22. BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẾN TRE 30 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Số kí hiệu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành 19/11/2022
Thể loại Văn kiện đạI hộI phật giáo khóa ix
Lĩnh vực THAM LUẬN ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO KHÓA IX (2022-2027)
Cơ quan ban hành BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHÓA IX
Người ký BAN NỘI DUNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO KHÓA IX (2022-2027)

Nội dung

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẾN TRE
30 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre
THAM LUAN 22 copyKính bạch chư tôn giáo phẩm Chứng minh!
Kính thưa chủ tọa đoàn
Kính thưa đại hội
Đạo Phật Việt Nam có quyền tự hào về bề dày lịch sử gần 2000 năm song hành gắn bó cùng dân tộc, vui cái vui của dân tộc, đau nổi đau của dân tộc mà thịnh suy thăng trầm cùng dân tộc. Cho nên, trong những trang sử vẻ vang của dân tộc, từ Đinh, Lê, Lý, Trần cho đến thời đại Hồ Chí Minh Phật giáo luôn tham gia bảo vệ đất nước khi có ngoại bang xâm lăng cùng tòan dân giải phóng dân tộc, hay xây dựng và bảo vệ đất nước, đều có phần đóng góp tích cực của Phật giáo Việt Nam, Đạo Phật mới đúng nghĩa là tôn giáo của dân tộc.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời ngày 07/11/1981, trong bối cảnh đất nước thống nhất, non sông gắn liền một dãy, cả nước ta, một mặt hăng hái lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh; mặt khác phải đương đầu trước mọi âm mưu thù địch chống phá Cách mạng…biết bao khó khăn đã trôi qua cùng với công cuộc đổi mới đất nước cùng dân tộc. GHPGVN từng bước phát triển bền vững, ổn định về mọi mặt như Phật giáo Việt Nam tự hào đã 3 lần đăng cai Vesak (Phật đản Liên hiếp quốc). Thành lập được 4 Học viện. Trong những thành tựu to lớn đó có sự đóng góp khiêm tốn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, được thể hiện dưới đây qua qua 30 năm thành lập và phát triển 1992 - 2022.
1. Cơ sở hình thành và phát triển của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.
Sau khi Giáo hội Trung ương được thành lập ngày 07/11/1981, đến năm 1989, dưới sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các cấp Chính quyền đoàn thể, chư tôn Giáo phẩm vận động các Tăng Ni tự viện thành lập Ban Đại diện Phật giáo Lâm thời tỉnh Bến Tre do cố Hòa thượng Thích Thiện Tín làm chánh Đại diện. Đây là thời kỳ xây dựng và củng cố nhằm chuẩn bị cho sự ra đời Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ I (1992-1997). Nội dung của Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ nhất được triển khai theo đường hướng của Giáo hội, với 8 Ban Đại diện huyện/thị cùng 8 ban chuyên ngành, gồm 4 vị Hòa thượng chứng minh và 28 thành viên do HT. Thích Thiện Tín làm Trưởng Ban. Cho đến giữa nhiệm kỳ I, cố Hòa thượng Trưởng Ban vì tuổi cao sức yếu, nên Hòa thượng triệu tập Ban Trị sự họp thống nhất và đề cử Thượng tọa Thích Nhựt Tấn - Phó trưởng Ban thường trực đảm nhiệm quyền Trưởng ban để điều hành Phật sự tỉnh nhà. Đây là thời kỳ tiếp tục phát triển mọi mặt trong bối cảnh cả nước tiếp tục sự nghiệp đổi mới và mở cửa.
Ngày 18-19 tháng 09 năm 2012, tại Đại hội lần thứ V niên khóa 2012-2017 chính thức suy cử 3 vị Hòa thượng chứng minh, 57 thành viên, Thường trực 16 vị đảm nhiệm 21 chức danh, 11 Ban ngành trực thuộc. Đây là giai đoạn chuyển mình kiện toàn nhân sự và thành lập thêm 3 ban mới (1/ Ban Kiểm soát, 2/Ban Pháp chế, 3/Ban Thông tin Truyền thông) Thượng tọa Thích Nhựt Tấn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm suy cử Trưởng ban. Đây là giai đoạn kiện toàn trẻ hóa tổ chức, đơn vị hành chính gồm 8 huyện và 1 thành phố, giai đoạn này Phật giáo Bến Tre phát triển hầu hết trên mọi lĩnh vực Phật sự.
Ngày 5-6 tháng 5 năm 2022, tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là Đại hội liên tiếp chuyển mình phát triển, cũng là Đại hội thách thức lớn nhất đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Thứ nhất là trẻ hóa nhân sự theo Thông tư 60 của Trung ương Giáo hội. Thứ hai là vừa trải qua Đại dịch Covid-19. Thứ ba là kỷ niệm 30 năm Phật giáo tỉnh Bến Tre được thành lập.
Từ sự hình thành và phát triển được trình bày trên, có thể thấy điều đặc biệt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre từ nhiệm kỳ I (1992-1997) đến nay là nhiệm kỳ VII (2022 - 2027), với sự lãnh đạo sáng suốt, dày dặn kinh nghiệm của Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa đã được Tăng Ni, Phật tử tín nhiệm suy cử vào vị trí Trưởng, Phó ban Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xuyên suốt 30 năm qua là sự minh chứng cho sự nghiệp phát triển Đạo pháp dân tộc, cống hiến không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Trên cương vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà như Hòa thượng Thích Thiện Tín, Hòa thượng Hồng Liên, Hòa thượng Nhựt Tấn. v.v quý Ngài đã điều hành thông suốt các công tác Phật sự của tỉnh, hoàn thành công việc của Trung ương Giáo hội, chư tôn Hòa thượng luôn vận động các Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh thực hiện tốt tinh thần hoà hợp, đoàn kết, các đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần ổn định và phát triển tổ chức Giáo hội tỉnh nhà. Dù đảm nhiệm rất nhiều công tác Phật sự từ Trung ương đến địa phương, nhưng quý Hoà thượng tiền bối luôn tâm huyết với những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên, vượt qua những nỗi đau, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn bằng tình yêu thương của con người với giáo lý từ bi của Đạo Phật.
2. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đồng hành cùng dân tộc.
Vai trò của Phật giáo tỉnh nhà trong 30 năm qua luôn đồng hành cùng dân tộc trên nhiều lĩnh vực hoạt động Phật sự:
2.1. Về công tácTăng sự.
Tăng Ni tỉnh nhà luôn tuân thủ Hiến chương, Nội quy, Quy chế của Giáo hội và Luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như Nghị định 162 của Chính phủ, Luật pháp nhà nước. Ngoài ra, căn cứ vào các văn bản Luật trên, Ban Trị sự ban hành Nội quy Văn phòng Tỉnh hội nhằm cụ thể hóa những điều quy định trong hoạt động hành chính của Giáo hội. Có 267 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, đa số các tự viện sinh hoạt tôn giáo ổn định trước năm 1981. Có 9 cơ sở thuộc diện khôi phục và đăng ký gia nhập mới trong nhiệm kỳ VI niên khóa 2017-2022. Từ ngày thành lập Giáo hội đến nay đã tổ chức thành công 14 Đại giới đàn truyền giới cho 2.312 giới tử.
 2.2. Công tác giáo dục Tăng Ni.
Những nhiệm kỳ đầu của Ban Trị sự, do chưa đủ điều kiện mở Trường Trung cấp Phật học để đào tạo Tăng tài, Ban Trị sự giới thiệu Tăng Ni sinh tham dự các cấp học tại các trường Trung cấp Phật học của các tỉnh / thành bạn. Từ năm 2010 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã xin phép thành lập trường Trung cấp Phật học tỉnh đã chiêu sinh đào tạo đến nay được 4 khóa.
2.3. Công tác Từ thiện xã hội.
Trên tinh thần từ bi cứu khổ lẫn truyền thống nhân văn của người Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre thực hiện tốt công tác Từ thiện xã hội. Tuy nhiên, xét về mặt bản chất, hoạt động Từ thiện xã hội của Phật giáo có những nét khác biệt so với nhiều tôn giáo khác. Sự khác biệt này xuất phát từ một số đặc thù trong giáo lý của Phật giáo. Nhà Phật luôn coi trọng “Phụng sự chúng sinh tức thiết thực cúng dường chư Phật”. Nghĩa là, Phật giáo lấy con người làm trọng tâm, từ bi và nhập thế. Với truyền thống “Hộ quốc, an dân”, Phật giáo luôn đồng hành cùng với những thăng trầm của dân tộc, mặc dù nguồn lực tài chính còn khiêm tốn, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre luôn dành ưu tiên đặc biệt cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là những người nghèo, người già không nơi nương tựa, người có công với cách mạng, xây dựng cầu đường, nhà tình thương, nuôi dạy trẻ mồ côi... Tinh thần nhập thế “ích đạo, lợi đời” của Phật giáo đã phần nào giúp những người nghèo khổ vươn lên trong cuộc sống.
2.4. Công tác Hoằng pháp.
Mỗi ngày trong tỉnh đều có thêm chùa tổ chức khoá tu, thuyết pháp. Trước kia, hoạt động của các chùa chủ yếu với hình thức tôn giáo phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của quần chúng, các Phật tử muốn tham dự khoá tu hay nghe pháp phải đi thật xa. Đặc biệt trong những năm gần đây, các khoá tu được tổ chức ngay tại địa bàn, Phật tử các nơi về tham dự rất đông, giúp Phật tử thêm chính tín với Tam bảo.
Như vậy Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đã hoàn thành công tác Phật sự được giao phó với những đóng góp tích cực vào Tăng sự, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp cùng các Ban ngành.... 11 Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự luôn nỗ lực cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ 30 năm đồng hành và phát triển trong lòng dân tộc, nhất là công tác an sinh xã hội.
Có thể nói, ba mươi năm một chặng đường, tuy không dài so với Ban Trị sự các tỉnh / thành trong cả nước, nhưng đó là cả một quá trình nỗ lực và quyết tâm mà Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đã đóng góp. Để có được những thành tựu như ngày hôm nay, trước hết là nhờ công lao của các bậc tiền bối hữu công gầy dựng và gìn giữ, sự quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo của TƯGH, sự nhiệt tâm, tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo Chính quyền, sự đóng góp tích cực của Tăng Ni và tín đồ Phật tử, Phật giáo Bến Tre đã hoàn thành xuất sắc mọi công tác Phật sự suốt chặng đường 30 năm qua, góp phần vào sự phát triển GHPGVN, phụng sự cho đất nước và dân tộc trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa.
 Một lần nữa có thể khẳng định rằng Phật giáo luôn có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội hiện nay cũng như sức sống của nó đối với sự phát triển bền vững của đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo ngày càng rộng lớn, phong phú và có chiều sâu. Logic phát triển của vấn đề ở chỗ coi các hoạt động từ thiện nhân đạo, bảo trợ xã hội như xương sống của công tác này. Trong lịch sử cũng như hiện tại, một nguồn cung ứng các dịch vụ công tác như y tế, giáo dục, nguồn lực văn hóa đạo đức cũng như chức năng mới mẽ “an ninh sinh tồn”.
3. Kết luận.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre qua 30 năm thành lập và phát triển là kết quả của sự đoàn kết hòa hợp cao độ, vì đạo pháp, vì dân tộc của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà. Thành quả của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam  tỉnh là thành quả tốt đẹp của những hoạt động phụng đạo yêu nước, góp phần ổn định xã hội theo tinh thần: “Khế lý, khế cơ” của Đạo Phật.
Tiếp nối truyền thống song hành cùng dân tộc, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre kiên trì thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” trong mọi sinh hoạt tôn giáo của mình, tạo thành những nhân tố tích cực tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện/thành phố cũng như xây dựng nhân sự khóa VII nhằm trẻ hóa lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà tiến tới Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX của Giáo hội. Trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đưa vào các chương trình Phật sự giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tầng lớp Tăng Ni trẻ, phát huy truyền thống yêu nước “Hộ quốc an dân” vì lợi ích quốc gia dân tộc, độc lập chủ quyền của Tổ quốc là trên hết, đem tài năng sức lực cống hiến cho đất nước cho Giáo hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạo nhiều nguồn lực chung sức, chung lòng với Giáo hội đồng hành cùng dân tộc, tích cực khắc phục khó khăn phát triển kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 và thiên tai hạn mặn, góp phần phát triển đất nước giàu mạnh dân chủ văn minh, như tâm nguyện của chư Tổ đức “Phụng vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, xứng đáng là người con của quê hương xứ dừa Đồng khởi./.
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây