• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Tĩnh

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 24/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh (chùa Phổ Độ, H.Lộc Hà). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 324/QĐ-HĐTS. ký ngày 29/11/2017.

 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
___________
Số: 324/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
   

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
Nhiệm kỳ III (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
- Căn cứ công văn số 7051/UBND-NC ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ (2017-2022);
- Căn cứ tờ trình số 01/TTr-BTS ngày 01/9/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ III (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ III (2017-2022), gồm 30 thành viên, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 tỉnh Hà Tĩnh“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
     
       
-----------------------

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
­­­­­­­­­­­____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
 
 
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÀ TĨNH

NHIỆM KỲ III (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 324/QĐ-HĐTS ngày 29/11/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (13 VỊ) :
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Bảo Nghiêm
(Đặng Minh Châu)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 
 1.  
TT. Thích Chiếu Tuệ
(Nguyễn Văn Tân)
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
3. ĐĐ. Thích Viên Như
(Đậu Văn Thuyết)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký.
4. ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn
(Ngô Ngọc Hiệp)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
5. ĐĐ. Thích Quảng Nguyên
(Nguyễn Xuân Lâm)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
6. ĐĐ. Thích Chánh Thành
(Đậu Văn Lương)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa, Thủ quỹ Ban Trị sự.
7. ĐĐ. Thích Tâm Phương
(Hồ Văn Sức)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Trưởng ban Kiểm soát.
8. ĐĐ. Thích Tâm Quang
(Phạm Quang Bồi)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng ban Pháp chế.
9. ĐĐ. Thích Quảng Phú
(Đào Thanh Phong)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
10. ĐĐ. Thích Thanh Vượng
(Trần Xuân Hào)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
11. ĐĐ. Thích Chúc Cường
(Nguyễn Thanh Hùng)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Thư ký, Chánh Văn phòng.
12. CS. Quảng Khiết
(Trần Xuân Thanh)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Thư ký, Phó Chánh Văn phòng.
13. CS. Diệu Hiếu
(Trần Thị Kim Hiền)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Thư ký, Phó Chánh Văn phòng.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (17 VỊ):
14. ĐĐ. Thích Đồng Từ
(Phan Đình Tứ)                      
Ủy viên Ban Trị sự
15. ĐĐ. Thích Thiện Nhơn
(Nguyễn Văn Thu)
Ủy viên Ban Trị sự
16. ĐĐ. Thích Tánh Đại
(Trần Văn Bổn)
Ủy viên Ban Trị sự
17. ĐĐ. Thích Trung Huệ
(Nguyễn Văn Chánh)
Ủy viên Ban Trị sự
18. ĐĐ. Thích Chúc Giác
(Phạm Trọng Bảy)
Ủy viên Ban Trị sự
19. ĐĐ. Thích Nhật Toàn
(Nguyễn Viết Thiện)
Ủy viên Ban Trị sự
20. ĐĐ. Thích Pháp Luân
(Hồ Ngọc Phong)
Ủy viên Ban Trị sự
21. ĐĐ. Thích Hạnh Minh
(Lê Hồng Dương)
Ủy viên Ban Trị sự
22. ĐĐ. Thích Tục Diệu
(Vũ Ngọc Thăng)
Ủy viên Ban Trị sự
23. ĐĐ. Thích Tục Hiền
(Trần Đức Thắng)
Ủy viên Ban Trị sự
24. ĐĐ. Thích Tục Hương
(Lê Quang Đạt)
Ủy viên Ban Trị sự
25. ĐĐ. Thích Nghiêm Thuận
(Nguyễn Thành Trung)
Ủy viên Ban Trị sự
26 ĐĐ. Thích Tục Nhân
(Phạm Văn Đàn)
Ủy viên Ban Trị sự
27. ĐĐ. Thích Tục Hiện
(Nguyễn Văn Áng)
Ủy viên Ban Trị sự
28. SC. Thích Tịnh Châu
(Nguyễn Thị Túc)
Ủy viên Ban Trị sự
29. SC. Thích Chơn Hoàng
(Phan Thị Châu)
Ủy viên Ban Trị sự
30. SC. Thích Hoàn Triết
(Phùng Thị Hồng)
Ủy viên Ban Trị sự

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2017
Số kí hiệu 324/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 28/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/11/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Tĩnh
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây