• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lào Cai

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Lào Cai nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 16/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Quyết định chuẩn y nhân sự số:  339/QĐ-HĐTS. ký ngày 19/12/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số: 339/QĐ-HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________
   

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
Nhiệm kỳ II (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 273/BTG-PG&TGK ngày 27/10/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai về việc thông báo giải quyết đăng ký bổ nhiệm chức vụ cho chức sắc, tu sĩ, cư sĩ Phật giáo;
Căn cứ tờ trình số 75/TTr-BTS ngày 12/12/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, V/v đề nghị chấp thuận nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ II (2017-2022), gồm 19 thành viên, do Hòa thượng Thích Thanh Điện làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Phó Chủ tịch - Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Lào Cai“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÀO CAI

NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 339/QĐ-HĐTS ngày 15/12/2017)

 

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (07 VỊ):
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thanh Điện
(Dương Quang Điện)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 1.  
TT. Thích Giác Hiệp
(Lê Văn Điểu)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
3. TT. Thích Tâm Thuần
(Phan Văn Hảo)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
4. ĐĐ. Thích Chân Tín
(Dương Thái Bình)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
5. ĐĐ. Thích Tỉnh Thiền
(Lưu Việt Nhi)
Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Văn hóa.
6. ĐĐ. Thích Thông Thịnh
(Cao Việt Hưng)
Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó Chánh Thư ký, Trưởng ban Thông tin Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng.
7. ĐĐ. Thích Chân Niệm
(Hoàng Văn Cầu)
Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Phó Chánh Văn phòng.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (12 VỊ):
8. ĐĐ. Thích Trúc Thái Phước
(Lê Ngọc Tâm)                       
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban từ thiện Xã Hội.
9. ĐĐ. Thích Chân Định
(Trần Văn Kiêm)
Ủy viên Ban Trị sự, Phó Ban Nghi Lễ.
10. ĐĐ. Thích Chánh Tuệ
(Đinh Hữu Thuận)
Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Ban kiểm soát.
11. CS. Phúc Thảo
(Vũ Xuân Tỉnh)
Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Phó chánh thư ký kiêm Chánh Văn phòng.
12. CS. Diệu Hòa
(Lê Thị Hiền)
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, phụ trách Kế toán.
13. CS. Phúc Đức
(Lưu Công Phúc)
Ủy viên Ban Trị sự.
14. CS. Diệu Hoan
(Nguyễn Thị Lý)
Ủy viên Ban Trị sự.
15. CS. Diệu Truyền
(Nguyễn Thị Kim Xuyến)
Ủy viên Ban Trị sự.
16. CS. Diệu Nhàn
(Hoàng Thị Thu)
Ủy viên Ban Trị sự.
17. CS. Diệu Thiện
(Nguyễn Thị Bình)
Ủy viên Ban Trị sự.
18. CS. Phúc Đạo
(Bùi Xuân Độ)
Ủy viên Ban Trị sự.
19. CS.Phúc Thọ
(Phạm Văn Chiến)
Ủy viên Ban Trị sự. 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2017
Số kí hiệu 339/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 18/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/12/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lào Cai
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây