VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ

Thứ tư - 08/05/2019 18:50
LÃNH ĐẠO CHÍNH NIỆM VÀ HÒA BÌNH 
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GI

Sư cô Thích NTuệ An, sinh năm 1984, hin đang nghiên cứu: Văn hiến Pht Giáo và hin là nghiên cứu sinh trường Đại học T Xuyên (Tnh Đô-Trung Quốc). Với phương hướng nghiên cứu v văn hiến Pht giáo, điu mà tác giả quan tâm đến Pht giáo là tìm vcội nguồn Pht giáo, nguồn gốc và sự din biến của nhng vn đề liên quan đến Pht giáo. Trong nhng năm qua tác giđã nghiên cứu và tham gia các hội tho với đề tài: “Nghiên cứu tinh thn đc lp của Thiền sư Liễu Qn, Sự tương đng vtinh thn đc lp của Pht Hoàng Trn Nhân Tông và Tsư Liễu Qn. Đến với Đại lễ Vesak Liên hip Quốc 2019, tác giả đóng góp đề tài: Kinh Bn sanh và kỹ năng ca người lãnh đạo.

TS. Nguyn Thị Quế Anh, sinh năm 1969, chuyên ngành Giáo dục học; Văn hóa và Phát trin, hin đang công tác tại Học vin Chính trkhu vực I. Học vin Chính trị Quốc gia HCMinh. Với 29 năm kinh nghim trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, trong đó có văn hóa và tôn giáo, tác giđã có nhng nghiên cứu về thơ văn Pht giáo của Vit Nam. Tác giđc bit quan tâm tới nhng giá trị tư tưởng và văn hóa đc sc của Pht Hoàng Trần Nhân Tông và vai trò của Ngài trong sphát trin của Pht giáo Vit Nam và Pht giáo thế giới.
 

 

VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GI


Sư cô Thích NTuệ An, sinh năm 1984, hin đang nghiên cứu: Văn hiến Pht Giáo và hin là nghiên cứu sinh trường Đại học T Xuyên (Tnh Đô-Trung Quốc). Với phương hướng nghiên cứu v văn hiến Pht giáo, điu mà tác giả quan tâm đến Pht giáo là tìm vcội nguồn Pht giáo, nguồn gốc và sự din biến của nhng vn đề liên quan đến Pht giáo. Trong nhng năm qua tác giđã nghiên cứu và tham gia các hội tho với đề tài: “Nghiên cứu tinh thn đc lp của Thiền sư Liễu Qn, Sự tương đng vtinh thn đc lp của Pht Hoàng Trn Nhân Tông và Tsư Liễu Qn. Đến với Đại lễ Vesak Liên hip Quốc 2019, tác giả đóng góp đề tài: Kinh Bn sanh và kỹ năng ca người lãnh đạo.

TS. Nguyn Thị Quế Anh, sinh năm 1969, chuyên ngành Giáo dục học; Văn hóa và Phát trin, hin đang công tác tại Học vin Chính trkhu vực I. Học vin Chính trị Quốc gia HCMinh. Với 29 năm kinh nghim trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, trong đó có văn hóa và tôn giáo, tác giđã có nhng nghiên cứu về thơ văn Pht giáo của Vit Nam. Tác giđc bit quan tâm tới nhng giá trị tư tưởng và văn hóa đc sc của Pht Hoàng Trần Nhân Tông và vai trò của Ngài trong sphát trin của Pht giáo Vit Nam và Pht giáo thế giới.
 
500


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


PGS. TS. Lê Cung, pháp danh Tâm Chính, bút danh Triu Xuyên, sinh năm 1952, chuyên ngành dy và nghiên cứu Lịch svà hin đang làm vic tại Học vin Pht giáo Vit Nam tại Huế, Học vin Pht giáo tại Tnh phố HCMinh. Năm 1997, học gibo lệ thành công lun án Tiến sĩ Sử học tại Đại học Sư phm, Đại học Quốc gia Hà Ni. Năm 2003, học giả được Nhà nước phong Học hàm PGiáo sư. Tác gicó bề dày nghiên cứu với các công trình như: Phong trào Pht go miền Nam Việt Nam năm 1963, Pht go Việt Nam trong đời sng chính trị - xã hi miền Nam (1954 - 1975), Phong trào Pht go miền Nam Việt Nam (1964 - 1968),…

Phan Xuân Cường, sinh năm 1981, hin đang nghiên cứu Kinh tế phát trin và đang làm vic tại trường Đại học Công nghip Thực phm Tp. H CMinh

PGS.TS Nguyn Hng Dương, sinh năm 1952, hin đang nghiên cứu Tôn giáo và làm vic tại Vin Nghiên cứu Tôn giáo, Vin Hàn lâm Khoa học xã hội Vit Nam. Nhng nghiên cứu tiêu biu: nghiên cứu về hệ thống tổ chức của Pht giáo Vit Nam, hệ thống tổ chức của hệ phái Kht sĩ,…

TT.TS. Thích Phước Đt, thế danh là Trần Lý Trai, sinh năm 1968, là Tiến sĩ chuyên ngành vVăn Học Pht giáo Vit Nam. Hin là y Viên Hội đồng Trsự GHPGVN, PTrưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni, PVin Trưởng Vin Ng- hiên cứu Pht học Vit Nam kiêm Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Văn học Pht giáo đồng thời là PVin trưởng Học vin Pht giáo Vit nam tại TP. HCMinh kiêm trưởng Khoa PGVN; y viên Ban Chp hành Hội Nghiên cứu và Giảng dy Văn học Vit Nam tại TP. HCMinh.

Thượng Ta có trên 100 bài viết chuyên ngành vVăn học và Pht học, Pht giáo Vit Nam đăng tải trên các tp chí trong nước.

Th.S Vũ Thúy Hằng, sinh m 1986, hin đang m vic tại Khoa Giáo dục Chính trị - Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tác giđã có 10 bài o dự Hội tho và đăng ở các tạp chí. Đến với Đại lễ Vesak Liên Hip Quốc 2019, hai tác giđã đóng góp bài nghiên cứu: Minh Triết “khuyến thiện - trng ác” vì hòa bình ca Pht giáo hiển lộ qua vic thhai vhpp trong ngôi chùa người Việt.
 
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ   501Sư cô Thích NMinh Hoa, năm sinh 1980, hin đang nghiên cứu Tâm lý Giáo dục, Pht học tại Học vin Pht giáo Vit Nam tại Tp. HCMinh; chùa Linh Bu, phường Phú M, thị xã Phú M, tỉnh Bà Ra – Vũng Tàu. Nghiên cứu Giáo dục Pht go xây dng con người hoàn thiện (Lun văn Thc sĩ) cho thy hệ thống giáo dục Pht giáo là một nn giáo dục tiên tiến có đủ nhng nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với mọi thời đi.. Nghiên cứu Nguyên tắc ứng xử sư phm của đức Pht cho thy đức Pht đã sử dụng nguyên tc ứng xsư phm một cách khéo léo và đy nghệ thut trong vic giáo hóa đồ chúng. Đtài Tiến sĩ mà tác giđang nghiên cứu: Mối quan hệ giữa Chánh niệm và cảm nhn hạnh phúc ở thanh niên.

TS. Hà Minh Hng, sinh năm 1953, đang giảng dy và nghiên cứu lịch sVit Nam cn hin đại tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCMinh. Với bề dày nghiên cứu sử học, tác gilà chủ biên của nhiu quyn sách, tác giả của nhiu bài viết/công trình nghiên cứu: Lch sViệt Nam (1954-1975) Vốn là nhà nghiên cứu lịch sVit Nam cn hin đi, nhưng với vốn kiến thức nht định vđo Pht, tác giđã nghiên cứu và liên kết, xâu chuỗi nhng bài viết, bài nghiên cứu của mình. Từ đó, tìm được sợi chỉ đỏ - nn tảng cho bài nghiên cứu với chủ đề: Chính niệm vì hòa bình - ng nghiệm trong hành trình ng lch sử, phn đu từ nhiệm vhòa bình phát triển của lch sử, đóng góp cho Đại lễ Vesak Liên Hip Quốc 2019. Qua đó, tác giả mong muốn đem đến cho người đọc một cái nhìn sâu, rng hơn về lịch sVit Nam với vic ứng dụng tinh hoa đo Pht.

ĐĐ. TS. Thích Qung Hp, sinh m 1980, đang là tu sĩ Pht giáo tại chùa Hưng Sơn, , xã Hòa Long, Tnh phố Bc Ninh, tỉnh Bc Ninh. Học gilà nhà tu nh, thường nghiên cứu vPht học. Thy tốt nghip Cử nn Pht học vào m 2010, tốt nghip Thc vào m 2012 và bảo vệ tnh công lun án Tiến sĩ Triết học vào m 2016. Học gilà tác giả của nhiu bài nghiên cứu. Đến với Đại lễ Vesak Liên Hip Quốc 2019, học giả đóng góp bài viết: “ch tiếp cn lch sử triết hc về tư duy chính niệm Pht giáo trong thế giới hiện đại. Qua chđnày, Đi đức th hin nguyn vng giúp cho người đọc có tư duy đúng đắn vTính Kng, htrhóa gii ni khổ nim đau, góp phn xây dựng xã hi n định, phát trin bn vng.
TS. Nguyn Hùng-Thích Thin Hương, sinh năm 1969, hin
 
502


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


đang là giảng viên Pht học Học vin Pht giáo Vit Nam tại Tp. H CMinh. Tiến sĩ Triết học tại phân khoa Pht học thuộc Đại học Delhi (n Đ). Thc sĩ Pht học. Tốt nghip Văn bằng chuyên sâu vHoa Ngữ - Tiếng Hoa phổ thông tại Phân khoa Đông Á, Đại học Delhi (n Đ). Trụ trì Chùa Phổ Minh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đng Nai.

PGS. TS. Nguyn Quang Hưng, sinh m 1961, chuyên ngành Tôn giáo, Triết học; hin đang m vic tại Đại học Quốc gia Hà Ni. Tác gilà người có bề dày nhiu m nghiên cứu về các vấn đề tôn giáo học và triết học. Một scông trình tiêu biu của tác giả như: Der Katholizismus unter besonderer der Zeit der Nguyen Dynas- tie (1998), Der Katholizismus in Vietnam 1954-1975 (2004), Tôn giáo và Văn hóa: lý thuyết cơ bn và gii pp khai thác các giá trị văn hóa tôn giáo phc vphát triển xã hi Việt Nam hiện nay (2016). Bn tn tác gilà một Pht tử, tác giả luôn tìm đọc nhng đu sách vPht giáo và các bài viết vPht giáo.

TS. Tng Thị Qunh Hương, sinh m 1983, chuyên ngành Lịch sử, hin đang m vic tại Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Ni. Nhng nghiên cứu mà tác giả quan m và hướng tới là sphát trin của Pht giáo Vit Nam và Pht giáo Thế giới. Tác giđã có một sbài nghiên cứu về tư tưởng chấn hưng Pht giáo n Đvà Vit Nam đăng trên các tạp chí và kyếu Hội tho như: Tư tưởng chn hưng Pht giáo Ấn Đca Tiến sĩ B.R. Ambedkar, “Tư tưởng chn hưng Pht giáo ca TS. B.R. Ambedkar (Ấn Đ) và Hòa thượng Khánh Hòa (Việt Nam): nhng điểm tương đng và khác biệt” ,…

PGS. TS. Lưu QKhương, sinh năm 1960, hin đang nghiên cứu, giảng dy ngôn ngữ học, Anh ngữ & Quốc tế học tại Khoa Quốc tế học, trường Đại học Ngoại Ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác gitốt nghip Đại học chuyên ngành Sư phm Anh tại Đại học Sư Phm Huế và tốt nghip Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2004. Tháng 11/2009, tác giả được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước trao tặng danh hiu Pgiáo sư. Vào ngày 18/11/2017, tác giđã được Chủ tịch nước phong danh hiu Nhà giáo ưu tú. Hin nay, tác giđang là Giảng viên cao cp, Trưởng khoa Khoa Quốc tế học, trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
 
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ   503PGS.TS. Trn Hng Liên, sinh năm 1953, hin đang nghiên cứu Pht giáo Vit Nam; Văn hóa Khmer; Văn hóa Hoa. Tác giđang PGiám đốc Trung tâm nghiên cứu Pht giáo Vit Nam, Vin Nghiên cứu Pht học Vit Nam, Tp. HCMinh. Vn đề quan tâm nghiên cứu là Pht giáo Vit Nam và Pht giáo Nam b. Trong công trình Đạo Pht trong cng đồng người Vit ở Nam bộ VN từ thế kỷ 17 đến 1975 đã đề cp đến sự du nhp và quá trình phát trin của Pht giáo vào Nam b, qua đó nêu lên nhng đc đim vvăn hóa vt thể và phi vt thể của Pht giáo tại vùng đt mới này.

PGS.TS. Nguyn Công Lý, sinh m 1954, hin đang là ging viên cao cp tại Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nn n, ĐHQG Tp. HCMinh và đang giữ chức vPgm đốc Trung m nghiên cứu tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nn n. Nhng công trình liên quan đến Pht giáo: Bn sc n tc trong văn hc Thiền tông thời Lý – Trần, Văn hc Pht giáo thời Lý – Trn: diện mo và đặc điểm, Pht giáo vùng Mekong: ý thức môi trường và toàn cầu hoá,...

PGS. TS. Trương Văn Món, bút danh Sakaya, là một Giảng viên Cao cp - Hạng I, Đại học KHXH và NV, tại Đại học Quốc gia TP. HCM và là Giảng viên thỉnh giảng ĐH Ngoại ngTokyo Nht Bn (2014-2017). Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dy của ông gồm chuyên nghiên cứu Văn hóa - Tôn giáo Chăm và các dân tộc ở Vit Nam và Đông Nam Á và chuyên giảng dy Hệ thống Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu trong Dân tộc học/Nhân học. Ông đã công bố 16 cuốn sách và 111 bài báo, tp chí, kyếu hội tho trong nước và quốc tế, đã tham gia thực hin 12 dự án quốc tế và 8 dự án trong nước và dành được 01 huy chương và 4 giải thưởng sách khoa học.

PGS. TS. Hà Văn Minh, sinh năm 1973, hin đang nghiên cứu Hán-Nôm, Văn hóa Phương Đông tại trường Đại học Sư phm Hà Ni. Với gia tài hơn 50 bài báo, báo cáo khoa học, giáo trình đại học về di sn Hán-Nôm của Vit Nam (và Trung Hoa), tác gi tp trung vào vn đề văn bản học, xác lp và minh giải văn bản – tác phm. Bên cnh vic giảng dy, nghiên cứu; tác gicòn biên soạn, giới thiu một sbài thơ Thin đưa vào giáo trình đại học (sử dụng trong đào to giáo viên ngvăn các cp). Là tác giả của một sbài giảng văn, thơ Thin hoc di sn văn học Pht giáo Vit Nam đăng
 
504


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


trên tp chí, kyếu Hội tho khoa học. Tác giả trực tiếp giảng dy v các chuyên đề ở đại học và sau đại học liên quan đến Pht giáo: Lịch svăn hóa – tư tưởng Phương Đông; nh hưởng Nho – Pht – Đạo đối với văn hóa Vit Nam; Di sn Hán-Nôm Pht giáo Vit Nam.

Th.S Cu Thùy Nga (Giác Hnh Tâm), sinh năm 1957, hin đang nghiên cứu Pht Pháp và tu học tại chùa Viên Quang 288/2 Nguyn Duy Dương phường 4, qun 10, Tp. HCMinh. Nhng đề tài đang nghiên cứu: Slãnh đo bằng chánh nim vì hòa bình bn vng; Chánh nim to thành công.

ThS. Cu Văn Ninh, sinh năm 1977, đang làm vic tại khoa Triết học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. H CMinh. Với chuyên môn nghiên cứu Triết học n Đvà Triết học Pht giáo, học giđang tp trung nghiên cứu các đề tài về triết lý nhân sinh và vn đề con người trong triết học n Độ nói chung và triết học Pht giáo nói riêng. Học gidành sự quan tâm sâu sc đến các tôn giáo có nguồn gốc từ n Độ như Pht giáo. Hin nay tác gigiảng dy 2 môn học: Lịch sPht giáo thế giới và Lịch s Pht giáo Vit Nam trong chuyên ngành tôn giáo học thuộc khoa Triết học.

TS. Nguyn Ngọc Phượng, sinh năm 1982, chuyên ngành Pht Giáo Vit Nam tại trường Đại học Trung Sơn,Trung Quốc. Với chuyên môn Nghiên cứu vPht giáo Vit Nam, tác giđã đóng góp nhiu công trình nghiên cứu có cht lượng: Tư tưởng nhập thế trong triết hc Pht go Trn Thái Tông, Tư tưởng triết hc của Chân Nguyên thiền sư, Tư tưởng triết hc của Hương Hi thiền sư, Bước đu tìm hiểu tư tưởng triết hc Trn Thái Tông,...

Hòa thượng Tiến sĩ Thích Gia Quang, sinh ngày 20/01/1954 tại Nam Định, hin là PChủ tịch Hội đồng TrsGiáo hội Pht giáo Vit Nam. Hòa thượng tốt nghip trường Cao cp Pht học Vit Nam ( nay là Học vin Pht giáo Vit Nam) năm 1985; là giảng viên Học vin Pht giáo Vit Nam tại Hà Ni; Tng biên tp Tp chí Nghiên cứu Pht học; Phân Vin trưởng Phân vin Nghiên cứu Pht học Vit Nam tại Hà Ni; Tiến sĩ Tôn giáo học do Học Vin Khoa học Xã hội thuộc Vin Hàn Lâm Khoa học Xã hội Vit Nam cp năm 2015.
PGS TS. Nguyn Hữu Sơn, sinh năm 1959, hin đang nghiên
 
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ   505cứu văn học Vit Nam tại Vin Văn học - Vin Hàn lâm Khoa học Xã hội Vit Nam. tác giđã đóng góp nhiu công trình/bài viết nghiên cứu cho nn lý lun văn học Vit Nam. Có thể kể đến như: m hiểu nhng đặc điểm nghthuật của Thiền uyển tp anh (Tp chí Văn hc, số 4-1992), Nhìn lại nửa thế kỷ nghiên cứu văn hóa – văn hc Pht go Việt Nam (Tp chí Văn hc, số 4-1996), Vịnh Vân Yên tự phú – no vthiên nhiên Pht và cõi vô m(Tp chí Pht hc, s 3-1997),…

TT. TS. Thích Viên Trí, tên tht là Hoàng Ngọc Dũng, sinh năm 1959 tại Huế. Năm 1968 thy xut gia tại Chùa Linh Sơn, Ðà Lt. Tốt nghip Cao Cp Pht Học VN tại TP.HCM năm 1992. Năm 1994 du học tại Ðại Học Delhi, n Ð, và bo vệ lun án tiến sĩ tháng 12 năm 2001. Hin nay thy là giảng viên của Học vin Pht Giáo VN tại TP.HCM, Học vin Pht Giáo VN tại Thừa Thiên Huế. Nhng tác phm tiêu biu: Lược sPht giáo n Độ , Khái nim v B-tát Quán Thế Âm, Lược SPht Giáo Trung Quốc,…

HT. Thích Minh Thin, thế danh là Trường Ngọc Tn, sinh năm 1954, là y viên Hội đồng TrsGiáo hội Pht giáo Vit Nam. Hòa thượng là PTrưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHP- GVN, PTrưởng ban Thường trực phân ban Đào to Giảng sư Ban Hoằng pháp TƯ. Ngài là Trụ trì Chùa Thiên Châu: số 101, Hunh Văn Nht, phường 3, Tp Tân An, tỉnh Long An, đồng thời làm Hiu Trưởng Trường Trung cp Pht học Long An và Trưởng ban Trsự GHPGVN tỉnh Long An.

HT. Thích Huệ Thông (Trần Minh Quang), sinh năm 1960 tại Bình Dương; hin là PTrưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, PTrưởng ban Thông tin Truyn thông Trung ương GHPGVN. Hòa thượng Thích Huệ Thông được Apollos Uni- versity cp bằng tiến sĩ danh dự, năm 2016; được ChTịch Nước tặng Huân chương lao động hạng nhì, năm 2018. Hòa thượng đã tham gia hàng chục Hội tho khoa học và có đến gn 100 bài tham lun tại các Hội tho khoa học và các tham lun tại nhiu din đàn khác nhau, một stác phm đáng chú ý như: Lch sử Pht go Bình Dương; Đức Pht và con đường TuGiác;Mẹ từ sui ngun yêu thương đến chân trời giác ngộ; Chân hạnh phúc chỉ có từ chánh niệm, ...
ĐĐ. Tiến sĩ. Thích Thông Thức (thế danh ĐNgây), sinh năm
 
506


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


1976 tại Qung Nam; Tốt nghip Tiến sĩ Triết học tại Học vin KHXHVN thuộc Vin hàn lâm khoa học xã hội Vit Nam, năm 2014; hin Thy đang tu học và nghiên cứu tại Học vin Pht giáo Vit Nam, TP. HCMinh, Vin Hàn lâm Khoa học Vit Nam. Trong suốt quá trình tu nghip và nghiên cứu, Thy đã có rt nhiu nhng công trình khoa học đáng chú ý và có nhiu nhng bài viết được đăng trên các tp chí nghiên cứu.

TS. Đào Văn Trưởng, sinh năm 1990, chuyên ngành Lịch sử, hin đang làm vic tại trường Đại học Tây Bắc. Tác ginghiên cứu vPht giáo nhp thế nói chung, và vvị trí, vai trò, nhng đóng góp của Pht giáo đối với lịch sdân tộc tại Vit Nam, sphát trin của Pht giáo tại các tỉnh Tây Bắc Vit Nam.

TS. Nguyn Văn Tuân, sinh năm 1984, chuyên ngành Lịch sử, hin đang công tác tại Học vin An ninh nhân dân. Đng tác gibài nghiên cứu Religion Status in Coco China during the Period of 1939- 1945 Reality and Some Characteristics (Duong Quang Dien, Nguyen Van Tuan, Nghiem Thi Chau Giang) đăng trên tp chí International Journal of Information Science 2018, 8(1): 13-20. Tác gicó nhiu bài trong một skyếu của các hội tho vPht giáo.

ĐĐ. TS. Thích Hnh Tu, y viên thường trực Vin Nghiên cứu Pht học Vit Nam; Pgiám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn học Pht giáo; y viên Ban giáo dục Pht giáo trung ương - GHPGVN; y viên Ban chp hành Hội Nghiên cứu và giảng dy văn học TP. HCM; Giảng viên học vin Pht giáo VN; Giáo thọ sư giảng dy tại Trường Cao Trung cp Pht học TP. HCM; Giảng sư giảng dy lớp Cao cp giảng sư - Ban Hoằng pháp Trung Ương - GHPGVN; Hiu trưởng Trường Ngoại ngữ Thanh Nhân - TPHCM; Giám đốc cơ sbo trxã hội Minh Trần - Chơn Tnh, Bình Phước; TrTrì Chùa Đng Lớn - TPHCM, chùa Đại Bình - Qung Nam. Thy đã có khoảng 100 bài viết được đăng trên các tbáo, tp chí trong và ngoài Pht giáo, có trên 20 bài tham lun, nghiên cứu trong các hội tho Quốc tế và Quốc gia.

TS. Vũ Minh Tuyên, sinh năm 1960, chuyên ngành Triết học, hin đang làm vic tại Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phm – Đại học Thái Nguyên. Với chuyên môn vTriết học, tác giđã có hàng chục bài tham lun Hội tho các cp và đã đăng ở các
 

tạp chí. Tiến sĩ là tác gi, chủ biên nhiu đu sách/giáo trình: duyên tn ti và phát triển ca Pht giáo Việt Nam (Nxb. CTQG, HN, 2010), Pht giáo trong cộng đng n tc thiểu số vùng Đông Bc Việt Nam (Nxb. ĐHTN, 2016).

NS. TS. Thích NTịnh Vân, sinh năm 1962, Pkhoa Pāli tại Học vin Pht giáo Vit Nam Tp. HCMinh, là tác giả của 4 quyn sách Pht học, thuyết trình trong nhiu hội tho trong nước nước ngoài.
 
508


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 

 

VÀI NÉT VỀ TT. THÍCH NHT T
TT. Thích Nht T, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, 2002, là chủ tịch sáng lập Quỹ Đo Pht Ngày Nay từ m 2000. Hin Thy Thích Nht Tlà Tng biên tập của Pht đin Vit Nam (n bn sách nói), Tng biên tập Đại tạng Kinh Vit Nam và Ch biên Tsách Đo Pht Ngày Nay (hơn 250 đu sách), biên tập hơn 200 album âm nhc Pht giáo.

Thy Nht Tlà tác giả của hơn 80 quyn sách Pht học ứng dụng bằng tiếng Vit, Chủ biên của hơn 50 quyn sách Pht học bằng tiếng Anh, du hành nhiu quốc gia, giảng pháp cho cng đồng Vit Nam ở Hoa K, Canada, châu Úc, châu Âu, với hơn 4500 video pháp thoại về nhiu chủ đ.

Thy Nht Từ hin là y viên Hội đồng Trsự GHPGVN, P vin trưởng Học vin Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM, PBan Pht giáo quốc tế, PBan giáo dục Pht giáo trung ương, PBan hoằng pháp trung ương, PVin trưởng Vin nghiên cứu Pht học Vit Nam.

Thy Nht Từ được một số trường Đại học nước ngoài trao tặng 5 bằng Tiến sĩ danh dự và các tổ chức Pht giáo quốc tế tặng nhiu giải thưởng cao quý nhm ghi nhn các đóng góp của thy vgiáo dục, nghiên cứu, phng sxã hội và lãnh đo trong cng đồng Pht giáo quốc tế. Thy Nht Từ nhn được nhiu giải thưởng, danh hiu, bằng khen của GHPGVN cũng như của Chính phVit Nam, Miến Đin, Thái Lan và Campuchia.
 
  
LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
Thích Nht T(chủ biên)


NHÀ XUT BN TÔN GIÁO
53 Tràng Thi – Hn Kiếm - Hà Nội  ĐT: (024)37822845  -  Fax: (024)37822841
Email nhaxuatbantongiao@gmail.com

Chịu trách nhim xut bản Gm đốc - Tng biên tp TS. Bùi Thanh Hà

Biên tp: Nguyn Thị Thanh Thủy Trình bày: Ngọc Ánh
a: Nguyn Thị Thu Thảo  Phụ trách n tng: Giác Thanh Nhã

Đơn vị liên kết: Quỹ Đạo Pht Ngày Nay
92 Nguyn Chí Thanh, Phường 3, Qun 10, TP. HCMinh.
Số lượng in: 2.000 bản, Khổ: 16x24 cm. In ti: Xí nghip In Fahasa, 774 Trường Chinh, phường 15, qun Tân Bình, tnh phố HCMinh. Số ĐKXB: 1317 - 2019/CXBIPH/05 - 48/TG. Mã ISBN:978-604-61-6251-3. QĐXB: 135/QĐ-NXBTG ngày 24 tháng 4 m 2019. In xong
và nộp lưu chiu quý II m 2019.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây