• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lạng Sơn

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Lạng Sơn nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 28/9/2017 tại nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 276/QĐ-HĐTS. ký ngày11/10/2017

 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here


 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
--------------
Số: 276/QĐ-HĐTS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày  11 tháng 10 năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
Nhiệm kỳ III (2017 - 2022)


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1063/UBND-NC ngày 09/10/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc chấp thuận Ban Trị sư, Ban Thường trực - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ III (2017 - 2022);
Căn cứ tờ trình số 001/TTr-BTS ngày 01/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, V/v phê chuẩn y nhân sự Ban Trị sự; Ban Thường trực  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ III (2017 - 2022), gồm 30 thành viên, do Hòa thượng Thích Quảng Tùng làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 Tỉnh Lạng Sơn“để biết”;
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN

NHIỆM KỲ III (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 276/QĐ-HĐTS ngày  11/10/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (11 vị) :

 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Quảng Tùng Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 1.  
TT. Thích Quảng Truyền Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
 1.  
ĐĐ. Thích Bản Chung Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
 1.  
ĐĐ. Thích Bản Tiến Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế.
 1.  
ĐĐ. Thích Bản Huy Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội; Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hải Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Chánh Thư ký - Chánh Văn phòng.
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Niệm Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát; Trưởng ban Nghi lễ.
 1.  
CS. Bùi Kim Thành Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa.
 1.  
CS. Quách Hải Thọ Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Chánh Văn phòng.
 1.  
PT. Nguyễn Thị Quang Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
 1.  
PT. Triệu Thị Thơm Ủy viên Ban Thường trực.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (19 vị):

 
 1.  
CS. Nguyễn Đình Chi Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Nguyễn Thị Bích Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Trần Thị Nở Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Phạm Thị Nhàn Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Nông Thị Liên Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Nguyễn Thị Xuân Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Hoàng Kim Thanh Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Nguyễn Mạnh Xây Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Nông Thị Bẩy Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Trần Bích Thuận Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Phạm Văn Inh Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Cao Thị Trò Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Phạm Thị Cải Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Triệu Thị Vệ Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Phạm Thị Phố Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Đỗ Thị Thúy Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Nguyễn Thị Tiến Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Quách Thị Nga Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
PT. Nguyễn Thị Lâm Ủy viên Ban Trị sự.

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2017
Số kí hiệu 276/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 10/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lạng Sơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây