26 NGHIÊN  CỨU  ẢNH  HƯỞNG  CỦA  PHẬT GIÁO TRONG LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BỀN VỮNG

Thứ tư - 08/05/2019 19:12
Nguyễn Thị Quế Anh
339
 


 
NGHIÊN  CỨU  NH  HƯỞNG  CA  PHT GIÁO TRONG LÃNH ĐO TOÀN CU VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BỀN VỮNG
(Qua trường hp đin hình Pht hng Trn Nn Tông - Việt Nam)

Nguyn Thị Quế Anh*


ĐT VN Đ

Pht giáo với sức mnh của từ bi, trí tuệ đã giải quyết hiu quả các vn đề xã hội, nhân sinh trên nhiu phương din; tác động mnh tới đời sng xã hội tn cu, góp phn đưa nhân loại thoát khổ đau, hướng tới hnh phúc viên mãn.

nh hưởng của Pht giáo hin nay ngày càng rõ nét khi y ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak trực thuộc y ban Kinh tế - Xã hội của Liên Hợp Quốc thường xuyên tố chức các Hội tho khoa học vPht giáo với nhng chủ đề gn bó với lý tưởng và các hot động nhp thế độ sinh, gn với một xã hội thức tỉnhvì con người, vì sphát trin xã hội chung bn vng.

Đhiu rõ n nh hưởng ca Pht giáo trong nh đo toàn cu và phát trin xã hi bn vng thiết nghĩ ng cn nhc li ý nim vVesak và đại lVesak đchúng ta m nay có cơ hi góp thêm chút lửa động lực, nn thêm sc mạnh ca tbi, trí tuhướng ti các giá trcn, thiện, mvì một xã hi phát trin bn vng m nay và tương lai.

Theo ngôn ngn Đc. Vesak - có nghĩa là tâm linh. Vesak còn là từ để gọi một trong các tháng theo lịch của n Đcổ; Vesak còn là tháng đu trong năm của lịch nước Nepal xưa.


*. TS.GVCC., Phó trưởng Khoa Văn hóa và phát trin, Học vin Chính trkhu vực I – HVCTQGHCM.
 


Ngoài ra, ngày sinh, ngày Tnh đo, ngày nhp Niết n - ba s kin lớn trong cuộc đời Đức Pht - đu din ra đúng vào ngày trăng tròn tháng Vesak. Theo các nhà nghiên cứu thì đó là ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch của phương Đông hay tháng 5 dương lịch của phương Tây. Vì thế, khởi nguồn Đại lễ Vesak hay còn gọi là lễ Tam hợp Đức Pht, được tổ chức ở nhiu nước như: Nepal, Srilanka, Myanma, Campuchia, Thái Lan, Lào, Vit Nam... nhng nước có Pht giáo và Pht giáo luôn phát trin

Ngược dòng lịch sử, ngày 15/12/1999, tại phiên họp thứ 54 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sau khi tho lun Đmục 174 của chương trình nghị sự, Đại hội đồng đã biu quyết, chính thức công nhn: Pht giáo là tôn giáo đin hình và Đức Pht Thích Ca u Ni, vGiáo chủ của Pht giáo là nhân vt tiêu biu. Tưởng của Đức Pht từ xưa Hòa bình, hữu nghị, hợp c, ng phát triển” cũng chính là phương châm của Liên Hợp quốc ngày nay. Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã Nghị quyết các nội dung: Tnăm 2000 trở đi, hàng năm, Liên Hợp quốc stổ chức Đại lễ Vesak vào thi gian tương đương vi ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Đi lVesak được tổ chc ti trsLiên Hp Quốc ở thành phNew York, Hoa Kvà các trung tâm Liên Hp Quốc ở các khu vc trên thế giới. Các nước có Pht giáo, có thđăng cai tổ chc Đi lVesak Liên Hp quốc ti nước mình, theo cam kết và thc hin các quy định ca Liên Hp quốc.

Đi lVesak Liên Hip quốc trtnh Đi lhi ca tchức Liên Hip Quốc mang tính văn hóa và nn n trên phạm vi quốc tế.

Ln đu tiên, năm 2000, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã din ra long trng tại TrsLiên Hợp Quốc ở New York, với sự tham dự của các tông môn pháp phái Pht giáo truyn thống đến từ 34 quốc gia. Tnăm 2004 đến nay, Đại lễ Vesak được các nước có Pht giáo đăng cai tổ chức 12 ln, trong số đó 9 ln tổ chức tại Thái Lan dưới sbo trợ của chính phHoàng gia Thái Lan và sự minh chng của Giáo hội Pht giáo Thái Lan. Trường đại học Pht giáo Mahachulalongkorn làm đơn vtổ chức chính tại TrsLiên Hợp Quốc Châu Á Thái Bình Dương và Trung tâm Pht giáo thế giới Buddhamonthon, Bangkok, Thái Lan. Một ln tổ chức tại Srilanca vào năm 2016.
 


Tnăm 2013, y ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vessak Liên Hợp quốc đã trở thành tổ chức trực thuộc y ban Kinh tế - Xã hội của Liên Hợp quốc. Skin trng đại này được cng đồng Pht giáo thế giới xem là cơ hội quý báu để truyn bá thông đip từ bi, trí tu, hòa bình, bt bo động của đức Pht trên khp thế giới.

Hai ln được tổ chức tại Vit Nam, năm 2008 Chính phVit Nam đăng cai, chủ trì tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc với s phối hợp của Giáo hội Pht giáo Vit Nam. Năm 2014 Giáo hội Pht giáo Vit Nam đăng cai và tổ chức Đại lễ này ln thhai từ nguồn kinh pxã hội hóa với shưng dn và gp đca Chính phđđm bo v: an ninh, an toàn trong và ngoài Đi l, truyn thông và các hoạt động liên quan. Do Đi lVesak Liên Hợp quốc 2008 được tổ chc ti Vit Nam vào dịp Đi lPht đn nên người Vit Nam còn gi Đi lhi này là Đi lPht đn Liên Hp quốc.

Năm nay, 2019, ln thba, Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc - Đại lễ Pht đn Liên Hợp quốc tiếp tục được tổ chức long trng và mt thiết tại Vit Nam.

Các dịp Đại lễ hội Vesak Liên hợp quốc hàng năm là cơ hội giúp Pht giáo, Cng đồng Pht giáo thế giới và Vit Nam truyn bá thông đip tbi, trí tu, hòa bình, bt bo động ca Đức Pht rng khắp toàn thế giới, trong nh đo toàn cu, phát trin xã hi bn vng.

Bước đu nghiên cứu nh hưởng của Pht giáo trong trong lãnh đo tn cu, phát trin xã hội bn vng, tác gibài viết mong mỏi được góp thêm một góc nhìn, một ánh lửa du còn nhỏ bé để cùng các Tăng Ni, Pht tử trên thế giới to động lực, tiếp sức lan ta ánh sáng thông đip từ bi, trí hu, hòa bình của Đức Pht tới người người trong nước và tn thế giới.
Bài viết sẽ trin khai ba nội dung:
 • Cơ skhoa học của vn đ.
 
 • Pht hoàng Trần Nhân Tông - Pht giáo trong lãnh đo tn cu và phát trin xã hội bn vng.
 
 • Góc nhìn mở trong góp phn lãnh đo tn cu và phát trin xã hội bn vng của Pht giáo thế kXX.
Tgóc nhìn của một nhà giáo gn 29 năm trong ngh, luôn tu
 


tâm hướng thin, luôn mong mỏi, dìu dt, trao truyn chút trải nghim từ hnh phúc sng và gom góp kiến thức hữu hn về chuyên môn, vPht giáo, góp sức bồi đp tính thin, tính nhân văn, nhân ái, vì con người, vì cuộc sng chân, thin, man lành, hnh phúc cho người học, bài viết sẽ trình bày, phân tích khái lược ln lượt ba nội dung đã đề cp ở trên.

NI DUNG VN ĐNGHIÊN CỨU
 1. CƠ SKHOA HC CA VN Đ
 
  1. Một số từ ngữ liên quan đến vn đề nghiên cứu

Đcó cơ skhoa học tìm hiu, khám phá vPht giáo trong lãnh đo tn cu và phát trin xã hội bn vng kng thể kng đim qua cách hiu nghĩa khái quát một số từ ngữ để có sự nht quán trong cách hiu, cách trin khai nội dung vn đề nghiên cứu: Pht giáo, lãnh đo tn cu, phát trin, xã hội bn vng…

Phn lớn người Vit Nam đu hiu khá thống nht các nghĩa khái quát của các từ ngữ trên như trong từ đin của Hoàng Phê:

Pht giáo - Đạo Pht là Tôn giáo ra đời ở n Độ thế kỷ VI trước công nguyên, do ĐứcThích Ca u Ni sáng lp.
   • Lãnh đo là đề ra chủ trương; đường li và tổ chức; động viên và thực hin.
 
   • Xã hội là hình thức sinh hot chung có tổ chức của loài người ở một trình độ phát trin nht định của lịch sử, xây dựng trên cơ sở một phương thức sn xut nht định; là đông đo nhng người ng sng một thời; là tp hợp người có cùng đa vkinh tế - chính trị như nhau; là cùng một tầng lớp.
 
   • Phát trin là biến đổi hoc làm cho biến đổi từ ít đến nhiu, hp đến rng, thp đến cao, đơn gin đến phức tp.

Xut phát từ cách người Vit Nam hiu phổ biến về các từ ng trên như vy nên trong xã hội Vit Nam, nh hưởng của Pht giáo trong lãnh đo tn cu và phát trin xã hội bn vng ngày càng có sức lan ta rng khp.
  1. Pht Hng Trn Nn Tông và Pht giáo Việt Nam
Pht Hoàng Trn Nhân Tông sinh ngày 11/11/1258 )năm Mu
 


Ng), mt ngày 1/11/ 1308 (năm Mậu Tn). Ngài có 14 năm tr vì, ở ngôi Vua, có 5 năm làm Thái Thượng Hoàng, có 8 năm xut gia, và có duyên trần nửa thế kỷ (50 năm). Ngài là ông vua thứ 3 của đời Trần - thời đại văn võ vô cùng hưng thịnh, thời đại đo đời vô cùng khoan hòa, đôn hu.

Pht Hoàng Trần Nhân Tông là nhân vt văn hóa lớn, là người anh hùng dân tộc, là vị hoàng đế có, và để lại cho hu thế snghip chính trly lừng, là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà nghệ sĩ, nhà nhân văn chnghĩa và một nhà lãnh tụ tôn giáo vĩ đi. Ngài có s kết tụ, tp đại thành và thăng hoa của văn hóa Vit Nam, của Pht giáo và cả Tam giáo, của cả hào kĐông A đương thời. Ngài là anh hùng dân tc đã nh đo toàn dân chống li gic Nguyên Mông, cứu dân tc và góp phần cu nn loi thoát khi thảm ha chiến tranh.

Pht giáo du nhp và có mt tại Vit Nam đã hơn 2000 năm lịch sử. Trong tiến trình lịch sphát trin tại Vit Nam, có nhng giai đoạn Pht giáo trở thành quốc đo (thế kXI - XIII, thời Lý - Trần tại Vit Nam), nim tin, tư tưởng triết lý Pht giáo có nh hưởng sâu sc tới mọi phương din của đời sng xã hội. Có thể thy, ngay từ nhng ngày đu du nhp vào Vit Nam, Pht giáo đã dung hòa với tp quán văn hóa bản đa. Đin hình nht là trong thời Đức vua
 • Pht hoàng Trần Nhân Tông trvì. Ngài khởi xướng và phát huy cao độ tinh thn đại đn kết dân tộc với tinh thn từ bi, nhân ái, tư tưởng khoan dung và hòa hợp. Trong đó, nhân ái là ánh sáng vô lượng ta rợp khp vũ trụ trong hin tại và cả trong tương lai.

Kng chỉ thế, Ngài còn tiên phong thực thi đường li chính tr vì dân, kết hợp đức trị tích cực với tinh thn khoan dung an lc, với tinh thn Bồ tát cứu thế. Ngài chính là hình mu kng chỉ của bc trượng phu trung hiếumà còn là hình mu ca “Btát trang nghiêm đi vi dân tc Vit Nam và bao pht tử, cư sĩ trên toàn thế giới.

Pht hoàng - nhà Vua Trần Nhân Tông - đã kng chỉ bo v, gìn giữ, xây dựng đt nước Vit Nam mà còn sáng lp ra dòng Thin Vit Nam: trước, trong, sau khi xut gia. Cgiới tu hành, cư sĩ và nhân dân Vit Nam đu biết tới Ngài trong vai trò kiến lp hệ thống Pht giáo Vit Nam; Ngài đã thành lp ra Giáo hội Pht giáo Vit Nam; Ngài đã tác động, nh hưởng tích cực bn lâu tới lịch sdân tộc và Pht giáo Vit Nam. Nói cách khác, Ngài đã có đóng góp lớn
 


trong vic tiếp nhn và Vit hóa tư tưởng Pht giáo thế giới, tìm ra con đường riêng, độc đáo đưa tư tưởng Pht giáo phù hợp với người Vit Nam, với đại chúng người dân Vit Nam, đồng thời đưa nhng cải cách trong tư tưởng triết học và phương pháp tu hành phù hợp với con người, dân tộc Vit Nam.

Tư tưởng Pht giáo của Ngài vừa có thin lý sâu xa thâm hu, quyết lit mnh mẽ cho một con đường giải thoát, vừa gin dị đến độ người dân Vit Nam nào cũng có thể học theo, tu tp, thực hành hằng ngày nhm đt tới an lc, hnh phúc trong dòng chy cuộc đời. Chính bởi vy, người người đương thời đã suy tôn ngài là Trúc Lâm Sơ t, là Pht Hoàng, là vPht Vit Nam. Hu thế hôm nay càng ngày càng nhn ra tm vóc uyên thâm lồng lộng mà vn gn gũi diu kỳ của Ngài. Ngài là nhà văn hóa, nhà nhân văn chnghĩa vĩ đại của mọi thời đi.

Pht Hoàng Trần Nhân Tông mãi vn là một đin hình vPht giáo nhp thế - Pht giáo chung trong lãnh đo, phát trin xã hội Vit Nam và xã hội hội nhp tn cu bn vng.
 1. PHT HOÀNG TRN NN TÔNG - PHT GIÁO TRONG LÃNH ĐO TOÀN CU VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BN VỮNG
 

2.1. nh hưởng của Pht hng Trn Nn Tông - Việt Nam trong nh đo và phát trin xã hội Việt Nam

Đng hành và luôn được lịch sVit Nam, nhân dân Vit Nam tôn vinh, ghi khc song có lẽ đim nhn rõ nét, xác lp hơn nh hưởng của Đức Pht Hoàng trong lãnh đo và phát trin xã hội Vit Nam là từ đại lễ kỷ nim 700 năm ngày nhp niết n của Pht hoàng Trần Nhân Tông. Tại đại lễ này, Chủ tịch Quốc hội Nguyn Phú Trng - nay là Tng Bí thư, Chủ tịch nước Vit Nam khẳng định: “Trong muôn vàn công đức cao dy của c bc tiền nhân. Đức vua - Pht hoàng Trn Nhân Tông có nhiều đóng góp và có vị trí đặc biệt trong lch sn tc.

Với Đời, Người là vvua anh minh kiệt xuất, đã lãnh đạo đoàn kết quân n hai ln đánh thng gic Nguyên - Mông, mt đi quân xâm lược mạnh nht thế giới lúc by giờ. Chiến thng y còn mãi mãi khc ghi trong svàng n tc. Sau khi nhường ngôi cho con, Ngài đã dành tâm huyết tìm kế sách khoan hòa trong nhân n để ra chính sách
 


dưỡng n, an n để xây dng, phát triển mmang đất nước.

Với Đo - Ngài là Thiền sư đắc đạo, là người sáng lập và lãnh đạo thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền riêng có ca Pht giáo Việt Nam. Với tm lòng vì n, với nhãn quan ca mt vvua minh triết, mt nhà sư giác ng, Ngài chủ trương xây Đo để nuôi dưỡng, phát huy nhân tâm thuận hòa trong trăm h, xây dng, bi đp tính đc lập, sức tự cường, vun bi shòa hợp trong thế gian, hòa hợp vua tôi, hòa hợp cha con, hòa hợp vchồng, hòa hợp gia đình, hòa hợp quc gia…, tư tưởng y là ci rlàm nên sức mạnh u bền ca n tc, theo thời gian đã trthành truyền thống ca n tc Việt Nam.

Trong con người và snghiệp ca Ngài, Đo và Đời ln hòa quyện vì hạnh phúc mn n. Ngài đã khéo kết hợp ly tâm, đc, trí ca Đo xây Đời cường thịnh. Công đức y còn lưu gitới ny nay và mãi mãi trường tồn.”

Nhng năm qua, cùng với sphát trin của đt nước Vit Nam và thế giới trong môi trường tn cu hóa, trong thế giới phẳng và công nghệ 4.0, trong sphát trin mnh mẽ của khoa học kỹ thut, trong thông tin truyn thông tn cu… với biết bao cơ hội và thách thức, cùng sự ủng hộ của lãnh đo nhiu nước với các thể chế xã hội khác nhau, Pht giáo trong, ngoài nước với tôn chỉ “Hòa bình, hữu ngh, hợp tác, ng phát trin, hướng đến phát trin xã hi bn vng toàn cu ngày càng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò nh hưởng tích cc trong phát trin xã hi toàn cu bn vng, thịnh vượng.
  1. Góp sức của Pht hng Trn Nn Tông trong nh đo, phát trin xã hội bn vng tn cu
Hôm nay, nhc vPht hoàng Trần Nhân Tông, sau hơn 710 năm ngày Ngài nhp niết n, chúng ta nhớ vNgài, biết ơn một triu đại vàng son, rực rỡ nht trong lịch sVit Nam Ngài đã từng trvì. Triu đại mà vị minh quân khi đó đã góp sức, góp trí lực, đức tài kit xut trong vai trò nhà quân sự, nhà chính trđại tài để đn kết nhân dân đồng lòng, chung lưng đu ctđánh cho đội quân hùng mnh nht thế giới thời đim lịch sử đó phải đại bại thm khốc - tan tác quân Nguyên Mông. Kng chỉ vy, tn thể dân tộc Vit Nam đã được đức độ của Ngài cm hóa, khai sáng. Bao hin tài, tướng gii được Ngài cm hóa, khai sáng đã cùng Ngài kng tiếc công sức, máu xương xây dựng, bo vđt nước, non sông. Ngài đã
 


góp sức cho nhân dân dười thời Ngài trvì sng yên vui, no m, thái bình, thịnh trị nơi thân, tâm. Đó là minh chng thuyết phục, hùng hồn nht vnhững góp sc ca Pht hoàng Trần Nn Tông trong nh đo, phát trin xã hi Vit Nam xưa, là ci gc ca bn sc n hóa Vit Nam đVit Nam m nay tiếp tục vươn cao, vươn xa, hướng đến mục tiêu phát trin xã hi bn vng khi tham gia hi nhập tn cu.

Ngài còn là vVua Pht nguyn hnh từ bỏ danh lợi, phú quý vinh hoa để chọn cho mình con đường đi độc đo: xut gia tu hành mà vn luôn gn bó, lo cho thế gian, cho cuộc đời thường nht của nhng người dân đt Vit. Ngài tn tụy cho khát vng xây dựng một đo Pht lý tưởng gn cht với thực tế đời sng của nhân dân, với vn mnh của dân tộc, của non sông đt nước. Đóng góp của Ngài vô cùng to lớn qua đức hnh truyn bá, hướng dn nhân dân xây dựng nn tảng đo đức, li sng chun mực đm bản sc, tinh thn dân tộc Vit Nam, qua hướng dn nhân dân bài trừ các tp tục dị đoan, mê tín, tu tp thường xuyên theo Thập thin. Ngài thổi vào khung trời Pht giáo Vit Nam, vốn có truyn thống lịch slâu đời một luồng gió mới - luồng gmát của tinh thn nhp thế, kng chỉ trong khoảnh khc lịch sử thời đó mà còn kéo dài tới tn ngày nay, tới mãi mai sau.

Nhc tới nhng góp sức của Pht hoàng Trần Nhân Tông trong lãnh đo, phát trin xã hội bn vng tn cu kng thể kng đim li, khẳng định nhng điu đã làm nên svĩ đại diu kỳ trong cuộc đời Ngài. Nhng nội dung khiến hu thế nay và mai còn cn thêm nhiu thời gian công sức để học hỏi, nghiên cứu:
   • Ngài là vvua anh minh, vô cùng gii võ thut, gii quân sự, gii chỉ huy đã hai ln chiến thắng Nguyên Mông.
 
   • Thời khc Ngài ngđo trong đo Pht đã m ng rõ nhận định “Đức ca vua quá lớn thì không thnh đo một đt nước nô l.
 
   • Ngài xây dựng thành công một đo Pht nhp thế - đo Pht Việ Nam - hữu ích cho con người, cho cuộc đời, đồng thời Ngài đã dn thân đi giáo hóa cho dân chúng khp nơi.
 
   • Đạo Pht Ngài xây dựng gn với thực tế đời sng nhân dân, với vn mnh của đt nước, của dân tc. Vì thế, vào năm Ngài xut gia, nước ta bị Ai Lao sang xâm phm, Ngài trong tư cách một Thin sư chng đo đã thân chinh đi đánh gic.
 
 
  • Suốt quá trình Ngài đi khp nơi giáo hóa dân chúng, chuyến thăm Chiêm Tnh của Ngài còn để lại cho hu thế bài học sâu sc về một chiến lược ngoại giao quan trng để bo vệ mối quan hệ tốt đp giữa Đại Vit và Chiêm Tnh.
Tt cả cuộc đời Pht hoàng Trần Nhân Tông - vPht Vit Nam
 • đã góp sức trong giáo hóa, lãnh đo nhân dân sng đo đức, lương
thin, phát trin xã hội Vit Nam xưa trở thành xã hội thanh bình,
thun lương, nn hu, xây dựng được một cực lc tại nn gian,
một thiên đường sng đáng giá, cht lượng. Ngài đã to ra một giai
đoạn lịch sđt nước phát trin huy hoàng trên nhiu phương din.

Pht hoàng Trần Nhân Tông đã góp sức lớn trong sáng lp ra Thin phái Trúc Lâm Vit Nam, thống nht hệ tư tưởng dân tộc, xây dựng hệ tư tưởng tôn giáo mang bản sc văn hóa dân tộc Vit Nam. Lớp lớp hu thế ghi nhn, tn trng, ngưỡng kính Ngài và công lao của Ngài như bo vt di sn văn hóa đa giá trị trên nhiu phương din. Càng ngày, hu thế hôm nay càng đc bit tn quý các báu vt đó trong quá trình lãnh đo, phát trin xã hội Vit Nam và nhân loại phát trin bn vng trên tn cu. Bảo vt di sn văn hóa đc bit cn được ghi nhn, bo tồn, trao truyn và tiếp nối phát trin trên các phương din (đây, tác giả đim qua 3 phương din và sn tới các phương din này trong một dịp khác):
  • Thời gian của di sn văn hóa: Nhng gì Đức Pht Hoàng và Thin phái Trúc lâm Vit Nam để lại mãi là skin nóng trong quá khvà kéo dài tới hôm nay, tới tương lai mai sau; cũng là skin khởi phát của hin tại để hướng vcội nguồn.
 
  • Sáng tạo trong cu trúc của di sn văn hóa: Đức Pht hoàng và Thin phái Trúc lâm kng chỉ là cu trúc di sn lưu truyn từ quá khmà còn được cu trúc, thừa kế, sáng to lại ở hin tại và trong tương lai.
 
  • Tn tại của tng thdi sn văn hóa: Đức Pht hoàng và Thin phái Trúc lâm kng chỉ là một skin, hin tượng di sn văn hóa đơn lẻ mà còn là một hin tượng, skin di sn văn hóa độc đáo, phi thường trong một chỉnh thể thống nht

thkhng định: Đức Pht hoàng, Thin phái Trúc lâm và di sn văn hóa có mối quan hệ bin chng giữa cái chung và cái riêng, giữa chủ thể và khách th, giữa bộ phn và chỉnh th, giữa truyn
 


thống và hin đikng thể tách rời khi hướng tới một xã hội phát trin bn vng trong bối cnh thế giới phẳng tn cu.
  1. Pht giáo Việt Nam với nh đo tn cu và phát trin xã hội hòa bình bn vng
Trong lãnh đo tn cu và phát trin xã hội hòa bình, bn vng, cốt lõi của các nn hành chính công vlà các công tác xã hội nhm giúp đỡ hiu quả cho con người và xã hội. Pht giáo Vit Nam với Tăng Ni, Pht tử và cư sĩ trong quá trình thực hin các hot động nhp thế độ sinh - các hot động gn vi, thuộc vcông tác xã hội ng tp trung vào vn đề cốt lõi đó vì hnh phúc của con người, vì sphát trin thịnh vượng, bn vng của xã hội.

Từ trước tới nay, tăng ni, Pht tử và cư sĩ Vit Nam tham gia các công tác xã hội, nhp thế, hành xgiúp đỡ cng đồng phn lớn đu tùy duyên. Hin nay, các hot động giúp đỡ con người và xã hội trong công tác xã hội, trong ứng dụng Pht giáo vào các công tác xã hội tại Vit Nam đã có sgiao thoa, tương hỗ để cùng nhau phát trin. Công chức, viên chức trong nn hành chính công vụ thì học hỏi, kết hợp ng các tchức Pht giáo, các Tăng đoàn trong vic nh đo, tchc ng dụng Pht giáo vào các hot động công tác xã hi tại các trường học, bnh vin, các thiết chế n hóa, các đa đim công cng trong cng đồngCác Tăng Ni, Hòa thượng tham gia học, tìm hiu, tham gia các hot động thực tin vcông tác xã hi ngày càng gia tăng. Có thnói, cuộc sng hin nay đòi hi những người m công tác xã hi Pht giáo những tiêu chí, ng lực cao n đtương thích vi người m công tác xã hi trong nh chính công vcông tiến trình cải cách hướng ti mục tiêu: Xây dng tchc bmáy ca toàn h thống cnh trtinh gn, hot động hiệu lc, hiệu quả; đy mnh đu tranh phòng, chống tham nng, ng phí, quan lumà Đng và Chính phVit Nam đã ban nh trong Nghquyết TW khóa XII.

Ngành công tác xã hội hin đại đu có nguồn gốc từ các hot động từ thin mang tính tôn giáo. Nhiu hot động của Pht giáo Vit Nam khi tham gia các công tác xã hội đã, đang và tiếp tục làm cho các hot động từ thin lan ta mnh hơn, hiu quả hơn.

Pht giáo Vit Nam thông qua phương thức hoằng pháp m sát tinh thn tứ khvà tùy duyên bt biếnsuốt từ thời Pht hoàng đến nay đã cho thy hiu quả của Pht giáo với lãnh đo tn cu và
 


phát trin xã hội hòa bình bn vng. Cụ th, Pht giáo Vit Nam đã chú trong dn dt nim tin cho mỗi người trong xã hội. Pht giáo giúp mỗi người dân tin vào nhng điu đúng đn, vào nhng th tốt đp, giúp họ tin trong chính kiến, chính nim, chính hnh để được tăng trưởng phước báu, căn lành, để hướng tới hnh phúc, an lc đích thc.

Pht giáo cho con người nim tin chân chính bởi nim tin đó được xây dựng trên ba cơ sở chc chn: 1. Trí tuệ thanh tịnh, sáng suốt; 2. Sự tht; 3. Tinh thn thanh tịnh bình đẳng, kng thiên lch bởi kiến chp chủ quan áp đt. Nim tin đó khi được hình thành s dn dt tư duy và hành động, sto nguồn động lực giúp con người đt thành các tâm nguyn. Từ đó, con người sẽ càng kiên trì hơn với nim tin của chính mình, càng củng cố thêm nim tin theo đo Pht. Minh xác hơn góp sức và nh hưởng của Pht giáo trong giáo dục, trong tham gia vào các công tác xã hội, vào lãnh đo tn cu và phát trin xã hội bn vng khi nhp thế.

Kng chỉ thế, Pht giáo còn cho thy muốn lãnh đo tn cu và phát trin xã hội hòa bình bn vng thì phải dn dt, hay giáo dục tốt nim tin chân chính bằng sự tht tâm chân thành, skiên trì và tỉ m. Và sau hết phải có được nim tin của người được dn dt, giáo dục. Pht giáo Vit Nam ngày càng có nh hưởng tới lãnh đo tn cu và phát trin xã hội hòa bình bn vng vì có được nim tin của tăng ni, pht tử và cư sĩ trong xã hội thông qua các hot động hành thế, nhp thế, đồng hành cùng nn hành chính công vụ trong nhiu công tác xã hội khác nhau.

3. GÓC NHÌN MTRONG GÓP PHN LÃNH ĐO TOÀN CU VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BN VỮNG CA PHT GIÁO THKXXI

Cũng như nhiu nước khác trên thế giới, Vit Nam là quốc gia đa dng vdân tộc, tôn giáo và các loại hình tín ngưỡng. Nhà nước Vit Nam luôn tôn trng, bảo đm quyn tự do, bình đng vtôn giáo tín ngưỡng của các dân tộc theo quan đim c n tc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và gp nhau cùng phát triển.Các tôn giáo đăng ký hot động đu được pp lut bảo h, được tự do hot động tôn giáo, mở trường đào to chức sc, xut bn sách kinh, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự theo quy định của pp lut.
 


Thực tế, Hiến pháp đu tiên của nước Vit Nam đã khẳng định: Công n Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng. Từ đó đến nay, quyn tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân luôn được kế tha, phát trin trong trong các bản Hiến pháp và được quy định rõ trong Lut tín ngưỡng, tôn giáo mà Quốc hội Vit Nam thông qua ngày 18.11.2017.

Có thể nói, Vit Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới đu có nhng chính sách và bin pháp qun lý tôn giáo, qun lý Pht giáo dựa trên nguyên tc tôn trng tự do tôn giáo và hòa hợp nhm phát trin bn vng đt nước.

Pht giáo cũng như các tôn giáo nói chung đu hướng con người đến tình yêu, nhc con người trong xã hội lưu giữ, thực hành các giá trtốt đp trong: luân lý, đo đức, nhân qu, trí tuệ thánh hiền; hướng con người gn với đức tin tôn giáo trong quá trình: tín, gii, hành, chng. Từ đó thúc đy xã hội hài hòa, khoa dung bằng vic bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự để con người thực scó bình đẳng, hnh phúc trong xã hôi.

Cũng bởi vy, Vit Nam luôn chủ động giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức tôn giáo, trong đó có Pht giáo; thúc đy vic tự điu chỉnh của các tôn giáo trong quá trình nhp thế để thích ứng với qun lý của nhà nước, trong quá trình tham gia thực hin hiu quả các chính sách, các chương trình phát trin kinh tế xã hội, nâng cao đời sng vt cht, văn hóa của cng đồng các tôn giáo, cng đồng Pht giáo và nhân dân, góp phn ổn định an ninh chính trxã hội, góp phn vào sphát trin hòa bình, bn vng.

Qua ng kính góc nhìn n hóa và phát trin hin nay, Pht giáo là nguồn lực mạnh cn được huy động, cn được chuyn hóa tnh sức mạnh tinh thần hướng đến phát trin hòa bình, bn vng xã hội. Thực tế, Pht giáo liên hệ với các vấn đề phát trin, nht là các nước đang phát trin qua cách tham chiếu các nhóm yếu tvề các ý tưởng (ideas), về các thực nh (practices) và các trải nghim (experiences). Ngoài ra, Pht giáo cũng góp phần phát trin xã hội trong mối liên hệ với khái nim phát trin con người (human develooment) ở các phương diện:
   • Vchính trị và kinh tế: Quan tâm đến ổn định, an ninh và s giàu có, khá giả tương đối của công dân.
 
 
  • Về xã hi: Quan m đến khng biết chữ, khng giáo dục, các quan hệ xã hội, cht lượng sng của công dân.
 
  • Vđạo đc: Quan m đến sphát trin lương m, nhận thức vđo đức, ý chí và khng nh động dựa theo tri thức vxã hội và n hóa đúng đn.
 
  • Vtâm lý: Quan tâm đến slành mnh trong tâm trí, đến lòng tự tôn, đến sự thành công trong các quan hệ có ý nghĩa và hnh phúc.

Hin nay, trong xu thế tn cu, trong sphát trin nhanh của khoa học kỹ thut hin đi, sự biến đổi mnh vkinh tế, xã hội, văn hóa, Pht giáo cũng chịu tác động mnh và chuyn dịch thích ứng được đòi hỏi của bối cnh mới.

Và nhng nhân vât đc bit của Pht giáo như Pht hoàng Trần Nhân Tông của Vit Nam xưa, hay nhng nhân vt đc bit của Pht giáo hin nay như Thin sư Thích Nht Hnh, Đức Pháp Vương n Đđã nâng tm nh hưởng và tác động dn dt tinh thn của Pht giáo với mọi người dân trong xã hội.

Thin sư Thích Nht Hnh, đã tham gia hot động xã hội từ nhng năm 1960 với vai trò là học gi, giáo viên và nhà đu tranh cho hoà bìnhNgười thành lp Trường Đại học Pht giáo Vn Hnh ở Sài Gòn và Nhà xut bản Lá Bi (một tp chí hot động vì hòa bình); Năm 1966, Người thành lp Dòng tu Tiếp Hin; Người viết sách và đưa ra khái nim “Pht giáo dn thân. Người còn là giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà sư nổi tiếng của Pht giáo thế giới; Người trụ trì tại chùa Làng Mai, phía nam nước Pháp trong nhiu thp k.

Thin sư Thích Nht Hnh truyn bá thông đip hòa bình và từ bi; thông đip đo đức tn cu phổ cp trong cuộc sng hàng ngày với vic Thực tp 5 chánh nim. Thời gian gn đây, Thin sư Thích Nht Hnh đã thành lp phong trào tn thế giới cho thanh thiếu niên để đào to về nhng thói quen Thực tp 5 chánh nim, và khởi động một chương trình đào to các giáo viên quốc tế để dy chánh nim tại các trường học ở châu Âu, Mvà châu Á.

Nhng tác phm văn học độc đáo và nổi tiếng, nhng câu nói hay và nhng câu chuyn thể hin bản cht của các giáo lý chánh
 


nim của thin sư, từ m 2010 đến nay được trưng bày tại Hng ng, Đài Loan, Canada, Đức, Pháp và New York. Ngoài ra, Thin sư đã mở rt nhiu tu vin ở California, New York, Vit Nam, Paris, Hng Kông, Thái Lan, Mississippi và Úc, và Vin Pht Giáo ứng Dụng” ở Đức.

Trong nhng năm gn đây, Thin sư Thích Nht Hnh đã dn dt skin cho các nghị sĩ Hoa K, Anh, Ireland, n Đ, Thái Lan; đề xut UNESCO kêu gọi các bước cụ thể để gim bo lực, chiến tranh, tác động tích cực đến tn cu… xut hin trong các skin chánh nim cao trng tại Google, Ngân hàng Thế giới, Trường Y đại học Harvard. Hin thin sư trvan dưỡng tại Vit Nam.

Hot động kng ngng ngh, Thin sư Thích Nht Hnh tr tnh nhà nh đo Pht giáo có nh hưởng lớn thhai ở phương Tây, sau Đạt Lai Lt Ma, theo đánh giá của các ng tin nước ngoài. Nữ hoàng” truyn hình Mỹ Oprah Winfrey cũng đã nói “Thích Nht Hạnh là mt trong nhng lãnh đạo tinh thn có sức ảnh hưởng nht trong thời đại chúng ta”.

Đức Pháp Vương Đức Gyalwang Drukpa của n Độ cũng là nhân vt đc bit. Đứng đu Truyn thừa Drukpa với hơn 30 năm truyn giảng Pht pháp trên tn thế giới, Đức Pháp Vương đã khởi xướng nhiu dự án nhân đo, đúng với tôn chỉ phng sự nhân loại và vũ trụ của Truyn thừa Drukpa.

Một trong nhng dự án tiêu biu nht của Đức Pháp Vương là Tổ chức từ thin quốc tế Live to Love (Sng để Yêu thương) Vì mc tiêu phát triển Thiên niên kỷvà thúc đy 5 nhóm vic thin nguyện: bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sn. Ngài còn ủng hộ quyn bình đng của ngiới với chkiến: Giác ngộ không phân biệt giới tính, từ bi không phân biệt giới tính, trí tukhông phân biệt giới tính, vì vbn lai, chúng ta đều là Phtvà Tt cmi người, bt kể là nam hay nữ đều có tiềm năng và có toàn quyền chng đạt giác ngộ cứu kính. Ngài còn là Người bo h ca vùng Himalayavà nỗ lực trong các hot động nn đo và đóng góp bảo tồn môi trường thế giới

Nhng nhân vt Pht giáo đin hình nêu trên là nhng minh chng xác thực nht khẳng định Pht giáo đáp ứng được mọi điu kin đòi hỏi của thực tin tn cu, của thế giới phẳng hôm nay.
 


KT THÚC VN ĐỀ

Từ nhng tnh tựu Pht giáo Vit Nam và Pht giáo thế giới đã thực hin được trong suốt tiến trình lịch sử, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Pht giáo ngày nay đáp ứng được mọi điu kin đòi hỏi của tôn tôn giáo tương lai - tôn giáo toàn cu. Albert Einstein, bộ não khoa học số 1, nổi tiếng thế giới trong thế kXX đã từng khẳng định: Tôn giáo ca tương lai sẽ là mt tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mi thn linh, giáo điều và thn hc. Tôn giáo y phi bao quát cphương diện tự nhiên ln siêu nhn, đặt trên căn bn ca ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gm mi nh vực trên trong cái nht thđy đủ ý nghĩa. Pht giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó”.

Thế kXXI, Pht giáo góp phn lãnh đo tn cu và phát trin xã hội bn vng thông qua vic tích cực tham gia vào các công tác xã hội trong các nn hành chính công vụ. Pht giáo có thể có vai trò tích cực trong phát trin kinh tế xã hội với vic to ra các nn kinh tế mnh.

Pht giáo có thể là một đối tác cho tăng trưởng xã hội bởi con người có quyn lựa chọn nim tin và shữu ssáng to vô hn của trí não.

Pht giáo cung cp nn tảng đo đức cho xã hội thông qua thp thin và các chánh nim mà đức tin của con người đã dn dt.

Pht giáo còn mang li sbình an trong tâm và cm xúc tích cc cho tín đvà người dân, giúp hhướng đến cuộc sng hạnh phúc, an lc.

Pht giáo có khnăng liên kết xã hội rng, duy trì mạng lưới rng tới các quốc gia trên thế giới, có khnăng liên kết các tầng lớp xã hội khác nhau bằng hot động hành đo, nhp thế.

Pht giáo còn có khnăng hỗ trgiáo dục và nhiu lĩnh vực công tác xã hội, an sinh xã hội theo xu thế phát trin hướng tới cuộc sng cht lượng cao; có thể huy động, to ra nhiu nguồn lực góp sức cho xã hội trước mọi vn đề của cuộc sng hin đi.

Pht giáo đã trlực cho nhà nước trong vận động qun chúng, trong đi ngoi nn dân, giquan hcông chúng bn cht cho nhà nước.

Trong xã hội hin đi, Pht giáo còn là đối tác cung cp các dịch vxã hội thể hin tinh thn, trách nhim công dân. Pht giáo còn
 


phát huy tôn ch, mục đích để phát trin mnh, góp phn hỗ tr cnh tranh kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng xã hội, gim tham nhũng, gim cái xu trong xã hội; tăng thêm thịnh vượng và bình đẳng xã hội.

Khép lại bài viết với một phn góc nhìn mở của Pht giáo thế kXXI, chúng ta đu thy nh hưởng của Pht giáo srt lớn trong lãnh đo tn cu và phát trin xã hội bn vng nếu có cơ chế tốt cho các bên tham gia. Tinh thn nhp thế, dn thân của Pht giáo càng ngày càng được đề cao, được vn dụng trong xã hội hin đi. Nó giúp cho con người thực hành các đức tin trong hội nhp cng đồng xã hội tn cu, góp phn thúc đy tiến bộ xã hội, làm cho xã hội phát trin hòa bình bn vng.***
 


 

Tài liệu tham kho


Bài phát biu của Chủ tịch Quốc Hội Nguyn Phú Trng tại đại lễ tưởng nim 700 năm ngày nhp niết n của Đức vua Pht Hoàng Trần Nhân Tông. Yên Tử, Qung Ninh 27/ 11/ 2008.

Đảng Cng sn Vit Nam: Văn kin đại hội đại biu tn quốc ln thXII, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2016

Hoàng Phê, Tđiển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng. Trung tâm từ đin học, 1996

Theo https://www.niemphat.vn/cuoc-doi-thien-su-thich-nhat- hanh/

TT. Thích Nguyên Giác, Tân vt lý và vũ tr luận - Pht Giáo và Thế Giới Lượng TNhng mẫu đi thoi ca các nhà Vt lý mới và Vũ trluận với đức Đt Lai Lt Ma XIV, Nhà xut bn Văn hóa Văn ngh, 2012)

356

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây