• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Tuyên Quang

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Tuyên Quang nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 05/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 113/QĐ-HĐTS. ký ngày 01/6/2017 
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-------------
Số: 113/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
Nhiệm kỳ II (2017-2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1482/UBND-NC ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc chấp thuận kết quả suy cử thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ (2017-2022);
Căn cứ tờ trình số 012/TTr-BTS ngày 22/5/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, V/v chuẩn y kết quả Đại hội và nhân sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, nhiệm kỳ (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ II (2017-2022), gồm 27 thành viên, do Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Tuyên Quang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
 
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TUYÊN QUANG

NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 113/QĐ-HĐTS ngày 01/6/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (11 VỊ) :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Gia Quang
(Đồng Văn Thu)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Phúc
(Đào Văn Tuệ)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
3. ĐĐ. Thích Thanh Trung
(Nguyễn Thành Trung)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
4. ĐĐ. Thích Thanh Tân
(Nguyễn Văn Bộ)
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Văn hóa.
5. ĐĐ. Thích Thanh Hòa
(Nguyễn Văn Lực)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
6. ĐĐ. Thích Trúc Thông Phổ
(Dư Kim Long)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế.
7. SC. Thích Nữ Đàm Nghiêm
(Đào Thị Thu Hường)
Phó Trưởng ban kiêm đặc trách Ni giới, Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
8. SC. Thích Nữ Chơn Hiền
(Đào Thị Bích Huệ)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
9. SC. Thích Nữ Diệu Tâm
(Trịnh Thị Ngọc Bích)
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Thư ký, Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
10. SC. Thích Nữ Quảng Xuân
(Nguyễn Thị Vui)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
11. CS. Nguyễn Thị Liên
Pháp danh Diệu Kim
Ủy viên Thường trực.

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (16 VỊ):
 
12. SC. Thích Nữ Hoàn Tố
(Đặng Thị Hoa)                      
Ủy viên
13. SC. Thích Nữ Thông Nghiêm
(Nguyễn Thị Thùy Dung)
Ủy viên
14. CS. Nguyễn Công Nhạ
(Pháp danh Trí Đức)
Ủy viên
15. CS. Vũ Thị Bình
(Pháp danh Diệu Ban)
Ủy viên
16. CS. Lê Thị Bích Ngọ
(Pháp danh Diệu Ngân)
Ủy viên
17. CS. Đinh Thị Trường
(Pháp danh Diệu Sơn)
Ủy viên
18. CS. Đinh Văn Phúc
(Pháp danh Tuệ Quang)
Ủy viên
19. CS. Trần Thị Định
(Pháp danh Diệu Thiền)
Ủy viên
20. CS. Nguyễn Thanh Hà
(Pháp danh Diệu Ngân)
Ủy viên
21. CS. Nông Thị Kim
(Pháp danh Hiệu Diệu Tân)
Ủy viên
22. CS. Vũ Thị Quế
(Pháp danh Diệu Hoa)
Ủy viên
23. CS. Nguyễn Thị Tâm
(Pháp danh Diệu Thanh)
Ủy viên
24. CS. Bùi Thị Hồng
(Pháp danh Diệu Đức)
Ủy viên
25. CS. Vũ Thúy Hoàn
(Pháp danh Diệu Hảo)
Ủy viên
26. CS. Phạm Thị Hòa
(Pháp danh Diệu Bình)
Ủy viên
27. CS. Trần Văn Hiền
(Pháp danh Phúc Thanh)
Ủy viên

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/2017
Số kí hiệu 113/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 31/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/05/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Tuyên Quang
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây