• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Bình

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Quảng Bình nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 7/3/2017 tại chùa Đại Giác, TP. Đồng Hới Quyết định chuẩn y nhân sự số: 108/QĐ-HĐTS. ký ngày 18/5/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
___________
Số: 108/QĐ-HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
   

Hà Nội, ngày 18 tháng 5  năm 2017

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
Nhiệm kỳ III (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 573/UBND-NC ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình;
- Căn cứ Thư trình số 65/TT-BTS ngày 04/5/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, V/v duyệt y nhân sự sau Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ III (2017-2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III (2017-2022), gồm 32 thành viên, do Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Quảng Bình“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG BÌNH

NHIỆM KỲ III (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 108/QĐ-HĐTS ngày 18/5/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ (2 VỊ):
1. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
2. Hòa thượng Thích Đức Thanh
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (13 VỊ) :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Tánh Nhiếp Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Phương Đạt Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Thường Chiếu Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Thiền Bình Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Đăng Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tâm Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Phước Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Mãn Ngộ Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Khải Đạo Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Phương Thọ Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Quốc tế
 1.  
CS. Nguyễn Văn Cửu
Pháp danh Phổ Văn
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
CS. Võ Thị Hới
Pháp danh Quảng Phước
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính
 1.  
CS. Lê Thị Thúy Vân
Pháp danh Quảng Hương
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 
III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (19 VỊ):
 
 1.  
ĐĐ. Thích Chánh Phước   Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phương Bảo Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thành Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hải Pháp Ủy viên
 1.  
SC. Thích Nữ Thọ Ngộ Ủy viên kiêm Thủ quỹ
 1.  
SC. Thích Nữ Chơn Hóa Ủy viên
 1.  
CS. Nguyễn Đức Hòe
Pháp danh Lệ Nhơn
Ủy viên
 1.  
CS. Hoàng Gia Hy
Pháp danh Nhật Thanh
Ủy viên
 1.  
CS. Nguyễn Sơn Tâm
Pháp danh Nguyên Tánh
Ủy viên
 1.  
CS. Nguyễn Bá Hoàng
Pháp danh Quảng Ngộ
Ủy viên
 1.  
CS. Lê Thị Vượng
Pháp danh Quảng Hồng
Ủy viên
 1.  
CS. Lê Công Mạnh
Pháp danh Nguyên Hùng
Ủy viên
 1.  
CS. Nguyễn Thị Nghi
Pháp danh Quảng Hòa
Ủy viên
 1.  
CS. Hồ Thị Nhung
Pháp danh Diệu Trang
Ủy viên
 1.  
CS. Trần Thị Tuyền
Pháp danh Nhật Thuận
Ủy viên
 1.  
CS. Trần Xuân Diệp
Pháp danh Quảng Anh
Ủy viên
 1.  
CS. Đào Thị Duyệt
Pháp danh Quảng Ánh
Ủy viên
 1.  
CS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Pháp danh Quảng Từ
Ủy viên
 1.  
CS. Phạm Thị Viễn
Pháp danh Quảng Xuyên
Ủy viên

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017
Số kí hiệu 108/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 17/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/05/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Bình
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây