LỜI GIỚI THIỆU: PHẬT GIÁO và CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thứ tư - 08/05/2019 12:18
PHẬT GIÁO và CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

LỜI GIỚI THIỆU


Lịch sử nhân loại ghi nhn rằng Sa-môn Gotama giác ngộ thành Pht tại B-đề đo tràng, n Đvà giới thiu con đường tỉnh thức, dn dt thế giới cho đến ngày hôm nay. Đó là con đường ta chiếu trí tuệ và cung cp tuệ giác, giúp con người vượt qua vô vàng thách đố và thành tựu các phúc lợi cho nhân loi.
Thừa nhn các giá trị minh triết mang tính thực tin của đức Pht ng như các giá trvà đóng góp của đo Pht, vào ngày 15.12.1999, LHQ đã quyết định tưởng nim đại lễ Vesak thiêng liêng n sinh, thành đo, nhp Niết-bàn của Pht) vào rằm tháng 4 âm lịch, nhm trung tun tháng 5 dương lịch. Đại lễ Vesak LHQ ln đu tiên được tổ chức trng thể tại Trsở LHQ ở New York vào năm 2000. Cho đến năm 2019, LHQ đã tổ chức thành công 19 ln đại lễ Pht đn LHQ trên tn cu. Tnăm 2004-2019, cng đồng Pht giáo thế giới đã tổ chức thành công 16 ln đại lễ Pht đn LHQ.
Ngày nay, hành tinh chúng ta đang đối din với hàng lot các khng hoảng và các thiên tai kng tiên liu được. Sự đe da của chnghĩa khng b, bo lực sc tộc, cũng như nỗ lực khc phục s nghèo đói, cung ứng giáo dục và sphát trin bn vng đã thôi thúc chúng ta cn nỗ lực nhiu hơn nữa cho công bằng xã hội. Nhu cu cp bách cho các kế hoch khn thiết và nỗ lực đúng phương pháp ở phm vi quốc tế nhm mang lại hòa bình vĩnh vin trong các xã hội ng như cuộc sng của mỗi cá nhân.
Trong bối cnh của nhng xung đột và bt hnh lan rng dn đến các vn nn và khng hoảng phức tp, Pht giáo với di sn phong phú vsự độ lượng, bt bo động, từ bi, hóa giải hn thù có thể đóng góp to lớn, gây cm hng với thông đip từ bi của Pht, sự hòa bình và hòa hợp trên thế giới ngày nay. Đại lễ Pht đn LHQ 2019 là một minh chng cho skin này.
Vit Nam được vinh dự và tnh nhim đăng cai đại lễ Pht đn LHQ vào năm 2008 tại Hà Nội và năm 2014 tại Ninh Bình. Skin quốc tế này chng minh cnh tượng tuyt vời về lễ hội thiêng liêng,
 


với sự tham dự của hàng ngàn Tăng Ni, Pht tử khp thế giới, hội tụ tại Vit Nam nhm truyn bá thông đip hòa bình, từ bi và hòa hợp của đức Pht.
Năm 2019 là ln thứ 3 Vit Nam đăng cai skin quốc tế quan trng này. Đối với cng đồng Pht giáo thế giới thì đây là cơ hội truyn bá thông đip và các giá trvề tình thương, hòa bình, bt bo động và độ lượng của đức Pht trên tn thế giới.
Tht là vinh dự lớn lao cho đt nước Vit Nam, nhân dân Vit Nam và Giáo hội Pht giáo Vit Nam cũng như cng đồng Pht giáo thế giới tham dự đại lễ Pht đn LHQ và truyn bá di sn văn hóa Pht giáo, đặc bit là nhng lời dy của đức Pht về bình đẳng, công bằng, tôn trng và hiu biết vì lợi ích của nhân loi. Cng đồng Pht giáo thế giới và đặc bit là cng đồng Vit Nam trên tn cu vô ng vui mng khi Vit Nam đăng cai skin quốc tế quan trng và an lành ln thứ 3. Các din đàn học thut, biu din văn hóa và nghi lễ thiêng liêng mang tính quốc tế tại đại lễ này chc chn đy mnh sự tương tác và giao lưu các giá trvăn hóa và tri thức giữa các quốc gia và các tổ chức Pht giáo.
Hi thảo Pht giáo quốc tế vi chđCách tiếp cận ca Phật giáo vslãnh đo tn cu và trách nhiệm cùng chia svì xã hi bn vng(Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies) trong suốt thời gian đại lVesak LHQ 2019 kng chmang tính thích ng mà còn tính hợp thời. Tác phm này và kết qumột trong năm din đàn được thuyết trình trong hi thảo quốc tế. Các phương din kc của hi thảo bao gm:
  1. Snh đo bng cnh nim vì hòa bình bn vng (Mindful Leadership for Sustainable Peace);
  2. Cách tiếp cn của Pht giáo vgia đình hòa hợp, cm sóc sức khỏe và xã hội bn vng (Buddhist Approach to Harmonious Families, Healthcare and Sustainable Societies);
  3. Cách tiếp cn của Pht giáo vgiáo dục đo đức tn cu (Buddhist Approach to Global Education in Ethics);
  4. Pht giáo và Cách mạng công nghip lần thứ tư (Buddhism and the Fourth Industrial Revolution);
  5. Cách tiếp cn của Pht giáo về tiêu thcó trách nhim và
 

LỜI NÓI ĐẦU
 

phát trin bn vng (Buddhist Approach to Responsible Consumption and Sustainable Development).
Hội tho quốc tế này nhm mục đích khuyến khích sự hợp tác giữa các cng đồng và các tổ chức Pht giáo nhm ứng dụng các giải pháp Pht giáo, giải quyết các vn nn tn cu.
Các bài tham lun trong tác phm này phù hợp với chủ đề chính và các din đàn phụ, có ý nghĩa nghiên cứu từ nguồn tài liu gốc cũng như đáp ứng được các chiu kích học thut mới mẻ với phong cách trình bày n tượng và dễ hiu.
Đại lễ Pht đn LHQ 2019 chc chn là cơ hội quan trng đối với cng đồng Pht giáo thế giới và Giáo hội Pht giáo Vit Nam nhm đt được nhiu lợi ích từ các truyn thống và giá trphong phú cũng như các lý tưởng tâm linh trong đo Pht. Con đường tỉnh thức mang tính thực tin được đức Pht chỉ dn có khnăng làm cho thế giới này trở thành nơi hòa bình, hòa hợp, an tn và tốt đp hơn vì phúc lợi và an lc cho con người và tt cả chúng sinh.
Với tư cách chủ tịch y ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Vit Nam, thay mặt nhân dân Vit Nam, Giáo hội Pht giáo Vit Nam và nhân danh cá nhân, tôi thành kính chào đón các vTăng vương, Tăng thống, Pháp chủ, Lãnh đo các Giáo hội, Lãnh đo các tổ chức Pht giáo, các thành viên Tăng đn và các học gi đến từ 110 quốc gia, tham dự đại lễ và hội tho quốc tế này. Tôi thành kính tri ân sự hin din và đóng góp của chư Tôn đức và lit vvì sự thành công của đại l.
Tôi thành kính tri ân chư tôn đức Hội đồng Chng minh và Hội đồng Trsđã đồng hành với Ban tổ chức, nhờ đó Đại lễ Vesak LHQ thành công mmãn. Tôi ghi nhn và tán dương các đóng góp to lớn của HT. Thích Thanh Nhiu và TT. Thích Đức Thin trong vic điu phối tng quát 25 chuyên ban phụ trách Đại lễ Vesak LHQ, nhờ đó Vesak LHQ 2019 đã thành tựu mmãn. Tôi tán dương TT. Thích Thanh Phong đã bo trtn bộ m thực trong suốt nhng ngày Đại lễ Vesak LHQ và điu phối hơn 1000 Pht tử chùa Vĩnh Nghiêm làm công vic hu cn.
Các đóng góp của TT. Thích ThLc và các thành viên Ban Văn hóa Trung ương cho các skin Văn hóa Pht giáo gm: Lđài Hòa bình thế giới, lhoa đăng, trin lãm văn hóa và hi chvăn hóa... đáng được khen ngi. Tôi tán dương TT. Thích Minh Nhn đã đóng góptích cc vào các hot động truyền thông phc vụ Vesak LHQ. Nhng đóng góp của chư tôn đức thuộc 25 chun ban của Vesak LHQ đã góp phn to sthành công của đại lnày ln thứ 3 tại Vit Nam.
Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sc đối với HT.GS.TS. Brahmapundit đã liên tục 3 ln ủng hộ Vit Nam đăng cai skin quốc tế thiêng liêng này. Tôi cũng cám ơn các thành viên của y ban tổ chức quốc tế đại lễ Vesak LHQ, y ban Hội tho và các thành viên Ban biên tp về nhng cng hiến có ý nghĩa.
Tôi gửi lời chức mng và cu nguyn an lành đến tt cả đại biu quốc tế và đại biu trong nước; đặc bit là chư tôn đức tham gia 25 Tiu ban chuyên trách của Đại l. Tôi mong rằng skin trng đại này tht chặt chúng ta vào trách nhim và cam kết cải thin thế giới bằng cách thực tp chánh đo được đức Pht truyn bá.
Tôi tán dương công đức cư sĩ Xuân Trường vsbo trợ nơi t chức, vé máy bay, khách sn cho 1.500 đại biu quốc tế và lãnh đo GHPGVN trong nước. Tôi tán dương các mnh thường quân khác, các phng sviên, các tổ chức và cá nhânđã góp phn to nên s thành công của đại l.
n bản sách này đã kng thể thành tựu nếu thiếu sự đóng góp, nỗ lực và tn tụy của TT. Thích Nht Từ. Tôi rt cm kích các đóng góp công sức, cht xám, kinh nghim và sự trgiúp tích cực của TT. Thích Nht Từ trong vic mời các phái đn quốc tế, tng điu phối hội tho cũng như biu din nghệ thut Pht giáo, nhờ đó, đại lễ Vesak LHQ thành công mmãn. Tôi khen ngợi Ban lãnh đo Quỹ Đạo Pht Ngày Nay đã bo trn tng quyn sách này và gn 30 quyn sách khác phục vĐại lễ Vesak LHQ 2019.
Xin hồi hướng công đức của Đại lễ Vesak LHQ 2019 và vic n tng gn 30 tác phm phục vVesak, mang lại phúc lợi và hnh phúc cho nhân loi. Tôi mong rằng, nhờ ân Tam bo, các loài hữu tình trải nghim hnh phúc và giải png khỏi các khổ đau.
Tôi cu chúc đi lVesak LHQ 2019 ti Vit Nam thành công mmãn.


Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
- Chủ tịch Hội đồng Trsự GHPGVN
- Chủ tịch y ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây