BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

Số kí hiệu BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
Ngày ban hành 11/01/2024
Thể loại Hội Nghị Tổng Kết Trung Ương Giáo Hội Năm 2023
Lĩnh vực TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI NĂM 2023
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 2023

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

      BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            TP. Hồ Chí Minh, ngày
10 tháng 01 năm 2024
Kính gửi :     BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
                                                            

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023

CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          Ban Tăng sự Trung ương là một trong 13 Ban, Viện Trung ương hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Với chức năng và nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Ban Tăng sự đã nỗ lực trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại Trung ương và địa phương như công tác tổ chức Đại giới đàn, An cư Kết hạ, cấp Chứng điệp thọ giới, chứng nhận Tăng Ni, chứng điệp An cư kết hạ, bổ nhiệm trụ trì, chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo, thống kê Tăng Ni, Tự viện trong toàn Giáo hội.… và một số công tác trọng tâm theo chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội và Ban Tăng sự đã đề ra trong nhiệm kỳ IX (2022 - 2027).
II. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN:
          1. Nhân sự:
          Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự được suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 - 2027.
          Để Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ IX đi vào hoạt động, ngày 03/01/2023 Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 025/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương gồm 01 vị Cố vấn và 99 thành viên, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban; HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 - 2027.
          2. Quy chế Ban Tăng sự Trung ương:       
Trên cơ sở Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), Ban Tăng sự Trung ương đã sửa đổi thành Quy chế hoạt động nhiệm kỳ IX (2022 - 2027), gồm 15 chương, 85 điều, đã được Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký Quyết định số 93/QĐ-HĐTS ngày 14/3/2023 ban hành.     
          3. Tăng Ni, Tự Viện:
Theo báo cáo của 63 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố, Ban Tăng sự Trung ương đã thống kê số lượng Tăng Ni, Tự viện tương đối cụ thể như sau:
- Tăng Ni: 54.973 Tăng Ni, gồm: 40.807 Bắc tông; 7.028 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 5.384 Khất sĩ.
- Tự viện: 18.544 Tự viện (15.871 Tự viện Bắc Tông; 462 chùa Nam Tông Khmer, 45 Salate; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 Niệm Phật đường, 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa).
- Tín đồ: Khoảng 60% /99.000.000 dân số.
          4. Tấn phong, Truy phong Giáo phẩm:
Theo Quyết định số 05/QĐ/HĐCM ngày 27/12/2022, do Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký, Ban Tăng sự Trung ương đã hoàn tất công tác ban hành và trao Giáo chỉ Tấn phong cho Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm, gồm: 268 Hòa thượng; 1.106 Thượng tọa; 391 Ni trưởng; 1.581 Ni sư. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã tổ chức Lễ đón nhận và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng Ni được tấn phong tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
Theo đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam và Bình Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Ban Thường trực HĐTS đã ký Quyết định tấn phong Thượng tọa Thích Minh Nhơn lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng; Đại đức Thích Vân Hòa lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa; Truy phong Thượng tọa Thích Lương Ân, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện, Thượng tọa Thích Thiện Châu lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng; Đại đức Thích Viên Hải, Đại đức Thích Đức Hậu, Đại đức Thích Hiển Thiện lên hàng giáo phẩm Thượng tọa; Ni sư Thích nữ Như Diệu lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng.   
          5. Công tác cấp giấy chứng nhận Tăng Ni:
          Thực hiện việc chuyển đổi số, Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp mới 2.398 Chứng nhận Tăng Ni, 42 Chứng nhận Tu sĩ.
          6. Giới đàn:
Để Tăng Ni có đủ giới pháp để tu học và hành đạo, Ban Tăng sự Trung ương đã cho phép và hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Sóc Trăng, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Tiền Giang, Bến Tre, Tp. Cần Thơ, Đồng Nai... tổ chức Đại giới đàn.
Đã có 18 Ban Trị sự tổ chức thành công đại Giới đàn, gồm: Kiên Giang (80 giới tử), Thừa Thiên Huế (279 giới tử), Vĩnh Long (482 giới tử), Đồng Tháp (188 giới tử), Hà Tĩnh (11 giới tử), Nghệ An (27 giới tử), Bình Định (221 giới tử), Tiền Giang (135 giới tử), Long An (349 giới tử), Tây Ninh (232 giới tử), Tp. Hồ Chí Minh (208 giới tử), Hà Nội (147), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.045 giới tử), Sóc Trăng (200 giới tử), Quảng Ninh (158 giới tử), Thanh Hóa (18 giới tử), Hải Dương (30 giới tử), Lạng Sơn (01 giới tử), Tổng cộng có 3.811 giới tử thụ giới.
Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 2.226 giấy Chứng điệp thụ giới Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni, Thức xoa, Sa di, Sa di Ni theo hình thức kỹ thuật số (Kiên Giang 80 CĐTG, Thừa Thiên Huế 280 CĐTG, Vĩnh Long 281 CĐTG, Đồng Tháp 184 CĐTG, Bình Định 220 CĐTG, Tiền Giang 131 CĐTG, Long An 290 CĐTG, Tây Ninh 218...; điều chỉnh 195 CĐTG.
Ban Tăng sự Trung ương đang tiếp tục duyệt xét cấp chứng điệp thụ giới cho các giới tử đã thụ giới tại các Đại Giới đàn.
          7. Công tác tổ chức An cư Kết hạ:
          Theo luật Phật định kỳ và truyền thống An cư kết hạ hàng năm, Ban Tăng sự Trung ương đã có Thông bạch số 061/TB/HĐTS ngày 27/02/2023, hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức An cư Kết hạ PL.2567. Tăng Ni Bắc tông, Khất sĩ an cư từ 15/4 đến 15/7/âm lịch; Chư Tăng, Tu nữ Phật giáo Nam tông Kinh, Nam tông Khmer an cư từ 15/6 âm lịch đến 15/9 âm lịch.
Qua báo cáo của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, đã có các đơn vị tổ chức cho Tăng Ni An cư kết hạ như sau:
Hà Nội ................................................................... 1.366 TNAC
Tp. Hồ Chí Minh ..................................................  7.352 TNAC
An Giang .................................................................  185 TNAC
Bình Dương .............................................................  730 TNAC
Bình Phước ..............................................................  268 TNAC
Bình Thuận ...........................................................  1.023 TNAC
Bạc Liêu ..................................................................  210 TNAC
Bình Định ................................................................  580 TNAC
Bến Tre ...................................................................  474 TNAC
Bà Rịa - Vũng Tàu ................................................  2.784 TNAC
Bắc Ninh .................................................................  285 TNAC
Tp. Cần Thơ ............................................................  632 TNAC
Cà Mau ....................................................................  156 TNAC
Tp. Đà Nẵng ............................................................  573 TNAC
Đắk Lắk ...................................................................  424 TNAC
Đồng Tháp ...............................................................  630 TNAC
Đồng Nai............................................................... 5.687 TNAC
Gia Lai ....................................................................  292 TNAC
Tp. Hải Phòng .........................................................  301 TNAC
Hải Dương ...............................................................  387 TNAC
Hậu Giang .................................................................  65 TNAC
Hà Giang ...................................................................  39 TNAC
Hà Nam ...................................................................  356 TNAC
Hà Tĩnh ...................................................................  106 TNAC
Hòa Bình ...............................................  10 TNAC, 200 Phật tử
Hưng Yên ................................................................  288 TNAC
Khánh Hòa ...........................................................  1.054 TNAC
Kon Tum ...................................................................  83 TNAC
Long An ..................................................................  949 TNAC
Lâm Đồng ...............................................................  985 TNAC
Nghệ An ....................................................................  76 TNAC
Nam Định ................................................................  602 TNAC
Ninh Bình ................................................................  223 TNAC
Ninh Thuận .............................................................  299 TNAC
Phú Thọ ...................................................................  163 TNAC
Phú Yên ...................................................................  358 TNAC
Quảng Nam .............................................................  519 TNAC
Quảng Ngãi .............................................................  193 TNAC
Quảng Ninh .............................................................  337 TNAC
Quảng Trị ................................................................  276 TNAC
Sóc Trăng  ...............................................................  240 TNAC
Tây Ninh ...................................................................  80 TNAC
Tiền Giang ...............................................................  452 TNAC
Trà Vinh ..................................................................  363 TNAC
Thanh Hóa ................................................................ 216 TNAC
Thái Bình ................................................................  462 TNAC
Thái Nguyên ............................................................  140 TNAC
Tuyên Quang .............................................................  15 TNAC
Thừa Thiên Huế ....................................................  1.796 TNAC
Vĩnh Phúc ................................................................  500 TNAC
Vĩnh Long ...............................................................  267 TNAC
Yên Bái ........................................................  22 TNAC, 100 PT
Học viện PGVN tại Tp. Hồ Chí Minh ...................  1.023 TNAC
          Tổng cộng có 36.896 Tăng Ni An cư, gồm nội thiền, ngoại thiền và 300 Phật tử đã đăng ký an cư.
          Các tỉnh Kiên Giang, Đắk Nông, Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Bình, Lai Châu có tổ chức An cư nhưng không báo cáo số lượng hành giả.  
          Chương trình giảng dạy trong mùa An cư Kết hạ, Ban Giảng huấn các Trường hạ đã trích giảng Kinh, Luật, Luận và giảng chuyên đề, hành chính Giáo hội, triển khai Hiến chương Giáo hội, Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương cho Tăng Ni An cư học tập. Đồng thời, đại diện Ban Tôn giáo, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố đã trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, tình hình thời sự trong và ngoài nước, an ninh quốc phòng tại các Trường hạ tập trung.
          Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 1.941 chứng điệp Kết hạ.
          8. Công tác quản lý cơ sở Tự viện:
          8.1. Bổ nhiệm trụ trì:
Trong năm 2023, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã bổ nhiệm trụ trì 555 cơ sở, gồm: Tp. Hà Nội (71), Tp. Hồ Chí Minh (25), Tp. Hải Phòng (18), Nghệ An (05); Thanh Hóa (12), Phú thọ (16), Hải Dương (34), Yên Bái (01), Vĩnh Phúc (10), Thái Bình (04), Thái Nguyên (02) Ninh Bình (02), Hà Tĩnh (24), Hà Nam (14), Hà Giang (02), Bắc Ninh (05), Nam Định (10), Quảng Ninh (05), Hưng Yên (08), Lào Cai (01), Vĩnh Long (12), Đồng Tháp (09), An Giang (12), Tây Ninh (05), Long An (16), Kon Tum (01), Sóc Trăng (05), Quảng Ngãi (05), Đắk Lắk (03), Bà Rịa - Vũng Tàu (07), Tp. Đà Nẵng (06), Đồng Nai (13), Đăk Nông (03), Gia Lai (01), Quảng Nam (09), Thừa Thiên Huế (04), Quảng Trị (15), Bình Phước (21), Bình Định (17), Ninh Thuận (08), Bến Tre (22), Bình Dương (06), Khánh Hòa (13), Bình Thuận (18), Lâm Đồng (03), Trà Vinh (02), Tiền Giang (28), Hậu Giang (13), Phú Yên (09).
Thành lập 11 cơ sở tự viện mới: Bình Phước (08), Trà Vinh (01), Tiền Giang (02); 82 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung: Bình Phước (04 điểm) Quảng Nam (03 điểm), Long An (22 điểm), Tp. Cần Thơ (15 điểm), Hậu Giang (06 điểm), Điện Biên (03 điểm), Đắk Nông (25 điểm), Quảng Ngãi (04 điểm).
          8.2. Chuyển vùng tu học và sinh hoạt tôn giáo:
Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã giới thiệu 34 Tăng Ni về tu học và sinh hoạt Phật sự tại các tỉnh phía Bắc; 181 hồ sơ chuyển vùng tu học tại các tỉnh phía Nam.
          9. Bồi dưỡng nhiệm vụ trụ trì, Hành chính Giáo hội, triển khai Hiến chương, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN:
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận đã tổ chức khóa bồi dưỡng nhiệm vụ Trụ trì, kỹ năng quản lý Tự viện, hành chính Giáo hội, triển khai Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN cho các thành viên Ban Trị sự cấp tỉnh, Ban Trị sự cấp huyện, Tăng Ni Trụ trì, chuẩn bị trụ trì các cơ sở Tự viện của Giáo hội.
Tại các khóa bồi dưỡng Trụ trì, bồi dưỡng kỹ năng hành chánh Giáo hội, Văn phòng, theo sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương đã triển khai Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng Phân ban Chuyển đổi số thuộc Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã triển khai Công tác số hóa hành chính điện tử.
          10. Xuất gia:
Trong năm 2023, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã xác nhận cho 1.103 nam nữ Phật tử xuất gia tu học tại các tự viện, gồm: Hà Nội (50), Tp. Hồ Chí Minh (150), An Giang (14), Bến Tre (47), Bình Dương (21), Tp. Cần Thơ (21), Kon Tum (07), Gia Lai (10), Long An (96), Yên Bái (02), Nam Định (10), Bắc Ninh (07), Tuyên Quang (33), Thái Bình (06), Phú Thọ (09), Ninh Thuận (02), Tiền Giang (15), Đắk Lắk (08), Đồng Tháp (39), Đồng Nai (375), Cà Mau (09), Bình Thuận (74), Vĩnh Long (13), Bình Phước (06), Quảng Nam (21), Khánh Hòa (50), Trà Vinh (07), Hà Giang (01).  
          11. Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Khmer:
Chào mừng Đại lễ Phật đản PL. 2567, ngày 26/4/2023, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ Khánh thành Trai đường, đặt Bát hội cho 3000 vị Sư sãi và mời phái đoàn Phật giáo Nam tông các nước Lào, Campuchia, Thái Lan (Dhammakaya) đến tham dự.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị số 626/NQ-HĐTS ngày 27/12/2022 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với công tác hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Kinh Lá Buông, Hội nghị Tổng kết 19 năm thực hiện công tác hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer vào ngày 10, 11/5/2023 tại chùa Sò Lôn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
          12. Hoạt động của Phân ban Ni giới Trung ương:
Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự đã được Đại hội suy cử Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương. Ngày 03/01/2023, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký Quyết định số 038/QĐ-HĐTS chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 32 thành viên Ban Chứng minh, 12 thành viên Ban Cố vấn, 57 Ủy viên Thường trực và 77 Ủy viên.
Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức nhiều phiên họp tại Văn phòng Phân ban Ni giới (chùa Từ Nghiêm, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh), và tại Văn phòng Phân ban Ni giới (chùa Quán Sứ - Hà Nội) để triển khai các hoạt động Phật sự năm 2023, kiện toàn nhân sự, tu chỉnh Quy chế hoạt động của Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngày 15/5/2023, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 199/QĐ-HĐTS phê chuẩn Quy chế hoạt động của Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 5 chương, 34 điều.
Để tôn vinh công đức, đạo hạnh của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Vị Ni đầu tiên của Ni đoàn thời Đức Phật và những tấm gương cao quý của chư vị tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, Phân ban Ni giới TƯ phối hợp với Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước tổ chức thành công Đại Lễ tưởng niệm Đức Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối Phật giáo hữu công; Tọa đàm chủ đề: “Ni giới Bình Phước: Sự dấn thân và Truyền trì Chánh pháp”; Chương trình nghệ thuật: “Con về bên mẹ”. Đại lễ được sự chứng minh, tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, chư Tôn đức lãnh đạo HĐTS, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh xã hội BCA, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và các Ban, Sở ngành, MTTQVN tỉnh Bình Phước, cùng hàng ngàn chư Ni, Phật tử từ tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước vào ngày 23-24/4/2023 tại chùa Quang Minh và Trung tâm Văn hóa thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng Luật, các pháp Yết ma cho chư Ni các tỉnh, thành tại chùa Vĩnh Nghiêm, Tp. Hồ Chí Minh.
Từ ngày 23 đến ngày 27/6/2023, Phái đoàn Phân ban Ni giới GHPGVN gần 90 thành viên đã tham dự hội nghị Sakyadhita Quốc tế lần thứ 18 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế COEX, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đoàn Ni giới Phật giáo Việt Nam do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương làm Trưởng đoàn.
Từ ngày 25 đến 26/10/2023, các cơ quan ban ngành Trung ương đã gặp mặt, biểu dương đoàn đại biểu Ni giới GHPGVN có nhiều đóng góp cho đất nước. Phái đoàn bao gồm 36 thành viên tiêu biểu của Phân ban Ni giới Trung ương do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, làm Trưởng đoàn.
Nhân mùa an cư kết hạ PL.2567, Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm và cúng dường các Trường hạ tại Tp. Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây, các Trường hạ tại Tp. Hồ Chí Minh.
Đặc san Hoa Đàm (tiếng nói của Nữ giới Phật giáo Việt Nam), do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương làm Tổng Biên tập, xuất bản đều đặn, mỗi tháng 01 số, với nhiều nội dung phong phú.
          13. Tình hình sinh hoạt Tăng Ni, Tự viện:
Nhìn chung tình hình sinh hoạt của Tăng Ni, Tự viện tại các tỉnh thành trong cả nước tương đối ổn định, đoàn kết, hòa hợp, sinh hoạt theo Hiến chương và Pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ Nghĩa Xã hội”.
Để ổn đình tình hình nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Trung ương Giáo hội đã có phiên họp và chỉ đạo cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh bổ sung nhân sự Thường trực Ban Trị sự. Qua đó, Trung ương Giáo hội đã ký Quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022 - 2027; Quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phước Lợi, Ủy viên Dự khuyết HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Cà Mau, Đại đức Thích Phước Hạnh, đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Một số vấn đề liên quan đến Tự viện tại tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Ninh Thuận, Hậu Giang đã được Trung ương hướng dẫn giải quyết. 
          III. NHẬN XÉT:
          Trên tinh thần trách nhiệm, đồng thời được sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng liên hệ, Ban Tăng sự Trung ương triển khai những hoạt động Phật sự mà Ban đã đề ra, góp phần hoàn thành các Phật sự của Trung ương Giáo hội trong những tháng đầu nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) và chương trình hoạt động Phật sự của Ban Tăng sự một cách tốt đẹp.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn đọng và hạn chế do trong giai đoạn đầu của quá trình áp dụng kỹ thuật số trong việc cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thụ giới. Ban Tăng sự cần có thời gian để hoàn chỉnh công tác chuyển đổi số.  
          IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:
          Trên cơ sở chương trình hoạt động nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) của Trung ương Giáo hội, chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Ban Tăng sự Trung ương được dự kiến như sau:

 
  1. Phổ biến Quy chế Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 và triển khai Quy chế Ban Quản trị cơ sở tự viện.
  2. Hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tiến hành tổ chức Đại Giới đàn như đã đăng ký.
  3. Tiếp tục duyệt xét cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thụ giới cho Tăng Ni; chứng nhận Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer.
  4. Quan tâm hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer, Nam tông Kinh và các Hệ phái thực hiện có kết quả chương trình hoạt động Phật sự đã đề ra.
  5. Tổ chức Hội nghị chuyên đề Tăng sự tại phía Bắc và phía Nam. Thời gian dự kiến trước An cư Kết hạ Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.
  6. Tổ chức đoàn thăm, làm việc, giao ban với Ban Tăng sự tỉnh, thành theo từng cụm tỉnh, thành:
          1.6 Tại Văn phòng 1: Tp. Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Yên Bái;
          2.6 Tại Tp. Hải Phòng: Thái Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn;
          3.6 Tại tỉnh Ninh Bình (Chùa Bái Đính): Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình;
          4.6 Tại Tp. Đà Nẵng: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa;
          5.6 Tại Lâm Đồng: các tỉnh Tây Nguyên;
          6.6 Tại tỉnh Bình Dương: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông;
          7.6 Tại Văn phòng 2 Trung ương: Bình Thuận, Ninh Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành miền Tây
  1. Hỗ trợ hoạt động Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN trong điều kiện khả thi.
  2. Sơ kết các hoạt động của Ban Tăng sự 6 tháng đầu năm 2024.
 
                                                                                                                                                          BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây