• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Giang

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Hà Giang nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 8/8/2017 tại  Hội trường HĐND - UBND tỉnh Hà Giang. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 215/QĐ-HĐTS. ký ngày15/9/2017.

click here
Mời xem hình ảnh tổ chức đại hội
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------
Số: 215/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
Nhiệm kỳ II (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 3393/UBND-NC ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc chấp thuận kết quả suy cử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ (2017-2022);
 Căn cứ tờ trình số 47/TTr-BTS ngày 28/8/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang, V/v đề nghị chấp thuận nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ (2017-2022).
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ II (2017-2022), gồm 31 thành viên, do Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.



 
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Hà Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH




Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÀ GIANG
NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 215/QĐ-HĐTS ngày 15/9/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (11 VỊ) :

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1 HT. Thích Gia Quang
(Đồng Văn Thu)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
2 TT. Thích Đồng Huệ
(Nguyễn Ngọc Triệu)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
3 ĐĐ. Thích Nguyên Toàn
(Trần Văn Trọng)
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự.
4 ĐĐ. Thích Thanh Phúc
(Đào Văn Tuệ)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
5 ĐĐ. Thích Nguyên Long
(Bùi Văn Tiến)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng.
6 ĐĐ. Thích Thanh Khánh
(Trần Văn Khánh)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Kiểm soát.
7 ĐĐ. Thích Đức Trung
(Nguyễn Văn Lý)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
8 ĐĐ. Thích Minh Huân
(Nguyễn Bảo Chung)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
9 ĐĐ. Thích Thanh Lâm
(Cao Đức Trường)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa, Thủ quỹ.
10 ĐĐ. Thích Đức Tuệ
(Tô Việt Hùng)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Chánh văn phòng kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
11 ĐĐ. Thích Đức Ẩn
(Hà Văn Đỉnh)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Chánh văn phòng.
 

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (20 VỊ):

 
12 ĐĐ. Thích Thanh An
(Phạm Đức Tư)
Ủy viên Ban Trị sự
13 ĐĐ. Thích Đức Minh
(Phùng Mạnh Long)
Ủy viên Ban Trị sự
14 CS. Diệu Huệ
(Bùi Thị Lan)
Ủy viên Ban Trị sự
15 CS. Tuệ Đức
(Đỗ Thị Giảo)
Ủy viên Ban Trị sự
16 CS. Diệu Bích
(Phùng Thúy Vinh)
Ủy viên Ban Trị sự
17 CS. Diệu Linh
(Phùng Thị Khánh)
Ủy viên Ban Trị sự
18 CS. Tuệ Thảo
(Nguyễn Thị Lợi)
Ủy viên Ban Trị sự
19 CS. Phúc Tịnh
(Hoàng Văn Khiết)
Ủy viên Ban Trị sự
20 CS. Tịnh Viên
(Nguyễn Xuân Hoàng)
Ủy viên Ban Trị sự
21 CS. Quảng Kiên
(Phan Văn Thu)
Ủy viên Ban Trị sự
22 CS. Tuệ Yên
(Trần Thị Tuấn Dung)
Ủy viên Ban Trị sự
23 CS. Diệu Hương
(Nguyễn Thị Giang)
Ủy viên Ban Trị sự
24 CS. Phúc Minh
(Nguyễn Xuân Hồng)
Ủy viên Ban Trị sự
25 CS. Diệu Hương
(Nguyễn Thị Diệu)
Ủy viên Ban Trị sự
26 CS. Đức Hải
(Lê Xuân Hội)
Ủy viên Ban Trị sự
27 CS. Diệu Thu
(Nguyễn Thị Doanh)
Ủy viên Ban Trị sự
28 CS. Diệu Trang
(Đoàn Thị Hiền)
Ủy viên Ban Trị sự
29 CS. Diệu Ngân
(Hoàng Thị Kim)
Ủy viên Ban Trị sự
30 CS. Diệu Anh
(Triệu Thị Đông)
Ủy viên Ban Trị sự
31 CS. Diệu Hương
(Hà Thị Yến)
Ủy viên Ban Trị sự

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/2017
Số kí hiệu 215/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 14/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Giang
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây