8 MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÁNH NIỆM VÀ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC CỦA TĂNG NI SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thứ tư - 08/05/2019 19:54
Phan Thị Mai Hương - SC. Thích Nữ Minh Hoa
85
 
 
MỐI QUAN HỆ GIA CNH NIM
VÀ CM NHẬN HẠNH PHÚC CA TĂNG NI SINH VIÊN HC VIỆN PHT GIÁO VIT NAM


Phan Thị Mai Hương*  SC. Thích NMinh Hoa**


TÓM TT

Chánh nim là thut ngvốn có nguồn gốc từ Pht giáo, được Hòa thượng Thích Nht Hnh định nghĩa đơn gin là duy trì s tỉnh thức trong đời sng thực ti. Nhiu nghiên cứu được thực hinnước ngoài đã cho thy chánh nim có mối quan hệ rõ rt với cm nhn hnh phúc của con người. Tuy nhiên, ở Vit Nam chưa có nhiu nhng nghiên cứu tương tự. Nghiên cứu này được thực hin nhm tìm kiếm nhng bằng chng khoa học về mối quan hệ giữa chánh nim và cm nhn hnh phúc. Mẫu nghiên cứu gồm 164 người là Tăng Ni đang học chương trình cử nhân tại Học vin Pht giáo thành phố HCMinh. Bài viết chỉ ra nhng bằng chng thực tin về mối quan hệ giữa chánh nim và cm nhn hnh phúc. Công cụ nghiên cứu là bảng hỏi gồm thang Trải nghim chánh nim, thang Hnh phúc, và một số thông tin cá nhân. Sử dụng phép phân tích nhân t, tương quan và hồi quy, nghiên cứu đã chỉ ra 3 thành phn của chánh nim. Kết quả cho thy chánh nim có thể trực tiếp có tác động tích cực đến cm nhn hnh phúc hoc gián tiếp làm Tăng Ni sinh viên an lc, hnh phúc hơn thông qua làm gim cm xúc âm tính, trong đó tác động trực tiếp là trội hơn. Kết
*. PGS.TS., NCS. Ngành Tâm Lý Học, Vin Hàn lâm Khoa Học Xã Hi, Vit Nam.
**. SC.ThS., NCS. Ngành Tâm Lý Học, Vin Hàn lâm Khoa Học Xã Hi, Vit Nam.
 


quả nghiên cứu có ý nghĩa trong vic định hướng thực hành chánh nim, giúp con người đt được hnh phúc.
 1. MĐẦU

Chánh nim vốn có nguồn gốc từ Pht giáo và gn lin với thin. Cùng với sphát trin của Pht giáo trong xã hội cũng như tính thiết thực mà nn tảng giáo lý Pht giáo mang lại cho con người thì thực hành chánh nim trở nên phổ biến với nhiu đối tượng khác nhau chkng chỉ trong giới tu hành. Chánh nim là sự tỉnh thức, làm chhành động, lời nói, là khnăng nhn din vscó mt của một đối tượng, kng pphán, kng xét xử, kng tham đm hay chán ghét đối tượng, cũng kng xem thường hoc quan trng hóa nó. Trải nghim chánh nim là tp trung tâm ý vào một đối tượng, biết rõ nhng gì đang xy ra trong nội tâm, ở xung quanh, đang hin din trong hin ti, ở đây và ngay bây giờ. Pht giáo coi thực hành chánh nim là phương pháp rèn luyn tâm giúp con người tỉnh thức, giác ng, và từ đó thoát khỏi khổ đau.

Hnh phúc là trạng thái tâm lý, cm xúc tích cực của con người khi một nhu cu nào đó được tha mãn hoc có cm giác an tn, hài lòng với cuộc sng hin ti, svui v, thoải mái. Cm nhn hnh phúc phn ánh nhu cu cá nhân, trạng thái tâm lý cá nhân nên nó mang tính chủ quan rõ nét. Đc trưng của người sng hnh phúc là mang nhiu cm xúc dương tính, làm chvà cân bằng cm xúc, sng an lc, thnh thơi, kng mang nặng nhng cm xúc âm tính như lo âu, phin muộn, đau kh….

Có thể thy, chánh nim và hnh phúc là hai phm trù khác nhau, một bên là là srèn luyn tâm, stp trung tâm trí vào một đối tượng, sự tỉnh thức; một bên là trạng thái tâm lý, cm xúc của con người. Tuy vy, nhiu nghiên cứu trên thế giới cho thy chánh nim có mối liên quan đến cm nhn hnh phúc ở con người (Coo và cs., 2017; Bellin, 2015; Brown và cs, 2003). Các nghiên cứu còn chng minh, trải nghim chánh nim làm gia tăng cm nhn hnh phúc ở cả nhóm thin và kng thin (Hollis-Walker L., Colosimob K. 2011), ở tt cả các phương pháp thực hành chánh nim (Englund- Helmeke, Shawn R., 2014). Giải thích cơ chế thn kinh của mối quan hệ này, nghiên cứu thực nghim của Sieghl, D.J. (2007) đã chỉ ra rằng, người thực tp thin chánh nim cm thy hnh phúc
 


hơn bởi thin to ra skết hợp hot động của nhiu thành phn trong bộ não và cơ th, làm phát sanh 9 loại chức năng khiến cho con người cm thy đời sng tốt đp hơn, hnh phúc hơn. Thực tp chánh nim làm phát sinh skết hợp thn kinh vùng trung não trước tn làm bộ não gia tăng hot động và do đó to sự quân bình tốt đp tn din.

Tại Vit Nam, thực hành chánh nim được coi là phương pháp nâng cao sức khỏe và hnh phúc cho con người (Phng Sơn, 2011). Tác gicòn đưa ra nhng bằng chng khoa học rằng chánh nim đem lại nhng cm xúc tích cực, năng động sáng to, thư thái và hnh phúc cho người tp thin (Phng Sơn, 2014). Thích Nht Từ (2018) đã nhn mnh đến vai trò của thin chánh nim như một phương pháp tịnh hóa, nuôi dưỡng thân tâm. Người thực hành thin chánh nim sẽ được san lc, hnh phúc ngay trong hin ti, đy lùi tà kiến vô minh, khơi dy nim hnh phúc, tự do miên vin. Phân bit hnh phúc đến từ tâm và đến từ vt cht, thin sư Thích Nht Hnh (2015) đã chỉ ra rằng thực tp thin chánh nim mới mang lại hnh phúc đích thực, bởi có san lc trong nội tâm của người, chkng nhanh chóng biến mt như hnh phúc đến từ vt cht. Tương tự như vy, Thin sư Thích Thanh Từ (2002) đã khẳng định hnh phúc có được kng đến từ bên ngoài do sáu căn tiếp xúc với sáu trần (mt thy, sc đp, tai nghe, âm thanh...) mà do s an tịnh trong tâm nhờ tu tp thin định, quán chiếu, làm chtâm mình, tùy hvà buông xả mọi thứ, đỉnh cao là làm chủ được sanh tử, tự tại với vic sng chết, đến đi.

Như thế, nếu như ở nước ngoài, mi quan hgiữa chánh nim và hạnh phúc được khám phá trên cơ srt nhiu các bng chng tnghiên cu thc nghim khoa học thì ở Vit Nam, nhng nghiên cu như vy còn hiếm hoi. Chánh nim có thcó c động đến hạnh phúc vi cơ chế nào còn chưa được m rõ. Nghiên cu mi quan hnày trên mẫu Tăng Ni tui thanh niên, đặc bit là Tăng Ni sinh viên nhm tìm kiếm bng chng khoa học, góp phn xác nhn vai tca thc hành chánh nim đi với cm nhn hạnh phúc ca giới Tăng Ni nói riêng, con người nói chung, đtđó hướng đến nhng hoạt động thc hành chánh nim tích cc dành cho thanh niên.
 
 
 1. PHƯƠNG PP
 
  1. Mu nghiên cứu

Học vin Pht giáo Vit Nam là cơ sgiáo dục Đại học của Giáo hội Pht giáo Vit Nam gồm 3 cơ sở: Học vin Pht giáo Vit Nam tại Hà Ni, tại Huế và tại Tp.HCM. Trong đó, Học vin Pht giáo Vit Nam tại thành phố HCMinh là học vin có quy mô và s lượng sinh viên tham gia học đông nht, là nơi tu học Pht học nội trú lớn nht nước, đồng thời là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đo Pht nhm giúp hàng ngàn Tăng Ni sinh viên sau khi học và tu tp ở đây có thể sng đời đo đức và trải nghim tâm linh hài hòa giữa các truyn thống Pht giáo.

Xét ở bc cử nhân, Học vin có hai hệ đào to: đào to chính quy và đào to từ xa. Đào to từ xa dành cho mọi lứa tuổi, mọi thành phn của xã hội có nhu cu học tp (riêng đối với Tăng Ni theo học chương trình này thì tuổi đời phải trên 35). Đối với đào to chính quy, để trở thành sinh viên của Học vin, Tăng Ni phải trúng tuyn qua kỳ thi tuyn sinh và nhng điu kin cn thiết (quy chế tuyn sinh). Sau khi trúng tuyn, sinh viên được vào học nội trú tại Học vin, bù lại phải tuân thủ theo nội quy nghiêm ngặt của Học vin. Nơi đây, Tăng Ni sinh kng nhng được trang bị kiến thức mà còn thực tp, rèn luyn nhng kĩ năng cn thiết và rèn luyn, tu tp phát trin tâm linh, thành tựu Giới - định - tu.

Bng 1: Đc điểm mu nghiên cứu

 
Các đặc điểm Số lượng Tỷ lệ %


Giới tính
Nam 55 33,6
Nữ 106 64,6
Khuyết 3 1,8Tông phái
Thin tông 23 14.0
Tịnh Đtông 112 68.3
Mt tông 4 2.4
Khác 19 11.6
Khuyết thiếu 6 3,7
 

 Thời gian tu tp
1-3 năm 2 1.2
4-6 năm 41 25.0
7-10 năm 61 37.2
Trên 10 năm 57 34.8
Khuyết thiếu 3 1.8

Tuổi
Trung bình

Độ lch chun
27,3

4,3
Cao nht 49

Thấp nht 19
Tng s 164 100
Hin ti, số lượng Tăng Ni đang họcbc của nhân tại học vin với tng s gn 1.500 sinh viên. Mẫu nghiên cứu được chọn ngu nhiên gồm 164 Tăng Ni sinh viên khóa 12 và 13 (trong một lớp học môn Giáo dục học đại cương với tng slà 237 sinh viên). Đc đim mu nghiên cứu được hin thị ở Bảng 1.

Như vy, các Tăng Ni là sinh viên trong mu chọn có tỷ lệ n cao gn gp đôi nam, phn lớn tu tp theo tông phái Tịnh Đ, tuổi tp trung trong khoảng từ 23 đến 29 tuổi, thời gian xut gia đại đa số từ 4 năm trở lên. Với đc đim mu như thế, thực hành thin chánh nim kng phải là điu xa lvới h, và kết quả phn ánh phn nhiu cho nTăng Ni và theo Tịnh Đtông.
  1. Công cụ thu thập dữ liệu

Bảng hỏi là công cụ chính để thu thp dữ liu. Nội dung chính của bảng hỏi gm:
 • Thang đo cảm nhn hạnh phúc: gồm 16 item hỏi về các loại cm xúc, trong đó có 9 cm xúc dương tính, như: Cm thy tn đy năng lượng, Cm thy bình an, Cm thy an lcvà 7 cm xúc âm tính, như Cm thy cô đơn, “ Cm thy đau kh, buồn, Cm thy ủ rũ, chán nn... Thang đim Likert 5 bc từ 1 “Luôn luôn như thế” đến 5 “Hiếm khi hoc kng bao giờ như thế” được sử dụng để đo lường tn sut trải nghim các cm xúc trên.
 
 • Thang đo tri nghiệm chánh niệm: gồm 17 item phn ánh các trải nghim chánh nim như Tôi thy rõ tâm tôi đang đau kh, an vui, Tôi có thể gạt bỏ phin muộn trong lòng để tp trung vào công vic đang làm, “Khi làm vic, tâm trí tôi hay bị tn mát và dễ
 


bị phân tâm. Thang có 6 item nghịch đo, sẽ được đổi đim trong quá trình phân tích. Thang đim Likert 5 bc từ 1 “Luôn luôn như thế” đến 5 “Hiếm khi hoc kng bao giờ như thế” được sử dụng để đo lường mức độ thường xuyên trải nghim chánh nim.
  1. Phương pp pn tích
 
   • Phân tích nhân tkhám phá được dùng với thang trải nghim chánh nim nhm phát hin ra nhng thành phn khác nhau của chánh nim
 
   • To các biến đc lập và phthuc: Biến độc lập là tri nghim cnh nim, và biến phthuộc là cm xúc dương tính và cm xúc âm tính được to ra bng cách tính đim trung bình ca các item tnh phần.

Phân tích nhân tố chỉ ra 3 thành phn của chánh nim, được tính thành 3 biến số độc lp, đồng thời biến chánh nim chung được tính bằng trung bình cng của tn bộ các item của thang. Độ tin cy Cronbach Alpha ca toàn thang cnh nim là 0,87, ca các tnh phần cnh nim là: 0,75; 0,78 và 0,84. Đtin cy ca thang cm xúc dương tính là 0,90 và ca cm xúc âm tính là 0,87. Dliu cho thy các thang và tiu thang có đđtin cy và xác thực trong đo lường.
   • Thng kê mô tđược sử dụng để giới thiu chung về chánh nim và cm nhn hnh phúc
 
   • Tương quan Pearson và hi qui đơn được áp dụng để phân tích nh hưởng trực tiếp của trải nghim chánh nim chung và từng thành phn của nó đến cm nhn hnh phúc của mu sinh viên Tăng Ni tại học vin Pht giáo.
Các phép phân tích trên được thực hin trên phn mm SPSS
22.0. Bên cnh đó, phn mm Process 3.2 tích hợp trong SPSS của
Hayer được sử dụng để phân tích nh hưởng gián tiếp của chánh
nim đến cm nhn hnh phúc qua biến trung gian.
 1. KT QU
 
  1. Mô tchung vtri nghim cnh nim và cm nhận hạnh phúc ở Tăng Ni sinh viên
   1. Tri nghiệm cnh niệm
Chánh nim thể hin nội lực của chủ th, khnăng tp trung vào
 


sức mnh của tâm trí trong hin tại để xây dựng và duy trì tâm an. Vy trải nghim chánh nim của sinh viên Đại học Pht giáo ở mức độ nào và có đc trưng ?

Phân tích nhân tkhám phá với phương pháp trích rút thành phn chyếu (principle component) cùng phép xoay varimax cho thy thang đo chánh nim gồm 3 thành phn, giải thích được hơn 53% phương sai của bộ dữ liu. Các tham số cụ thể được hin thị ở bảng 2. Tnh phn thứ nht din tkhnăng nhn thức rõ thế giới nội tâm của mình và có thể chú tâm hn tn vào công vic mình đang làm, tm đt tên là Tỉnh thức - tp trung công việc. Tnh phn thhai đề cp đến khnăng nhn biết nhng biến động trong tâm trí của bản thân, nhưng biết tp trung vào thời đim hin tại để duy trì tâm an, kng bị cuốn vào thế giới phức tp của cm xúc, suy nghĩ, tm gọi là Nhn biết – tâm an. Tnh phn thba đề cp đến khnăng tp trung chú ý nói chung, kng bị phân tán tư tưởng, nó bao gồm tn bộ các mnh đề đo ngược, và đt tên là Kng phân tâm,.

Nhìn chung, sự trải nghim chánh nim của sinh viên đại học Pht giáo ở mức khá thường xuyên (ĐTB xoay quanh mức 2 đim). Trong đó khnăng nhn biết để duy trì tâm an có chút thp hơn so với 2 thành phn khác của chánh nim. (Xem cụ thể ở các biu đồ từ 1.1 đến 1.4 dưới đây).

Bng 2: Hstải các yếu tthang đo Chánh niệm

 
Các mnh đề
Thức tỉnh và tp trung công việc

Nhn biết và tâm an


Kng phân tâm
Tôi nhn thức rõ nhng gì đang din ra trong trong tâm trí tôi
0,704
   
Tôi thy rõ tâm tôi đang đau kh, an vui
0,702
   
Gt bỏ phin muộn tp trung vào công vic đang làm
0,682
   
 

 
Tp trung chú ý trọn vn đến vic đang làm
0,663
   
Tôi biết rõ vic gì nên làm và vic gì kng nên làm
0,650
   
Nhn ra nhng cm xúc của mình nhưng kng cuốn theo  
0,720
 
Tôi trải nghim trọn vn khoảnh khc hin tại  
0,711
 
Tôi nhn thy nhng suy nghĩ đến rồi đi và tôi kng theo nó  
0,698
 
Tôi biết rõ cm xúc của mình nhưng kng bị cuốn vào nó  
0,624
 
Tôi tích cực khám phá nhng trải nghim của tôi trong hin tại  
0,558
 
Tôi cm nhn rõ ràng nhng gì đang din ra trong cơ thể mình  
0,542
 
Làm vic tự động mà kng nhn thức được vic đang làm*    
0,742
Khi m vic, m trí tôi hay bị tản mát và dễ bị pn m*    
0,714
Tôi thy kcó thể tp trung vào nhng gì xy ra ở hin tại*    
0,650
Vội vã thực hin các nhim vmà kng chú ý đến chúng*    
0,632
Thường bị mt ngvì quá lo lắng hoặc đau buồn*    
0,609
Dễ bị cuốn hút bởi ngoại cnh và kng làm chủ cm xúc*    
0,557
Tng phương sai trích: (1) + (2) + (3) = 53,64%
33,79%

12,61%

7,24%
Đim trung bình từng yếu t 2,03 2,44 1,99
Đim trung bình chung 2,15    

(*): c item nghch đo và đã được đi điểm trong quá trình phân tích

Các biu đồ cho thy phân bố đim của chánh nim tng hợp
 


(bao gồm cả 3 thành phn) và từng thành phn riêng bit bao quát khoảng đim rng, từ mức độ cao nht là luôn luôn trải nghim chánh nim, đến mức đim gn thp nht (hiếm khi trải nghim chánh nim). Như vy, trong mu Tăng Ni sinh viên, có một số luôn đt được sự chú tâm, nhưng một skhác thì ít khi trải nghim chú tâm. Tuy nhiên, số hiếm khi có sự chú tâm là ít, trong khi số luôn có sự chú tâm lớn hơn nhiu. Trên tng th, phân bố đim chú tâm có chút nghiêng vphía đim thp (với ý nghĩa có mức độ chú tâm cao). Phn đông tp trung ở mức đim xung quanh đim 2 (mức khá thường xuyên). Biu đồ 1.3 cho thy, đim tp trung ở mức 2 – 3 đim, và có một tỷ lệ kng nhỏ tp trung gn mức 4 đim (trải nghim chú tâm ở mức đôi khi), tức là nhng người thiếu sự chú tâm ở lĩnh vực nhn biết được cm giác bên trong để duy trì tâm an trong hin tại là kng hiếm.

 
Biểu đồ 1.1: Phân bđiểm Chánh niệm chung (ĐTB)

Biểu đ1.2: Phân bđiểm thành phần Thc tỉnh và tập trung công vic (ĐTB)
 

 
Biểu đồ 1.3: Phân bđiểm thành phn Nhn biết và m an (ĐTB)

Biểu đồ 1.4: Phân bđiểm thành phn Không phân tâm (ĐTB)
 
 
   1. Cảm nhn hnh phúc

Hnh phúc là trạng thái cm xúc tích cực của con người, thể hin shài lòng, tha mãn với cuộc sng nói chung. Người hnh phúc sẽ thy vui v, bình tâm, kng có nghĩa họ kng bao giờ lo âu, buồn chán, mà cái chính là cm xúc dương tính luôn trội hơn so với nhng cm xúc âm tính. Vy Tăng Ni sinh viên có mức độ hnh phúc như thế nào?

Dữ liu vphân bố đim thang đo (biu đồ 2.1 và 2.2) cho thy, đường phân bố của cm xúc dương tính nghiêng trái (biu thị tn sut luôn trải nghim) và của cm xúc âm tính nghiêng phải (biu thị tn sut ít khi trải nghim). Như vy, nhìn chung sinh viên khá thường xuyên trải nghim các cm xúc dương tính và chỉ đôi khi hoc hiếm khi có các cm xúc âm tính. Có thể thy họ khá hnh phúc từ góc độ cm xúc.

Qua phân bố trên cũng thy rằng đim cm xúc dương tính hay âm tính đu có phm vi rng, từ luôn luôn trải nghim đến hiếm khi trải nghim ở cả 2 loại cm xúc nhưng với số lượng phân bố kng đu.

 

Biểu đồ 2.1: Phân bđiểm Cảm xúc dương nh (ĐTB)


Biểu đồ 2.2: Phân bđiểm Cảm xúc âm nh (ĐTB)
 
 
  1. Mối quan hgiữa cnh nim và cm nhận hạnh phúc
   1. Tương quan giữa cnh niệm và cm nhận hạnh pc

Bng 3: Hstương quan Pearson gia chánh niệm và cm nhận hạnh phúc
 

 
  Thức tỉnh và tp trung ng việc
Nhận biết và tâm an

Không pn tâm

Cnh nim chung
Cm xúc dương tính
0,473**

0,524**

0,339**

0,569**
Cm xúc âm tính
-0,310**

-0,277**

-0,536**

-0,450**
**: p<0,01

Dữ liu cho thy cm xúc dương tính có tương quan thun và cm xúc âm tính có tương quan nghịch ở mức trung bình với chánh nim chung cũng như các thành phn của chánh nim. Có nghĩa là khi mức độ trải nghim chánh nim càng thường xuyên thì càng thường xuyên trải nghim cm xúc dương tính, ít trải nghim cm xúc âm tính hơn, và ngược li, mức độ trải nghim chánh nim càng ít thì trải nghim cm xúc dương tính càng ít và trải nghim cm xúc âm tính càng thường xuyên hơn. Tương quan giữa trải nghim chánh nim chung và thành phn nhn biết để duy trì tâm an với trải nghim cm xúc dương tính mnh mẽ hơn (r > 0,5, p< 0,01). Trong khi đó, cm xúc âm tính có tương quan mnh hơn với Phân m (r > 0,5, p< 0,01).
   1. Tác động tực tiếp của cnh niệm đối với cm nhận hạnh pc

Trên cơ sở mối tương quan có ý nghĩa giữa cm nhn hnh phúc và chánh nim ở trên, câu hỏi đt ra liu chánh nim có khnăng dự báo cm nhn hnh phúc hay kng, hay nói khác đi, liu trải nghim chánh nim có kh năng trực tiếp làm sinh viên cm thy hnh phúc hơn, và bớt đau khổ hơn kng? Kết quả phân tích hồi qui với biến độc lp là chánh nim chung và các thành phn của nó và biến phụ thuộc ln lượt là cm xúc dương tính và cm xúc âm tính được hin thị ở Bng 4.

Bng 4: Dbáo của cnh niệm đối với cm nhận hạnh pc

 
Các biến độc lập R2 Beta F p
Biến phthuộc: Cảm xúc dương tính
Thức tính và tp trung công vic 0,224 0,486
46,730

< 0,001
 

 
Nhn biết và tâm an 0,275 0,495 61,386 < 0,001
Spn tâm 0,115 0,437 21,095 < 0,001
Chánh niệm chung 0,323 0,758 77,405 < 0,001
Biến phthuộc: Cm xúc âm tính
Thức tính và tp trung công vic 0,096 -0,223
17,223
< 0,001
Nhn biết và tâm an 0,077 -0,183 13,458 < 0,001
Spn tâm 0,288 -0,483 65,408 < 0,001
Chánh niệm chung 0,202 -0,420 41,058 < 0,001
Kết quả cho thy, cả 3 tnh phn của chánh nim và tng hợp 3 thành phn ở chánh nim chung đu có khnăng dự báo cho cm nhn hnh phúc cũng như bớt bt hnh (tt cả các mô hình đu p < 0,001), tuy nhiên mức độ gây nh hưởng có thể khác nhau. C thể là:

Trong số 3 thành phn của trải nghim chánh nim thì thành phn nhn biết và duy trì tâm an có khnăng tác động mnh nht, bởi nó có hệ sxác định lớn nht R2 = 0,275, tức là yếu tnày có thể giải thích 27,5% cho sự biến thiên của cm xúc dương tính, trong khi đó, phân tâm chỉ giải thích được 11,5%, có mức độ nh hưởng yếu nht.

Chánh nim chung có khnăng tác động mnh nht đến cm nhn hnh phúc, có khnăng nh hưởng 32,3% trải nghim cm xúc dương tính.

Hsố beta dương cho biết nếu tăng cường trải nghim chánh nim ở mức độ thường xuyên hơn, thì sinh viên sẽ càng thường xuy- ên hơn có các cm xúc dương tính, tức là càng hnh phúc hơn. Khi chánh nim tăng thêm 1 bc ở các thành phn thì hnh phúc có thể tăng hơn từ 0,43 đến gn 0,5 đim, còn nếu chánh nim chung tăng 1 bc thì hnh phúc có thể tăng hơn 0,75 đim. Đây là nhng chỉ s rt đáng k.

Trong khng tác động đến tri nghim cm xúc âm tính, dliu cho thy sphân tâm có tác động mạnh nht (R2 = 0,288), còn nhận biết – tâm an yếu nht, chgii thích được 7% cho biến phthuộc.

Xem xét hệ số hồi qui beta, cả 4 hệ số đu < 0, cho thy rằng, khi càng trải nghim thường xuyên chánh nim thì càng gim các cm
 


xúc âm tính, tức là gim bt hnh, và ngược li, càng gim trải ng- him chánh nim thì càng tăng cm giác bt hnh. Tuy nhiên, mức độ tăng hay gim cm giác bt hnh này kng mnh như cm nhn hnh phúc bởi các hệ số của mô hình này đu thp hơn các mô hình dự báo cm xúc dương tính.
   1. Tác động gn tiếp của cnh niệm đến cm nhận hạnh pc thông qua làm giảm cm xúc âm tính

Các phân tích trên cho thy khi càng chú tâm thì cm nhn hnh phúc càng tăng qua vic thường xuyên hơn trải nghim các cm xúc dương tính và ít hơn trải nghim cm xúc âm tính. Câu hỏi đt ra: liu vic có được cm xúc dương tính có phải là do gim cm xúc âm tính hay kng, hay nói khác đi, liu có phải trải nghim chánh nim làm con người gim bt hnh, do đó tăng cm giác hnh phúc hay kng? Để trả lời câu hỏi này, ở đây sẽ tìm nhng dữ liu vtác động gián tiếp của chánh nim đến cm nhn hnh phúc thông qua biến trung gian là gim cm xúc âm tính.

Theo mô hình phân tích biến trung gian của Baron (1986), có 4 mô hình hi qui được thực hin. Kết quả phân tích các mô hình hi qui ở bảng 5 và cho thy như sau.

Bng 5: Các mô hình hi qui phân tíchc động gn tiếp ca cnh niệm đến cm nhận hạnh phúc thông qua biến trung gian là cm xúc âm tính

 
Mô hình Biến s

X: độc lập – Y: phụ thuộc
R2 Beta chun hóa F / t p

1
Y: Cm xúc dương tính

X: Chánh nim

0,323

0,569

77,405

< 0,001

2
Y: Cm xúc dương tính

X: Cm xúc âm tính

0,170

- 0,412

33,175

< 0,001

3
Y: Cm xúc âm tính

X: Chánh nim

0,202

- 0,450

41,058

< 0,001


4
Y: Cm xúc dương tính X1: Cm xúc âm tính
X2: Chánh nim


0,354
  44,125 < 0,001
-0,196 -2,768 0,006
0,480 6,774 < 0,001
 


Cả 4 mô hình hồi qui đu có ý nghĩa thống kê với p < 0,001, cho thy các biến độc lp đu có khnăng dự báo cho biến phụ thuộc, có nghĩa là: chánh nim có khnăng dự báo theo chiu thun cho cm xúc dương tính, đồng thời, nó cũng có kh năng dự báo theo chiu nghịch cho cm xúc âm tính. Đến lượt mình, cm xúc âm tính ng có khnăng dự báo theo chiu nghịch cho cm xúc dương tính. Như vy, có thể hiu, tăng trải nghim chánh nim có khnăng làm gim trải nghim cm xúc âm tính, gim bt hnh. Vic gim trải nghim cm xúc âm tính có thể làm tăng trải nghim cm xúc dương tính, tức là tăng hnh phúc. Tuy nhiên, biên độ nh hưởng trung gian của cm xúc âm tính còn chưa rõ qua các mô hình trên.

Trong mô hình hồi qui 4, với 2 biến độc lp dự báo cho cm xúc dương tính là chánh nim và cm xúc âm tính, thì biên độ nh hưởng của tp hợp này tăng lên (R2 tăng hơn) và cả hai biến đu có khnăng nh hưởng đến cm nhn hnh phúc, có ý nghĩa thống kê, trong đó hệ số beta chun hóa cho biết chánh nim có biên độ nh hưởng lớn hơn so với cm xúc âm tính. Dữ liu này cho thy cm xúc âm tính không là biến trung gian toàn b(full mediator) giữa cnh nim và cm nhận hạnh phúc, nó không trit tiêu tác động trực tiếp ca cnh nim đến cm nhận hạnh phúc trong tp hợp này.

Sử dụng phn mm tích hợp Process của Heyes (2013) để tính tn biên độ nh hưởng gián tiếp của cm xúc âm tính, dữ liu cho thy, biên độ này có giá trị = 0,12 nm trong khoảng tin cy 95% (từ
-0,01 đến 0,34) nên cm xúc âm tính được coi là biến trung gian bộ phn giữa chánh nim và cm nhn hnh phúc. Biên độ nh hưởng tn bộ của cnh nim đến cm nhận hạnh phúc là 0,76, bao gồm trong đó nh hưởng trc tiếp là 0,64, còn nh hưởng gn tiếp là 0,12. Vy là, cnh nim va có khnăng tác động trc tiếp lẫn gn tiếp đến cm nhận hạnh phúc, trong đó, tác động trc tiếp chiếm phần lớn n.

Như thế, vic thường xuyên trải nghim chánh nim làm con người tăng hnh phúc, gim bt hnh, và bản thân vic gim bt hnh cũng làm tăng cm nhn hnh phúc hơn. Đó chính là cơ chế nh hưởng của chánh nim đến cm nhn hnh phúc.
 1. BÀN LUN

Kết quả cho thy chánh nim có mối quan hệ khá mt thiết với cm nhn hnh phúc của Tăng Ni là sinh viên Đại học Pht giáo.
 


Trải nghim chánh nim có vai trò trực tiếp làm họ hnh phúc hơn, hoc bớt bt hnh hơn, và do đó, gián tiếp làm con người hnh phúc n. Đây là kết quả rt có ý nghĩa, khẳng định giá trị của chánh nim, cụ thể là thực hành thin chánh nim đối với hnh phúc của con người.

Kết quả đã chỉ ra nhng bằng chng khoa học và cụ thể vcơ chế tác động của chánh nim, vốn là một phương pháp tu tp Pht giáo truyn thống đối với cm nhn hnh phúc. Một mt, chánh nim giúp các Tăng Ni thức tỉnh để tp trung vào công vic, học tp, hiu rõ nhng biến động trong tâm của bản thân nhưng kng bị cuốn vào thế giới đó giúp duy trì tâm an và kng phân tâm trong cuộc sng thường ngày, chỉ tp trung vào hin ti. Nhng điu đó giúp con người cm thy bình tâm, an nhiên hơn, vui vẻ hơn, tức là hnh phúc hơn. Trong 3 yếu tnày thì hiu rõ vn đề của tâm trí và duy trì tâm an là yếu tcơ bản nht giúp con người hnh phúc hơn. Mt khác, chánh nim có vai trò đy lùi cm giác chán nn, đau khổ của con người. Stp trung vào hot động trong hin ti, kng phân tâm giúp con người gim bớt gánh nặng của khổ đau trong tâm nhiu nht. Trên cơ snày, chánh nim gián tiếp làm con người hnh phúc hơn.

Tgóc độ Pht giáo, có thể lý giải cơ chế tác động gián tiếp của chánh nim đến cm nhn hnh phúc từ bản cht của chánh nim. Bn cht của nó là sự chuyn hóa tâm thức, là năng lượng hóa giải nhng mm mống tiêu cực. Chánh nim gồm đủ các yếu tố: nim, định và tu, vì khi chánh nim có mt thì định và tuệ cũng đồng có mt. Gisử chúng ta đang buồn vì một chuyn nào đó, và chúng ta muốn hóa giải nỗi buồn này. Khi trải nghim chánh nim, có hai loại năng lượng cùng tồn ti: thứ nht là nỗi buồn và thhai là chánh nim do chúng ta chế tác bằng hơi thở chánh nim. Năng lượng th hai nhn din và chuyn hóa năng lượng thứ nht. Quá trình thực tp càng lâu và lp lại nhiu ln thì năng lượng chánh nim sdn chn chỗ năng lượng buồn kh, và do đó nỗi buồn đó sẽ thuyên gim và dn dn được chuyn hóa. Khi nim có mt (Năng lượng nim) thì lúc đó ta có được sự chú tâm (Năng lượng định) và tuệ giác (Năng lượng tu). Chính nhờ tuệ giác này mà nỗi buồn được chuyn hóa thành năng lượng của hiu biết, thương yêu và từ đó mà có được hnh phúc.
 


Sự lý giải kết quả nghiên cứu từ góc độ bằng chng khoa học và góc độ Pht giáo như trên là khá tương thích với nhau.

Nghiên cứu này chỉ được thực hin trên nhóm sinh viên Đại học Pht giáo là Tăng Ni, tức là nhng người đã có trải nghim Pht pháp, scó tri thức ở bc cao vPht pháp trong tương lai gn, và vì thế, mu trong phm vi hp nên chưa thể khái quát cho số đông, nht là nhng người kng theo tôn giáo này. Tuy nhiên, với nhng bằng chng khoa học đã chỉ ra, các nghiên cứu tương tự cn được tiến hành trên mu đại chúng, phổ thông là rt có ý nghĩa để tìm nhng bằng chng khoa học chng minh sự đóng góp của chánh nim Pht giáo đối với hnh phúc của con người trong xã hội nói chung, chkng chỉ của riêng nhóm Tăng Ni.
 1. KT LUN

Kết quả cho thy, trải nghim chánh nim có khnăng tác động trực tiếp đến cm nhn hnh phúc của sinh viên Tăng Ni, làm gim cm giác bt hnh. Tuy nhiên, tác động này khá chênh lch ở các thành phn chánh nim khác nhau.

Kết quả cũng cho thy, trải nghim chánh nim có thể tác động gián tiếp lên cm nhn hnh phúc thông qua vic làm gim cm xúc âm tính, tuy nhiên, tác động trực tiếp vn chiếm tỷ trng lớn hơn.

Hnh phúc là mơ ước, là nhu cu tt yếu của mỗi con người. Đ tăng cm nhn hnh phúc, chúng ta phải thường xuyên thực tp chánh nim, trải nghim, nhn biết rõ nhng biến động trong thế giới tâm trí của mình và duy trì tâm an, chú tâm, tĩnh giác trong thời đim hin ti, kng nhớ về quá khứ, kng mơ tưởng đến tương lai. Trong khi đó, để gim bớt cm giác bt hnh, khổ đau thì lưu ý làm gim sphân tâm, tán lon trong nhng công vic thường ngày.

Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khẳng định vvai trò của chánh nim đối với hnh phúc của con người. Đng thời, nghiên cứu cũng góp phn chỉ ra cơ chế tác động của chánh nim. Với nhng hn chế đã chỉ ra, trong nhng nghiên cứu tiếp theo, vic mở rng phm vi khách thể nghiên cứu và mở rng các biến số tham gia vào nghiên cứu có thể củng cố nhng bằng chng xác thực vtác dụng của thực hành chánh nim đối với hnh phúc của con người trong xã hội.
 


 

Tài liệu tham kho


Baron, R.M; Kenny, D.A. (1986) The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173-1182.

Bellin, Z.V. (2015) The Meaning Connection Between Mindfulness and Happiness. Journal of Humanistic Counseling, [Online] 54, 221-235. Available from: DOI: 10.1002/johc.12013. [Accessed 2nd Oct 2018].

Brown, K.W., Ryan, R.M. (2003) The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84 (4), 822–848.

Coo, C., Salanova, M. (2017) Mindfulness Can Make You Happy- and-Productive: A Mindfulness Controlled Trial and Its Effects on Happiness, Work Engagement and Performance. Journal of happiness. [Online]. Available from: DOI 10.1007/s10902- 017-9892-8. [Accessed 15th July 2018].

Englund-Helmeke, Shawn, R. (2014) Mindfulness and Well-Being. [Online] Available from: https://sophia.stkate.edu/ msw_papers/313. [Accessed 20th Oct 2018].

Hayes, A.F. (2013) Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. Guilford Publications, Inc.

Thích Nht Hnh. (2015) Hạnh phúc mng và thực. HCM: Nxb Phương Đông.

Sieghl, D.J. (2007) The Mindful Brain: Reflection and Attunement in the Cultivation of Well-Being. New York: WW Norton & Company.

Phng Sơn. (2011) Pht go & Trị liệu trong thế kỷ XXI. HCM: Nxb Phương Đông.

Phng Sơn. (2014) Thiền - Hạnh phúc, sức khe và thành công trong 8 tuần lễ. Hà Ni: Nxb Hng Đức.Thích Nht Từ. (2018) Thiền chỉ, Thiền quán và Lợi ích ca Thiền.
Hà Ni: Nxb Hng Đức.

Thích Thanh Từ. (2002) Đâu là chân hạnh phúc. Hà Ni: Nxb Tôn giáo.

Hollis-Walker, L., Colosimob, K. (2011) Mindfulness, self- compassion, and happiness in non-meditators: A theoretical and empirical examination. Personality and Individual Differences, 50 (2), 222-227.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây