 1.  
TT. Thích Chiếu Tâm
(Lương Văn Thu)
1958 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Viên
(Nguyễn Văn Thông)
1980 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. YASSADHARO
(Danh Đa Ra)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Châu
(Trần Văn Phước)
1993 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Hoa Liên
(Lê Thị Hoa)
1953 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Từ Huyền
(Đỗ Thị Diệu)
1955 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Như Hòa
(Nguyễn Thị Liên)
1953 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Lễ
(Nguyễn Thị Hường)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tuệ Viên
(Trần Thị Phương Lan)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Huệ
(Trương Thị Phượng)
1967 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Lệ Thành
(Nguyễn Thị Xuân Tuyết)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Quảng Ngọc
(Phạm Ngọc Nam)
1964 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Lệ Khánh
(Lê Thị Tuyết)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Viên
(Võ Thị Diệu Hiền)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Bảo
(Nguyễn Thị Kim Thoa)
1963 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Cường
(Nguyễn Hữu Anh)
1953 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Kiến Quang
(Nguyễn Huy Văn)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Ân
(Lê Văn Ân)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Xuân
(Nguyễn Văn Sườn)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Định
(Võ Văn Hướng)
1976 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Thành Đức
(Nguyễn Văn Phước)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Từ
(Nguyễn Thanh Hòa)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tâm
(Lê Xuân Hạnh)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Trí
(Trần Công Nghề)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quy Thuận
(Phùng Duy Quan)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Thọ
(Nguyễn Tấn Hạ)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Hào
(Nguyễn Đức Cường)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thạnh Thông
(Nguyễn Tấn Phước)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thịnh
(Trần Ngọc Hưng)
1994 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Hạnh
(Trần Hữu Đức)
1995 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nhân
(Nguyễn Văn Thiện)
1990 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tịnh Thuần
(Phan Thị Bích Thủy)
1963 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Hiếu
(Nguyễn Thị Mỹ Yến)
1964 Ủy viên
II. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ:  05 Vị
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Duyệt
(Trần Bình An)
1985 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tâm
(Cao Thị Chẵn)
1971 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Quán
(Trần Thị Thùy Vân)
1973 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Viên
(Trương Thị Thảo)
1981 Ủy viên Dự khuyết
 
 1.  
Cư sĩ Nguyên Phúng
(Trương Quang Thiêm)
1949 Ủy viên Dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 467 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  28 tháng 9 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Phước
Nhiệm kỳ VI (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1241/SNV-TG ngày 04/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước;
Căn cứ tờ trình số 308/TTr-BTS ngày 22/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ VI (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ VI (2022 – 2027), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 62 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 24 vị, Ủy viên: 33 vị, Ủy viên Dự khuyết: 05 vị) do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Bình Phước“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây