• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hòa Bình

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Hòa Bình nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/8/2017 tại Cung văn hoá tỉnh Hoà Bình. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 252/QĐ-HĐTS. ký ngày 26/9/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________
Số: 252/QĐ-HĐTS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________   

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
Nhiệm kỳ II (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 793/UBND-NC ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ (2017-2022);
Căn cứ Tờ trình số 028/TT-BTS.HB ngày 21/9/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ II (2017-2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ II (2017-2022), gồm 23 thành viên, do Đại đức Thích Đức Nguyên làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 tỉnh Hòa Bình“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
        DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÒA BÌNH

NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 252/QĐ-HĐTS ngày 26/9/2017)


 
 1. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (11 VỊ) :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1. ĐĐ. Thích Đức Nguyên
(Phạm Minh Cường)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 
2. ĐĐ. Thích Thanh Tạo
(Nguyễn Đức Tạo)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Kiểm soát.
3. ĐĐ. Thích Quảng Tiếp
(Tăng Xuân Dẫn)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Trưởng ban Văn hóa.
4. ĐĐ. Thích Trí Thịnh
(Nguyễn Trọng Tấn)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
5. ĐĐ. Thích Trí Thiện
(Đoàn Văn Sơn)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
6. ĐĐ. Thích Trí Thanh
(Nguyễn Văn Tiến)
Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
7. ĐĐ. Thích Tuệ Hải
(Phạm Ngọc Hải)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Thư ký, Chánh Văn phòng.
8. ĐĐ. Thích Trí Thành
(Đặng Danh Đông)
Ủy viên Ban Thường trực.
9. CS. Minh Tâm
(Bùi Sĩ Động)
Ủy viên Ban Thường trực.
10. CS. Hiển Trí
(Tạ Quang Vinh)
Ủy viên Ban Thường trực.
11. CS. Minh Đức
(Đinh Hồng Quân)
Ủy viên Ban Thường trực.
 
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (12 VỊ):
 
12. CS. Phúc Hồng
(Nguyễn Văn Thắm)
Ủy viên Ban Trị sự.
13. CS. Trí Đức
(
Chu Văn Động)
Ủy viên Ban Trị sự.
14. CS. Phúc Đạt
(Trần Nhâm)
Ủy viên Ban Trị sự.
15. CS. Pháp Tâm
(Doãn Đức Minh)
Ủy viên Ban Trị sự.
16. CS. Phúc Quả
(Phạm Văn Hoa)
Ủy viên Ban Trị sự.
17. CS. Hoa Đức
(Nguyễn Thị Hải)
Ủy viên Ban Trị sự.
18. CS. Trí Hải
(Phạm Quang Hiến)
Ủy viên Ban Trị sự.
19. CS. Tịnh Lân
(Đồng Thị Lân)
Ủy viên Ban Trị sự.
20. CS. Tự Bắc
(Nguyễn Viết
Nam)
Ủy viên Ban Trị sự.
21. CS. Như Bằng
(Đỗ Thị Vinh)
Ủy viên Ban Trị sự.
22. CS. Diệu Hương
(Nguyễn Thị Lan)
Ủy viên Ban Trị sự.
23. CS. Minh Đức
(Bùi Văn Hùng)
Ủy viên Ban Trị sự.


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Số kí hiệu 252/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 25/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hòa Bình
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây