• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Điện Biên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN  tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ II  (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 19/3/2017 tại hội trường trung tâm tỉnh Điện Biên. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 132/QĐ-HĐTS. ký ngày19/6/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số: 132/QĐ-HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
   

Hà Nội, ngày  19 tháng 6 năm 2017

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
Nhiệm kỳ II (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1290/UBND-NC ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ (2017-2022);
Căn cứ tờ trình số 02/TTr-BTS ngày 31/3/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên, V/v đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ II (2017-2022), gồm 27 thành viên, do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Điện Biên“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐIỆN BIÊN

NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 132/QĐ-HĐTS ngày 19/6/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (11 VỊ) :
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Đức Thiện
(Nguyễn Tiến Thiện)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 1.  
TT. Thích Thanh Quy
(Lê Ngọc Quang)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế.
3. ĐĐ. Thích Giác Trí
(Vũ Trí Đức Tú)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
4. ĐĐ. Thích Nguyên Chính
(Cao Đại Đoàn)
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký.
5. ĐĐ. Thích Giác Đạt
(Trần Như Tuấn)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
6. NS. Thích Nữ Như Hiền
(Phạm Thị Loan)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
7. ĐĐ. Thích Minh Tường
(Đỗ Văn Sắc)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
8. ĐĐ. Thích Giác Nghĩa
(Trần Duy Khương)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
9. SC. Thích Diệu Nhã
(Phan Thị Gấm)
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
10. CS. Quang Minh
(Lê Văn Sinh)
Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng.
11. CS. Phúc Ân
(Hoàng Xuân Tuấn)
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội.

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (16 VỊ):
 
12. ĐĐ. Thích Thông Thức
(Đỗ Ngây)
Ủy viên Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
13. ĐĐ. Thích Hạnh Bích
(Ngô Văn Tùng)
Ủy viên Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
14. ĐĐ. Thích Thái Bảo
(Nguyễn Văn Bảo)                 
Ủy viên Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
15. ĐĐ. Thích Nguyên Giác
(Nguyễn Ngọc Quân)    
Ủy viên Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp.
16. ĐĐ. Thích Ngộ Trí
(Trần Đức Nhường)               
Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó Chánh Văn phòng.
17. ĐĐ. Thích Thanh Ngọc
(Phạm Thanh Hải)        
Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó Trưởng ban Pháp chế.
18. ĐĐ. Thích Bản Kiên
(Hoàng Văn Tám)                  
Ủy viên Ban Trị sự.
19. CS. Phúc Bách
(Nguyễn Thanh Tùng)
Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó Chánh Văn phòng
20. CS. Phúc Bình
(Đỗ Trọng Sỹ)
Ủy viên Ban Trị sự.
21. CS. Diệu Phước
(Phan Thị Tuyết Hạnh)
Ủy viên Ban Trị sự.
22. CS. Diệu Khánh
(Nguyễn Thị Lan)
Ủy viên Ban Trị sự.
23. CS. Tịnh Hiền
(Trần Thị Hiền)
Ủy viên Ban Trị sự.
24. CS. Diệu Nhân
(Dương Thị Duyên)
Ủy viên Ban Trị sự.
25. CS. Đức Hải
(Triệu Văn Thắng)
Ủy viên Ban Trị sự.
26. CS. Đức Nghĩa
(Nguyễn Huy Ninh)
Ủy viên Ban Trị sự.
27. CS. Diệu Liên
(Trần Thúy Lan)
Ủy viên Ban Trị sự.

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2017
Số kí hiệu 132/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 18/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/06/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Điện Biên
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Điện Biên
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây