BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017-2022) CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG

Số kí hiệu PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
Ngày ban hành 12/01/2023
Thể loại Nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký không có

Nội dung

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TĂNG SỰ
 

PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023
BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)
CỦA
 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
         Nhiệm kỳ VIII (2017-2022), dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng trị sự Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh thành và chính quyền các cấp cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của Phân ban Ni giới các tỉnh thành, trong 5 năm qua, ngoài việc thực hiện các hoạt động Phật sự do Trung ương Giáo hội giao phó, Phân Ban Ni giới Trung ương cũng đã triển khai thực hiện một số hoạt động Phật sự và từ thiện phù hợp với khả năng và tình hình thực tế của của Ni giới trong cả nước, đồng thời tạo điều kiện cho chư Ni trong Phân Ban ni giới Trung ương, Phân Ban Ni giới các tỉnh thành và chư Ni cả nước có dịp đóng góp và phát huy một phần khả năng của mình, trong các hoạt động Phật sự của Ni giới nói riêng và ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
A. VỀ MẶT TỔ CHỨC & NHÂN SỰ
         Trong số 63 Tỉnh, Thành hội Phật giáo trên toàn quốc được thành lập và hoạt động thì đã có 51/63 Phân ban Ni giới được thành lập. Các tỉnh thành chưa thành lập do một vài nguyên nhân chủ quan và khách quan tại địa phương, tuy nhiên Phân ban Ni giới TƯ. vẫn nhắc nhở và khuyến khích các tỉnh thành nỗ lực thành lập và ra mắt Phân ban ni giới tại tỉnh nhà để quản lý chư Ni tại địa phương và phát huy khả năng chư Ni về mọi mặt.
B. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI & NHÀ NƯỚC
-Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phân ban Ni giới Trung ương đã tham gia ủng hộ 1 tỷ cho quỹ mua vaccine Covid – 19, ủng hộ máy trợ thở cho bệnh nhân Covid tại Ấn Độ, cúng dường đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, cúng dường Ban văn hóa trung ương may pháp phục cúng dường đại biểu tham gia đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, vv…
- Tham gia đại lễ Phật Đản LHQ PL. 2562-DL. 2018 tại Tam Chúc
- Ủng hộ chương trình tiếp sức mùa thi từ năm 2017-2022 tại các tỉnh thành như: Tp. HCM, Tp. Cần Thơ, Huế và Tp. Đà Nẵng,vv…
-Rất nhiều chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương và các tỉnh thành tham gia đóng góp vào các hoạt động của nhà nước như: Đại biểu quốc hội (NS Tín Liên) Đại biểu HĐND các cấp (NT Diệu Cảnh, NT Nhật Khương, NT Như Thảo, NT Tịnh Nghiêm), Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và UBMTTQVN các cấp, góp phần cùng Đảng và Nhà nước làm cho đời sống của nhân dân thêm phần ổn định và an lạc.
Trong năm 2022, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đã vinh dự được tặng huân chương hạng nhì và Ni trưởng Thích nữ Như Thảo được tặng huân chương hạng bba của Chủ tịch nước.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ THƯỜNG NIÊN
1. Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư tôn đức Ni tiền bối hữu công PGVN, các vị thánh tử đạo vị pháp vong thân:
  1. Phân ban Ni giới Trung ương kết hợp với Phân ban Ni giới các tỉnh thành tổ chức lễ tưởng niệm Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và tưởng niệm tri ân các vị tiền bối Ni, các vị thánh tử đạo vị pháp vong thân mỗi năm một lần tại mỗi tỉnh thành. Đại lễ được tổ chức trọng thể có sự tham gia chứng minh của Chư tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự tỉnh nhà cùng sự có mặt của đại diện chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới các tỉnh thành và nam nữ Phật tử trong và ngoài tỉnh.
  • Năm 2017:  Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương đăng cai  tổ chức lễ tưởng niệm tại chùa Hội An, Tp. Mới, Bình Dương. Lễ tưởng niệm diễn ra trong 02 ngày 2&3/3/2017.
  • Năm 2018:  Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm tại Bửu Phong cổ Tp. Biên Hòa. Lễ tưởng niệm diễn ra trong 02 ngày 21 - 22/ 03/ 2018.
  • Năm 2019 :  Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm tại Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang – Chùa Vĩnh Tràng và VP. PBNG tỉnh Tiền Giang (Ni Viện Tịnh Nghiêm), Đại lễ diễn ra trong 03 ngày 10 – 13/ 03/ 2019.
  • Năm 2022: Phân ban Ni giới TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm tại Cơ sở 2 Học viện PGVN tại Tp. HCM ngày 01-02/10/2022.
  1. Thăm viếng các hạ trường an cư kiết hạ tập trung: Để động viên tinh thần tu học của Ni giới tại hạ trường tập trung của các Tỉnh Thành hội trong cả nước, Phân ban Ni giới Trung ương đã kết hợp cùng Phân Ban Ni giới các tỉnh thành tổ chức đi thăm viếng và khích lệ sách tấn các hành giả an cư tại các hạ trường tập trung của chư Ni các tỉnh thành, thăm và đảnh lễ quý Sư trưởng Ni sư Ban chứng minh & Ban Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương & Phân ban Ni giới các tỉnh thành. Chư tôn đức Ni đã chia thành 5 đoàn để đi thăm viếng: 1 đoàn thăm các hạ trường Ni tại TP. HCM, 1 đoàn thăm viếng các hạ trường miền Tây Nam Bộ, 1 đoàn thăm viếng các hạ trường các tỉnh miền Trung, 1 đoàn thăm viếng các hạ trường các tỉnh miền Đông và 1 đoàn đi thăm viếc cúng dường các tỉnh Tây Nguyên. Tổng cộng 5 đoàn đã đi thăm viếng cúng dường 56 hạ trường, 32 tịnh thất và 67 Ni trưởng Ni sư.
Hưởng ứng tâm thư kêu gọi của Phân Ban Ni giới Trung ương, chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương & Phân ban ni giới các tỉnh thành, các vị trụ trì các tự viện và quý Phật tử trong cả nước đã nhiệt tình phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật để đi thăm viếng các hạ trường với tổng trị giá tịnh tài và phẩm vật cúng dường trong 5 năm qua là 6.580.000 đồng (sáu tỷ, năm  trăm tám mươi bốn triệu đồng).
Ngoài ra Phân ban Ni giới Trung ương cũng đi khánh tuế và chúc Tết Đức Hòa thượng Quyền Pháp chủ, Hòa thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo giáo hội và Ban Trị sự các tỉnh thành phố.
D. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH
I. Hoạt động của Tiểu Ban Danh bộ: thống kê số lượng chư Ni & danh mục các Tự viện Ni
Do Phân ban Ni giới các tỉnh thành được thành lập không đồng bộ về không gian và thời gian, nên Tiểu Ban danh bộ của Phân Ban Ni giới Trung ương chưa thống kê được số lượng chư Ni & danh mục các Tự viện Ni, tuy nhiên, một số Phân ban Ni giới các tỉnh thành cũng đã thực hiện được việc thống kê đầy đủ, và theo các báo cáo gửi về, hiện nay Ni giới có  4.728 cơ sở tự viện và 24.255 chư ni, bao gồm chư Ni hệ phái Bắc tông, chư Ni hệ phái Khất sĩ.
CƠ SỞ TỰ VIỆN và CHƯ NI CÁC TỈNH THÀNH
STT PHÂN BAN NI GIỚI CƠ SỞ TỰ VIỆN CHƯ NI
TỰ
VIỆN
TỊNH
XÁ
TỊNH
THẤT
NIỆM
PHẬT
ĐƯỜNG
THIỀN
VIỆN
NI
VIỆN
THIỀN
TỰ
NI
TỔNG  
  HỆ PHÁI KHẤT SĨ 358             358 1.450
1 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH AN GIANG               0 0
2 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU               450 2.500
3 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BẮC GIANG 33             33 51
4 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU 30   9 2     2 43 243
5 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BẾN TRE 86 6           92 305
6 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH 74 17 9 4       104 350
7 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG               78 389
8 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÌNH PHƯỚC               105 250
9 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN 48             48 245
10 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP CẦN THƠ 32 21 13 1       67 277
11 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP ĐÀ NẴNG 26 2 5         33 250
12 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH DAK LAK 70 7           77 300
13 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI 108 26 26   2   3 165 3.052
14 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP 114             114 700
15 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH GIA LAI 27 10           37 320
16 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP HÀ NỘI 917             917 1.435
17 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH HẬU GIANG 27 4 5 1       37 105
18 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP HỒ CHÍ MINH 369 37 68 4       478 3.549
19 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA               123 385
20 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG               60 170
21 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH KON TUM 4 5 2         11 35
22 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG               60 1.000
23 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH LONG AN               95 655
24 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH NINH BÌNH               0 214
25 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN               72 220
26 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH QUÃNG NAM               120 478
27 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH QUÃNG NGÃI 90 2 8 1       101 171
28 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH QUẢNG TRỊ               0 257
29 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH SÓC TRĂNG               39 130
30 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH TÂY NINH               42 135
31 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH THÁI BÌNH               400 474
32 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ               153 566
33 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH TIỀN GIANG 126 13           139 584
34 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH TRÀ VINH               0 0
35 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH VĨNH LONG               75 3.010
  TỔNG               4.726 24.255

II. Tiểu Ban Giám Luật & Nghi lễ:
  1. Tổ chức khóa bồi dưỡng Luật ‘Các pháp Yết ma và Nghi lễ Thiền môn :
Nhằm giúp chư trong Ni Phân ban Ni giới trung ương và các tỉnh thành nắm vững các pháp Yết ma liên quan tới các việc như: tổ chức giới đàn, an cư kiết hạ, kiết giới trường, y chỉ, xuất chúng, cử tội, điển lễ, nghi thức truyền giới, vv… theo đúng giới luật Phật chế & quy định của Giáo hội. Ni Phân ban Ni giới trung ương đã tổ chức khóa bồi dưỡng Luật « Các pháp Yết ma và Nghi lễ Thiền môn »  từ ngày mồng 7-13/2/Đinh Dậu (4-10/3/2017) tại Chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. HCM. Lớp học có hơn 500 học viên chư tôn đức Ni đại diện Phân ban Ni giới Trung ương và đại diện Phân ban Ni giới các tỉnh thành tham dự khóa bồi dưỡng luật. Lớp học ngày 2 buổi sáng chiều sáng, chiều do HT. Thích Minh Thông-Phó ban Tăng sự Trung ương, Phó Ban kiêm Trưởng Ban kiêm phó Ban Tăng sự Tp.HCM, Tuyên luật sư và TT. Thích Lệ Trang, phó Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Nghi lễ TP.HCM chủ giảng. Được sự phát tâm ủng hộ nhiệt tình của chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới các tỉnh thành, các Tự viện Ni trong thành phố và Đạo tràng Pháp Hoa Tp.HCM, Ban tổ chức đã cúng dường ẩm thực sáng, trưa, chiều cho chư tôn đức Ni tham gia khóa học trong suốt một tuần. Khóa bồi dưỡng đáp ứng đúng nhu cầu cấp thiết cho chư tôn đức Ni đang hoạt động Phật sự tại Ban Trị sự các tỉnh thành và các vị trụ trì nên tất cả các học viên đều hoan hỷ và nghiêm túc theo học xuyên suốt khóa học một tuần.
Ngoài ra Phân ban Ni giới Thành phố Hà Nội Ni giới đã hoàn thành khóa học Giới luật 02 năm, có trên 200 quý tôn đức Ni tham gia hoàn tất khóa học.
  1. Về việc tổ chức giới đàn:
Phân ban ni giới Trung ương và Phân Ban Ni giới các tỉnh thành cung thỉnh Quý ni trưởng Ni sư giới luật tinh nghiêm, đạo cao đức trọng vào hội đồng thập sư truyền giới cho các giới tử trong các giới trường Ni tại TP. HCM và các tỉnh thành phố.
Trong 5 năm qua, có 18 Phân Ban Ni giới các tỉnh thành đã kết hợp cùng Ban Tăng sự các tỉnh thành tổ chức các giới đàn cho 11.674 giới tử Ni được thọ giới pháp tu tập, cụ thể là:
Năm 2017: có 1.173 giới tử Ni:
- Tỉnh Đồng Nai: Tổ chức giới đàn Pháp Loa có 1.000 giới tử Ni
- TP. Hà Nội (173 giới tử Ni, trong đó Tỳ Kheo Ni: 52 vị, Thức Xoa Ma Na: 59 vị, Sa Di Ni: 62 vị) 
Năm 2018: có 1.832 giới tử Ni:
- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức Đại giới đàn Bảo Tạng  cho 1.300 giới tử Ni
- Tỉnh Đồng Tháp: Tổ chức Đại giới đàn Vĩnh Đạt cho 260 giới tử Ni
- Tỉnh Cần Thơ: Tổ chức Đại giới đàn Chơn Đức cho 122 giới tử Ni
- Tỉnh Trà Vinh: Tổ chức Đại giới đàn Hoàng Thông cho 150 giới tử Ni
Năm 2019: có 2.339 giới tử Ni:
- TP. Hà Nội (171 giới tử Ni, trong đó Tỳ Kheo Ni: 55 vị, Thức Xoa Ma Na: 57 vị, Sa Di Ni: 59 vị)
- Tỉnh Đồng Nai: tổ chức giới đàn Diệu Tâm tại chùa Tỉnh Hội, Tp. Biên Hòa với gần 2000 giới tử Ni tham dự
- Tỉnh Khánh Hòa: (108 giới tử Ni, trong đó Tỳ Kheo Ni: 24 vị, Thức Xoa Ma Na: 36 vị, Sa Di Ni: 48 vị)
- Tỉnh Kiên Giang: Tổ chức Đại giới đàn Trí Thiền cho 60 giới tử Ni
Năm 2020: có 2.582 giới tử Ni:
- Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu :  tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Đăng  với 1,292  giới tử Ni
- Tỉnh Cần Thơ : tổ chức Đại giới đàn Tâm Quang với 118 giới tử Ni
- Tỉnh Bình Định:  tổ chức Giới đàn Trí Hải Bích Liên với 158 vị giới tử Ni trong đó: Tỳ Kheo Ni: 42 vị, Thức Xoa Ma Na: 58 vị, Sa Di Ni: 58 vị
- TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng, giới đàn Trí Tịnh với 1.014 giới tử Ni
Năm 2021: có 517 giới tử Ni:
- TP Hà Nội tổ chức giới đàn có 170 giới tử Ni, trong đó 49 giới tử Tỳ kheo ni, 59 giới tử Thức xoa ma na và 62 giới tử Sa di ni.
- Tỉnh Đồng Tháp tổ chức giới đàn Từ Nhơn có 347 giới tử Ni
Năm 2022: có 3.231 giới tử Ni:
- Tỉnh Đồng Nai: tổ chức giới đàn Thiện Hoa 2022 tại Thiền viện Linh Chiếu, có gần 2000 giới tử Ni
Tỉnh Cẩn Thơ:  tổ chức giới đàn Huệ Trường, có 150 giới tử Ni
- Tỉnh Hậu Giang: tổ chức giới đàn Huệ Giác có 59 giới tử Ni, trong đó: trong đó 18 giới tử Tỳ kheo ni, 13 giới tử Thức xoa ma na và 28 giới tử Sa di ni.
- Tỉnh Quảng Trị: tổ chức giới đàn Giác Nhiên có 46 giới tử Ni, trong đó: trong đó 16 giới tử Tỳ kheo ni, 13 giới tử Thức xoa ma na và 17 giới tử Sa di ni.
- Tỉnh Bình Dương: tổ chức giới đàn Minh Thiện có 271 giới tử Ni, trong đó: trong đó 92 giới tử Tỳ kheo ni, 108 giới tử Thức xoa ma na và 71 giới tử Sa di ni. Và giới đàn Thiện An 264 giới tử Ni, trong đó: trong đó 83 giới tử Tỳ kheo ni, 94 giới tử Thức xoa ma na và 87 giới tử Sa di ni
- Tỉnh Trà Vinh: tổ chức giới đàn Minh Thiện có 179 giới tử Ni, trong đó: trong đó 59 giới tử Tỳ kheo ni, 52 giới tử Thức xoa ma na và 68 giới tử Sa di ni
- Tỉnh Bến Tre: tổ chức giới Niệm Nghĩa, 262 giới tử ni, trong đó có 102 giới tử Tỳ kheo ni, 77 giới tử Thức xoa ma na, 83 giới tử Sa di ni

 File đính kèm

VĂN BẢN GIÁO HỘI

● Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội
● Tổng biên tập: TT.TS Thích Minh Nhẫn
● Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư – GHPGVN – số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

● Chùa Minh Đạo: 12/3 BIS Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp.HCM
● Chùa Phật Quang: 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, RG, KG

TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE

● Chịu trách nhiệm nội dung: TT.TS.Thích Minh Nhẫn
● Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
● Điện thoại: 0982760624
● Email: thichminhnhankg@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CÁC ĐẠI GIỚI ĐÀN
STT PHÂN BAN NI GIỚI ĐẠI GIỚI ĐÀN NĂM GIỚI TỬ SỐ
LƯỢNG
Tỳ-kheo-ni Thức-xoa Sa-di-ni
  HỆ PHÁI KHẤT SĨ TRÍ TỊNH 2018 21 26 17 64
    HUỆ HƯNG 2020 59 45 50 154
1 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH AN GIANG THIỆN TRINH 2018        -
    THIỆN MINH 2020        
    THIỆN CHƠN 2022        
2 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BẢO TẠNG 2018       732
    HUỆ ĐĂNG 2020       809
3 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BẮC GIANG            -
4 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU            -
5 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BẾN TRE            -
6 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH TRÍ HẢI BÍCH LIÊN 2020 42 58 58 158
7 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG MINH THIỆN 2019 92 108 71 271
    THIỆN AN 2022 83 94 87 264
8 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÌNH PHƯỚC            -
9 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN            -
10 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP CẦN THƠ CHƠN ĐỨC 2018       122
    THIỆN TÂM 2020       40
    HUỆ TRƯỜNG 2022       150
11 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP ĐÀ NẴNG            -
12 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH DAK LAK            -
13 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI PHÁP LOA 2017       1.000
    DIỆU TÂM 2019       2.000
    THIỆN HOA         2.000
14 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP VĨNH ĐẠT 2018       260
    TỪ NHƠN 2021       347
15 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH GIA LAI            -
16 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP HÀ NỘI            -
17 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH HẬU GIANG HUỆ GIÁC 2022       64
18 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP HỒ CHÍ MINH TRÍ TỊNH 2018 201 175 136 512
    HUỆ HƯNG 2020 196 142 164 502
19 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC 2019 24 36 48 108
    TRÍ NGHIÊM 2022 38 36 24 98
20 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG TRÍ THIỀN 2019       60
21 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH KON TUM            -
22 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG            -
23 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH LONG AN            -
24 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH NINH BÌNH            -
25 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN            -
26 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH QUÃNG NAM            -
27 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH QUÃNG NGÃI            -
28 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH QUẢNG TRỊ GIÁC NHIÊN 2022 16 13 17 46
29 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH SÓC TRĂNG            -
30 PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH TÂY NINH            -
31 PHÂN BAN NI GIỚI GH