• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Phú Thọ

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 14/6/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ. Quyết định chuẩn y nhân sự số:  258/QĐ-HĐTS. ký ngày 5/10/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------
Số: 258/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
Nhiệm kỳ V (2017 - 2022)


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 3737/UBND-KGVX ngày 25/8/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận kết quả suy cử sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ (2017 - 2022);
Căn cứ tờ trình số 67/TTr-BTST ngày 30/9/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, V/v xin chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ V (2017 - 2022).

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ V (2017 - 2022), gồm 31 thành viên, do Thượng tọa Thích Minh Nghiêm làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 Tỉnh Phú Thọ“để biết”;
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ

NHIỆM KỲ V (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 258/QĐ-HĐTS ngày 05/10/2017)

 
I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (11 vị) :
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Minh Nghiêm
(Nguyễn Tuấn Cường)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế.
 
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thuận
(Lê Minh Thuận)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp, Trưởng Ban Văn hóa.
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Ngộ
(Nguyễn Anh Tùng)
Phó Trưởng ban kiêm phụ trách hành chính, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni.
 1.  
NS. Thích Đàm Nhã
(Nguyễn Thị Quý)
Phó Trưởng ban kiêm phụ trách Từ thiện, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới.
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Nguyện
(Nguyễn Văn Long)
Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Kinh tế tài chính.
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Giác
(Nguyễn Văn Đức)
Phó Chánh Thư ký phụ trách Văn phòng.
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hải
(Triệu Hồng Chung)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Pháp chế .
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Đăng
(Nguyễn Văn Được)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử.
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Hưng
(Trần Trung Hưng)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kiểm soát.
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Tuyên
(Nguyễn Văn Thảo)
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Chánh Thư ký phụ trách Văn bản kiêm Kế toán.
 1.  
PT. Nguyễn Thị Hiền Ủy viên Ban Thường trực kiêm Thủ quỹ.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (20 vị):
 
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Huân
(Đỗ Hữu Cường)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Huyền
(Đỗ Nam Cao)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Vũ
(Phạm Thanh Phong)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Lưu
(Nguyễn Thanh Phong)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Trường
(Lã Pháp Lệnh)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hạnh
(La Văn Mạnh)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tuệ
(La Đức Chính)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Trí Quang
(Lê Thị Vân)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Đàm Hiếu
(Nguyễn Thị Sáng)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Đàm Thảo
(Đào Thị Kiểm)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Đàm Tâm
(Đào Bích Hường)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Đàm Hiền
(Lê Thị Minh Phương)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Đàm Nghĩa
(Cấn Thị Duyên)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Nữ Tịnh Chi
(Võ Thị Hồng Mai)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Từ Chiếu
(Nguyễn Thị Mai Phương)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Nguyễn Đình Vận Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Phạm Ngọc Lương Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Nguyễn Thị Nhiên Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Trần Thị Hồng Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Bùi Thị Sinh Ủy viên Ban Trị sự.

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2017
Số kí hiệu 258/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 04/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Phú Thọ
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây