• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lai Châu

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2018

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Lai Châu nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 27/6/2017 tại Trung tâm Hội nghị TP.Lai Châu. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 045/QĐ-HĐTS. ký ngày 20/3/2018
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số: 045/QĐ-HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
   

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Lai Châu
Nhiệm kỳ II (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ Luật Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1330/UBND-NC ngày 22/06/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc chấp thuận thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Lai Châu lần thứ II, nhiệm kỳ (2017 - 2022);
Căn cứ tờ trình số 099/TTr-BTS ngày 30/11/2017 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu về việc đề nghị chấp thuận nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ II, nhiệm kỳ (2017 - 2022).

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ II (2017 - 2022), gồm 19 thành viên, do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm Trưởng Ban Trị sự (đính kèm danh sách).
Điều 2: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 


Nơi nhận:
- Như điều 2 “để thực hiện”;
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 Tỉnh Lai Châu“để biết”;
- Lưu VP1,2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU

NHIỆM KỲ II (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số: 045/QĐ-HĐTS ngày 20/03/2018)

 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thanh Nhiễu
(Vũ Đức Chính)
Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
(Vũ Minh Hiếu)
Phó Trưởng Ban Thường trực BTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông.
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Nhật
(Tạ Văn Tác)
Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Ngộ
(Hoàng Anh Tùng)
Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế.
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hải
(Nguyễn Văn Quang)
Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế tài chính.
 1.  
ĐĐ. Thích Thúc Bảo Thành
(Phan Ngọc Ánh)
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế.
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Bảo Tiến
(Vũ Hồng Anh)
Phó Thư ký, Phó chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa.
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thành
(Phạm Văn Thành)
Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ.
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Minh
(Hồ Công Tân)
Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo.
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hoàng
(Nguyễn Quang Huy)
Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Thủ quỹ.
 1.  
ĐĐ.Thích Trúc Bảo Việt
(Phạm Văn Vượt)
Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Nghiêm
(Hoàng Thế Anh)
Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát.
 1.  
Cư sĩ Hoàng Thị Nhâm Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Lê Ngọc Tuấn Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thành Dương Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Trần Văn Đông Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thị Hồng Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Văn Thúy Hằng Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Hồng Trường Ủy viên
 
Tổng số: 19 vị.

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2018
Số kí hiệu 045/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 19/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/03/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Lai Châu
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2018
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lai Châu
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2018

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây