• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bắc Giang

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Bắc Giang nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 01/8/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 235/QĐ-HĐTS. ký ngày 21/9/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
Số: 235/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày  21 tháng 9 năm 2017
 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
Nhiệm kỳ V (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 


Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 2899/UBND-NC ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ (2017-2022);
Căn cứ tờ trình số 04/TTr-BTS ngày 26/8/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ V (2017-2022).

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ V (2017-2022), gồm 25 thành viên, do Thượng tọa Thích Thiện Văn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 tỉnh Bắc Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
NAM
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 


 
   
       

 

 

DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẮC GIANG
NHIỆM KỲ V (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 235/QĐ-HĐTS ngày 21/9/2017)


I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (13 VỊ) :

 

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1. TT. Thích Thiện Văn
(Nguyễn Long Biên)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 
2. ĐĐ. Thích Chiếu Hương
(Trần Quang Mạnh)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
3. ĐĐ. Thích Thanh Thạch
(Trần Văn Dũng)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội, Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
4. NS. Thích Đàm Thuấn
(Nguyễn Thị Liên)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới.
5. ĐĐ. Thích Thanh Vịnh
(Triệu Tiến Tô)
Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
6. ĐĐ. Thích Tục Huyên
(Phạm Văn Huyên)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Pháp chế.
7. ĐĐ. Thích Pháp Tuệ
(Vũ Đình Tiến)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
8. ĐĐ. Thích Thanh Ánh
(Nguyễn Văn Nam)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Trưởng ban Kiểm soát.
9. ĐĐ. Thích Pháp Minh
(Nguyễn Văn Chiến)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
10. SC. Thích Đàm Đức
(Nguyễn Thị Lan)
Ủy viên Ban Thường trực.
11. SC. Thích Đàm Thiện
(Nguyễn Thị Kim)
Ủy viên Ban Thường trực.
12. SC. Thích Đàm Lợi
(Tống Thị Thắng)
Ủy viên Ban Thường trực.
13. SC. Thích Tâm Thiện
(Nguyễn Thị Linh)
Ủy viên Ban Thường trực.


II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (12 VỊ):
 

 

14. ĐĐ. Thích Tục Vinh
(Trương Lý Vinh)
Ủy viên Ban Trị sự.
15. ĐĐ. Thích Thanh Tuấn
(Nguyễn Văn Tuyên)
Ủy viên Ban Trị sự.
16. ĐĐ. Thích Minh Quyết
(Nguyễn Văn Thống)
Ủy viên Ban Trị sự.
17. ĐĐ. Thích Nguyên Toàn
(Trần Văn Trọng)
Ủy viên Ban Trị sự.
18. ĐĐ. Thích Nguyên Long
(Bùi Văn Tiến)
Ủy viên Ban Trị sự.
19. ĐĐ. Thích Thanh Hiển
(Đỗ Văn Phương)
Ủy viên Ban Trị sự.
20. NS. Thích Đàm Tuệ
(Nguyễn Thị Sung)
Ủy viên Ban Trị sự.
21. NS. Thích Đàm Đạo
(Bùi Thị Nụ)
Ủy viên Ban Trị sự.
22. SC. Thích Đàm Nghiêm
(Đỗ Thị Hằng)
Ủy viên Ban Trị sự.
23. SC. Thích Đàm Thủy
(Nguyễn Thị Huề)
Ủy viên Ban Trị sự.
24. SC. Thích Đàm Nguyệt
(Thân Thị Thịnh)
Ủy viên Ban Trị sự.
25. SC. Thích Đàm Tuyến
(Nguyễn Thị Tiền)
Ủy viên Ban Trị sự.


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2017
Số kí hiệu 235/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 20/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bắc Giang
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây