9. LỊCH SỬ QUA 16 MÙA VESAK

Thứ bảy - 11/05/2019 03:47

 
LỊCH SỬ

NGÀY VESAK LIÊN HIỆP QUỐC
 

i. Đi lễ Vesak LHQ ti trụ sở ca LHQ

Đi lVesak Ln Hiệp Quc là mt ngày lhội mang tính văn a và nn văn ở tm mức quc tế của tchc Ln Hiệp Quc. Quá trình hình tnh của ngày đi lnày bt đu tnăm 2000.
Ngày 15-12-1999, ti phn họp th54 của Đi hội đng Ln Hiệp Quc, sau khi thảo lun Đmục 174 của chương trình nghs, Đi hội đng đã biểu quyết chính thc tha nhận và đứng ra tchc Đi lPhật đn hay còn gi là đi lTam hp (kniệm ba ngày đức Phật Đn sinh, Tnh đo và nhập Niết-bàn, thi gian tương đương vi tng 5 dương lịch). Ngày này được gi là Đi lVesak Ln Hiệp Qucvàđược xem như ngày lhội văn a tôn giáo thế giới của Ln Hiệp Quc. Lhội sđược tchc ti trstrung ương Ln Hiệp Quc (New York, Hoa K) và các trung tâm Ln Hiệp Quc, và các khu vc trên khắp thế giới tnăm 2000 trđi.
Vào năm 2000, lần đu tiên Đi lVesak Ln Hiệp Quc đã được long trng tchc ti TrsLn Hiệp Quc, New York, vi stham dcủa các truyền thống tông môn pháp phái Phật giáo thuc 34 quc gia.

ii. Đi l Vesak LHQ ca cng đng pht giáo thế gii

 
 1. đi lvesak LHQ ln 1 (2004): Tng 5/2004Hi thảo Phật giáo quc tế (International Buddhist Conference, viết tt là IBC) đã được chính phHng gia Ti Lan bo trvà Đi học Phật giáo Mahachulalongkorn tchc ti Trung tâm Phật giáo thế giới Buddhamonthon, vi stham dcủa trên 35 quc gia và ng trăm phái đn Phật giáo quc tế. Tng 6 cùng năm, các hoạt đng đi lPhật đn đã được tchc ti trsLn Hiệp quc, New York, Hoa K. Tng 7 cùng năm, Hi thảo Phậgiáo quc tế vchđPhật giáo Thượng ta bvà Đi tha(Theravada and Mahayana Buddhism) được tchc ti hội trường Buddhamonthon và trung tâm Ln hp quc, Bangkok, dưới sbo trcủa chính phhoàng gia Ti Lan và sđng thun của Hi đng Tăng thống Ti Lan (Thai Sangha Supreme Council). Ti Hi thảo lịch snày, các quc gia tham dđng thun Ti Lan m nước đăng cai Đi lPhật đn Ln Hiệp quc vào năm 2005.
 1. đi lvesak lhQ lần 2 (2005): Trong phiên họp khoáng đại tháng 4-2005, Hi đồng Tăng thống Ti Lan đã công cTrường Đi học Mahachulalongkorn m đơn vtchức Đi lVesak Liên Hiệp Quc 2005 lần th2. Kết qulà ngày 18-21/5/2005, Hi thảo Phật giáo thế giới đã được tchức đđánh dấu tuần lVesak tại Sanamluang, Buddhamonthon và Trung tâm Ln Hiệp quc Cu Á Ti Bình Dương. Trong tng cáo chung năm đó, các vnh đo Phật giáo t42 quc gia đã chấp thun Buddhamonthon là Trung m Phật giáo thế giới (Buddhist Center of the World) và cùng chấp nhận trường đại học Phật giáo Mahachulalongkorn m đơn v tchc Đi lVesak Ln Hiệp Quc những năm kế tiếp.
Vào ngày 9/9/2005 tại phiên họp khoáng đại, Hi đồng Tăng thống Thái Lan đã công ctrường đại học Phật giáo Mahachulalongkorn, từ nay, thay mặt Giáo hội Phật giáo Thái Lan để tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc.
 1. đi lvesak lhQ lần 3 (2006): Ngày 7-10/5/2006, tại Hi trường Liên Hiệp quốc Châu Á Thái Bình Dương và Buddhamonthon, Đi lTam hợp lần thứ 3 đã được tchức gắn liền vi lkniệm 60 m n ngôi của đức vua Bhumipol. Lãnh đạo Phật giáo từ 48 quốc gia đã tham dHi thảo Phật giáo quốc tế này. Trong thông cáo chung, tất cả đã ký vào bản thỏa hiệp chấp nhận trường đại học Phật giáo Mahachulalongkorn m đơn vtchức Đi lVesak Liên Hiệp Quốc 2007, đồng thời kniệm sinh nhật 80 tuổi của đức vua Thái Lan.
 1. đi lvesak lhQ lần 4 (2007): Ngày 26-29/5/2007, Đi lVesak Ln Hiệp Quc lần thứ 4 đã được long trọng tchức tại Hi trường Liên Hiệp quốc Châu Á Thái Bình Dương và Buddhamonthon vi stham dcủa 62 đn đi biểu cp quc gia và cp vùng.
Vào ngày 29-5-2007, trong lbế mạc, sau khi cứu xét thư thỉnh nguyn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thư đăng ký đăng cai của BNgoại Giao Việt Nam, Hòa thượng Dharmakosajarn đã căn cvào Hiến chương Đi lVesak Ln Hiệp Quc đchính thc công btrước n 500 đại biểu Phật giáo thuc 62 quc gia rng Việt Nam là nước đăng cai Đi lVesak Liên Hiệp Quc năm 2008.
 1. đi lvesak lhQ lần 5 (2008): Đi lVesak LHQ lần thm cũng là lần đầu tiên t chức ti Việt Nam diễn ra ti Trung tâm Hi nghQuốc gia MĐình - Hà Nội, tngày 14-17/5/2008 vi stham dcủa 4.000 khách mời trong nước và quốc tế đến t74 quc gia và vùng nh th, bao gồm chư tôn đức nh đo Phật giáo các nước, các học gi, nhà nghn cứu Phật học, đại diện của LHQ, Unesco và các tchc quc tế.
ChđVesak LHQ 2008 là Phật giáo và Xã hội Công bng, Dân ch, Văn minhCác chđthảo lun nm (Sub-themes) bao gồm:
 1. Vai trò của Phật giáo trong việc nn nga chiến tranh
 2. Sđóng góp của Phật giáo vcông bng xã hội
 3. Phật giáo nhập thế và sphát triển
 4. Cm c môi trường: Gii pháp của Phật giáo vsthay đổi khí hậu
 5. Vn nn gia đình và gii pháp của Phật giáo
 6. Diễn đàn Giáo dục Phật giáo: Skế tha và phát triển
 7. Phật giáo trong thi đi kthut s
Đi lđã vinh dđón tiếp quý vlãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, c ban ngành TW và địa phương cùng Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tăng Ni, Phật ttiêu biểu của GHPGVN trong và ngi nước.
Giáo sư Lê Mnh Tt, Phó viện trưởng Hc viện Phật giáo Việt Nam ti Tnh phHChí Minh, m
chtịch y Ban Tchc Quc tế và TT. Thích Nhật Tm Tng thư ký y Ban Tchc Quc tế.
 
 1. đại lvesak lhQ ln 6 (2009): Đi lVesak LHQ lần thứ 6 được tchc ti Ti Lanvào ngày 4- 6/5/2009 ti Ging Đường Buddhamonthon. Đi Lđã quy t1256 đi biểu đến thơn 80 quc gia trên thế giới cùng các vhọc giPhật giáo và các vnh đo các tôn giáo ti caotrên khắpthếgiới,cùng nhauthảo lun, đóng góp ý kiến nhằm áp dụng Phật pháp vào đời sống và gii quyết các vn nn hiện thi trên tn cu.
Chđchính của hội thảo năm 2009 là Giải pháp Phật giáo vkhủng hoảng tn cu.Ba chđphbao gồm:
 1. Giải pháp Phật giáo vkhủng hoảng môi trường,
 2. Giải pháp Phật giáo vkhủng hoảng kinh tế,
 3. Gii pháp Phật giáo vkhủng hoảngchínhtrvàpháttriển abình,
 4. Diễn đàn Hiệp hội các trường đi học Phật giáo,
 5. Dán biên soạn bKinh điển Phật giáo chung nhất,
 6. Mạng lưới và dliệu điện tPhật giáo.
 7. đi lvesak lhQ lần 7 (2010):
Đi lPhật đn LHQ lần thứ 7 được Đi học Mahachulalongkorn và Tchc ITRI, Nhật Bn đng tchức tại Hi trường Đi học Mahachul¬alongkorn, Ayutthaya, Thái Lan, tngày 23 - 25/5/2010. Có 3.000 đại biểu Phật giáo tham dự, bao gồm các nh đo Phật giáo thế giới và c nhà nghiên cứu Phật học. Chđhội thảo là “Sphc hồi thế giới ttm nhìn Phật giáo. Hi thảo có m diễn đàn chính bao gồm:
 1. Sphc hồi thế giới qua an lạc tâm,
 2. Sphục hồi thế giới qua giáo dục Phật giáo,
 3. Sphc hồi thế giới qua cng tn trong a hp,
 4. Sphục hồi thế giới qua sinh ti Phật giáo,
 5. Sphục hồi thế giới qua Phật giáo nhập thế.
Ngày 18 - 19/12/2009, Hi nghchuyên đvDán bkinh điển Phật giáo cng tng(A Common Buddhist Text Project) tchc ti Đi học Mahachulalongkorn, TT. Thích Nhật Tđược đcbiên soạn phần Phật giáo Đi tha và GS.Somaratne, Sri Lanka biên soạn phần Phật giáo Truyền tń g.
 
 1. đại lvesak lhQ ln 8 (2011): Đi LVesak 2011 lần thứ 8 được tchc trng thti Hi trường chính của Đi học Mahachulalongkornrajavidyalaya và Trung tâm Hi thảo Cu Á Ti Bình Dương tngày 12-14/5/2011. Có khoảng 5000 đi biểu Phật giáo, trong đó hơn 1.700 đi biểu nước ngi đến t85 qucgiavàvùng nh ththam dĐi lVesak này.
Chđchính của Vesak LHQ 2011 : c đức tính Phật giáo trong việc phát triển kinh tế xã hội(Buddhist Virtues in Socio- Economic Development). Các diễn đàn bao gồm:
  1. Lãnh đạo Phật giáo và sphát triển kinh tế xã hội
  2. Xây dựng mt xã hội i a
  3. Bo vmôi trường
  4. Trí tucho xã hội tỉnh thc
  5. Kinh điển Phật giáo cng tng
  6. c đức tính Phật giáo trong việc phát triển kinh tế xã hội.
 
 1. đại lvesak lhQ ln 9 (2012): Đi lVesak LHQ lần 9 được tchc tngày 31-5 đến 02-6-2014 ti trường Đi học Mahachulalongkorn và hội trường Cu Á Ti Bình Dương của Ln Hiệp Quc. Tham dcó Tng thống Sri Lanka - Mahinda Rajapaksa và Thtướng Ti Lan - Yingluck Shinawatra. Có khoảng 800 đi biểu quc tế đến thơn 80 quc gia.
Lkniệm Vesak 2012 mang nhiều ý nga n so vi những m trước bởi vì đây là m đánh dấu kỷ niệm 2.600 năm ngày Đức Phật giác ng. Đây cũng là m kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của Hoàng hậu và sinh nhật th60 của Hoàng Thái tử Thái Lan.
Chđchính của Hi thảo là “Sự giác ngộ của đức Phật vì phúc lợi cho nhân loại” (The Buddha’s Enlightenment for the Well-being of Humanity). Các diễn đàn phụ gồm các chuyên đề:
 1. Trí tuệ và Phật giáo
 2. Trí tuPhật giáo và i trường
 3. Trí tuPhật giáo và chuyn hóa con người
 
 1. đại lễ vesak lhQ lần 10 (2013): Đi lVesak LHQ lần th 10 tổ chức tại Bangkok và Ayutthaya từ ngày 20-22/5/2013.
 
Chủ đề của đại lễ là Quan điểm của Phật giáo vgiáo dục và Công dân toàn cầu” (Education and Global Citizenship: A Buddhist Perspective).
Trong ngôi nhà chung của thế giới, quyền được làm công dân tn cầu giúp con người nhiều cơ hội hiểu biết thế giới, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội, thành tựu sự nghiệp. Bằng trí tucủa đạo Phật, con người cần thực tập thiền quán, vượt qua lối sống hưởng thụ, sống nhanh, đồng thời phát triển trách nhiệm đạo đức trong tương quan gia mình và người.
 1. đại lễ vesak lhQ lần 11 (2014): Đi lPhật đản LHQ lần 11 tổ chức tại Chùa Bái Đính, Ninh Bình, từ ngày 8-11/5/2014. Đại lễ thỉnh mời khoảng 1.000 đại biểu quốc tế và khoảng 10.000 đại biểu trong nước, gồm các vị Tăng thống, chtịch c Giáo hội. Chủ đề chính của Đại lễ là “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu c mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc” (Buddhist Contribution towards Achieving the UN Millennium

Development). c chuyên đphcho các diễn đàn bao gồm như sau:
 1. Hồi ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội
 2. Hồi ứng của Phật giáo đối với hiện trượng nóng n tn cầu và bảo vi trường
 3. Đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh
 4. Xây dựng a bình và sbình phục hậu-mâu thuẫn
 5. Giáo dục Phật giáo và chương trình cấp đại học
Chtịch y ban Tchức quốc tế năm nay là HT. Thích Thanh Nhiễu và tổng thư ký là TT. Thích Đức Thiện.
 1. đại  lễ vesak  lhQ  lần 12 (2015):  Đại  lễ Vesak  Liên  Hiệp Quốc lần 12 được tchức tại Thái Lan tngày 28-30/5/2015 vi chđề: “Phật giáo đối phó vi khủng hoảng toàn cầu. Đại lễ được tchức tại Trung m Hi nghUN Conference  Center  Bangkok  và Trường     đại       học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya. Đây là cơ sđào tạo Phật học uy tín, chuyên vnghiên cứu  Phật  học  kết  hợp với  các ngành khoa học xã hội khác. Chủ đchính của Đi lm nay được chia m 4 diễn đàn hội thảo khoa học, bao gồm:
  1. Phật giáo giải quyết những xung đột xã hội
  2. Phật giáo giải quyết những vn đề ô nhiễm i trường sống
  3. Phật giáo gii quyết những vn đln quan khủng hoảng giáo dục
  4. Đo Phật và cộng đồng Asean
 
 1. đại  lễ vesak  lhQ  lần  13 (2016):  Đại  lễ Vesak Liên Hiệp Quốc  lần  13  được  tổ  chức  tại trường     Đại      học Mahachulalongkornrajavidyalay, Thái Lan, tngày 17-18/5/2016 vi chủ đề:  Con đường  Phật giáo mang đến a bình thế giới. Chđchính của Đi lm nay được chia m 2 diễn đàn Hi thảo khoa học gồm:
 1. Giáo dục Phật giáo va bình
 2. Đóng góp của Phật giáo vtrách nhiệm bảo vi trường và bảo va bình thế giới.
 
 1. đại lễ vesak lhQ lần 14 (2017): Đi lPhật đản Liên Hiệp Quốc lần 14 được tổ chức tại Sri Lanka từ ngày 12-14/5/2017. Lễ chính thức được tổ chức ở hai

thành phlớn là Colombo và Kandy. Chđchính của Đi lVesak LHQ m nay : Giáo lý của Phật giáo vi vn đcông bằng xã hộivà nền a bình bền vững cho thế giới.
 1. đi  lvesak  lhQ  lần  15 (2018):  Đi  lVesak  Liên  Hiệp Quốc  lần  15  được  tổ  chức  tại trườnĐhọc Mahachulalongkornrajavidyalay, Thái  Lan từ  ngày 25-27/5/2018. Chđchính của Đi lPhật đản Liên Hiệp Quốc lần này : “Phật giáo đóng góp cho sphát triển của con người. Chđchính của Đi lm nay được chia m 4 diễn đàn hội thảo khoa học, bao gồm:
  1. Phật giáo đóng góp cho sphát triển của nn loại
  2. Giáo dục Phật giáo giúp người trphát triển
  3. Gin bản sắc văn a trong mt thế giới kết ni
  4. Đo Phật nhập thế góp phần to phúc li cho xã hội
 
 1. đi lvesak lhQ lần 16 (2019): Đi lPhật đản LHQ lần 16 được tchức tại Chùa Tam Chúc, huyn Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Việt Nam, tngày 12-14/5/2019. Đi lcó stham dcủa hơn 105 slượng quc gia, vùng nh thvà có hơn 500 phái đn quc tế và cá nhân, thỉnh mời khoảng 1500 đại biểu quc tế và khoảng 20,000 đi biểu trong nước, bao gồm c vTăng vương, Tăng thống, chtịch và lãnh đạo c cấp Giáo hội, hphái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức, học giPhật giáo. Vc nguyên thquốc gia có stham dcủa Tng thống Myanmar, Thtướng Nepal, Phó Tổng thống n Đ, Chtịch Thượng viện Bhutan và Phó Tng Thư ký Ln Hiệp Quc. Trong nước có stham dcủa Lãnh đạo đảng, Nhà nước, Mt trn tquốc Việt Nam, Lãnh đạo c ban, Bngành, Trung ương, đi diện các tỉnh, tnh phtrong cnước. Chđchính của Đi lnăm nay là Cách tiếp cn của Phật giáo vslãnh đạo tn cầu và trách nhiệm cùng chia svì xã hội bền vững(Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies).
Chương trình Hi thảo quốc tế với chủ đề này được tổ chức 10 diễn đàn (5 diễn đàn tiếng Anh và 5 diễn đàn tiếng Việt) nhằm mục đích để các học giả khám phá về hồi ứng của Phật giáo bao gồm u lĩnh vực chính sau đây:
   1. Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững (Mindful Leadership for Sustainable Peace)
   2. Cách tiếp cận của Phật giáo vgia đình a hợp, chăm c sức khỏe và xã hội bền vững (Buddhist Approach to Harmonious Families, Healthcare and Sustainable Societies)
   3. Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu (Buddhist Approach to Global Education in Ethics)
   4. Phật giáo và Cách mng công nghiệp lần thtư (Buddhism and the Fourth Industrial Revolution)
   5. Cách tiếp cận của Phật giáo vtiêu thcó trách nhiệm và phát triển bền vững (Buddhist Approach to Responsible Consumption and Sustainable Development)
Chtịch y ban Tchức quốc tế m nay là HT. Thích Thiện Nhơn và tng Thư ký là TT. Thích Đc Thiện.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây