LỜI GIỚI THIỆU

Thứ tư - 08/05/2019 17:24
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019
LỜI GIỚI THIỆU
xi
 
LỜI GIỚI THIỆU


Lịch sử nhân loại ghi nhn rằng Sa-môn Gotama giác ngộ thành Pht tại B-đề đo tràng, n Đvà giới thiu con đường tỉnh thức, dn dt thế giới cho đến ngày hôm nay. Đó là con đường ta chiếu trí tuệ và cung cp tuệ giác, giúp con người vượt qua vô vàng thách đố và thành tựu các phúc lợi cho nhân loi.

Thừa nhn các giá trị minh triết mang tính thực tin của đức Pht cũng như các giá trvà đóng góp của đo Pht, vào ngày 15.12.1999, LHQ đã quyết định tưởng nim đại lễ Vesak thiêng liêng n sinh, thành đo, nhp Niết-bàn của Pht) vào rằm tháng 4 âm lịch, nhm trung tun tháng 5 dương lịch. Đại lễ Vesak LHQ ln đu tiên được tổ chức trng thể tại Trsở LHQ ở New York vào năm 2000. Cho đến năm 2019, LHQ đã tổ chức thành công 19 ln đại lễ Pht đn LHQ trên tn cu. Tnăm 2004-2019, cng đồng Pht giáo thế giới đã tổ chức thành công 16 ln đại lễ Pht đn LHQ.

Ngày nay, hành tinh chúng ta đang đối din với hàng lot các khng hoảng và các thiên tai kng tiên liu được. Sự đe da của chnghĩa khng b, bo lực sc tộc, cũng như nỗ lực khc phục snghèo đói, cung ứng giáo dục và sphát trin bn vng đã thôi thúc chúng ta cn nỗ lực nhiu hơn nữa cho công bằng xã hội. Nhu cu cp bách cho các kế hoch khn thiết và nỗ lực đúng phương pháp ở phm vi quốc tế nhm mang lại hòa bình vĩnh vin trong các xã hội cũng như cuộc sng của mỗi cá nhân.

Trong bối cnh của nhng xung đột và bt hnh lan rng dn đến các vn nn và khng hoảng phức tp, Pht giáo với di sn phong phú vsự độ lượng, bt bo động, từ bi, hóa giải hn thù có thể đóng góp to lớn, gây cm hng với thông đip từ bi của Pht, sự hòa bình và hòa hợp trên thế giới ngày nay. Đại lễ Pht đn LHQ 2019 là một minh chng cho skin này.

Vit Nam được vinh dự đăng cai đại lễ Pht đn LHQ vào năm 2008 tại Hà Nội và năm 2014 tại Ninh Bình. Skin quốc tế này
 


chng minh cnh tượng tuyt vi vlhi thiêng liêng, vi stham dự ca ng ngàn Tăng Ni, Pht tkhắp thế giới, hi ttại Vit Nam nhằm truyn bá thông đip hòa bình, tbi và hòa hợp ca đức Pht.

Năm 2019 là ln thứ 3 Vit Nam đăng cai skin quốc tế quan trng này. Đối với cng đồng Pht giáo thế giới thì đây là cơ hội truyn bá thông đip và các giá trvề tình thương, hòa bình, bt bo động và độ lượng của đức Pht trên tn thế giới.

Tht là vinh dự lớn lao cho đt nước Vit Nam, nhân dân Vit Nam và Giáo hi Pht giáo Vit Nam (GHPGVN) cũng như cng đồng Pht giáo thế giới tham dự đại lễ Pht đn LHQ và truyn bá di sn văn hóa Pht giáo, đc bit là nhng lời dy của đức Pht vbình đẳng, công bằng, tôn trng và hiu biết vì lợi ích của nhân loi. Cng đồng Pht giáo thế giới và đc bit là cng đồng Vit Nam trên toàn cu vô cùng vui mng khi Vit Nam đăng cai skin quốc tế quan trng và an lành ln thứ 3. Các din đàn học thut, biu din văn hóa và nghi lễ thiêng liêng mang tính quốc tế tại đại lễ này chc chắn đy mạnh sự tương tác và giao lưu các giá trvăn hóa và tri thức giữa các quốc gia và các tổ chức Pht giáo.

Hội tho Pht giáo quốc tế với chủ đề Cách tiếp cn của Pht giáo vslãnh đo tn cu và trách nhim cùng chia svì xã hội bn vng(Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies) kng chỉ mang tính thích ứng mà còn tính hợp thời. Tác phm này và kết quả một trong năm din đàn được thuyết trình trong hội tho quốc tế. Các phương din khác của hội tho quốc tế bao gm:
  1. Snh đo bng cnh nim vì hòa bình bn vng (Mindful Leadership for Sustainable Peace);
 
  1. Cách tiếp cn của Pht giáo vgia đình hòa hợp, cm sóc sức khỏe và xã hội bn vng (Buddhist Approach to Harmonious Families, Healthcare and Sustainable Societies);
 
  1. Cách tiếp cn của Pht giáo vgiáo dục đo đức tn cu (Buddhist Approach to Global Education in Ethics);
 
  1. Pht giáo và Cách mạng công nghip lần thứ tư (Buddhism and the Fourth Industrial Revolution);
  2. Cách tiếp cn của Pht giáo về tiêu thcó trách nhim và
 


phát trin bn vng (Buddhist Approach to Responsible Consumption and Sustainable Development).

Hội tho này nhm mục đích khuyến khích sự hợp tác giữa các cng đồng và các tổ chức Pht giáo nhm ứng dụng các giải pháp Pht giáo, giải quyết các vn nn tn cu. Các tham lun trong tác phm này phù hợp với chủ đề chính và các din đàn phụ, có ý nghĩa nghiên cứu từ nguồn tài liu gốc cũng như đáp ứng được các chiu kích học thut mới mẻ với phong cách trình bày dễ hiu.

Đại lễ Pht đn LHQ 2019 chc chn là cơ hội quan trng đối với cng đồng Pht giáo thế giới và GHPGVN nhm đt được nhiu lợi ích từ các truyn thống và giá trphong phú cũng như các lý tưởng tâm linh trong đo Pht. Con đường tỉnh thức mang tính thực tin được đức Pht chỉ dn có khnăng làm cho thế giới này trở thành nơi hòa bình, hòa hợp, an tn và tốt đp hơn vì phúc lợi và an lc cho con người và tt cả chúng sinh.

Với tư cách chủ tịch y ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Vit Nam, thay mt Giáo hội Pht giáo Vit Nam và nhân danh cá nhân, tôi hân hoan chào mng Chủ tịch quốc hội Nguyn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc, Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mn, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phm Bình Minh, các vnguyên là lãnh đo Đảng và Nhà nước Vit Nam đã đến tham dự và chúc mng Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Tôi tn trng đón tiếp Tng thống Miến Đin U Win Myint, PTng thống n ĐVenkaiah Naidu, Chủ tịch Thượng vin Bhutan Tashi Dorji, Ptng thư ký LHQ Armida Salsiah Alisjah- bana, Tng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, các Đại sứ, các ngài Tăng vương, Tăng thống, Chủ tịch các Giáo hội Pht giáo và 1600 đại biu quốc tế đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh th, tham dự Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Tôi thành kính chào đón các vTăng vương, Tăng thống, Pháp chủ, Lãnh đo các Giáo hội, Lãnh đo các tổ chức Pht giáo, các thành viên Tăng đn và các học giả đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh th, tham dự đại lễ và hội tho quốc tế này. Tôi thành kính tri ân sự hin din và đóng góp của chư Tôn đức và lit vvì sự thành công của đại l.
 


Tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sc đối với sgiúp đỡ Đảng, Nhà nước, các B, Ban, Ngành chính phủ, đc bit là Tcông tác liên ngành chính phủ hỗ trđại lVesak LHQ 2019, nhđó, đại lVesak LHQ 2019 đã tnh công mn tại Vit Nam lần th3. Nn dp này, tôi kính tri ân HT.GS.TS. Brahmapundit đã liên tục 3 lần ng hVit Nam đăng cai skin quốc tế thiêng liêng này. Tôi ng cám ơn các tnh viên ca y ban Tchức quốc tế đại lVesak LHQ, y ban Hi tho và các tnh viên Ban biên tp vnhững cng hiến có ý nghĩa.

Tôi thành kính tri ân chư tôn đức Hội đồng Chng minh và Hội đồng Trsự GHPGVN đã đồng hành với Ban tổ chc. Tôi ghi nhn và tán dương các đóng góp to lớn của HT. Thích Thanh Nhiu và TT. Thích Đức Thin trong vic điu phối tng quát 25 chuyên ban phụ trách Đại lễ Vesak LHQ, nhờ đó, Vesak LHQ 2019 đã thành tựu mmãn. Tôi tán dương HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Huệ Thông và TT. Thích Minh Nhn đã đóng góp tích cực vào các hot động truyn thông phục vVesak LHQ.

Các đóng góp của TT. Thích Thọ Lc và các thành viên Ban Văn hóa Trung ương cho các skin Văn hóa Pht giáo gm: Lđài Hòa bình thế giới, lễ hoa đăng, trin lãm văn hóa Pht giáo và tun lễ hội chợ văn hóa Pht giáo... đáng được khen ngi. Tôi tán dương TT. Thích Thanh Phong đã bo trtn bộ m thực trong suốt nhng ngày Đại lễ Vesak LHQ và điu phối hơn 1000 Pht tử chùa Vĩnh Nghiêm làm công vic hu cn. Nhng đóng góp của chư tôn đức và các thành viên thuộc 25 chuyên ban của GHPGVN phục vVe- sak LHQ đã góp phn to nên sự thành công của đại lễ Vesak ln thứ 3 tại Vit Nam.

Tôi gửi lời chức mng và cu nguyn an lành đến tt cả đại biu quốc tế và đại biu trong nước; đc bit là chư tôn đức tham gia 25 Tiu ban chuyên trách của Đại l. Tôi mong rằng skin trng đại này tht cht chúng ta vào trách nhim và cam kết cải thin thế giới bằng cách thực tp chánh đo được đức Pht truyn bá.

Tôi tán dương công đức cư sĩ Xuân Trường và gia đình ông vsbo trợ nơi tổ chức, vé máy bay, khách sn cho 1.600 đại biu quốc tế và lãnh đo GHPGVN trong nước. Tôi tán dương các mnh thường quân khác, các phng sviên, các tổ chức và cá nhânđã góp phn to nên sự thành công của đại l.Tôi rt cm kích các đóng góp công sức, cht xám và kinh ng- him ủa TT. Thích Nht Từ trong vic mời các phái đn quốc tế, biên tp sách này và các sách Vesak khác, làm tng điu phối hội tho quốc tế và hội tho quốc gia, cũng như phụ trách nội dung chương trình biu din nghệ thut Pht giáo, nhờ đó, đại lễ Vesak LHQ thành công mmãn. Tôi khen ngợi Ban lãnh đo Quỹ Đạo Pht Ngày Nay đã bo trn tng quyn sách này và gn 30 quyn sách khác phục vĐại lễ Vesak LHQ 2019.

Xin hồi hướng công đức của Đại lễ Vesak LHQ 2019 và vic n tng gn 30 tác phm phục vVesak, mang lại phúc lợi và hnh phúc cho nhân loi. Tôi mong rằng, nhờ ân Tam bo, các loài hữu tình trải nghim hnh phúc và giải png khỏi các khổ đau.

Tôi cu chúc đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Vit Nam thành công mmãn.

 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
- Chủ tịch Hội đồng Trsự GHPGVN
- Chủ tịch y ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây