ĐỀ ​​​​​​​DẪN

Thứ sáu - 10/05/2019 02:50
Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe, xã hội bền vững
TT. TS. Thích Đức Thiện TT. TS. Thích Nhật Từ
 
  
ĐỀ DN


 
Ngày nay đã có nhng thay đổi lớn trên thế giới, đến nỗi thut ngGia đình hài hòa, Chăm sóc sức khe và Phát triển bền vng kng còn được coi là một điểm tham kho để hiu về tình trạng hỗn lon hin thời. Nhng thay đổi đột phá này có nghĩa là bây giờ ta có thể tranh cãi vvic liu chúng ta kng còn sng hòa thun trong gia đình và tn hưởng một dịch vđy đủ của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong một xã hội ổn định.

Bn cht của các gia đình hài hòa, hệ thống chăm sóc sức khỏe và phát trin bn vng cùng với khái nim phương pháp tiếp cn Pht giáo là trung tâm của tn bộ dự án trong cuốn sách này. Dưới ánh sáng này, chúng tôi tp trung rt nhiu vào vic hiu giáo lý Pht giáo trong vic giải quyết vn đề đang nói đến. Chúng tôi đt mục tiêu đưa ra một ánh sáng mới vsự chuyn đổi của hệ thống xã hội bằng cách tp trung vào stán thành của Pht giáo để hiu sâu hơn về cách chính trcó thể đưa ra một chính sách xã hội phù hợp.

Khi m điu này, cng tôi xem xét các cách cơ bn trong đó giáo lý Pht giáo có thđược gn kết cht chvào vic tái thiết các gia đình hạnh phúc, phc vchăm sóc sc khỏe hiu qu, xây dựng quốc gia hùng mạnh và xã hi bn vng. Chúng tôi lập lun rng s can thip ca Pht giáo vào phúc lợi xã hi có thlà trung tâm ca các quá trình cải cách này. Chúng tôi khám phá nhng cách hp dn trong vic tạo dựng gia đình, đu tranh cho trt txã hi và stri dy ca đạo đức Pht giáo đóng vai ttrung tâm. Điu này được thc hin đđưa ra nhng câu hi chính vcách xã hi bn vng hoạt động, cải cách chăm sóc sức 
khỏe din ra như thế nào và trt tgia đình duy trì như thế nào dưới ánh ng ca đạo đức Pht giáo.

Chúng tôi lp lun rằng bt kỳ cuộc điu tra nào về tính cách và bối cnh thay đổi trong thời đại hin nay, do đó, cn phải nhn thức được triết lý của Pht giáo. Chúng tôi tp trung để cung cp một sự hiu biết quan trng và xuyên suốt vsự thay đổi như một đim khởi đu của cuộc tho lun. Khi khám phá nhng mối quan tâm này, chúng tôi chú trng làm rõ bản cht của phương pháp Pht giáo. Nó có thể được hiu một cách hiu quả hơn là kết quả của một tp hợp sp xếp phức tp và dễ vmà trong cuốn sách này chúng tôi gọi là cách tiếp cn. Chúng tôi kng muốn ám chỉ rằng các khuôn khổ dựa trên giáo lý Pht giáo hn tn cố định và được mọi người đồng ý. Thay vào đó, nó sẽ đề cp đến một tp hợp sp xếp cn phải được tho lun thêm.

Vì điu này, cuốn sách này tp hợp một sbài viết được trình bày tại Hội tho quốc tế vCách tiếp cn Pht giáo đối v gia đình hòa hp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bn vng din ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc, Hà Nam, Vit Nam nhân dịp ln thứ 16 NGÀY VESAK LHQ 2019.

Nhng người tham gia hội tho này kng đại din cho tư duy chđo hay trí tuệ thông thường của lĩnh vực này, mc dù tp sách này phn ánh sphong phú và đa dạng. Đối xvới giáo lý của đức Pht như một stái thiết lý thuyết cơ bản, chúng tôi xem xét các mối quan hệ giữa các xã hội và trách nhim của Pht giáo. Chúng tôi kết hợp các phân tích vxung đột, xu hướng và động lực nh hưởng đến sphát trin trong tương lai với các nghiên cứu tp trung hơn vào một lot các lĩnh vực chính sách: hệ thống y tế, giáo dục, gia đình, lãnh đo, chính sách xã hội, v.v.

Cuối cùng, chúng tôi đi đến kết lun rằng có hai giả định quan
 
trng nht của chúng tôi, đó là làm cho Pht giáo trở nên vĩ đại tr lại vào thời đim bị phá vlà nhim vđu tiên của chúng tôi, trách nhim của Pht giáo có thể góp phn to ra một nn tảng mới cho Gia đình hòa hợp, Chăm sóc sức khỏe và phát trin bn vng.

NỘI DUNG

 
  1. GIA ĐÌNH
 

Mối quan hgia đình


Giáo sư Tiến sĩ Kyoung-Hee Lee, Giám đốc Png khám Trị liu Tâm lý, Hàn Quốc, điu tra Phương pp tiếp cn của Pht giáo đến hòa hợp gia đình trong xã hội đang thay đổi”. Phm vi ng- hiên cứu của ông chyếu là nghiên cứu văn bản trong khi dữ liu thu thp được dựa trên nn tảng lịch svà so sánh. Vmt khái nim, gia đình là một đơn vxã hội cơ bản, và chức năng của nó là duy trì xã hội thông qua vic sinh sn và xã hội hóa. Kinh đin Pht giáo sơ khai cho chúng ta biết nhiu hơn về minh ha này: cha mẹ được so sánh với Brahmā, Devas và các vị Thy đu tiên. Brahma-sutta và Sabrahmakāni-sutta, và Itivuttaka của Khuddaka Nikāya nêu lên nghĩa vụ hỗ trợ cha mẹ của con cái. Nhng câu chuyn vJātaka có thể cho chúng ta nhng ví dụ phù hợp về trị liu cho các gia đình. Do đó, phải đối mt với stan rã của gia đình, ngày hôm nay, chúng ta đang gp thử thách với nhim vụ hội nhp xã hội. Trong ánh sáng này, ông giải thích rằng Pht giáo có thể được coi là một liu pháp tích hợp cho các gia đình. Nó tiếp cn với giải pháp xuyên thế h, cu trúc, chiến lược và kinh nghim là khá phù hợp. Rõ ràng để kết lun rằng Pht giáo hỗ trợ các gia đình hài hòa, thúc đy xã hội thân thin với gia đình và cuối cùng duy trì xã hội trong thế giới đang thay đổi.

Hong Minh Phú, Vin Giáo dục và Qun lý Tnh phố HC Minh, Vit Nam, đề cp đến chủ đề Nhng đóng góp của Pht giáo để cải thin các mối quan h. Sau khi giới thiu một skhái nim cơ bản liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân trong bài viết của mình, ông đã tiết lộ vai trò quan trng của giáo lý Pht giáo đối với thế hệ tr. Pht giáo trong vic duy trì mối quan hệ giữa 
các cá nhân của h. Ông kết lun rằng có skhác bit đáng kgiữa thanh niên Pht giáo và phi Pht giáo trong mối quan hệ của họ với cha m, giáo viên và bạn bè của h. Đó là kết quả nghiên cứu trường hợp của ông với 90 người tham gia tại Tnh phố HCMinh. Dựa trên thực tế rằng Pht giáo có nhng đóng góp quý giá cho xã hội đương đi, ông kêu gọi chương trình giảng dy Pht giáo nên được dy cho mọi người.

Giáo sư Tiến sĩ Tilak Kariyawasam, Đại học Pht giáo Quốc tế, Thái Lan, đề cp đến vấn đề Người hướng dn m linh – yếu t thiết yếu cho scu thành đơn vị gia đình.Đu tiên, ông tho lun về ý nghĩa của gia đình, đó là đơn vị nhỏ nht của xã hội. Nếu chúng ta cn thay đổi nó cho xã hội tốt hơn, nó nên đến từ chính gia đình. Khi m như vy, ông km phá khái nim Thy tôn giáo. Dựa trên giáo lý Pht giáo ở Sigãlovãda Sutta, ông nhấn mạnh vic thờ ng sáu phương. Bng cách này, Đức Pht đã giới thiu một danh sách các nhim vụ cn hoàn tnh của nhau trong gia đình, chẳng hạn như cha mẹ và con cái, giáo viên và học trò, vvà chồng, bn bè và bn đồng nh, chủ nn và nn viên, thy tôn giáo và các đệ tử của mình. Nhìn kỹ hơn, ông giải thích vai trò quan trng của người thy tôn giáo trong gia đình vkhía cnh sinh học, xã hội học và m lý học. Cuối cùng, ông kết lun rng sphục vụ của vị thy tôn giáo trong cuộc sng gia đình là vô giá và kng thể thiếu.

Moggallana Sraman, Đi học Keliya, Sri Lanka, đưa ra một bài Pn ch quan đim của Pht giáo vchính sách gia đình đối vi xã hi bn vng. Mi quan tâm chính ca ông là phân tích câu hi làm thế nào Pht giáo đóng vai trò quan trng trong vic thiết lp một xã hi bn vng thông qua vic áp dụng phương pháp phi hợp phthuộc và giáo lý Pht giáo ct lõi ban đu. Sau khi gii thích phương pháp Pht giáo dựa trên Sigālovāda Sutta, Parābhava Sutta, Vasala Sutta và Mangala Sutta, ông chtrương rằng giáo lý Pht giáo luôn tp trung vào các khía cnh thc tin trong đời sng gia đình. Vì lý do này, các cá nhân nên làm theo nhng lời dy trong cuộc sng của h. Triết lý truyn thống cơ bản ca nó khá phù hợp vi tt ccác vn đhin tại ca chính sách gia đình. Trong ánh sáng này, ông tuyên bố rằng Pht giáo là vô giá trị cho đến khi con người coi trng nó.
 
Daya Dissanayake đề cp đến mối quan hệ giữa Pht giáo và Tình m. Hai trong số nhng mối quan tâm quan trng của ông trong bài viết này là: làm thế nào Đức Pht giải thích Làm mẹ là vn đề lý thuyết và làm thế nào nhng người theo đo Pht chp nhn nó như một hướng dn thực tế. Liên quan đến các tài liu Pht giáo, đc bit là trong Karaniya Metta Sutta, Samyutta Nikaya và Maha Mangala sutta, ông cho chúng ta hiu thêm về ý nghĩa đc bit của vic m m. Theo quan đim thực tế, ông chứng minh sphát trin lịch sca hot động tại Sri Lanka và sliên quan ca Brahma-Vihara và Nữ tính. Bởi vì làm mẹ xng đáng với tt cả stôn trng của chúng ta và được coi là thiêng liêng, ông đề nghị chúng ta học hỏi nhiu hơn để tôn trng tt cả con người. Sau đó, chúng ta sẽ nhn ra mỗi người con gái là một Người mẹ và cn tt cả sự chăm sóc yêu thương của chúng ta khi cô y lớn lên, và stôn trng như vy đối với tình mu tử sẽ tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Rev. Pepiliyawala Narada, Pali và Pht học Đại học KelLocation, Sri Lanka, tập trung vào Vic chun bị xây dựng cho trem một xã hội bn vng theo Pht giáo. Ý tưởng chính của ông là giáo dục trem là một vai trò thiết yếu cho một xã hội bn vng. Theo nghĩa này, chúng ta nên chú ý nhiu hơn cho sphát trin giáo dục trem cũng như tiến trình xã hội hóa. Đưa ra điu này, ông nhìn vào câu hỏi m thế nào để giáo dục đứa trẻ liên quan đến Pht giáo. Sau khi tho lun vcơ sở lý thuyết của Pht giáo v vấn đề được đề cp, ông kết lun nó ở hai đim. Đu tiên, người lớn tuổi nên biu thị thế giới và m rõ điu gì là tốt và điu gì là xu, thhai, giáo viên nên đưa ra nn giáo dục. Giáo lý Pht giáo ưu tiên cho các giá trđo đức của đứa tr. Rốt cuộc, đó là một tch nhim lớn đối với chúng ta để xã hội hóa trem trong đo đức con người.

Ludovic Corsini, Đi học Pht giáo Quốc tế Thái Lan, tìm hiu câu hi vLòng hiếu tho trong Pht giáo ti thi đim tn cu hóa: m thế nào Pht giáo có thcứu được khái nim gia đình?Sau khi trình bày rằng khái nim truyn thống vgia đình đã mt đi giá trcủa mình trong thời đại toàn cu hóa, ông gii thích bn cht hin đại của khái nim Pht giáo vgia đình. Khi m như vy, ông chứng minh rằng Pht giáo có thcó ý nghĩa đcải thin cuộc sng gia đình trong thời 
đại hin đại. Đkm phá điu này, chúng ta cn hiu rõ n vgiáo lý Đức Pht. Cth, ông điu tra khái nim n hóa vng hiếu tho thông qua Pht giáo Trung Quốc và n Đvà mi quan hgiữa cha mvà con i. Đkết lun, ông nói rằng Pht giáo truyn thống có thể bsung cho khái nim gia đình hin nay. Tm quan trng ca nó là khá liên quan vi ngày m nay.

Mahakachchakodiye Pangngasekara tho lun về ý nghĩa của “Vai trò của gia đình trong xã hội hin đi (Dựa theo học thuyết v chức năng và giáo lý của Pht giáo.)” Dựa trên lý thuyết xã hội học, ông giải thích nn tảng lịch svà sphát trin hin tại của ch nghĩa chức ng. Các câu hỏi chính của phần này là: các loại xã hội khác nhau, chức ng của nó và sxut hin của loại hình mới và giáo lý Pht giáo trong vic giải quyết câu hỏi vgia đình. Dưới ánh sáng của Uggaha Sutta, Dhīgha Nikāya và Singālowāda Sutta, ông giải thích rng giáo lý truyn thống của Pht giáo phù hợp với các tư tưởng hin đại của chnghĩa chức ng. Khi minh ha một s nhim vcơ bn của cha mẹ và con cái, ông nhấn mạnh rng giáo lý Pht giáo có quan đim tương tự về các chức ng của gia đình và chính phủ. Ông nói rõ rng sphát trin về thể cht và tinh thần có thể đt được bng cách m theo hướng dn của Pht giáo. Làm như vy, cuộc sng gia đình và xã hội sẽ bình yên.

F. M.W. Jayasundara, Đại học Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, tho lun vvic ng dụng kinh thin sinh trong vic ngăn ngừa sngược đãi tình dục trem. Ông quan tâm đến các nguyên nhân chính của vic lm dụng tình dục trem ở Sri Lanka và ý nghĩa của vic hướng dn Pht giáo cho cha m. Dựa trên Singalovada Sutta, ông đã thực hin một nghiên cứu trường hợp tại khu nông nghip ở Anuradhapura vào năm 2015. Khi thực hin điu này, ông đã thu thp dữ liu từ một mu ngu nhiên thông qua vic sử dụng bảng câu hỏi và phỏng vn bốn mươi nn nhân. Tỷ lệ kng thể được coi là một trường hợp đơn gin, bởi vì nó là vn đề vi phm pháp lut liên quan đến bo vệ trem. Lưu ý rằng Sri Lanka đã trải qua một sự thay đổi mnh mẽ với tác động nghiêm trng đến skim soát xã hội, ông nhn mnh rằng vic bo vệ trem là kng hiu quả và 80% trong snn nhân là do sơ sut của cha m. Snn nhân còn 
lại đã bị nh hưởng thông qua điu kin sng tồi tệ của h. Đkết lun, ông chỉ ra rng nếu cha mẹ có thể tuân theo các tch nhim được minh ha trong Sutta Singalovada, thì lạm dụng tình dục tr em sẽ được ngăn chặn ở một mức độ nht định.
 

Kaushalya Karunasagara, Học vin Pht giáo Quốc tế Sri Lanka, Sri Lanka, đề cp đến câu hỏi “Cho một tương lai bn vng: góc nhìn đo Pht vbảo vệ trem với nhng tham chiếu vPht giáo Nguyên thy. Sau khi trình bày mục tiêu chính của dự án nghiên cứu, cô km phá có một skhác bit lớn giữa triết học Pht giáo trong vic giải quyết vấn đề đang bàn cãi và cách mọi người theo đuổi nó. Đc bit, khi nhìn gn hơn, cô kết lun rng quan đim Pht giáo có thể được áp dụng kng chỉ cho trem trong Pht giáo, mà còn cho mỗi và mọi trem trên thế giới. Trong tương lai, cô hy vng rng xã hội slà một nơi tốt đp hơn như mong đợi khi mọi người coi tt cả trem là con của mình, nhng người cn được cm sóc và quan m.
  1. CHĂM SÓC SC KHỎE

Arun Kumar Yadav, Nava Nālandā Mahāvihāra,n Đ, tìm hiu Cách Pht giáo tiếp cn vn đcm sóc sc khe. Trên nn tng ca n học Pali, ông nhấn mạnh cách tiếp cn ca Pht giáo đi với nguyên nn và điu trcác bnh khác nhau. Nghiên cu trường hợp ca ông cho chúng ta biết thêm phương pp và tác dụng ca nó. Một sbng chứng ca các nghiên cu cho chúng ta biết rằng Đức Pht không những thuyết giảng các giáo lý cho hạnh phúc, mà còn gii thích cho nguyên nn ca nhiu bt n. Đặc bit, kthut thin định là một liu pp hiu qu trong vic chữa nh nhiu bnh vth cht hoc tinh thần. Cui ng, ông khuyên chúng ta nên theo thói quen ng ngày do đức Pht đưa ra. Khi m điu này, chúng ta có thkhc phục một sbnh nhđđt được hạnh phúc.

Tiến sĩ A. Sarath Ananda, Đại học Sabaragamuwa của Sri Lanka, Sri Lanka, tập trung vào Phương pháp tiếp cn Pht giáo vsức khỏe và an sinh: con đường hướng tới một tương lai bn vng. Ông nhằm mục đích xác định phương pp tiếp cn của Pht giáo với cuộc sng nh mạnh. Khi m như vy, ông pn tích kiến thức 
của các cá nhân vphương pháp tiếp cn Pht giáo với cuộc sng lành mnh. Ông nhìn vào câu hỏi làm thế nào hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể thiết lp và thúc đy các xã hội bn vng và cách tiếp cn của Pht giáo đối với chăm sóc sức khỏe có thể tăng cường sự bn vng của xã hội loài người. Cuối cùng, ông đề nghị rằng phương pháp này nên được cung cp cho các cá nhân để hiu được sự đơn gin và to lớn của phương pháp Pht giáo đối với cuộc sng lành mnh và hnh phúc để cải thin mọi thành phn trong xã hội.

Ayagama Siri Yasassi, Vin Nghiên cứu Pht giáo và Ngôn ng phương Đông Dharma-Vijaya, Malaysia, trình bày Quan Nim Pht Giáo VThực Phm Điu ĐĐối Với Vic Chăm Sóc Sức Khỏe Tn Cầu. Lúc đu, ông pn n rng ng triu người đang phải chịu đựng một số bnh do lối sng xu gây ra liên quan đến vic tiêu thụ thực phẩm. Đđáp ứng điu này, ông nhấn mạnh giá trị của vic vic thực nh chng mực trong tiêu thụ thực phẩm để duy trì một cuộc sng nh mạnh dưới ánh sáng của giáo lý Pht giáo. Thhai, cụ thể hơn, nhìn vào quan đim của Pht giáo, ông khuyến khích rng nh vi ăn uống có tầm quan trng. Các lý thuyết kinh tế vsn xut thực phẩm luôn thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, Pht giáo hướng dn xã hội kim soát m trí và các giác quan riêng l, để họ có thể tránh các thói quen xu khi ăn uống và có một cuộc sng nh mạnh.

Tiến sĩ Julia Surya, Đại học Pht giáo Smaratungga, Indonesia, khám phá câu hỏi về cách Thin vipassanā đã giải quyết các vn đề m lý của cơn gin như thế nào và cách để có một cuộc sng bình an. Dựa trên thực hành thin vipassanā, bài viết này sẽ cho phép nhng người shữu tánh tức ginto ra một cuộc sng yên bình. Cô chỉ ra rằng một phân tích trí tuệ là cn thiết để loại bỏ sự tức gin. Nó cũng sdn đến sự hiu biết hợp lý. Công cụ cơ bản cho điu này là trí tuệ trên nn tảng của thin vipassanā. Trong nỗ lực định nghĩa chánh nim, chúng ta cn có ba thành phn chính: theo một cách thức hoc thái độ cụ thể; v mục đích hoc ý định; và chú ý. Trên thực tế, thin Vipassanā là một kỹ thut tự quan sát, quan sát sự tht và tự khám phá. Nó được hướng vào tt cả các khía cnh của một kinh nghim bên trong. Cuối cùng, cô kết lun rằn
thực tin nó cho phép người ta loại bỏ các vn đề tâm lý tức gin và to ra một cuộc sng yên bình.

Chin Yi Chun, Đại học Malaya, Malaysia, đã xem xét Pht giáo tiếp cn xã hội bn vng qua các phương pháp kim soát cơn gin. Bài viết này nêu bt các cách tiếp cn khác nhau của Pht giáo để chinh phục cm xúc tức giận, trong đó người ta có thể s dụng bt kphương pp nào sẽ hot động tốt nht trong các tình huống khác nhau. Ông giải thích rng kim soát cơn giận rt quan trng trong phát trin cá nn và xã hội bng cách thúc đy sức khỏe cm xúc, thể cht và tinh thần, ng cường mối quan hệ mạnh mẽ và nh mạnh hơn với nhng người khác, và to ra một xã hội hài hòa và bn vng. Theo ánh sáng của giáo lý Pht giáo, ông bin minh rng sự bn vng có nghĩa là thiết lập phúc lợi vt cht phù hợp, kng gây hại trong phong to kinh tế và nhận ra sự tự do bên trong khỏi đau kh. Pht giáo có một vai trò đóng góp trong vic hình tnh các mối quan m vđo đức và đo đức của mọi người. Cụ thể hơn, m lý học Pht giáo cho chúng ta biết rng ghét và ác ý là nhng cm xúc tiêu cực. Đkhc phục điu này, Pht giáo có thể khc phục nhng nh hưởng tiêu cực của tinh thần.

Nguyễn Trịnh Thị Ái Liên xác định Tâm lý trị liu dành cho m lý tội phm từ quan đim Pht giáo. Các vn đề chính của bài báo của cô là: Hu quả gia tăng của tội phm và vai trò của tư vn trong tâm lý trị liu. Tâm lý trị liu là một trong nhng công vic truyn giáo mà tt cả các Pht tử có thể làm vì phúc lợi của tt cả chúng sinh, đc bit đó là trách nhim chính của các tăng ni. Cô cho rằng phương pháp này của Pht giáo có thể khiến tội phm và con người trở nên tốt hơn cho nhng phm cht bên trong, nó giúp họ có được nhiu sức mnh hơn, như stp trung, chánh nim, từ bi và lòng nhân ái. Cô nhìn xa hơn về một khía cnh khác cho giải pháp, đó là điu quan trng, công vic này cn sự hợp tác của tn xã hội, bởi vì vic duy trì phúc lợi xã hội là nhim vđu tiên của chúng ta.

Polgolle Kusaladhamma, SIBA, Sri Lanka, xác định Công dụng của thin Pht giáo để khc phục chng bnh về thcht và rối loạn m thn dựa trên các nghiên cứu khoa học thn kinh hi
đi”. Ý tưởng chính của ông vbài viết này là trình bày tm quan trng đc bit của thực hành Thin liên quan đến hệ thống thn kinh của con người và các chức năng cơ th. Theo quan đim lý thuyết, thực hành Pht giáo về thin truyn thống dựa trên một skhái nim triết học. Trái li, nghiên cứu khoa học cgắng phân bit từ giáo lý Pht giáo đến các khía cnh thực nghim trong thực tin hin đại của nó. Nhìn kỹ hơn, các nhà thn kinh học chng minh rằng thin định có thể to ra nhng thay đổi có thể quan sát được trong hệ thống nơ-ron của con người. Một số lợi ích sức khỏe đáng chú ý, cụ thể là tăng khnăng min dịch, tăng khnăng sinh sn, gim huyết áp, chống viêm, làm gim hội chng ruột kích thích, gim đau thể cht, lo lắng và căng thẳng và giúp hạ đường huyết.

Tiến sĩ Indu Girish Bhalwar, Đi học Pht Gautam, n Đ, nhìn vào trin vng ca Tâm trong shòa hợp: quan đim Pht giáo. Bài viết này tp trung vào hai khía cnh quan trng: hiu và thực hin các nguyên tc ca Pht giáo và áp dụng một li sng phù hợp. Ông khuyến khích rằng những lời dy ca đức Pht có giá trtrong vic nuôi dưỡng sc khỏe tinh thần ca cá nn ng như xã hi. Đặc bit, Đức Pht không chnhấn mạnh đến vic đt được trạng thái sc khỏe cao nht, mà còn đt được mục tiêu cui ng ca cuộc sng. Đnm bt khái nim Pht giáo vsc khỏe tâm thần, cn phi có kiến thức vthế giới Pht giáo. Có thcho rằng, cách Pht giáo tp trung vào tâm trí để tác động đến sthay đi trong suy nghĩ ca con người, bởi vì đó là gốc rca mi nh động ca chúng ta. Đkết lun, ông trích dn lời dy dưới ánh ng ca Kinh Pháp Cú: Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ, tt cnhững gì chúng ta đang phát sinh vi những suy nghĩ ca chúng ta, vi những suy nghĩ ca chúng ta, chúng ta to ra thế giới. Đi với điu này, tiếp cn vi i nhìn sâu sc n vcác nguyên tc Pht giáo là nhim vca chúng ta ngày m nay.

Tiến sĩ Jyoti Gaur, Trường Nghiên cứu Pht giáo Samrat Ashok Subharti, n Đ, tp trung vào vn đề Pht giáo và thủ thut tâm học hin đại”. Sau khi đưa ra một cái nhìn tng quan ngn gọn vsphát trin của tâm lý học, ông chng minh các kiến thức Pht giáo có tm quan trng trong vic đối pvới câu hỏi về các k thut trị liu hin đi. Đkhám phá mối quan tâm của mình, ôn
minh ha Liu pháp hành vi nhn thức (CBT), Mạng chế độ mc định (DMN) và nhiu phương pháp trị liu hữu ích khác được áp dụng cho tt cả các nhóm tuổi. Cuối cùng, ông kết lun rằng cn phải thiết lp lý thuyết và thực hành Pht giáo như là cách tiếp cn hiu quả cho tâm lý học trong tương lai.

Zhong Haoqin, Đại học Hng Kông, kim tra vic Sử dụng vic thực hành tứ nim xứ để giúp cải thin tinh thn minh mn cho cng đng LGBTQ. Đầu tiên, ông nói với chúng ta rằng điu kin sng của người LGBTQ tht đáng trách. Hlà nhng người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyn giới và đồng giới và giờ phải đối mt với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thn tồi t. Câu hỏi chính của nghiên cứu của ông là giúp họ chp nhn hn tn xu hướng tình dục thiu số của họ và tìm ra phương pháp điu trtâm lý để cải thin sức khỏe của h. Dựa trên giáo lý của Pht giáo, đc bit là vánh sáng của Satipaṭṭhāna bhāvanā và Kāyānupassanā, ông tho lun về chánh nim trên cơ thể như một liu pháp thích hợp. Sau khi tho lun về quan đim thực tế vsphát trin hin tại của điu trị thành công, ông kết lun rằng thin có thể cải thin nhn thức về lòng tự trng của người LGBTQ. Với một nim tin vào Pht giáo và với các thực hành Pht Pháp, người LGBTQ rt muốn tu luyn sự bình an và trí tuệ bên trong.

Yodhakandiye Ariyawansa Thera, Đại học Pht giáo-Pali của Sri Lanka (Tích Lan), tho lun Nghiên cứu văn bản Pht giáo v vn đề sức khoẻ tinh thn. Đu tiên, tác giả cho rng vấn đề đang bàn đến có thể được coi là một quá trình của thực dụng cũng như tiến trình của phát trin của khoa học hướng tới hỗ trphát trin tính cách cá nn. Sức khỏe tinh thần là điu đc bit cn được quan m. Dựa trên Visuddhimagga (Con đường hướng tới thanh tịnh), tác giả đi sâu hơn pn tích con đường đt được thanh tịnh hoàn toàn. Nhiu phương pp được đề cp nhằm ngăn chặn các rối lon của con người. Trên quan đim vm lý học, nhiu loại nh hưởng khác nhau đối với các nh vi và rối loạn: nh hưởng m lý, thể cht và nghip chướng. Trong phần cuối của tho lun, tác giả đề cp sâu sc đến giá trị của phương pp tiếp cn Pht giá
như: vic tuân thđo đức sdn chúng ta đến sự thanh lọc thân và tâm, và quan trng nht là hướng tới trí tuệ Pht giáo.

TT. TS. Thích Tâm Đức, Phó Hiu trưởng, Vin Nghiên cu Pht giáo Vit Nam, Vit Nam, đưa ra một Tng quan vthin ti n Đ, Trung Quốc và Vit Nam (kinh đin PaliHuNăng - Trn Nn Tông). Dựa trên quan đim lịch s, ông trình bày ba tiu svnn cách đáng kính nht trong Pht giáo ở n Đ, Trung Quốc và Vit Nam. Đặc bit, ông đưa ra một i nhìn tng quan vba loi thin khác nhau. Cui ng, ông kết lun sphát trin ca thin là khác nhau từ nước này sang nước khác. Nó phthuộc vào hoàn cnh ca quốc gia i phương pp này đã được áp dụng. Nng mục đích ban đu là như nhau, nó giúp mi người ở đó đt được mục tiêu ca cuộc sng mà Đức Pht chtrương, đó là hạnh phúc cho các vthần và con người.

Rev. Fuminobu (Eishin) Komura, Bệnh viện Đi học Pennsylva- nia, Philadelphia, Hoa K, đề cập đến câu hi Sự chăm sóc tâm linh của các giáo sĩ Pht giáo có thể được coi là một hin thân của giáo lý tbi Pht giáo. Đầu tiên, ông chng minh rng có một mi quan hgiữa giáo lý Pht giáo và các tuyên úy, và schăm sóc tâm linh là một thể hiện ca ng tbi ca Pht giáo. Ông u ý rng chăm sóc tinh thần là một yếu tthiết yếu ca một cách tiếp cận toàn diện. Thứ hai, giáo lý Pht giáo cho các tuyên úy hiểu biết sâu sc hơn vsự hỗ trtinh thần cho nhng người có nhu cu. Ông nói vi cng ta ba ví dụ cụ thể: Vimalakīrti tri qua đau khổ vì sự đau khổ ca các cng sinh khác; Antideva nhấn mạnh s kng thể tách ri ca bản thân và người khác; Saichou dy cng ta: Hãy quên đi bản thân và mang li lợi ích cho người khác. Nhng hình minh ha vị tha này đóng vai trò hình mu cho các tuyên úy. Dựa trên kinh nghiệm ca mình, ông tho luận vgiáo lý ca Đức Pht và vai trò ca giáo phái. Quan trng nht, tuyên úy là một mô hình ca con đường B-tát. Chánh niệm có thể giúp họ sẵn sàng phc vvô điều kiện. Cui cùng, ông kết luận rng schăm sóc tâm linh có thể được coi là hiện thân ca giáo lý tbi ca Pht giáo.

Ven. Raniswala Sunanda, Vin Đi học Pht giáo & Pali, Kuala Lumpur, Malaysia, trình bày một So sánh phương pháp hướng

 luyn trong Pht giáo vi tâm lý hc phương Tây trong xây dựng xã hi bn vng. Sau khi đưa ra một pn tích so nh vhun luyn dựa trên Pht giáo và Tâm lý học phương Tây, ông đxut một hướng dn thực tế đto ra một xã hi bn vng. Ông cho rằng đc Pht có khnăng sdụng kiến thức trc quan và sâu sc n vhun luyn. Nhng lời tbi đã có ý nghĩa trong vic giúp đt được mc tiêu cá nn của một người. Trái li, tâm lý học phương Tây rt hữu ích trong vic đi phó vi slắng nghe tcho mình là trung tâm, nhấn mạnh và trc quan. Dựa trên nhng phát hin của mình, ông kết lun rằng có nhiu đim tương đồng và khác bit trong hun luyn giữa chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta cn xác định cách hun luyn phù hợp đto ra một xã hi bn vng.

Thalpe Ge Indika Piyadarshani Somaratne, Đại học Sabaragamu- wa của Sri Lanka, Sri Lanka, xem xét lại câu hỏi Suy nim về cuộc đời tng qua i chết và quan đim Pht giáo vi chết. Dựa trên giáo lý của Pht giáo trong vic đối pvới vn đề Niết n, Petakopadesha và Nakulapitu Sutta, ông nhn mnh câu hỏi làm thế nào một người nên vượt qua nỗi buồn của cái chết. Nó dn đến vượt xa hoc vượt qua khỏi cái chết đến mức tối đa và đt được cái chết hòa bình tối thiu. Do đó, kết lun là Pht giáo chứa đựng một sự trgiúp tinh thn to lớn làm sáng tsâu sc cho người sp chết.

Pannyavara, Trung tâm Thin rng Bodhipakkhiya Myanmar, xác địnhDhātumanasikāra: mt sphân ch vtm nh hưởng vào nhng thin giPht giáo của Miến Đin. Trong bài viết của mình, ông trình bày Dhātumana-sikāra là một thực hành chánh nim được đề cp trong Kāyānupassanā của Mahāsipaṭ-ṭhāna Sut- ta và thực hành chính của Trung tâm Thin rng Bodhipakkhiya ở Myanmar. Do thực tế là có nhiu cách thực hành, mục tiêu thun lợi của ông là đưa ra cách suy ngm hiu qu. Sau khi trình bày bản cht của chiến lược cn được sử dụng, ông đã thực hin một cuộc kho sát về cách các Chương trình tĩnh tâm thin định cho nhng thay đổi tích cực bn vng hot động tốt. Theo kết quả nghiên cứu trường hợp của mình, ông kết lun rằng Dhātumanasikāra là một thực hành thin định sâu sc cho lãnh đo chánh nim để nhn

 


được sphong phú của cuộc sng và hòa bình bn vng.

Phan ThMai Hương, Tch NMinh Hoa, Vin nghiên cu Khoa học xãhi,HàNi,VitNamtrìnhbàyMiquanhgiữacnhnimvàcm nhn hnh phúc của tăng ni sinh viên hc vin Pht giáo Vit Nam. ChánhnimtrongPhtgiáolàmộtthutngphbiếnnhtmôttrạngthái hin hữu ca ng nhận thc trong hin ti. Nhiu nghiên cu nước ngoài đã chra mi quan hcht chgiữa cnh nim và hạnh phúc. Vi mục tiêu tươngtự,TrườngĐihọcPhtgiáotitnhphHChíMinhđãtiếnnh một nghiên cu, điu tra vi stham gia ca 164 là tăng-ni sinh đang theo học ti đây. Mc đích là tìm ra bằng chứng thực nghim vmi quan hgiữa cnh nim và hạnh phúc. Phương pp nghiên cu dựa trên bng phỏng vnvinhiucpđcacnhnimvàhạnhphúckèmtheothôngtinnn khu.Sdụngphươngpppntíchđịnhtính,mitươngquanvàhiquy, nghiên cu đã chra ba tnh phần ca cnh nim. Kết qucho thy rằng cnh có tác động nim trc tiếp, tích cc đến nhn thức vhạnh phúc hoc gián tiếp dn đến vic các tăng-ni sinh cm nhận hạnh phúc thông qua vic loi bdn những cm xúc tiêu cc.
Pooja Dabral, Đi học Delhi, n Đ, đcập đến Thc hành chân lý vô ngã: mt biện pháp kết ni vi thế giới nội tâm. Dựa trên ý nghĩa ca Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra và Madhyamika, ông gii thích nền tng ca lý duyên khởi; nó được coi là cốt lõi ca shiểu biết ca Pht giáo vthế giới và bn cht ca stn ti ca con người. Để kết luận, ông nhn mạnh rng chúng ta đóng một vai trò tích cực trong việc xây dựng thế giới mà tt cchúng ta muốn sống. Do đó, di sản ca trí tuệ này có ý nghĩa rt sâu sắc trong việc kng chỉ nâng cao một cá nhân khi nhng n đau và ng thng ti tnht ca cuộc sống nhưng mang lại hòa bình và hài hòa trên toàn thế giới.


 

TT. TS. Thích Đc Thin TT. TS. Thích Nhật T


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây