​​​​​​​TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ

Thứ tư - 08/05/2019 12:27
​​​​​​​TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ
​​​​​​​TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ


 

TIỂU SỬ CÁC TÁC GI


Praneeth Abhayasundere là Giảng viên cao cấp của Khoa Xã hội học và Nhân chủng học tại Đi học Sri Jayewardenepura, Tích Lan. Ông có bằng Cnhân Xã hội học và Nhân chủng học (1986), Thc sĩ Xã hội học (1991), Cao Đẳng hu đại học vVăn học và Truyền thông (1993) từ Đại học Sri Jayewardenepura, Tích Lan và Tiến sĩ Xã hội học (1997) từ Đi học Hindu Benares, n Đ. Tiến sĩ Abhayasundere đã viết rt nhiều i liệu nghiên cứu vXã hội học và Pht giáo và đã viết rt nhiều sách, báo vcác ch đkhác nhau. Tiến sĩ Abhayasundere đã được trao giải thưởng Văn học Quốc gia năm 2005 cho n học cđiển (phi hư cu) và năm 2016 cho các lời bài hát hay nht. Ông đã được trao giải thưởng BUNKA tĐi squán Nht Bn, Tích Lan vào năm 2008 cho vic viết lời. Tiến sĩ Abhayasundere là Chtịch (tháng 1 năm 2015 - 2018) của Đại hội Pht giáo cho người Tích Lan. Ông đã tích cực tham gia vào các dán phòng chống ma túy trong hai mươi m năm qua. Tiến sĩ Abhayasundere đã được trao danh hiệu KALASHURI tại giải thưởng danh dquốc gia và nhà viết lời hay nht cho điện ảnh Pathiniinitại lchào mừng Signis năm 2017.

M.H.Thilakarathna Banda là giáo sư vtruyn thông đại chúng tại Đi học Kelaniya, i ông đã hoàn thành n bng cnhân thc sĩ tĐi học Pune, n Đ. Ông Banda đã xut bn nhiều sách và bài o liên quan đến chuyên ngành học. Hiện tại ông là cvấn học tập của Khoa Khoa học Xã hội của trường. Ngoài ra, ông còn là Trưởng phòng Truyn thông Đi chúng ng như Giám đốc Đơn vTruyn thông của Đi học Kelania.
 


Basudha Bose đã hoàn thành cả bằng Thc sĩ và Tiến sĩ Triết học vPali của Đại học Calcutta. Chủ đề về Thc sĩ triết học của cô là “c hphái Pht giáo lớn ở Nht Bnvà chđnghiên cứu Tiến sĩ triết học của cô là Pht giáo Xanh: Một khía cạnh của Phật go ứng dụng.Cô ng muốn nghiên cứu sâu n v lĩnh vc nghiên cứu Pht giáo. Là một nhà sản xut phim tài liệu tdo, cô tham gia hội nghnày đthu thp thêm kiến thức vcác nghiên cứu vchđPht giáo trên khp thế giới và để hiểu sâu n vPht giáo hiện đại tcác diễn gikhác nhau sẽ trình bày các bài báo của họ trong hội nghị sắp tới này. Tác gi ng muốn cảm ơn những người chọn lọc đã chọn bài tham luận của tôi Pht giáo Xanh: Một khía cạnh của Pht giáo ng dng.cho vic xut bản tạp chí của bạn.

Neelima Dahiya giqua các chức vGiáo sư kiêm Trưởng Bộ môn, Bn Lịch s; Giáo sư, đứng đu trường Sir Chhotu Ram; Trưởng phòng, Png Công tác Sinh viên; Hiu trưởng; Chủ tịch, y ban phòng chống Quy rối Tình dục nơi công sở, Đi học Maharishi Dayanand, Rohtak, n Đ. Cô y nhn n bằng Thạc sĩ ttrường Đi học Aligarh Muslim, Aligarh và n bằng Tiến sĩ tại trường Đi học Kurukshetra, Kurukshetra. Cô y có n 38 năm kinh nghiệm trong vic ging dy, nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu, i cu trúc và cập nht nội dung khóa học và các chương trình cải thiện nhân s. Cô y được đcập đến trong các tạp chí nghiên cứu vi tư cách là người được tham kho và nm trong ban chuyên n của các trường đại học, hiệp hội và các trường. Cô y đã hướng dẫn n 30 nghiên cứu sinh chương trình Thc sĩ Triết học và Tiến sĩ hoàn thành luận văn.

Jyoti Dwivingi, Trlý Giáo sư tại Đi học Kalindi, Delhi, đang ging dy Lịch svà Di sản Văn hóa Pht giáo, và đang làm luận án Tiến sĩ dưới sgiám sát của Giáo sư K.T.S SARAO, mang tên Tiểu scủa Đức Pht dựa trên các Đa điểm Kho cổ
 


hc ở n Đ. Cô y theo học n bng Thạc sĩ Triết học của mình dưới sgiám sát của Giáo sư K.T.S.Sarao mang tên Tiểu scủa Đức Pht dựa trên các bức phù điêu của Sanchi và đã làm Thc sĩ vNghiên cứu Pht giáo ở Khoa Nghiên cứu Pht học, Đại học Delhi.

ĐĐ. Giác Minh Tường (Thế danh: Nguyn Ngc Duy Khanh) sinh m 1991, xut gia m 2009. Năm 2016, Đại Đức tốt nghiệp Cnhân Pht học tại Hc Vin Pht giáo Vit Nam tại TP. HChí Minh. Năm 2018, Đi đức tt nghiệp Thạc sĩ Pht học tại Vin Cao học Pāli và Pht học thuộc trường Đại học Kelaniya, Sri Lanka. Hin tại, Đi Đức đang là nghiên cứu sinh Phó Tiến Sĩ tại Vin Cao học Pāli và Pht học thuộc trường Đi học Kelaniya, Sri Lanka.

Đi Đức Tiến sĩ Heero Hito là một học gi Pht giáo tr năng động, m công vic bo tn và phát triển Nghthut và Văn hóa Pht giáo. Hin đang m Chtịch QuNghiên cứu Lịch sYounker, Chtịch Đi học Subharti, Giám đốc ng lập Trường Nghiên cứu Pht giáo Samrat Ashok Subharti. Trước đây, ông là một trong những công chức của Hip hội Pht giáo Thế giới, Thái Lan, từng giữ chức vChủ tịch y ban Thường vvy ban Môi trường. Ông đã biên tập n 10 cuốn sách và tchức n 50 Hội nghQuốc gia ở n Đ. Ông ng đã tchức n 10 Hội nghquốc tế vi tư cách là Chtịch ban tchức. Ông ng tham gia vào các hot động tthiện, đc biệt là các hot động dành cho các bệnh nhân ung thư. Htrhơn 50 bệnh nhân ung thư, hu hết trong shđã sống t sau thời gian phu thut.

TS. Sonia Jasrotia được cấp n bằng Tiến sĩ vNghiên cứu Pht học tại Trường Đi học Jammu, n Đvào năm 2008. Hiện bà là Giáo sư thỉnh ging, Trưởng Khoa Nghiên cứu Pht học và Sanskrit, Phnom Penh, Campuchia ttháng 4 năm 2017 đến nay. Bà y đã tham dvà thuyết trình ở các hội tho. Đng
 


thời bà xut bản nhiều bài viết nghiên cứu trong các tạp chí chuyên ngành.

Rahul Krishna Kamble là Trlý Giáo sư chuyên ngành Khoa học Môi trường tại Đi học Sardar Patel, Chandrapur, n Đ. Ông y có bằng Tiến sĩ ngành Khoa học Môi trường. Trong quá trình ging dy n mười năm qua, ông phát triển knăng ging dy cho chương trình bc cnhân và bc thc sĩ chuyên ngành Khoa học Môi trường, ng như chuyên n nghiên cứu vnhiều khía cạnh khác nhau của chuyên ngành. Ông đồng thời ng quan m đến Pht pháp và i trường, điều chỉnh biến đổi khí hu, sự cải tiến bền vng, và xã hội học môi trường. Ông đăng bài nghiên cứu ở các tạp chí chuyên môn quốc tế và các quyn sách vcác vấn đi trường. Ôngy đóng vai trò quan trng đối vi vic tchức các hội tho Tầm nhìn 2056và Người lập quốc, TS. Ambedkar.

Hudaya Kandahjaya nhn n bằng Tiến sĩ ngành Nghiên cứu Pht học vi bài luận n vi tiêu đBài nghiên cứu vNguồn gc và Ý nghĩa của Borobudur [ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ 8 ở Central Java, Indonesia]. Ông y m vic ở BDK Hoa K(còn gọi là Trung m Dịch thut và Nghiên cứu Pht pháp Numata ở Berkeley), hiện ở Moraga, California, Hoa K tnăm 1998 vi vai trò là trlý biên tập trong dán xut bản chính, BDK English Tripitaka. Ông y đã tham dnhiều hội tho Pht pháp, và đã phát hành một sn phm dưới dạng sách, chương sách, bài báo, và các mục của bách khoa toàn thư. Ông y ng tham gia vào vic nghiên cứu các khía cạnh thực tế của Pht pháp, chú ý đến vic hiểu biết mang tính cht lý thuyết và thực tế vPht giáo Nhp thế. Sau khi có cơ hội gp gỡ Thy Nyanaprathama, ông y có mối quan m chung vi vnày vvic phát triển mô thức khác đgiải quyết các vấn đxã hội và i trường trong thời hiện đại bằng Pht pháp.
 


Gábor Kovács là phó giáo sư tại Trung m đo đức trong kinh doanh của Đi học Corvinus Budapest. Ông đã bo vthành công luận án tiến sĩ ‘Định hướng giá trcủa c doanh đạo Kitô go và Pht gonăm 2017 sau khi ông hoàn thành bằng thc sĩ tại Đi học Pht giáo Budapest năm 2010. Gabor Kovacs đang tham gia vào các dán nghiên cứu của Trung m đo đức kinh doanh vđịnh hướng giá trđo đức và định hướng giá trsinh ti của các doanh nhân Hungary. Gabor Kovacs đang nghiên cứu kinh tế theo mô hình Pht giáo và vai trò của m linh trong kinh doanh. Ông là thư ký của Hip hội Hữu nghHungary ktkhi được thành lập vào năm 2011. Ông thành viên của Nhóm dịch thut Pali nhm dịch thut Kinh điển Pht giáo tkinh điển Pali sang tiếng Hungary t năm 2008.

Chandan Kumar là nghiên cứu sinh Tiến sĩ có chuyên môn vPht pháp. Chđnghiên cứu Tiến sĩ của ông y Gandhara: cánh cửa Pht giáo mra thế giới. Ông y nghiên cứu vdu tích của n Đgiáo trong nền n minh c xưa của Đông Nam Á. Ông y viết nhiều bài viết v lịch s, văn hóa, đo đức và biến đổi khí hu. Ông tt nghiệp Trường Đại học Jawaharlal Nehru, New Delhi và hoàn thành chương trình Thc sĩ Nghiên cứu Pht học của Trường Đại học Delhi. Mối quan m học thut của ông y là Pht giáo và n Đgiáo trên con đường tơ lụa, kinh tế học Pht giáo và đo đức Pht giáo. Trong 2017, ông y tham gia vào hội nghị Thanh niên n Độ - Đông Nam Á, được tchức ở Bhopal và đồng thời ng tham gia và thuyết trình bài nghiên cứu ở các hội nghị ở n Đ, Đài Loan, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam và các nước khác.

Upul Priyankara Lekamge đã đt được Cnhân khoa học xã hội [danh dự] tĐi học Peradeniya, Tích Lan và nghiên cứu hu đại học vGiáo dục, Dy tiếng Anh như ngôn ng thhai [TESL], Xã hội học, Ngôn nghọc, Quan hquốc
 


tế và Kinh tế tại Đi học Tích Lan Kelaniya, Colombo và Sri Jayewardenepura. Ông đã ging dy n ba mươi năm ở cấp trung học cao cấp và đại học ở Tích Lan xlý ngôn ngvà văn học Anh, nhân chủng học, triết học giáo dục, m lý học xã hội học. Ông có kinh nghiệm ging dy trong các chương trình đại học và hu đại học được thực hiện tại Tích Lan liên kết vi Trường Kinh tế Luân Đôn (LSE) của Đi học Luân Đôn, Đi học Northwood (Hoa K), Đi học Deakin (Úc) Đi học Tây Luân Đôn (Anh quốc). Ông đã tiến hành nghiên cứu, xut bản và trình bày vcác ngành xã hội học như giáo dục, tôn giáo, ththao, thanh niên và n hóa của Tích Lan trong nhiều hội nghđịa phương và quốc tế. Hin tại ông Giảng viên xã hội học tại Đi học Sabaragamuwa của Tích Lan.

Ông Gauthama Prabhu Nagappan, Thư ký & Giám đốc điều hành, FHSM, là một nhà hot động xã hội tr, ông có bằng cao học vcông tác xã hội tVin Khoa học Xã hội Tata, Mumbai. Mt chuyên gia trong lĩnh vc trao quyn cho phnữ, quản lý thảm ha, bo vệ trẻ em, tài chính / tín dụng vi mô, sinh kế bền vng, i trường, phát triển thanh niên và các vấn đdựa trên quyn. Phc vvi CAPART (BPhát triển Nông thôn, Chính phn Đ) trong ba năm trong thời gian các hot động cứu trng thn đang được tiến hành ở quận Nagapattinam, Tamil Nadu. Làm vic vi tư cách là Điều phối viên Quốc gia, Mạng lưới Lut Nhân quyn và Nhân viên Trách nhiệm Xã hội của Công ty cho Tp đoàn Anand, Gurgaon và Larsen & Toubro, Chennai. Người ng lập Tịnh xá, một tchức Pht giáo. Trong thời gian sau khi tt nghiệp, ông đã tình nguyện tham gia trong trn động đt Bhuj - Gujarat 2001 cho Kutch Nav Nirman Abhiyan, và cho Narmada Bachavo Andolan với tư cách là một nhà hot động. Người ng lập Mạng lưới sinh viên Bahujan được thành lập giữa các sinh viên ngành công tác xã hội ở Mumbai, n Đ. Người ng lập AMMAN (Học
 


vin Thuốc và Đng cơ thúc đy cho Stiến bcủa nghèo ng), một mạng lưới của các tổ chức hot động vì quyn của Dalits, blc, trem và phnữ. Ông tích cực tham gia Cuộc vận động Thanh niên Tiến sĩ Ambedkar vquyn Dalit quyn Blc.

Đi đức Tiến sĩ Pinnawala Sangasumana là ging viên cao cấp vĐịa lý tại Đi học Sri Jayewardenepura, Tích Lan vi một sn phm trong các tạp chí được lập ch mục và được giới thiệu, các tập chỉnh sa và tiến trình hội nghị. Ông tt nghiệp danh dhạng nht vĐịa lý học tng một trường đại học và được trao huy chương ng Sri Soratha cho điểm scao nht tại Khoa Nghthut, Đi học Jayewardenepura vào năm 1997. Ngay sau khi hoàn thành nghiên cứu hu đại học, ông đã nhn được bằng Thc sĩ cho nghiên cứu chuyên sâu của ông v các mô hình và quá trình dịch chuyển nội bộ kéo dài do cuộc xung đột vũ trang ở Tích Lan. Nghiên cứu Tiến sĩ của ông tập trung vào vic áp dụng ki niệm Pht giáo của các hình mn đà la (Mandala) trong vic xây dựng một khuôn khphù hợp đgiải quyết tình trng giữa hai n tri qua sdịch chuyển do xung đột ở Tích Lan. Nghiên cứu của ông vxung đột dịch chuyn xut phát tkinh nghiệm lâu năm của ông trong ging dy và nghiên cứu vĐịa lý con người. Mt tu sĩ Pht giáo ng như một nhà địa lý học, ông ta rt muốn áp dụng các khái niệm Pht giáo vào các không gian hành vi được xác định bởi xung đột và các tình huống dễ bị tổn thương. Đại Đức Sangasumana hiện tập trung vào quản lý thm ha, phát triển khu vc và địa lý chính tr. Ông ng đang điều phối một schương trình cứu trvà t thiện nhm vào các nhóm dân cư bthiệt thòi của đt nước. Đi Đức Sangasumana phục vụ như là trưởng Sanghanayaka của tỉnh miền Tây cho Tăng hội Amarapura Kalyaniwamsa, một thành viên điều hành của Hội đồng Tăng đoàn Pht giáo Thế giới ng như Hip hội Địa Quốc gia Tích Lan.
 


Go sư Karam Tej Singh Sarao nhn bằng cnhân Lịch s Kinh tế, tại Trung m Nghiên cứu Trung Quốc và Nht Bn, bằng Tiến sĩ (Pht giáo) tại Đi học Delhi. Giáo sư Karam nhn học bổng Khi thịnh vượng chung năm 1985 đtheo học tại Đi học Cambridge và nhn bằng Tiến sĩ Kho c học thhai vào năm 1989. Giáo sư Karam bt đu snghiệp ging dy vào năm 1981 tại Đi học Delhi và gia nhp Khoa nghiên cứu Pht giáo, Đi học Delhi vi tư cách là một độc givà được bu là Trưởng khoa năm 1995. Giáo sư Sarao một ging sư thỉnh ging tại nhiều trường đại học nổi tiếng với mười sáu cuốn sách đã xut bản n 250 i liệu nghiên cứu bài báo khác.

Ida Bagus Putu Suamba sinh năm 1963 tại Peninjoan, Bangli, Bali, Indonesia, đã nhn bằng Tiến sĩ (năm 1987) vging dy tiếng Anh tĐi học Udayana, Bali; Thc sĩ khoa học xã hội (năm 2001) tĐi học Delhi và Tiến sĩ triết học (năm 2011) tĐi học Pune, Maharashtra, n Đchai đều thuộc ngành Triết học. Lun án tiến sĩ của ông đã được xut bản (2017) dưới dạng sách có tựa đn Đgiáo Gia-va: Một nghiên cứu triết hc vvăn bn Tattva” bởi Tp đoàn xut bản B.R, Delhi, n Đ. Ida có hai mươi cuốn sách bằng tiếng Indonesia, một sbài báo nghiên cứu và phê bình sách bằng tiếng Anh và tiếng Indonesia được xut bản trên các tạp chí nổi tiếng dẫn ti s uy tín của ông. Ông hiện là tng biên tập của SOSHUM: Tp chí Khoa học Xã hội và Nhân n được xut bản bởi Politeknik Negeri Bali.

Dhanapala Wijesinghe là giáo sư đu tiên và duy nht vTội phm học và Tư pháp hình sự ở Tích Lan. Ông tt nghiệp bằng cấp đu tiên vxã hội học và nhân chủng học tĐại học Sri Jayewardenepura năm 1986 và Thạc sĩ triết học trong xã hội học và tội phm học tng một trường đại học vào năm 1995. Năm 1997, ông được trao học bổng Monbusho
 


của Nht Bn cho nghiên cứu và hu đại học tại Đi học Hitotsubashi ở Tokyo, Nht Bn và có bằng Thc sĩ khoa học xã hội năm 2000. Ông cũng được trao học bổng tiếng Nga năm 1986 cho nghiên cứu ngôn ngNga. Ông đã thành tho xã hội học Pht giáo, nhân chủng học, xã hội học, tội phạm học và tư pháp hình svà thông tho các ngôn ngSinhalese, tiếng Anh, tiếng Nht, tiếng Nga và tiếng Tamil. Ông gia nhập Trường Công tác xã hội quốc gia năm 1989 vi tư cách là ging viên và là ging viên năm 1990 tại Khoa Nhân chủng học Xã hội học tại Đi học Sri Jayewardenepura, Tích Lan. Ông đã viết n by mươi cuốn sách và bài báo nghiên cứu được xut bản trong nước và quốc tế. Là người đóng góp tích cực cho các hội nghị quốc tế bao gồm Hội nghị Vesak của Liên Hợp Quốc, các i liệu nghiên cứu của ông đã được xut bản bằng tiếng Sinhalese, tiếng Anh, tiếng Nht, tiếng Nga và tiếng Việt.

Thy Kirama Wimalathissa là một tu sĩ Pht giáo ng động, có khng hoàn thành bt kcông vic nào một cách tha đáng trong các hoàn cảnh nht định và sẵn ng m vic theo nhóm. Ông đã có được kinh nghiệm m vic trong các lĩnh vc khác nhau ở một mức đđáng k. Sau khi thực hiện kho sát thực địa, nghiên cứu, ông ttin rng, chúng slà một lợi thế thực scho vic thực hiện các nhiệm vhọc thut khác nhau trong lĩnh vực Nghiên cứu Pht giáo và Pāli. Mục tiêu ng đu của ông là đt được Chng chgiáo dục đại học (Tiến sĩ) tmột trường đại học danh tiếng trong nền tảng đa n hóa và đa tôn giáo và đt đến đỉnh cao của giáo dục trthành một học gikỳ cựu Pāli và Pht giáo khai thác các kng, kiến thức và ng lực đtiếp tục phát triển của Pht giáo và các lĩnh vực liên quan.
 
 

VÀI NÉT VỀ CÁC CHỦ BIÊN

TT. Thích Đức Thin, tiến sĩ Pht học năm 2005, hiện là Phó Ch tịch - Tng Thư ký Hội đồng Trsự GHPGVN; Trưởng ban Pht giáo Quốc tế; Phó Chtịch Hội hữu nghVit Nam
- n Đ; Giảng viên cao cấp tại Đi học Quốc gia Hà Ni; Tng thư ký Đi lVesak LHQ 2014 và 2019. TT. Thích Đức Thiện nhn được nhiều phn thưởng cao quý của Nhà nước Vit Nam: Huân chương Lao động Hạng Ba; của Hoàng gia Campuchia: Huân chương Đi tướng quân; của Chính phủ n Đ: Huân chương Padma Shri.

TT. Thích Nht T, Tiến sĩ Triết học tại Đi học Allahabad, 2002, là Tng thư ký Đi lVesak LHQ 2008; Tng biên tập của Pht điển Vit Nam (n bản sách i); Tng biên tập Đi tạng Kinh Vit Nam và Chbiên Tsách Đào Pht Ngày Nay (hơn 250 đu sách) và tác gicủa n 80 quyn sách Pht học. Thầy được trao tặng 5 bằng Tiến sĩ danh dvà nhiều giải thưởng, danh hiệu, bằng khen của GHPGVN cũng như của Chính phVit Nam, Miến Điện, Thái Lan và Campuchia.

CÁCH TIẾP CN CA PHT GIÁO VTIÊU THCÓ TRÁCH NHIỆM, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TT. TS. Thích Nht T TT. TS. Thích Đức Thin (Đng chủ biên)


HỘI LUT GIA VIT NAM NHÀ XUT BN HỒNG ĐỨC
65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: (024)39260024 - Fax: (024)39260031
Email nhaxuatbanhongduc@yahoo.com


Chịu trách nhiệm xut bản: GĐ. I VIT BC Chịu trách nhiệm nội dung: TBT. Lý Bá Toàn Biên tập: Phan ThNgọc Minh
Trình bày: Lâm ĐHùng Bìa: Nguyn Thanh Hà
Phtrách n tng: Giác Thanh Nhã


Đơn vị liên kết:
Chùa Giác Ngộ - QuĐạo Pht ngày nay
92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, thành phHChí Minh.
Hãy scan và xem tác phm y dưới dng pdf.

Slượng in: 3.000 bn, Khổ: 16 x 24 cm.
In ti: Công ty CP in Khuyến học phía Nam,
Lô B5-8 đường D4, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyn CChi, TP.HCM
Số ĐKXB: 666 - 2019/CXBIPH/43 - 09/HĐ. Mã ISBN: 978-604-89-7938-6.
QĐXB: 254/QĐ-NXBHĐ ngày 05 tháng 5 năm 2019.
In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây