LỜI GIỚI THIỆU: CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ TIÊU THỤ CÓ TRÁCH NHIỆM, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ tư - 08/05/2019 18:36
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019

 
LỜI GIỚI THIỆU 
Lịch snhân loi ghi nhn rằng Sa-môn Gotama giác ngthành Pht tại Bđo tràng, n Đvà giới thiệu con đường tỉnh thức, dẫn dt thế giới cho đếnngày m nay. Đó là con đường ta chiếu trí tuvà cung cấp tuệ giác, giúp con người vượt qua vô ng thách đvà thành tựu các phúc lợi cho nhân loại.

Tha nhn các giá trminh triết mang tính thực tiễn của đức Pht ng như các giá trvà đóng góp của đo Pht, vào ngày 15.12.1999, LHQ đã quyết định tưởng niệm đại lVesak thiêng liêng n sinh, thành đo, nhp Niết-bàn của Pht) vào rằm tháng 4 âm lịch, nhm trung tuần tháng 5 dương lịch. Đi lVesak LHQ lần đu tiên được tchức trng thtại TrsLHQ ở New York vào năm 2000. Cho đến năm 2019, LHQ đã tchức thành công 19 lần đại lPht đản LHQ trên toàn cu. Tnăm 2004- 2019, cng đồng Pht giáo thế giới đã tchức thành công 16 lần đại lPht đản LHQ.

Ngày nay, hành tinh chúng ta đang đối diện vi hàng lot các khủng hong và các thiên tai không tiên liệu được. Sđe da của chnghĩa khủng b, bo lực sc tộc, cũng như nỗ lực khc phục snghèo đói, cung ứng giáo dục và sự phát triển bền vng đã thôi thúc chúng ta cần nlực nhiều n nữa cho công bằng xã hội. Nhu cu cấp bách cho các kế hoch khn thiết và nlực đúng phương pháp ở phm vi quốc tế nhm mang lại hòa bình vĩnh vin trong các xã hội cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân
.
 


Trong bối cảnh của những xung đột và bt hnh lan rng dẫn đến các vấn nn và khủng hong phức tạp, Pht giáo vi di sản phong phú vsđlượng, bt bo động, tbi, hóa giải hn thù có thđóng góp to lớn, gây cảm hứng vi thông điệp tbi của Pht, shòa bình và hòa hợp trên thế giới ngày nay. Đi lPht đản LHQ 2019 là một minh chng cho skin này.

Vit Nam được vinh dđăng cai đại lPht đản LHQ vào năm 2008 tại Hà Ni và năm 2014 tại Ninh Bình. Skin quốc tế này chứng minh cảnh tượng tuyt vi vlhội thiêng liêng, vi stham dcủa hàng ngàn Tăng Ni, Pht tkhp thế giới, hội ttại Vit Nam nhm truyn bá thông điệp hòa bình, tbi và hòa hợp của đức Pht.

Năm 2019 là lần thứ 3 Vit Nam đăng cai skin quốc tế quan trng này. Đối vi cng đồng Pht giáo thế giới thì đây là cơ hội truyền bá thông điệp và các giá trvề tình thương, hòa bình, bt bo động và đlượng của đức Pht trên toàn thế giới.

Tht là vinh dlớn lao cho đt nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam và Giáo hội Pht giáo Việt Nam (GHPGVN) ng như cng đồng Pht giáo thế giới tham dđại lPht đản LHQ và truyn bá di sản n hóa Pht giáo, đặc biệt là những lời dy của đức Pht vbình đẳng, công bng, tôn trng và hiểu biết vì lợi ích của nhân loại. Cng đồng Pht giáo thế giới và đặc biệt là cng đồng Việt Nam trên toàn cầu vô ng vui mừng khi Việt Nam đăng cai skiện quốc tế quan trng và an lành lần th3. Các diễn đàn học thut, biểu diễn n hóa và nghi lthiêng liêng mang tính quốc tế tại đại lnày chắc chn đy mạnh stương tác và giao u các giá trn hóa và tri thức giữa các quốc gia và các tchức Pht giáo.

Hội tho Pht giáo quốc tế vi chđCách tiếp cận của Pht giáo vslãnh đo toàn cu và trách nhiệm ng chia svì xã hội bền vng(Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies) không chỉ mang tính thích ng mà còn tính hợp thời. Tác phm này và kết qumột
 


trong năm diễn đàn được thuyết trình trong hội tho quốc tế. Các phương diện khác của hội tho quốc tế bao gồm:
  1. Slãnh đo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vng (Mindful Leadership for Sustainable Peace);
 
  1. Cách tiếp cận của Pht giáo vgia đình hòa hợp, chăm c sc khỏe và xã hội bền vng (Buddhist Approach to Harmonious Families, Healthcare and Sustainable Societies);
 
  1. Cách tiếp cận của Pht giáo vgiáo dục đo đức toàn cu (Buddhist Approach to Global Education in Ethics);
 
  1. Pht giáo và Cách mạng công nghiệp lần th(Buddhism and the Fourth Industrial Revolution);
 
  1. Cách tiếp cận của Pht giáo vtiêu thcó trách nhiệm phát triển bền vng (Buddhist Approach to Responsible Consumption and Sustainable Development).

Hội tho này nhm mục đích khuyến khích shợp tác giữa các cng đồng và các tchức Pht giáo nhm ng dụng các giải pháp Pht giáo, giải quyết các vấn nn toàn cu. Các tham luận trong tác phm này phù hợp vi chđchính và các diễn đàn phụ, có ý nghĩa nghiên cứu tnguồn i liệu gc ng như đáp ng được các chiều kích học thut mới mvi phong cách trình bày dhiểu.

Đi lPht đản LHQ 2019 chc chn là cơ hội quan trng đối với cng đồng Pht giáo thế giới và GHPGVN nhằm đt được nhiều lợi ích tcác truyn thống và giá trphong phú ng như các lý tưởng m linh trong đo Pht. Con đường tỉnh thức mang tính thực tiễn được đức Pht chdẫn có khnăng m cho thế giới này trthành i hòa bình, hòa hợp, an toàn và tt đẹp n vì phúc lợi và an lc cho con người và tt cchúng sinh.

Vi tư cách chtịch y ban tchức quốc tế Đi lVesak LHQ 2019 tại Vit Nam, thay mt Giáo hội Pht giáo Vit Nam và nhân
 


danh cá nhân, tôi hân hoan chào mừng Chtịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mn, Phó Thtướng thường trc Trương Hòa Bình, Phó thtướng kiêm Btrưởng Bngoi giao Phm Bình Minh, các vnguyên là lãnh đo Đảng và Nhà nước Vit Nam đã đến tham dvà chúc mừng Đi lVesak LHQ 2019.

Tôi trân trng đón tiếp Tng thống Miến Điện U Win Myint, PTng thống n ĐVenkaiah Naidu,  Chủ  tịch  Thượng vin Bhutan Tashi Dorji, Phó tng thư ký LHQ Armida Salsiah Alisjahbana, Tng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, các Đại sứ, các ngài Tăng vương, Tăng thống, Chủ tịch các Giáo hội Pht giáo và 1600 đại biểu quốc tế đến t115 quốc gia và vùng lãnh th, tham dĐi lVesak LHQ 2019.

Tôi thành kính chào đón các vTăng vương, Tăng thống, Pháp ch, Lãnh đo các Giáo hội, Lãnh đo các tchức Pht giáo, các thành viên Tăng đoàn và các học giđến t115 quốc gia và vùng lãnh th, tham dđại lvà hội tho quốc tế này. Tôi thành kính tri ân shiện diện và đóng góp của chư Tôn đức và liệt vvì sthành công của đại l.

Tôi bày tng tri ân sâu sc đối vi sgiúp đĐảng, Nhà nước, các B, Ban, Ngành chính phủ, đc biệt là Tcông tác liên ngành chính phhtrđại lVesak LHQ 2019, nhđó, đại lễ Vesak LHQ 2019 đã thành công mmãn tại Vit Nam lần th3. Nhân dịp này, tôi kính tri ân HT.GS.TS. Brahmapundit đã liên tục 3 lần ng hVit Nam đăng cai skin quốc tế thiêng liêng này. Tôi ngm ơn các thành viên của y ban Tchức quốc tế đại lễ Vesak LHQ, y ban Hội tho và các thành viên Ban biên tập v những cng hiến có ý nghĩa.

Tôi thành kính tri ân chư tôn đức Hội đồng Chng minh Hội đồng TrsGHPGVN đã đồng hành vi Ban tchức. Tôi ghi nhn và n dương các đóng góp to lớn của HT. Thích Thanh Nhiễu và TT. Thích Đức Thiện trong vic điều phối tng quát 25
 


chuyên ban phtrách Đi l Vesak LHQ, nhđó, Vesak LHQ 2019 đã thành tựu mmãn. Tôi n dương HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Huệ Thông và TT. Thích Minh Nhẫn đã đóng góp tích cực vào các hot động truyn thông phục vVesak LHQ.

Các đóng góp của TT. Thích ThLc và các thành viên Ban Văn hóa Trung ương cho các skin Văn hóa Pht giáo gm: Lđài Hòa bình thế giới, lhoa đăng, triển m n hóa Pht giáo tuần lhội chn hóa Pht giáo... đáng được khen ngợi. Tôi tán dương TT. Thích Thanh Phong đã bo trtoàn bm thực trong suốt những ngày Đi lVesak LHQ và điều phối n 1000 Pht tử chùa Vĩnh Nghiêm m công vic hu cần. Những đóng góp của chư tôn đức và các thành viên thuộc 25 chuyên ban của GHPGVN phục vVesak LHQ đã góp phn to n sthành công của đại lễ Vesak lần thứ 3 tại Vit Nam.

Tôi gi lời chức mừng và cu nguyn an lành đến tt cđại biểu quốc tế và đại biểu trong nước; đc biệt là chư tôn đức tham gia 25 Tiu ban chuyên trách của Đi l. Tôi mong rằng skin trng đại này tht cht chúng ta vào trách nhiệm và cam kết cải thiện thế giới bằng cách thực tập chánh đo được đức Pht truyn bá.

Tôi n dương công đức cư sĩ Xuân Trường và gia đình ông vsbo tri tchức, vé máy bay, khách sạn cho 1.600 đại biểu quốc tế và lãnh đo GHPGVN trong nước. Tôi n dương các mnh thường quân khác, các phụng sviên, các tchức và nhânđã góp phn to n sthành công của đại l.

Tôi rt cảm kích các đóng góp công sức, cht xám và kinh nghiệm a TT. Thích Nht Ttrong vic mời các pi đoàn quốc tế, biên tập sách này và các sách Vesak khác, m tng điều phối hội tho quốc tế và hội tho quốc gia, ng như phtrách nội dung chương trình biểu diễn nghthut Pht giáo, nhđó, đại lVesak LHQ thành công m mãn. Tôi khen ngi Ban lãnh đo QuĐạo Pht Ngày Nay đã bo trn tng quyn sách này và gn 30 quyn sách khác phục vĐi lVesak LHQ 2019.Xin hồi hướng công đức của Đi lVesak LHQ 2019 và vic n tng gn 30 tác phm phục vVesak, mang lại phúc lợi và hnh phúc cho nhân loại. Tôi mong rằng, nhân Tam bo, các loài hữu tình tri nghiệm hnh phúc và giải phóng khỏi các khđau.

Tôi cu chúc đại lVesak LHQ 2019 tại Vit Nam thành công mmãn.

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
- Chủ tịch Hội đồng Trsự GHPGVN
- Chtịch y ban Tchức quốc tế Đi lVesak LHQ 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây