DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 003 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 003 /QĐ-HĐTS ngày 06/01/2022)

A. BAN CHỨNG MINH:
 1. Hòa thượng Thích Huệ Thông
 2. Hòa thượng Thích Tâm Từ
 3. Hòa thượng Thích Nhuận Châu
 4. Hòa thượng Thích Giác Sự
 5. Hòa thượng Thích Thiện Tài
 6. Hòa thượng Thích Giác Nguyện
 7. Hòa thượng Thích Chí Thiện
 8. Hòa thượng Thích Thường Quang
 9. Hòa thượng Thích Nhuận Kiên.
B. BAN CỐ VẤN:
 1. Hòa thượng Thích Minh Nghĩa
 2. Thượng tọa Thích Thiện Châu
C. BAN TRỊ SỰ:
I. BAN THƯỜNG TRỰC:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Huệ Thông
(Trần Minh Quang)
1960 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Thiện Duyên
(Lê Phước Thiện)
1950 Phó Trưởng ban Thường trực
 
 1.  
TT. Thích Chơn Phát
(Lương Thanh Liêm)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
TT. Thích Minh Lực
(Nguyễn Hoàng Trung)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 
 1.  
TT. Thích Minh Vũ
(Nguyễn Xuân Phong)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hưng
(Trần Huỳnh Hoàng Long)
1985 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
NT. Thích nữ Pháp Như
(Phạm Thị Liên)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Từ Thảo
(Nguyễn Thị Gái)
1969 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Tín
(Nguyễn Văn Trực)
1979 Chánh Thư ký
 
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Dũng
(Hồ Văn Cảm)
1980 Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm
(Tô Thanh Tuấn)
1996 Phó Thư ký,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Huệ Trí
(Võ Tấn Thành)
1974 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Minh Chí
(Lê Thành Sơn)
1975 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện An
(Lữ Văn Đông)
1955 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Bửu Minh
(Trần Văn Bé)
1974 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Minh
(Phạm Thanh Duy)
1980 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
NS. Thích nữ An Liên
(Trần Thị Hồng)
1960 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
TT. Thích Tĩnh Tại
(Nguyễn Văn Phương)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Chúc Minh
(Nguyễn Văn Đô)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích An Trí
(Nguyễn Văn Lành)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tánh
(Lê Cẩm Linh)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Hương Nhũ
(Hoàng Thị Phương Thảo)
1963 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Liên An
(Lê Thị Hồng Nga)
1981 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC.  Thích nữ Liên Diệu
(Nguyễn Thị Hồng)
1977 Thủ quỹ Ban Trị sự

II. ỦY VIÊN:
 1.  
TT. Thích Thiện Hỷ
(Nguyễn Văn Phẩm)
1958 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Trang
(Đỗ Thế Đạt)
1962 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Quảng Bình
(Nguyễn Ngọc Thanh)
1966 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Nhật Nghiêm
(Nguyễn Văn Quốc Hội)
1967 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Tân
(Nhiêu Quốc Hưng)
1970 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tắc An
(Nguyễn Văn Tiếng)
1969 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Đức
(Nguyễn Văn Hiền)
1970 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Phước Thạnh
(Nguyễn Sơn Kiệt)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tâm
(Nguyễn Văn Tỉnh)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Hồ Ngọc Danh)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thành
(Trần Trúc Linh)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Quang
(Trương Minh Quang)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Tâm
(Nguyễn Văn Hùng)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hiền
(Võ Văn Thắng)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Chơn
(Hồ Văn Thảo)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Lạc
(Nguyễn Văn Thôn)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Duy
(Trần Hoàng Uyên Trinh)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Ngộ
(Mai Tuấn An)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Minh
(Trần Quang Vinh)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Nguyễn Trung Cường)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Đăng
(Đỗ Văn Hát)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Quang
(NguyễnVăn Thanh)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hạnh
(Nguyễn Văn Vương Chí Thiện)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Mẫn
(Lộ Công Đạt Ra)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thirasìlo
(Châu Hoài Thái)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Bảo
(Trần Cao Nhân)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Minh
(Phạm Hoàng Ngân)
1993 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Nhật
(Dương Vũ An)
1996 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Diệu Thường
(Nguyễn Thị Nhụy)
1953 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Như Định
(Nguyễn Thị Nga)
1955 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Tịnh Diệu
(Nguyễn Thị Kim Chi)
1960 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Giác Nguyện
(Nguyễn Thị Ngọc Yến)
1964 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Pháp Hạnh
(Nguyễn Thị Ngọc Cam)
1965 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Tuyến
(Lê Ngọc Lịch)
1964 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Thủy
(Đỗ Thị Xuân Thùy)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Cam Liên
(Nguyễn Thị Thanh Tuyền)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ An Hương
(Nguyễn Thị Thùy Phương)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Quảng Thanh
(Nguyễn Thị Loan)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thảo
(Nguyễn ThịThảo Sương)
1985 Ủy viên

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Đạt
(Nguyễn Khương Vi)
1992 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Phúc
(Võ Minh Luân)
1976 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tấn
(Nguyễn Văn Tấn)
1980 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Đức
(Nguyễn Văn Tây)
1993 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Vạn Tịnh
(Trần Thị Từ)
1970 Ủy viên Dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :  003 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1918/SNV-TG ngày 20/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương;
Căn cứ tờ trình số 004/CV/BTS-VP ngày 05/01/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 09 thành viên Ban Chứng minh; 02 thành viên Ban Cố vấn; 68 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 24 vị, Ủy viên: 39 vị, Ủy viên Dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Thích Huệ Thông làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Bình Dương“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây