• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Cao Bằng

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Cao Bằng nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 24/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 209/QĐ-HĐTS. ký ngày 30/8/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------------
Số: 209/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
   Hà Nội, ngày  30  tháng 8 năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
Nhiệm kỳ III (2017-2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
- Căn cứ công văn số 2596/UBND-NC ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc chấp thuận thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ (2017-2022);
- Căn cứ tờ trình số 02/TTr-BTS ngày 22/8/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng, V/v chấp thuận thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ III (2017-2022), gồm 28 thành viên, do Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Cao Bằng“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
 
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH CAO BẰNG
NHIỆM KỲ III (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 215/QĐ-HĐTS ngày 15/9/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (11 VỊ) :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Gia Quang
(Đồng Văn Thu)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Đường
(Mai Văn Đường)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
3. ĐĐ. Thích Thanh Hải
(Trần Văn Có)
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự.
4. ĐĐ. Thích Thanh Phương
(Lưu Viết Thương)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
5. ĐĐ. Thích Thanh Hậu
(Nguyễn Xuân Hậu)
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
6. ĐĐ. Thích Thanh Thiện
(Trần Văn Duệ)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
7. ĐĐ. Thích Thanh Trường
(Phạm Văn Tường)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế.
8. ĐĐ. Thích Khải Tạng
(Ngọ Tiến Dũng)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
9. SC. Thích Nữ Diệu Thông
(Ngô Thị Thảo)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội.
10. CS. Đinh Sơn Tùng Ủy viên Ban Thường trực kiêm Ủy viên ban Kiểm soát
11. CS. Nguyễn Hữu Phúc Ủy viên Ban Thường trực kiêm Thủ quỹ
III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (17 VỊ):
 
12. ĐĐ. Thích Thanh Dương
(Trần Văn Dương)                 
Ủy viên Ban Trị sự
13. ĐĐ. Thích Thanh Sơn
(Nguyễn Xuân Trường)
Ủy viên Ban Trị sự
14. SC. Thích Đàm Từ
(Nguyễn Thị Thanh)
Ủy viên Ban Trị sự
15. SC. Thích Nữ Lệ Thành
(Nguyễn Thị Vân Phương)
Ủy viên Ban Trị sự
16. CS. Đinh Thị Hin Ủy viên Ban Trị sự
17. CS. Nguyễn Thị Thuận Ủy viên Ban Trị sự
18. CS. Trần Thúy Hương Ủy viên Ban Trị sự
19. CS. Nguyễn Thị Dung Ủy viên Ban Trị sự
20. CS. Hoàng Thị Vân Nam Ủy viên Ban Trị sự
21. CS. Lê Thị Hà Ủy viên Ban Trị sự
22. CS. Ngô Hoàng Thi Ủy viên Ban Trị sự
23. CS. Vương Thị Viền Ủy viên Ban Trị sự
24. CS. Bùi Thị Hồi Ủy viên Ban Trị sự
25. CS. Phạm Thị Hải Ủy viên Ban Trị sự
26. CS. Trần Thị Ngân Ủy viên Ban Trị sự
27. CS. Lê Thị Chính Ủy viên Ban Trị sự
28. CS. Nguyễn Minh Công Ủy viên Ban Trị sự


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2017
Số kí hiệu 209/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 29/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/08/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Cao Bằng
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây