• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bắc Kạn

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2018

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Bắc Kạn nhiệm kỳ II  (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 10/10/2017 tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Cạn. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 039/QĐ-HĐTS. ký ngày 8/3/2018
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
                        
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------
Số: 039/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018
 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
Nhiệm kỳ II (2017-2022)


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ Điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN;
Căn cứ Điều 34 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ công văn số 315/SNV-BTG ngày 06/3/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ công văn số 45/CV-BTS ngày 28/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn, V/v đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ II (2017-2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ II (2017-2022), gồm 36 thành viên, do Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Phó Chủ tịch - Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Bắc Kạn “để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
   
 
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẮC KẠN

NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 039/QĐ-HĐTS ngày 08/3/2018)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (14 VỊ):
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Thanh Quyết
(Lương Công Quyết)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.     
 1.  
TT. Thích Thanh Tuấn
(Trần Văn Cát)
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo.
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Như
(Trần Nghiêm)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký.
 1.  
ĐĐ. Thích Vân Phong
(Nguyễn Danh Long)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Độ
(Nguyễn Văn Lâm)
Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Kiểm soát.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Kiên
(Nguyễn Văn Kiên)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Hoằng pháp.
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Hải
(Hoàng Bảo Khánh)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa.
 1.  
SC. Thích Chơn Khương
(Hồ Thị Trang)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội.
 1.  
Cư sĩ Đoàn Thị Thịnh Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế tài chính.
 1.  
Cư sĩ Vũ Thanh Chân Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
 1.  
Cư sĩ Hoàng Đình Nhung Ủy viên Thường trực kiêm Phó Văn phòng.
 1.  
Cư sĩ Vy Văn Bách Ủy viên Thường trực.
 1.  
Cư sĩ Lê Văn Hoàn Ủy viên Thường trực.
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thị Hoa Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (22 VỊ):
 
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Diễn
(Phan Tiến Dũng)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Nhẫn
(Vũ Văn Bắc)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hữu Lịch
(Phạm Văn Thanh)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Trí
(Dương Vũ Anh)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tâm
(Tô Văn Thật)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh An
(Lã Mai An)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Hạnh Mãn
(Phạm Thị Khánh Như)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Hạnh Tường
(Lưu Thị Nhàn)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Hạnh Hà
(Ngô Thu Thủy)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Hạnh Thiện
(Vũ Thị Anh)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Hạnh Chung
(Trần Thị Trâm Anh)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Trần Thị Soi Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đỗ Thị Bắc Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Vũ Phương Nguyên Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Hoàng Thị Tuyết Mai Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đoàn Thị Quyên Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Luân Quốc Tuấn Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đặng Hồng Quảng Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đinh Thị Máy Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Hoàng Thị Đuông Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Mã Thị Phương Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thị Loan Ủy viên

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2018
Số kí hiệu 039/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/03/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2018
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bắc Kạn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2018

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây