ĐỀ DẪN

Thứ tư - 08/05/2019 17:24
CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM
ĐỀ DẪN
xvii


 
ĐỀ DN
Ngày nay thế giới có quá nhiu biến đổi lớn vy nên cụm từ Phát trin Bn vng và Lãnh đo Tn cu kng còn mang nghĩa riêng bit din đt một tình huống hỗn lon nht thời na. Nhng biến đổi liên miên này đt ra mối n khn rằng liu chúng ta có còn đang sng trong công lý, bình đẳng, hòa bình và thịnh vượng kng. Bn cht của nhng biến đối y và cách tiếp cn của nhà Pht là tâm đim của cuốn sách này. Dưới ánh sáng Pht pháp chúng tôi muốn nhn mnh đến vic thu hiu kinh Pht khi xử lý các vn đề chúng ta phải đối mt. Chúng tôi cho rằng khi tìm hiu đc đim và bối cnh thay đổi trong thời hin tại cn phải nhn thức triết lý Pht giáo. Sách tp trung vào vic cung cp một sự thu hiu xuyên suốt và tích cực sự thay đổi để làm xut phát đim. Vy nên chúng tôi cgắng làm sáng tbản cht trong cách tiếp cn của nhà Pht. Đgiúp độc ginm vn đề một cách thu đáo hơn chúng tôi đã sp xếp nhng nhóm lun đim phức tp, chưa chc chn, và cn trao đổi gọi là cách tiếp cn” trong sách này. Chúng tôi kng hàm ý rằng nhng khung sườn dựa trên Pht pháp đu đã cố định và được mọi người chp nhn. Thay vào đó, chúng tôi hướng tới nhng nhóm lun đim công cn n tho thêm.

Dựa vào đó, chúng tôi tp hợp một stài liu đã được trình bày tại hội tho quốc tế về “ch tiếp cận của Pht go vslãnh đạo toàn cu và trách nhiệm ng chia sẻ vì xã hi bền vng- din ra ngày 13 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc, Hà Nam, Vit Nam nhân dịp ĐI LỄ PHT ĐN LIÊN HIỆP QUC LN THỨ 16, 2019 trong quyn sách này.

Các nghị viên trong hội tho kng đại din cho luồng tư tưởng hay sự hiu biết truyn thống về lĩnh vực này, tuy rằng tp sách này phn ánh s phong phú và đa dạng y. Khi nghiên cứu Pht pháp dùng làm công cụ tái xây dựng lý thuyết cơ bản chúng tôi đã đi sâu tìm hiu mối quan hệ giữa các xã hội và trách nhim của Pht tử.


Chúng tôi kết hợp phân tích nhng mâu thun, xu hướng, và biến động đang nh hưởng tới sphát trin tương lai bằng nhng nghiên cứu chuyên sâu hơn về một lot các lĩnh vực chính tr: di dân, giáo dục, lãnh đo, biến đổi khu v.v...

Hai giả thiết chủ chốt đó là, hoằng dương Pht pháp trong thời hnguyên là bổn phn đu tiên và hàng đu; tiếp đến, trách nhim Pht tử góp phn xây dựng một nn tảng mới cho nn Lãnh đo Tn cu và Phát trin Bn vng.


 
NỘI DUNG
  1. CÁC BÀI THAM LUN TU BIỂU

Bài thuyết trình chính của cựu Thủ tướng Vũ Khoan vViệt Nam đng hành ng cng đng Pht Giáo toàn cu phn đu cho mt thế giới yên bình và phát triển bền vngphân tích nghịch cnh của thế giới khi công nghệ và kinh tế đt đỉnh cao thì đó cũng là lúc các giá trvđo đức bị đo lộn, tnn xã hội gia tăng, mâu thun sc tộc, xung đột vũ trang và huỷ hoại môi trường. Ly Vit Nam làm ví dụ đin hình, tác giả đề nghị sử dụng triết lý Pht giáo trong qun trị quốc gia, chia sẻ các trách nhim chung, góp phn thay đổi thế giới theo hướng lành mnh và bn vng. Sng đời đo đức và thực hành minh triết Pht giáo giúp chúng ta đy lùi cái ác, xin dương cái thin để thế giới này là nơi đáng sng hơn.

Phân tích về chủ đề chính của Vesak 2019, Cách tiếp cn Pht giáo vslãnh đo tn cu và trách nhim cùng chia svì xã hội bn vng, Giáo sư S. R. Bhatt, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Triết học n Đ, chng minh sự thích ứng của lời Pht dy trong xã hội đương đi, đề cao li sng hoà hợp nhm chia sẻ tương lai. Theo tác gi, cn phát trin stn cu hoá về đời sng tinh thn như nn tảng phát trin bn vng, bên cnh sự thành tựu các mục đích vt cht. Chân tri thức về thực ti, sng đời đo đức và thực tp thin định được xem là ba trcột quan trng của chuyn hoá. Tác giả đề nghị công dân tn cu cn chia sẻ trách nhim tn cu, thành lp các xã hội bn vng nhm đt mục đích cao quý, góp phn xây dựng thế giới hoà bình.
 
Hoà thượng Khemadhammo, Trụ trì Tịnh tht Rng (The Forest Hermitage), hành giả nổi tiếng tại Vương quốc Anh, trình bày sự trải nghim cá nhân bằng nhng câu chuyn thú v: Sự lãnh đạo Pht go: Phi cảnh thực hành.” Trong bài viết này, Hoà thượng tp trung vào hai tổ chức do ông sáng lp và lãnh đo. Đầu tiên là Tổ chức Angulimala, Tuyên úy Pht giáo cho Tù nhân trong các nhà tù của Anh, xWales và Scotland và thhai là TBSUK - Tăng đn Pht giáo Nam tông ở Anh. Hoà thượng đt câu hỏi: Chúng ta học được nhng gì từ lời Đức Pht đã dy và từ kinh nghim lãnh đo thực tế của cá nhân? Hoà thượng kết lun rằng Pht giáo luôn thừa nhn slãnh đo tn cu là vì mu gương n tượng là các đt nước và cng đồng Pht giáo. Hoà thượng hi vng rằng chúng ta có thể thuyết phục dân chúng sng theo năm điu đo đức và chng thực rằng bằng cách áp dụng các tiêu chun Pht giáo đơn gin vđo đức con người sẽ được an tn và cng đồng sẽ được sng trong hòa bình và hòa hợp. Khi y chúng ta có thể thay đổi thế giới!
  1. CÁC BÀI THAM LUN TU BIỂU

Phn ánh chủ đề chính của Vesak 2019 ch tiếp cận của Pht go vslãnh đạo toàn cu và trách nhiệm ng chia sẻ vì xã hi bền vngHT. Thích Gia Quang kêu gọi các nhà lãnh đo thực hin các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ trên nn tảng của tm nhìn và trách nhim tn cu. Tác giả đề nghị áp dụng Bát chánh đo như giải pháp hữu hiu cho các vn nn tn cu, theo đó, nâng cao cht lượng cuộc sng của các cá nhân, hướng đến vic xây dựng xã hội bn vng và hòa bình thế giới.

Bài nghiên cứu ch tiếp cn ca Pht giáo vs lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hi bền vng - Thời đại cách mng công nghiệp 4.0 ” của TT. Thích Đức Thin nhấn mạnh đến hai phương diện: lợi ích và tác hại của các cuộc cách mạng công nghip. Theo tác gi, con người hin đại cn nhận din được các phương din tích cực của cuộc cách mạng công nghip 4.0 để tiết kim thời gian, công sức nhằm ng cao hiu quả và hiu sut của các quy trình sn xut. Đng thời, tác gikêu gọi áp dụng thin và các phương pp trị liu Pht giáo, nhằm vượt qua các mt tiêu cực do lạm dụng cuộc cách mạng công nghip lần thứ 4, nhờ đó sng hạnh phúc hơn.
 
Bài viết Pht go trong vai trò chđạo hướng đến slãnh đạo toàn cầucủa HT. Thích Huệ Thông nhn mnh đến tm nhìn lãnh đo của giới Pht giáo trong vic đề cao trí tuệ tp thể và tiếng nói thống nht đối với các vn đề tn cu. Theo đó, kịp thời đề xut các giải pháp Pht giáo thích hợp nhm góp phn gim thiu các xung đột, chiến tranh, ngăn chn shâm nóng tn cu; xây dựng xã hội bn vng và hòa bình thế giới.

Bài tham lun Công Tác Hong Pp Thời ch Mng Công Nghiệp 4.0” của HT. Thích Tn Đt cnh báo các tác hại vvic sử dụng quá mức các phương tin truyn thông hin đi. Thay vào đó, tác giả đề nghị sử dụng các tin ích của truyn thông kỹ thut svào vic hoằng pháp, chia sẻ chân lý Pht đến với qun chúng tại gia, nhờ đó giúp mọi người sng hnh phúc hơn.

Bài tham lun của HT. Minh Thin vSự lãnh đạo bng chánh niệm vì hòa bình bền vng, nhm nhn mnh tm quan trng của slãnh đo và giá trvô cùng to lớn của slãnh đo bằng chánh nim theo quan nim nhà Pht, để xây dựng một thế giới hòa bình bn vng. Kng riêng gì người theo đo Pht, chánh nim là một phương cách sng tỉnh thức mà tt cả mọi người ai cũng thiết lp và sng với chánh nim tỉnh thc. Đây là một phương thức sng của khoa học và của xã hội loài người văn minh phát trin. Slãnh đo bằng chánh nim chính là xây dựng một ý thức hệ tỉnh thức để nhìn nhn mọi svt hin tượng, các vn đề một cách khách quan và trung thc. Khi thy rõ được mọi vn đề thì người lãnh đo sẽ đưa ra nhng phương thức giải quyết một cách tốt đp nht. Đây chính là giá trị đích thực của chánh nim trong đo Pht.

Bài viết Năm nguyên lý của lãnh đạo toàn cầucủa TT. Thích Nht Tphân tích vtm nhìn tn cu, sự thay đổi hành vi thích hợp, tnh các xung đột văn hóa, nhn din và vượt qua các trngại cũng như sử dụng các phương din tích cực của truyn thông kỹ thut s. Theo tác gi, trong bối cnh tn cu hóa hin nay, để góp phn phát trin các xã hội bn vng, hướng đến thế giới hòa bình, các nhà lãnh đo chính tr, tôn giáo và xã hội cn vượt qua chnghĩa dân tộc, nỗ lực vì lợi ích của công dân tn cu và hành tinh này.

Bài nghiên cứu của TT. Thích Minh Tnh vch tiếp cn chánh niệm và slãnh đạo có chánh niệmkng chỉ là một cách tiế
cn chánh nim trong đời sng mà còn áp dụng chánh nim trong qun trị quốc gia, các tổ chức xã hội và kinh tế cũng như trong sinh hot dân sự. Theo tác gi, chánh nim kng chỉ là cuộc cách mạng xstress ở phương Tây, mà còn là phong trào thực tp phổ biến trong các trường công lp ở phương Tây, góp phn làm thay đổi tích cực sức khỏe thể cht, cm xúc và tâm trí của con người.
  1. SỰ LÃNH ĐO TOÀN CU VÀ TRÁCH NHIM NG CHIA S

Tiến sĩ Amrita Nanda, Đại học Hng Kông, kho sát các Vn đề của chnghĩa đc quyền và chnghĩa địa phương trong quan điểm Pht go.” Vì trên thực tế chnghĩa bao hàm và quan đim cởi mở chính là nhng giáo hun căn bản của nhà Pht, vy nên chúng ta có thể khẳng định rằng tính dân tộc, tính nòi giống, và chnghĩa văn hóa thường thay thế Pht tính của nhiu Pht tử Á châu. Kết quả là, chúng ta nhn thy rằng nhng trung tâm văn hóa chỉ cho cng đồng của chính họ ở Tây phương và vic hành Pháp đã kng còn quan trng bằng vic chú tâm tới các khía cnh văn hóa. Chúng ta thường tự tách mình ra khỏi cng đồng và dân chúng đa phương. Điu tệ nht là chúng ta kng đối thoại với truyn thống của các tôn giáo khác. Các cuộc trao đổi giữa các truyn thống Tiu thừa và Đại thừa rt hiếm khi xy ra và thường dn đến nhiu hiu lm và thiếu hợp tác. Học theo thy mình mà kng biết tư duy, chúng ta đang chp nhn giáo hun của họ là tht và tuyt đối. Cuối cùng, tác giđt câu hỏi: Chnghĩa riêng bit và chnghĩa đa phương trong cng đồng Pht tử có dn đưa đến một xã hội có tính Pht kng? Trong chương này, ông tiếp tục khai trin nhng vn đề y và một snguyên nhân nn tảng.

Tiến sĩ Devin Combs Bowles, Đại học Quốc gia Australia, đi sâu vào vấn đề “Thời khc khởi ngun và stn cư: Sự thiết yếu cho mt lãnh đạo Pht giáo.” Ông lưu ý rng biến đổi khu và ssuy thoái môi sinh m ng sngười di dân khắp nơi trên thế giới và nhng người mới đến có thể sphải sng trong nhng khu ổ chuột. Căng thẳng chính trvà đo đức cũng gia ng, và chuyn biến tnh bạo lực. Xut phát từ thực tế tràn lan tội ác trong nhng điu kin kng an toàn, các vấn đề cp ch trong nn chính trị nội đa của các quốc gia phát trin giờ đây chính là chnghĩa dân tộc dân túy, các chính khách phải ng cường kim soát biên giới đề png dân nhậ
cư. Trong bài lun ông cho rằng nm vng quan đim nhà Pht vnguồn gốc lệ thuộc sẽ thúc đy hành động gim thiu di dân và cuối cùng ngăn chn biến đổi khu.

Đại Đức Thích Tâm Tiến tham lun vTm nhìn cho sphát triển và lãnh đạo của giới trẻ - Một nghiên cứu quan trng vsra đi của Thái tử Siddhartha.” Bài viết phân tích về cuộc sng của Siddhartha giúp cho nhng người trẻ tuổi quán chiếu các giá trị cuộc sng của h, bao gồm sphát trin cá nhân, li sng, lãnh đo và làm thế nào để hướng cuộc sng của họ đi đúng hướng. Chúng ta có thể học cách từ bi với người khác, kng shãi khi đưa ra nhng lựa chọn kng chc chn và hiu sự cn thiết phải hy sinh để đt được mục tiêu. Trong bài viết này, tác giả chỉ ra rằng để đt được bt kỳ nn tảng thành tựu vĩ đại nào của cuộc sng cn phải dựa trên các nguyên tc nht định. Hành vi đo đức là nn tảng vng chc để chúng ta vượt qua nhng kkhăn trong cuộc sng. Sự từ bỏ của Thái tử Siddhartha đã là nguồn cm hng cho nhng người trẻ tuổi dưới nhiu hình thức khác nhau liên quan đến sự biến đổi cá nhân, thách thức xã hội và cách mạng tinh thn. Hiu được sự từ bỏ của Thái tử Siddhartha sẽ thúc đy chúng ta có một cuộc sng có ý nghĩa và chánh nim.

Meena Charanda đã trình bày vSự trao quyền cho người ph nữ từ góc nhìn Pht go nguyên thy.” Bài viết này là một nỗ lực để nghiên cứu khía cnh trao quyn cho phnữ như được mô tả trong đo Pht và cgắng đánh giá vai trò của phnữ trong Pht giáo. Thông qua nghiên cứu vkinh đin Pht giáo nguyên thy, tác gikhẳng định đức Pht là bc Tôn sư đu tiên to ra sự bình đẳng cho ngiới trong vn đề tu tp. Người ncó nhng cơ hội bình đẳng so với nam giới và kng bị nh hưởng trong lĩnh vực phát trin tâm linh. Đức Pht cho phép ngiới xut gia tu học trong Tăng đn Tkheo ni và họ có thể đt được quả vị Tnh kng kém so với các Tkheo trong giáo đn. Điu này đã thực sự mở đường cho phncó một cuộc sng tâm linh trọn vn. Quan nim của Pht giáo về trao quyn cho rằng người nmuốn trao quyn thì cn phải tự nhn ra tim năng và năng lực thực sự của mình và có nỗ lực cao để đt được mục tiêu đt ra.
 
 
  1. XÃ HỘI BN VỮNG

Jeff Wilson phân tích chi tiết về chủ đề Sự gn kết xã hi và kinh Thánh cu.” Bài viết đề cp đến sgn kết xã hội và nhng tác động của nó trong trt tự thế giới tn cu hóa hin nay dưới mục tiêu phát trin thế giới trong thiên niên kỷ mới được LHQ thông qua. Sự thành công của một nn kinh tế là yếu tố chính để to ra một cuộc sng tương đối thịnh vượng và hnh phúc trong thời kỳ cnh tranh khốc lit. Cn phải loại trừ tính ích k, hp hòi trong nỗi nn kinh tế vì nó chỉ làm tha mãn nhu cu của bản thân, đánh mt tinh thn cng đồng thực sự. Để nhn mnh quan đim của mình, tác gi đã trích dn một sbài kinh để hướng tới cách giáo dục đúng đn có thể dn đến hnh phúc và li sng bn vng cho mọi người. Sgn kết xã hội và tm quan trng của nó trong thời kỳ đương đại dưới ánh sáng của Pht Pháp.

TT. Thích Viên Trí trình bày Tính thích ứng ca Pht giáo với nhng sthay đi ca xã hi hiện đại.” Bài viết tìm hiu sự thích nghi của Pht giáo trong thế giới thay đổi nhanh bởi công ngh, kỹ thu4.0. Nhiu câu hỏi cũng như nhng bí n của con người về các hành tinh như Mt trăng, Sao Ha hay lòng đại dương đu đang được khoa học dn dn làm sáng tỏ - điu đã được đức Pht đề cp 26 thế kỷ trước. Tác giả tho lun về tương lai của Pht giáo trong thời đại hin nay, vai trò của Pht giáo trong xã hội hin đi? Pht giáo phải làm gì để đáp ứng nhu cu của con người trong thời đại 4.0 này? Bài viết đề cp đến mọi khía cnh của thời đại 4.0 dưới góc nhìn của Pht giáo với nhng trích dn hay suy lun đúng đn được rút ra từ nhng lời dy của Đức Pht.

Arpita Mitra tho lun Bình đẳng giới và xã hi bền vng: Quan niệm Pht go ở thời hiện đại.” Bài viết này giới thiu quan đim của Pht giáo về bình đẳng giới trên nhiu phương. Giới lut trong đo Pht nhm hướng tới snâng cp sự bình đẳng của mỗi cá nhân từ trong tâm thc. Pht giáo làm rõ skhác bit giữa bản cht và hình thc. Bn cht cơ bản của tâm trí con người là kng phân bit và thun khiết. Trí tuệ Pht giáo khẳng định rằng tt cả chúng sinh đu bình đẳng vbản cht nhưng hin din dưới nhiu hình thức khác nhau như đa v, hình dạng và màu sc. Phncó thể có nhng đóng góp lớn vào sự hồi sinh chung của Pht giáo và xã hội bn vng. Nếu phncó sức khỏe về tinh thn tốt có khnăng tư 
vn, hòa giải cho các gia đình, tranh chp, hướng tới cng đồng an tn, thiết lp các chính sách công và xây dựng một xã hội bn vng thông qua vic thực hin các giá trị của Pht giáo về lòng khoan dung và lòng từ bi.

James Bruce Cresswell chia sẻ chủ đề Công n toàn cầu bền vng và mô hình Pht giáo đương đại trên toàn quc.” Bài viết tìm hiu các khía cnh khác nhau của công dân toàn cu và phát trin bn vng với trng m là ng trưởng lợi nhun và kinh tế; ý tưởng và mô hình phát trin con người là nhng điu kin tiên quyết cơ bn để đt được sphát trin bn vng. Sự tham gia và giáo dục tích cực của giới tr, sphát trin của Công dân toàn cuvì hòa bình và thịnh vượng và chương trình giáo dục thúc đy sự bn vng trong đó bao gồm ng cao nhận thức toàn din về học tập, phản ánh và trao quyn được tho lun. Tác giả cũng pn tích về lý thuyết và ứng dụng giáo pp của đức Pht để đt được nhng kết quả này.

José A. Rodríguez Díaz tham lun vĐóng góp của người Pht tử nhm xây dng xã hi hòa hợp và bền vng: Bn phân tích xã hi hc.Bài viết này phân tích cách Pht tử đóng góp vào vic xây dựng xã hội tương lai tốt đp hơn, tp trung vào nhng thái độ và hành động nhm cải thin mối quan hệ xã hội và giúp to ra xã hội bn vng về môi trường. Bài viết tìm hiu về hiu biết và thực hành của Pht tử trong xây dựng nim tin và mối quan hệ với người khác, hòa bình-chiến tranh và bo vệ môi trường. Tác gidn giải hiu biết sâu sc nhng kiến thức về hình thái cu trúc được xã hội thực hin bởi hệ thống liên kết và nh hưởng phức tp giữa nhiu quan đim và hành động đối với các quan đim khác. Các giá trị (Ý nghĩa) và hành động (Thực tin) của người Pht tử ở một snước châu Á đối với người khác và với môi trường được trình bày. Các phân tích mong muốn tìm hiu đc thù, sự tương đồng và skhác bit của người Pht tử của các quốc gia và khu vực khác nhau. Bài viết đưa ra một bản đồ DNA xã hội Pht giáo, miêu tả nhng cách mà Pht giáo góp phn to ra xã hội hài hòa và bn vng hơn.
  1. CÁC BÀI ĐƯC LA CHỌN THEO CHĐ
 

Slãnh đo chánh nim và hòa bình thế giới

Thượng ta Tiến sĩ Jinwol Dowon kiến giải Đthành tựu slãnđạo có chánh niệm vì nền hòa bình bền vng: Giới thiệu tông thiền Josaseon.” Bài viết giới thiu một thực hành chiêm nghim truyn thống, Josaseon (Thin sư) ở Hàn Quốc được truyn từ n Độ qua Trung Quốc, như một cách thin cổ đin và chân chính như một cách để đt được slãnh đo chánh nim và hòa bình bn vng thông qua thực tp đưa tt cả tinh thn và năng lượng vào sự chú ý chánh nim. Do đó, họ snuôi dưỡng slãnh đo chánh nim và thúc đy hòa bình bn vng trên tn thế giới. Thực hành Josaseon slà một trong nhng đóng góp có giá trị để thúc đy slãnh đo chánh nim cho hòa bình bn vng liên quan đến lợi ích cho tt cả chúng sinh và trái đt.

Phe Bach & W. Edward Bureau xem xét Ba con đường đan xen dẫn đến hòa bình bền vng.” Để trở thành một nhà lãnh đo chánh nim bt đu bằng vic thực hành chánh nim hàng ngày bt chp nhng thách thức bên ngoài. Kết hợp vic thực hành chánh nim với sự hiu biết về các hệ thống tư duy mở ra nhng con đường để duy trì hòa bình. Hơn nữa cn phải nm rõ về dòng chy liên tục tâm thức và ssng theo thuyết O’ - một kết thúc dường như chỉ là một khởi đu mới. Hòa bình có thể duy trì chúng ta trong các hành trình vòng tròn qua các hệ thống và thời gian.

Hoà thượng Tiến sĩ Rajapariyatkavi, Hiu trưởng trường Đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya, Thái Lan trình bày một nghiên cứu đc bit Vbt với cương vlãnh đạo: Lãnh đạo tinh thn cho hòa bình bền vng.” Tác giả trình bày tm quan trng của Pht Pháp bằng cách giải thích các lý tưởng và hnh nguyn của các vị Bồ tát. Cụ th, Hoà thượng đề cao vic thực hành Thập Thin. Tác gigiả định ba cp độ tu tp: trí tu, nim tin và năng lượng. Liên quan đến cht liu tinh thn, bốn tim năng của con người được phân tích chi tiết, bao gm: kiến thức về cuộc sng, từ bỏ nhng dục vng thp kém, sự thanh cao và tp trung cho quyn lực đích thc. Tt cả nhng điu này là nhng đc tính đc bit cn thiết cho slãnh đo vì hòa bình bn vng.

ĐĐ. Thích Thanh An đã chia svSự lãnh đạo chánh niệm vì nền hòa bình bền vng theo định hướng của Pht hoàng Trn Nhân Tông.” Bài viết này giới thiu các lý thuyết kim soát chánh nim của Vua Trần Nhân Tông, điu đã dn đến sự thành công của ông trong qun lý dựa trên nhiu phương din như kim soát cm xúc,
 ra quyết định và tha thứ. Trong thời gian tại v, ông luôn áp dụng chánh nim trong suy nghĩ, hành động, bài phát biu cũng như các bin pháp của mình để đối pvới các tình hình của đt nước. Bài viết tho lun về các lý thuyết lãnh đo chánh nim kng chỉ thm vào chính quyn của ông mà còn được thể hin trong các tác phm của ông. Cho dù đó là phán quyết của ông hay các tác phm của ông. Ngài luôn đưa lý thuyết chánh nim vào thực tin theo cách tuyt đối. Đây là điu kin tiên quyết để khiến ông thành công trong vic cai trđt nước và xây dựng một nn hòa bình bn vng. Do vy, thế giới trong giai đoạn hin nay với stăng trưởng vượt bc trong các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính tr, xã hội, công nghip và dịch vxã hội thì vic áp dụng nhng định hướng này của ngài srt hữu ích cho các nhà lãnh đo để đt được nhng phm cht tốt trong lãnh đo


Gia đình và chăm sóc sức khỏe


Giáo sư Tiến sĩ Kyoung-Hee Lee, Giám đốc Png khám Trị liu Tâm lý, Hàn Quốc, nghiên cứu Phương pp tiếp cận của Pht go đến hòa hợp gia đình trong xã hi đang thay đi.” Phm vi nghiên cứu của ông chyếu là nghiên cứu văn bản trong khi dữ liu thu thp được dựa trên nn tảng lịch svà so sánh. Vmt khái nim, gia đình là một đơn vxã hội cơ bản, và chức năng của nó là duy trì xã hội thông qua vic sinh sn và xã hội hóa. Kinh đin Pht giáo sơ khai cho chúng ta biết nhiu hơn về minh ha này: cha mẹ được so sánh với Brahmā, Devas và các vị Thy đu tiên. Brahma-sutta và Sabrahmakāni-sutta, và Itivuttaka của Khuddaka Nikāya nêu nghĩa vụ hỗ trợ cha mẹ của con cái. Nhng câu chuyn vJātaka có thể cho chúng ta nhng ví dụ phù hợp về trị liu cho các gia đình. Do đó, phải đối mt với stan rã của gia đình, ngày hôm nay, chúng ta đang gp thử thách với nhim vụ hội nhp xã hội. Trong ánh sáng này, ông giải thích rằng Pht giáo có thể được coi là một liu pháp tích hợp cho các gia đình. Nó tiếp cn với giải pháp xuyên thế h, cu trúc, chiến lược và kinh nghim là khá phù hợp. Rõ ràng để kết lun rằng Pht giáo hỗ trợ các gia đình hài hòa, thúc đy xã hội thân thin với gia đình và cuối cùng duy trì xã hội trong thế giới đang thay đổi.
 
Rev. Fuminobu (Eishin) Komura, Bnh vin Đại học Pennsylvania, Philadelphia, Hoa K, đề cp đến câu hỏi Sự chăm sóc m linh của c tuyên uý Pht go được xem như hiện thân của lòng từ bi: Góc nhìn của mt Tuyên uý Pht go.” Đầu tiên, ông chng minh rằng có một mối quan hệ giữa giáo lý Pht giáo và các tuyên úy, và sự chăm sóc tâm linh là thể hin của lòng từ bi của Pht giáo. Ông lưu ý rằng chăm sóc tinh thn là một yếu tố thiết yếu của một cách tiếp cn tn din. Thhai, giáo lý Pht giáo cho các tuyên úy hiu biết sâu sc hơn vsự hỗ trợ tinh thn cho nhng người có nhu cu. Ông nói với chúng ta ba ví dụ cụ thể: Vimalakīrti trải qua đau khổ vì sđau khổ của các chúng sinh khác; Antideva nhn mnh skng thể tách rời của bản thân và người khác; Saichou dy chúng ta: Hãy quên đi bản thân và mang lại lợi ích cho người khác. Nhng hình minh ha vị tha này đóng vai trò hình mu cho các tuyên úy. Dựa trên kinh nghim của mình, ông tho lun vgiáo lý của Đức Pht và vai trò của giáo phái. Quan trng nht, tuyên úy là một mô hình của con đường bồ tát. Chánh nim có thể giúp họ sn sàng phục vvô điu kin. Cuối cùng, ông kết lun rằng sự chăm sóc tâm linh có thể được coi là hin thân của giáo lý từ bi của Pht giáo.

Hoàng Minh Phú, Vin Giáo dục và Qun lý Tnh phố HCMinh, Vit Nam, đề cp đến chủ đề Nhng đóng góp của Pht go để cải thiện c mi quan h.” Sau khi giới thiu một skhái nim cơ bản liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân trong bài viết của mình, ông đã tiết lộ vai trò quan trng của giáo lý Pht giáo đối với thế hệ tr. Pht giáo trong vic duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân của h. Ông kết lun rằng có skhác bit đáng kgiữa thanh niên Pht giáo và phi Pht giáo trong mối quan hệ của họ với cha m, giáo viên và bạn bè của h. Đó là kết quả nghiên cứu trường hợp của ông với 90 người tham gia tại Tnh phố HCMinh. Dựa trên thực tế rằng Pht giáo có nhng đóng góp quý giá cho xã hội đương đi, ông kêu gọi chương trình giảng dy Pht giáo nên được dy cho mọi người.

Tiến sĩ A. Sarath Ananda, Đại học Sabaragamuwa của Sri Lanka, Sri Lanka, tập trung vào Phương pp tiếp cn Pht giáo vsức khe và an sinh: Con đường hướng tới mt tương lai bền vng.” Ông Nhằm mục đích xác định phương pp tiếp cn của Pht giáo với cuộc sng nh mạnh. Khi m như vy, ông pn tích kiến thức của các cá
 nhân vphương pháp tiếp cn Pht giáo với cuộc sng lành mnh. Ông nhìn vào câu hỏi: “Làm thế nào hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể thiết lp và thúc đy các xã hội bn vng? Và cách tiếp cn của Pht giáo đối với chăm sóc sức khỏe có thể tăng cường sự bn vng của xã hội loài người.Cuối cùng, ông đề nghị rằng phương pháp này nên được cung cp cho các cá nhân để hiu được sự đơn gin và to lớn của phương pháp Pht giáo đối với cuộc sng lành mnh và hnh phúc để cải thin mọi thành phn trong xã hội.


Giáo dục và môi trường


Karam Tej Singh Sarao phân tích vSự tiếp cận của Pht go đi với vn đề tiêu ng có trách nhiệm và sphát triển bền vng.” Bài viết cgắng chỉ ra rằng có nhiu đim chung giữa các mục tiêu và lý tưởng của ECOSOC và lời dy của đức Pht. Lời dy của đức Pht hướng tới phát trin bn vng và có thể đóng góp cho nhng nỗ lực của ECOSOC. Hơn na, tác giả cũng đã cgắng chỉ ra rằng hệ thống tn cu hóa hin nay thúc đy cnh tranh hơn là hợp tác. Một xã hội được thành lp dựa trên Pht pháp nghĩa là mục đích thúc đy phát trin của đơn vị luôn đt lên hàng đu; sphát trin cá nhân kng gây hại cho người khác.

Gábor Kovác đã giới thiu Mô hình tiêu thbền vnghành tinh này hin đang ở một knguyên mới trong lịch sử của nó, Anthropocene, trong đó loài người tác động rt lớn đến các hành tinh. Các hot động của con người to ra áp lực rt lớn lên hệ thống cu trúc và chức năng của trái đt với nhng hu quả bt lợi. Theo mô hình tăng tốc, xu hướng kinh tế xã hội đang xu đi làm thay đổi tương lai của hành tinh và tương lai của loài người. Một phn quyết định của hệ thống kinh tế xã hội bên cnh sn xut và phân phối là tiêu thnăng lượng; sử dụng nước, tiêu thphân bón và giy, và tiêu thụ các dịch vkhác nhau đã được tăng theo cp số nhân. Liên quan đến tính bn vng, vai trò trung tâm của tiêu dùng đã được Liên Hợp Quốc công nhn là đm bo tiêu dùng bn vng và mô hình sn xut. Bài viết cho rằng Pht giáo nên và có thể đáp ứng các vn đề căng thẳng thông qua tiêu dùng có trách nhim, tức là tiêu thụ đúng được hiu là ở cp độ cá nhân, khôn ngoan và chánh nim và cũng to cơ hội để thực hành các đức tính chia s, shài lòng và điu đ.
 
Bài tham lun Xây dng chương trình giảng dy toàn diện cho go dục môi trường - Giáo dục bền vngđược Padmasiri de Silva giới thiu ngn gọn về quan đim của Pht giáo về chnghĩa môi trường, sinh thái, kinh tế và cung cp cái nhìn sâu sc về cuộc khng hoảng tài chính tn cu, guồng quay khoái cm hin tại và làm thế nào để đt được một li sng bn vng. Đlàm được như vy, tác giả nhn mnh rằng có hai yếu tố quan trng để có cuộc sng bn vng: Thứ nht là môi trường tng thể pha trộn cùng sự đổ vỡ của vòng tròn sinh thái, kinh tế, đo đức và phúc lợi của con người; thhai là tái suy nghĩ vđo đức lãnh đo tp trung đến các vn đề của cuộc khng hoảng tài chính lớn và ssụp đổ thực sự của nn kinh tế. Trong bài viết này, tác giả chia sbài Kinh dự đn tiến trình tương lai của loài người, đang đi xuống một thế giới nơi vic khai thác thiên nhiên đang lan tn. Đức Pht cũng nói rằng nếu con người sng một cuộc sng tồi tệ được nuôi dưỡng bởi lòng tham của con người, bốn yếu t, lửa, nước, đt và kng ksẽ nổi dy. Và do đó, ngày nay chúng ta có nhng đám cháy rng, lũ lụt, động đt và ngư lôi trong sự din ra liên tục kng ngng ở khp nơi trên thế giới. Để cải thin hin trạng, mọi người nên chú ý hơn khi sử dụng tài nguyên thiên nhiên và sng hài hòa với thiên nhiên.

Gunatilake Athukoralalage Somaratne din gii vGo lý đo đc Pht giáo nguyên thy đi vi giáo dục đạo đức toàn cu.Bài viết tp trung chuyên sâu vào lý thuyết đo đức Pht giáo sơ khai bao gm 3 nguyên tc cc kquan trng. Quy lut nhân quca các hành động có chủ ý là một trong ba quy tc cu thành nên lý thuyết đo đức Pht giáo tsm. Hai nguyên tc còn li là nguyên tc cn thiết đgieo nhng ht giống tt (kiriya-vāda) và nguyên tc thc thi năng lượng đthc hin nhng hành động tt vmt đo đức (viriya-vāda). Bài viết sđi sâu vào từng nguyên tc một vi nlực nhn mnh tm quan trng tương tca từng nguyên tc (Chra định nghĩa thc sca lý thuyết đo đức Pht giáo) và chra shiu lm vlý thuyết nghip lực trong cng đồng Pht giáo bng cách được nói chuyn một cách đơn độc trong quy lut đu tiên và bbê hai quy lut còn li. Kết qulà, các thành viên trong cng đồng Pht giáo thc hin nhng hành động tt vi hy vng đt được may mn trong cuộc sng ở kiếp sau.

Trong bài viết hấp dn của Sue Erica Smith có tên ng go dục Pht pp thay đi cách tương tác thúc đy giáo dục đạo đức trong
 trường hc”, giải thích vsự ích lợi của Pht Pháp cho sphát trin của giáo dục tn cu đương đi, đc bit tp trung vào các hành giả thực hành Pht pháp, thường là nhng giáo viên và nhng người khác quan tâm đến vic giáo dục giới tr. Nỗ lực như vy để cải thin kết quả giáo dục của học sinh bao gồm cả khu vực Úc và xa hơn slà thay đổi cả vin cnh giáo dục trên thế giới.

Bài nghiên cứu của TS. Đỗ Kim Thêm vVai trò Giáo dục Pht giáo trong cuc khng hong vbn sc ti phương Tây hiện nayđánh giá sbt thường của các đt nước phương Tây khi kinh tế bị khng hong, nợ công cao ngt, nạn di dân đe do, xã hội bt bình đng kéo theo skhng hong vbn sc trên toàn cu. Tác giả đề xut tầm nhìn vgiải pp Pht giáo như triết lý giáo dục vđo đức và lối sng, đề cao sự tỉnh thức, lòng nn ái, trên nn tảng tương thuộc và tương ứng nhằm mang lại đo đức bình đng, hiếu hoà và khoan dung, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội bn vng và thế giới hoà bình.


Pht giáo và cuộc cách mạng 4.0


Qua bài nghiên cứu Mặt trái ca cuc cách mng công nghiệp 4.0” của TT. Thích Nht Từ, khái quát về các cơ hội và thách thức, các tác động tích cực và tiêu cực của cách mạng công nghip 4.0. Thừa nhn s đo lộn thị trường lao động, kinh tế quốc gia, nh hưởng tiêu cực đến cng đồng, to bt bình đẳng xã hội, tội phm mạng và suy thoái đo đức, tác gikêu gọi mọi người nên áp dụng Pht pháp, thực tp thin định, một mt tn dụng các giá trị của công nghip hin đi, mt khác tăng cường chăm sóc sức khỏe thể cht và cm xúc để sng an nhiên và hnh phúc trong mọi biến c.

Peter Daniels tho lun các vn đề ch mạng công nghiệp 4.0 quan điểm Pht tử về xã hi bền vng và hạnh phc.” Trng tâm của bài tham lun này là phân tích sphát trin của cuộc cách mạng công nghip 4.0, sự nổi lên của thế giới vt lý và thế giới kỹ thut s(kinh tế, xã hội, môi trường) theo quan đim của Pht giáo hướng đến một xã hội bn vng và nhn loại hnh phúc. Bài viết bao gồm sphân tích sơ bộ cách mạng công nghip 4.0 nh hưởng Pht giáo, nhng kết quả liên quan đến các tác động môi trường và n lun nhiu hơn các phương din căn bản của nhng nguyên nhân gốc rễ của khổ đau luân hồi. Chánh nim và tỉnh thức, nhng nguồn a
lc tht sự, là các khía cnh chìa khóa trong vic phân tích dựa trên nguồn cm hng Pht giáo đối với các kết quả thích hợp và nhn din các hồi ứng để hướng dn cách mạng công nghip 4.0.

Geoffrey Bamford tập trung vào Phn ứng đi với nền công nghiệp 4.0 - Bước tiến triển quyết đnh.” Cuộc cách mạng công nghip lần thứ IV ít nhiu tương đương với cuộc cách mạng kỹ thut số trên thế giới vào cuối thế kỷ 20. Nó nh hưởng mọi mt của thế giới một cách mạnh m, và di sn Pht giáo cũng phải ngoại l. Cuộc cách mạng công nghip lần thứ IV chng kiến công nghệ tiên tiến trong tt cả lĩnh vực, chẳng hạn như phục hồi đồ thcông, ghi âm dữ liu, lưu trữ, trin m, giao thông vận tải và qung cáo với công nghệ kỹ thut s. Điu này được sử dụng nhiu bởi các nhà buôn ng mnghệ ở các quốc gia châu Á và các nhà bán đu giá ở Tây phương, đc bit tại London và New York. Bài tham lun này s kho sát sâu v vic m thế nào mà nó có thể được sử dụng trong tt cả các giai đon và chỉ rõ cách thức các đồ cPht giáo được bày bán trong Thị trường Tây phương bởi cướp bóc và buôn bán bt hợp pp các cvt Pht giáo. Bài viết cũng tìm hiu phương thức nào mà nó tác động đến Di sn Pht giáo và nỗ lực đề ra một sgiải pp bảo vệ Di sn Pht giáo từ nhng tình trng bt ổn này. Hơn na, các bài o và trang web liên quan đến khía cnh này cũng sẽ được nghiên cứu cn thận. Cuối cùng, giải pp thực tin để tối thiu hóa vic mu dịch phi pp các cvt Pht giáo và đưa ra các đề xut để giảm thiu tình trng cướp bóc và buôn bán các Di sn Pht giáo. Đây là một vic m cn thiết trong thời đại cách mạng công nghip lần thứ IV.

Giáo sư David Blundell khái quát Pht giáo ti khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhân văn hc kỹ thuật số / không gian và bo tn di sn.” Bài tham lun tng hợp các nghiên cứu minh ha các cách tiếp cn kng gian kỹ thut số đối với vic bảo tồn di sn xuyên các nn kinh tế và là cu nối nhng khác bit của các nn n hóa. Đa lý học tiếp tục đóng vai trò then chốt trong môi trường toàn cu ng động đa dng đa n hóa trải dài xuyên suốt các vùng min khác nhau đang ng cường tìm kiếm di sn như là mu số chung. Bài viết cũng nêu bt cứ liu lịch sử của các mạng lưới mu dịch của các nhà tm him Nam Đo lưu truyn cnh pp ở n Độ Dương, đồng bng và hải đo của Đông Nam Á và Trung Hoa. Điu nà
trùng ý tưởng với công vic Thiết lp bản đồ Pht giáo đường bin của Lewis Lancaster. Đó là Công trình khởi xướng bản đồ văn hóa đin tử (ECAI) với Jeanette Zerenke và các thành viên Nam hải mà chúng ta đã sử dụng hệ thống thông tin đa lý (GIS).

 

TT. TS. THÍCH ĐỨC THIỆN TT. TS. THÍCH NHT T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây