Văn bản theo lĩnh vực: THAM LUẬN ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO KHÓA IX (2022-2027)

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Hòa thượng Thích Thiện Pháp 19/11/2022 1. QUẢN LÝ TĂNG SỰ - NHỮNG THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Tải tập tin
2 HT TS Thích Gia Quang 18/11/2022 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI 4.0 Tải tập tin
3 Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện 18/11/2022 3. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: TỪ MÔ HÌNH ĐẾN XU THẾ THỜI ĐẠI Tải tập tin
4 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII 18/11/2022 04. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017 - 2022) Tải tập tin
5 Hòa thượng Đào Như 18/11/2022 4. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG NGÔI NHÀ CHUNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
6 Hòa thượng Thích Thiện Thống 18/11/2022 5. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM KẾ THỪA LỊCH SỬ VÀNG SON Tải tập tin
7 Hoà thượng, TS Thích Thanh Điện 19/11/2022 6. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP Tải tập tin
8 Hoà thượng Thích Huệ Thông 19/11/2022 7. GIÁO DỤC LÀ NỀN TẢNG QUY HOẠCH NHÂN SỰ CHO GIÁO HỘI Tải tập tin
9 Thượng toạ Thích Thọ Lạc 19/11/2022 8. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Tải tập tin
10 Hòa thượng Thích Giác Liêm 19/11/2022 9. HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ IX “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN” Tải tập tin
11 Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN 19/11/2022 10. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SỨ MỆNH XIỂN DƯƠNG PHẬT GIÁO THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tải tập tin
12 Ban Giáo dục Phật giáo TWGHPGVN 19/11/2022 11. HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Tải tập tin
13 Ban Hướng dẫn Phật tử TWGHPGVN 19/11/2022 12. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CƯ SĨ, PHẬT TỬ TRONG THỜI ĐẠI ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN Tải tập tin
14 Phân ban Đặc trách Ni giới TWGHPGVN Khu vực phía B 19/11/2022 13. GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NÀO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN BAN NI GIỚI PHÍA BẮC NHIỆM KỲ 2022 - 2027 Tải tập tin
15 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội 19/11/2022 14. HOẰNG PHÁP TẠI CÁC VÙNG NÔNG THÔN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Tải tập tin
16 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh 19/11/2022 15. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tải tập tin
17 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng 19/11/2022 16. VAI TRÒ CỦA TỰ VIỆN PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ Tải tập tin
18 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang 19/11/2022 17. VĂN HÓA - TINH THẦN DÂN TỘC TRONG PHƯƠNG CHÂM “ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
19 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/11/2022 18. GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH NHÂN SỰ NGUỒN CHO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
20 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang 19/11/2022 19. CẦN HỌC TẬP VÀ PHÁT HUY PHẬT GIÁO TRÚC LÂM QUA MỘC BẢN KINH CHÙA VĨNH NGHIÊM. Tải tập tin
21 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn 19/11/2022 20. HOẰNG PHÁP VÀ TU HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 Tải tập tin
22 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh. 19/11/2022 21. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO BẮC NINH TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, GIỮ GÌN THUẦN PHONG MỸ TỤC CỦA DÂN TỘC VÀ VĂN HÓA PHẬT GIÁO Tải tập tin
23 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre 19/11/2022 22. BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẾN TRE 30 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tải tập tin
24 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương 19/11/2022 23. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐẾN TĂNG NI TRẺ TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP Tải tập tin
25 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận 19/11/2022 24. CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH THUẬN Tải tập tin
26 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận 19/11/2022 25. CÔNG TÁC TĂNG SỰ Tải tập tin
27 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng 19/11/2022 26. PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP Ở VÙNG SÂU VÙNG XA CỦA TỔ QUỐC Tải tập tin
28 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk 19/11/2022 27. VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH MỚI Tải tập tin
29 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông 19/11/2022 28. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU TÂM Tải tập tin
30 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên 19/11/2022 29. TĂNG NI PHẬT GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI MỚI Tải tập tin
31 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp 19/11/2022 30. THỰC TRẠNG TĂNG NI TRẺ TRONG SỨ MẠNG HOẰNG PHÁP THỜI ĐẠI 4.0 Tải tập tin
32 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai 19/11/2022 31. TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Tải tập tin
33 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang 19/11/2022 32. PHẬT GIÁO VÙNG SÂU, VÙNG XA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tải tập tin
34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam 19/11/2022 33. PHẬT GIÁO HÀ NAM VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI Tải tập tin
35 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương 19/11/2022 33 a. KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - TRÁCH NHIỆM LÀ SỨC MẠNH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC CẤP GIÁO HỘI Tải tập tin
36 Thượng tọa Thích Quảng Tiếp 19/11/2022 34. TINH THẦN ĐOÀN KẾT CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỜI ĐẠI MỚI Tải tập tin
37 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên 19/11/2022 35. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁP CHẾ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP TỈNH Tải tập tin
38 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang 19/11/2022 36. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHỨC SẮC PHẬT GIÁO TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN Tải tập tin
39 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum 19/11/2022 37. PHẬT GIÁO TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH KON TUM HIỆN NAY Tải tập tin
40 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu 19/11/2022 38. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TRÊN VÙNG TÂY BẮC QUA CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ Tải tập tin
41 Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng. 19/11/2022 39. PHẬT GIÁO VỚI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Tải tập tin
42 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn 19/11/2022 40. CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC VỀ CHỦ ĐỀ: KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN Tải tập tin
43 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai 20/11/2022 41. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TĂNG NI, PHẬT TỬ TRONG ĐOÀN KẾT THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI Tải tập tin
44 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An 20/11/2022 42. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI MỚI Tải tập tin
45 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định 20/11/2022 43. MỐI LIÊN KẾT GIỮA PHẬT GIÁO VỚI TUỔI TRẺ VIỆT NAM TRONG XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI CÓ THẬT SỰ BỀN VỮNG? Tải tập tin
46 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An 20/11/2022 44. CÔNG TÁC PHẬT SỰ - PHỤNG ĐẠO YÊU NƯỚC CỦA PHẬT GIÁO TỈNH NGHỆ AN Tải tập tin
47 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình 20/11/2022 45. PHẬT GIÁO NINH BÌNH CHUNG TAY XÂY DỰNG NHỮNG MÔ HÌNH ẤM TÌNH ĐOÀN KẾT LƯƠNG - GIÁO Tải tập tin
48 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ 20/11/2022 46. SỨ MỆNH HOẰNG PHÁP TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY Tải tập tin
49 Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Phú Thọ 20/11/2022 47.VAI TRÒ CỦA TRỤ TRÌ VỚI CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY Tải tập tin
50 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên 20/11/2022 48. TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ CỦA PHẬT GIÁO TRONG LÒNG DÂN TỘC VIỆT TỪ KHI DU NHẬP ĐẾN NAY Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây