• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ninh

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/04/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ IV (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 15/3/2017 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Quyết định chuẩn y nhân sự số:  069/QĐ-HĐTS. ký ngày 20/4/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số: 069/QĐ-HĐTS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày  20  tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
Nhiệm kỳ IV (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1865/UBND-VX1 ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ công văn số 25/CV-BTS ngày 16/3/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, V/v đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ IV (2017-2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ IV (2017-2022), gồm 41 thành viên, do Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Quảng Ninh“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NINH
NHIỆM KỲ IV (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 069/QĐ-HĐTS ngày 20/4/2017)

 
I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Thanh Quyết Trưởng ban Trị sự.        
 1.  
TT. Thích Đạo Quang Phó Trưởng ban Thường trực.
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Hiển Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Lịch Phó Trưởng ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Hiển Thiện Phó Trưởng ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hạnh Phó Trưởng ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Năng Ủy viên Thường trực.
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh Ủy viên Thường trực.
 1.  
ĐĐ. Thích Bản Tường Ủy viên Thường trực.
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Từ Ủy viên Thường trực.
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Đạt Ủy viên Thường trực.
 1.  
SC. Thích Diệu Huyền Ủy viên Thường trực.
 1.  
NS. Thích Hạnh Nhã Ủy viên Thường trực.
 1.  
SC. Thích Tịnh Nguyệt Ủy viên Thường trực.
 1.  
SC. Thích Đàm Linh Ủy viên Thường trực.
 
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Tử Kiến Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiển Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Hiển Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Tuân Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Mật Viên Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hồng Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Tịnh Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Từ Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Bi Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vân Phong Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Bản Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Hỷ Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh San Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thái Cang Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Ngộ Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Nhân Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Phúc Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Thịnh Ủy viên
 1.  
SC. Thích Tịnh Nguyên Ủy viên
 1.  
SC. Thích Tịnh Giới Ủy viên
 1.  
SC. Thích Khánh Thảo Ủy viên
 1.  
SC. Thích Trung Thế Ủy viên
 1.  
SC. Thích Hoa An Ủy viên
 1.  
SC. Thích Huệ Bảo Ủy viên
 1.  
CS. Nguyễn Nam Hải Ủy viên
 1.  
CS. Lê Thị Luyến Ủy viên

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/04/2017
Số kí hiệu 069/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 19/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/04/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/04/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ninh
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/04/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/04/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/04/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây