• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Ninh Bình

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Ninh Bình nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 28/7/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 200/QĐ-HĐTS. ký ngày 21/8/2017.
 

Xem hình ảnh tổ chức đại hội
Mời xem hình ảnh tổ chức đại hội

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------
Số: 200/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017
 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
Nhiệm kỳ VI (2017-2022)


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 327/UBND-VP7 ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc chấp thuận đăng ký thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2017-2022;
Căn cứ công văn số 01/CV-BTS ngày 06/8/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, V/v đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2017-2022.

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ VI (2017-2022), gồm 33 thành viên, do Thượng tọa Thích Thọ Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Ninh Bình“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
đã ký


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NINH BÌNH
NHIỆM KỲ VI (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 200/QĐ-HĐTS ngày 21/8/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (15 VỊ):

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1 TT. Thích Thọ Lạc
(Trần Văn Duẩn)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
2 TT. Thích Thanh Tình
(Bùi Xuân Tình)
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự.
3 TT. Thích Tuệ Cuông
(Phan Văn Kim)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế.
4. TT. Thích Minh Quang
(Nguyễn Minh Chiên)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni.
5. TT. Thích Thanh Chiến
(Phạm Văn Chiến)
Phó Trưởng ban Trị sự.
6. TT. Thích Đức Lợi
(Nguyễn Thanh Hải)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
7. ĐĐ. Thích Minh Phúc
(Trần Văn Luyện)
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Văn hóa
8. ĐĐ. Thích Thanh Dũng
(Trần Quốc Ân)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội.
9. ĐĐ. Thích Tuệ Quang
(Phạm Văn Mạnh)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
10. ĐĐ. Thích Thanh Cương
(Hà Văn Hoàn)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
11. ĐĐ. Thích Minh Hạnh
(Tô Văn Phú)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
12. ĐĐ. Thích Thanh Hai
(Phạm Văn Hai)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
13. ĐĐ. Thích Minh Ngộ
(Phạm Văn Vượng)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
14. NS. Thích Đàm An
(Phạm Thị Hoài)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới.
15. NS. Thích Đàm Quy
(Ngô Thị Bích)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
 

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ ( 18 VỊ):

 
16 TT. Thích Trí Như
(Hoàng Văn Năm)
Ủy viên
17. ĐĐ. Thích Thanh Nghị
(Ngô Văn Nghị)                     
Ủy viên
18. ĐĐ. Thích Tuệ Quảng
(Nguyễn Ngọc Sự)                 
Ủy viên
19. ĐĐ. Thích Trí Quảng
(Trần Văn Năm)                    
Ủy viên
20. ĐĐ. Thích Minh Tuệ
(Phạm Văn Dân)                    
Ủy viên kiêm Phó Thư ký, Phó Văn phòng
21. ĐĐ. Thích Thanh Trụ
(Lưu Văn Trụ)                       
Ủy viên
22. ĐĐ. Thích Thanh Duy
(Phạm Văn Nam)                   
Ủy viên kiêm Phó Văn phòng
23. ĐĐ. Thích Thanh Sơn
(Nguyễn Văn Ngoan)             
Ủy viên
24. ĐĐ. Thích Tuệ Hải
(Phạm Văn Minh)                  
Ủy viên
25. ĐĐ. Thích Minh Trí
(Nguyễn Văn Chung)             
Ủy viên kiêm Trợ lý Văn phòng
26. ĐĐ. Thích Thanh Luật
(Lê Xuân Luật)                      
Ủy viên kiêm Trợ lý Văn phòng
27. ĐĐ. Thích Minh Tri
(Dương Đức Vịnh)                 
Ủy viên
28. NS. Thích Đàm Toàn
(Vũ Thị Hoa)
Ủy viên
29. NS. Thích Đàm Tuyến
(Đỗ Thị Tuyến)
Ủy viên
30. SC. Thích Ngọc Trinh
(Phan Thị Thu Hà)
Ủy viên kiêm Phó Văn phòng
31. SC. Thích Minh Ý
(Trần Thị Nhường)
Ủy viên
32. SC. Thích Diệu Minh
(Đoàn Thị Thoa)
Ủy viên kiêm Trợ lý Văn phòng
33. SC. Thích Nữ Viên Tuệ
(Nguyễn Thị Phương)
Ủy viên


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2017
Số kí hiệu 200/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 20/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/08/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Ninh Bình
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây