Văn bản theo chủ đề: TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 19/5/2023 18/05/2023 BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 Tải tập tin
2 19/5/2023 18/05/2023 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 TẠI VĂN PHÒNG 2 TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
3 19/5/2023 18/05/2023 DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 Tải tập tin
4 19/5/2023 18/05/2023 BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
5 BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN 12/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
6 BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN 12/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
7     Số: 055/BC-BHDPT 12/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
8 BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG 12/01/2024 BÁO CÁO PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
9 BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG 12/01/2024 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
10 Số: 098/BC-BVHTƯ 12/01/2024 BÁO CÁO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
11 BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG 12/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
12 BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG 12/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
13 Số:     /BC-PGQT 12/01/2024 BÁO CÁO PHẬT SỰ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024 CỦA BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
14 Số: 33/BC-BPCTƯ 12/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN PHÁP CHẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
15 BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG 12/01/2024 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
16 BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG T.Ư 12/01/2024 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG NĂM 2023 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024 Tải tập tin
17 Số: 20-23/BC-VNCPHVN 12/01/2024 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CUỐI NĂM 2023 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Tải tập tin
18 PHÂN VIỆN NCPHVN TẠI HÀ NỘI NĂM 12/01/2024 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHẬT SỰ PHÂN VIỆN NCPHVN TẠI HÀ NỘI NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 Tải tập tin
19 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 12/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
20  Ngày 13 /01/2024 (03/12& 12/01/2024 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN Tải tập tin
21 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ S 13/01/2024 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
22 ​​​​​​​BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 15/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
23 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024 CỦA GHPGVN 15/01/2024 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
24 Số: 038 /NQ-HĐTS 16/01/2024 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ KỲ 3 KHÓA IX HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
25 Số: 07/KH-PBNG 30/03/2024 TÀI LIỆU ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO Tải tập tin 1 Tải tập tin 2 Tải tập tin 3 Tải tập tin 4 Tải tập tin 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây