BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023

Số kí hiệu 19/5/2023
Ngày ban hành 17/05/2023
Thể loại TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
Lĩnh vực HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 2023

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BAN TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023

           Trưởng Ban                               : Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
           Phó Trưởng Ban                       : Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu
                                                               : Hòa thượng Thích Thiện Pháp
                    HT. Thích Giác Toàn                   HT. Thích Gia Quang
                    HT. Thích Thiện Tánh                 HT. Thích Bảo Nghiêm
                    HT. Thích Quảng Tùng                HT. Thích Thiện Tâm
                    HT. Thạch Sok Xane                    HT. Thích Khế Chơn
                    HT. Thích Quảng Xã                    HT. Đào Như
                    HT. Thích Quảng Hà                    TT. Thích Thanh Quyết
                    HT. Thích Thanh Điện                  HT. Thích Huệ Thông
                    HT. Thích Huệ Trí                        TT. Thích Thanh Phong
           Ủy viên:      
                    TT. Thích Phước Nguyên              TT. Thích Thanh Tuấn
                    HT. Thích Thiện Đức                     HT. Thích Giác Liêm         
                    TT. Thích Thọ Lạc                         TT. Thích Thanh Huân
                    TT. Thích Minh Nhẫn                    TT. Thích Truyền Cường
                    HT. Danh Lung                              HT. Thích Tâm Đức
                    TT. Thích Phước Nghiêm              TT. Thích Nhật Từ
                    TT. Thích Phước Đạt                     NT. Thích nữ Nhật Khương
                    NT. Thích nữ Như Thảo                NS. Thích nữ Hòa Liên

           1. Tiểu ban Nội dung:      
                    TT. Thích Đức Thiện                   TT. Thích Phước Nguyên
                    TT. Thích Thanh Tuấn                 HT. Danh Lung
                    HT. Thích Bửu Chánh                 TT. Thích Minh Nhẫn           
                    TT. Thích Thanh Huân                TT. Thích Minh Quang          
                    TT. Thích Nguyên Chính             TT. Thích Quang Thạnh
                    TT. Thích Trí Chơn                      TT. Thích Phước Đạt
           2. Tiểu ban Xướng ngôn:
                    TT. Thích Quảng Tiến                  ĐĐ. Thích Thiện Châu
           3. Tiểu ban trần thiết:
                    ĐĐ. Thích Minh Ân                     ĐĐ. Thích Minh Hội
                    ĐĐ. Thích Chí Thiện                   Chư Tăng TV. Quảng Đức
           4. Tiểu ban cư trú, ẩm thực:      
                    HT. Danh Lung                            TT. Thích Thanh Phong
                    TT. Thích Tịnh Tâm                     ĐĐ. Thích Minh Hội
                    Đạo tràng Pháp hoa                      ĐĐ. Thích Pháp Trí
           5. Tiểu ban âm thanh, ánh sáng:
                    ĐĐ. Thích Minh Hội                      ĐĐ. Thích Thiện Minh                     
                    ĐĐ. Thích Thiện Ân                       Cư sĩ Huy Quyền
           6. Tiểu ban liên hệ:
                    TT. Thích Tâm Chơn                   ĐĐ. Thích Vạn Thiện
                    TT. Thích Quảng Tiến                 ĐĐ. Thích Nguyên Chính
                    TT. Thích Phước Triều                TT. Thích Thiện Thật
           7. Tiểu ban thực hiện tài liệu Hội nghị:
                    TT. Thích Tâm Chơn                   ĐĐ. Thích Nguyên Chính
                    TT. Thích Quảng Tiến                 TT. Thích Phước Triều 
                    TT. Thích Thiện Thật                   ĐĐ. Thích Chí Thiện                   
                    NS. Thích Nữ Hòa Liên               ĐĐ. Thích Minh Hội
                    Sư cô Thích Diệu Luyến              TT. Thích Quảng Pháp          
           8. Tiểu ban phụ trách Bản tin Giáo hội:
                    Truyền hình An viên                    Phật sự Online
                    Báo Giác ngộ                   
           9. Tiểu ban vận động tặng phẩm:
                    TT. Thích Phước Nguyên             TT. Thích Thanh Phong
                    TT. Thích Truyền Cường              TT. Thích Tâm Chơn
                    Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên trách Văn phòng 2 TƯGH
           10. Tiểu ban Trật tự, giữ xe:
                    Tổ An ninh Trật tự Văn phòng 2 Trung ương giáo hội
           11. Tiểu ban tiếp tân, trà nước, ẩm thực:
                    Tổ viên các tổ chuyên trách Văn phòng 2 TƯGH
                    Phật Tử Đạo tràng Pháp Hoa Tp. Hồ Chí Minh
           12. Tiểu ban vận chuyển:
             ĐĐ. Thích Đức Dũng, ĐH. Kim Hưng, ĐH. Huy Quyền,
             ĐH. Thanh Hải, ĐH. Thiện Tâm, ĐH. Tuệ Hiếu, Hiệu, Duy…
           13. Tiểu ban nhiếp ảnh: ĐĐ. Thiện Ân, ĐĐ. Minh Trường, ĐH. Đăng Huy
                             
                                                                                               BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

                             

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây