• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Nghệ An

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II  (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 30/4/2017 tại TP.Vinh (Nghệ An). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 141/QĐ-HĐTS. ký ngày 01/7/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________
Số: 141/QĐ-HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________
   

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
Nhiệm kỳ II (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

 Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 4592/UBND-NC ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận nhân sự Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ (2017-2022);
Căn cứ tờ trình số 53/TTr-BTST ngày 10/5/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, V/v xin chấp thuận, phê chuẩn thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II (2017-2022), gồm 25 thành viên, do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Nghệ An“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NGHỆ AN

NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(Theo Quyết định số:  141/QĐ-HĐTS ngày 01/7/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (15 VỊ) :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thanh Nhiễu
(Vũ Đức Chính)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 1.  
TT. Thích Thọ Lạc
(Trần Văn Duẩn)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
3. NS. Thích Nữ Diệu Nhẫn
(Đinh Thị Hòa)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội, Trưởng Phân ban Ni giới .
4. ĐĐ. Thích Tâm Thành
(Hồ Trọng Thanh)
Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
5. ĐĐ. Thích Minh Hải
(Nguyễn Văn Quang)
Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng.
6. ĐĐ. Thích Quảng Bảo
(Võ Văn Châu)
Phó Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Văn hóa.
7. ĐĐ. Thích Minh Trí
(Trần Văn Cường)
Phó Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
8. ĐĐ. Thích Châu Phong
(Hồ Sỹ Biên)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế, Phó Chánh Văn phòng.
9. ĐĐ. Thích Minh Hương
(Ngô Chung Hội)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
10. ĐĐ. Thích Viên Tựu
(Đậu Văn Thắm)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Nghi lễ.
11. ĐĐ. Thích Định Tuệ
(Trương Văn Thuận)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
12. ĐĐ. Thích Trúc Thông Kiên
(Phạm Văn Sơn)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
13. ĐĐ. Thích Tuệ Minh
(Nguyễn Khắc Toàn)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
14. ĐĐ. Thích Thiền Tuệ
(Nguyễn Thanh Tiến)
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
15. SC. Thích Nữ Quảng Tịnh
(Nguyễn Thị Thanh)
Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ.

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (11 VỊ):
 
16. ĐĐ. Thích Minh Thanh
(Trần Đình Đại)
Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó Chánh Văn phòng.
17. ĐĐ. Thích Quảng Văn
(Lê Việt Cường)                     
Ủy viên Ban Trị sự.
18. ĐĐ. Thích Nhuận Hiển
(Nguyễn Đình Quang)   
Ủy viên Ban Trị sự.
19. ĐĐ. Thích Tâm Hiếu
(Vũ Viết Hiếu)                       
Ủy viên Ban Trị sự.
20. ĐĐ. Thích Vĩnh Thường
(Bùi Phạm Quang Trung)         
Ủy viên Ban Trị sự.
21. ĐĐ. Thích Đồng Tuệ
(Nguyễn Bá Minh)                 
Ủy viên Ban Trị sự.
22. ĐĐ. Thích Tuệ Quang
(Phạm Hùng)                         
Ủy viên Ban Trị sự.
23. ĐĐ. Thích Tâm Ngọc
(Trần Kim Ngọc)                   
Ủy viên Ban Trị sự.
24. SC. Thích Nữ Huệ Hiếu
(Đặng Thị Thuận)                  
Ủy viên Ban Trị sự.
25. SC. Thích Nữ Quảng Diệu
(Đậu Thị Long)
Ủy viên Ban Trị sự.

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2017
Số kí hiệu 141/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/06/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Nghệ An
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây