• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Yên Bái

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Yên Bái nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 16/8/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 238/QĐ-HĐTS. ký ngày 25/9/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________
Số: 238/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
   

Hà Nội, ngày  25 tháng 9 năm 2017

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
Nhiệm kỳ II (2017-2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 2050/UBND-NC ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thống nhất kết quả suy cử thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ II (2017-2022);
Căn cứ Công văn số 60/CV-PG ngày 23/9/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái, V/v phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ II (2017-2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ II (2017-2022), gồm 37 thành viên, do Hòa thượng Thích Thanh Duệ làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
 
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 tỉnh Yên Bái“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
        DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH YÊN BÁI
NHIỆM KỲ V (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 238/QĐ-HĐTS ngày 25/9/2017)

 
I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (12 VỊ) :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1. HT. Thích Thanh Duệ Trưởng ban Trị sự.
2. ĐĐ. Thích Minh Huy Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Chánh Thư ký.
3. ĐĐ. Thích Trung Kính Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
4. SC. Thích Đàm Hợi Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới.
5. ĐĐ. Thích Niệm Giác Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng ban Pháp chế.
6. ĐĐ. Thích Minh Thông Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
7. ĐĐ. Thích Thanh Tuệ Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
8. ĐĐ. Thích Thanh Trí Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
9. SC. Thích Đàm Thùy Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Thư ký, Phó Chánh Văn phòng.
10. SC. Thích Đàm Hạnh Thường Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
11. CS. Hoàng Hải Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Thư ký, Chánh Văn phòng.
12. CS. Hoàng Thị Kim Oanh Ủy viên Ban Thường trực.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (25 VỊ):
 
13. SC. Thích Đàm Phương Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó ban Kinh tế Tài chính.
14. SD. Thích Chân Hoằng Ủy viên Ban Trị sự.
15. SDN. Thích Diệu Viên Ủy viên Ban Trị sự.
16. SDN. Thích Diệu Thiện Ủy viên Ban Trị sự.
17. SDN. Thích Diệu Ngọc Ủy viên Ban Trị sự.
18. SDN. Thích Diệu Khánh Ủy viên Ban Trị sự.
19. CS. Trần Huyền Ái Ủy viên Ban Trị sự.
20. CS. Phạm Bá Dung Ủy viên Ban Trị sự.
21. CS. Lại Kim Tươi Ủy viên Ban Trị sự.
22. CS. Trần Thị Minh Ủy viên Ban Trị sự.
23. CS. Hà Thị Liễu Ủy viên Ban Trị sự.
24. CS. Phan Thị Chín Ủy viên Ban Trị sự.
25. CS. Hoàng Thị Thúy Ủy viên Ban Trị sự.
26. CS. Nguyễn Tiến Nhung Ủy viên Ban Trị sự.
27. CS. Vũ Thị Thảo Ủy viên Ban Trị sự.
28. CS. Hoàng Thị Tĩnh Ủy viên Ban Trị sự.
29. CS. Nguyễn Thị Chiên Ủy viên Ban Trị sự.
30. CS. Trần Thị Hằng Ủy viên Ban Trị sự.
31. CS. Đồng Thị Minh Ủy viên Ban Trị sự.
32. CS. Nguyễn Ngọc Mai Ủy viên Ban Trị sự.
33. CS. Nguyễn Thị Nhâm Ủy viên Ban Trị sự kiêm Thủ quỹ.
34. CS. Phạm Thị Hà Ủy viên Ban Trị sự.
35. CS. Trần Thị Mi Ủy viên Ban Trị sự.
36. CS. Lê Xuân Lâm Ủy viên Ban Trị sự.
37. CS. Trần Mạnh Bích Ủy viên Ban Trị sự.

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2017
Số kí hiệu 238/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 24/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Yên Bái
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Yên Bái
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây