25. DHĀTUMANASIKĀRA: MỘT SỰ PHÂN TÍCH VỀ TẦM ẢNH HƯỞNG VÀO NHỮNG THIỀN GIẢ PHẬT GIÁO CỦA MIẾN ĐIỆN

Thứ năm - 09/05/2019 23:07
Pannyavara
 
DHĀTUMANASIKĀRA:
MT SỰ PN TÍCH VỀ TM NH HƯỞNG VÀO NHỮNG THIỀN GIẢ PHT GIÁCA MIẾN ĐIỆN
 

Pannyavara* 
 1. GIỚI THIỆU

Dhātumanasikāra là một sự thực hành về chánh nim đã được đề cp trong phn nim thân (Kāyānupassanā) của Kinh Nim X (Mahāsatipaṭṭhānasutta) và sự thực tp của rng thin Bodhipak- khiya Miến Đin. Với sự quán tưởng được duy trì liên tục của dhātumanasikāra, nhng thin gicgắng truyn bá sự thực hành dhātumanasikāra và tổ chức nhng chương trình tu thin sau khi có được nhng trải nghim thin.

Trong n học Pāli, đã có một cô công chúa, người đã thay đổi quan đim tích cực trong cuộc sng, nhờ nhng mối quan hệ tương trvà cách mà cô y đã nhìn nhận và cgng đt được bng s quán tưởng duy trì liên tục đến tứ đi.Cô y là Janapadakalyanῑ (hoa ki) và cũng được biết đến như là Rūpanandā bởi vì cô y rt xinh đp. Cô ta đã nhìn thy nhiu người trong gia đình mình thay đổi cách sng, từ bỏ cuộc sng hoàng cung để trở tnh vtkhưu. Sau khi nhìn thy sự từ bỏ của mẹ mình là Gotamῑ, và anh trai mình là Tt Đạt Đa, và chồng mình là hoàng tử Nan-Đà và đứa cháu trai của mình là La Hu La, cô đã chọn lối sng của một vtkheo ni, bởi*  Instructor. Người dịch: Liu Pháp và Nguyên Nghĩa
 


vì cô cm thy rt đơn độc. Kết quả là, cô đã đối mt với nhiu k khăn mới to ra được sự thay đổi tích cực lâu dài.

Có thể nói rằng, cô y đã đu tranh để hòa nhp vào một môi trường mới và giáo pháp mới như vô thường, khổ và vô ngã của thân xác này.Vì thế, lúc đu cô đã né tnh và chy trốn khỏi đức Pht.Sau cùng khi nghe được nhng lời ca tụng đức Pht, cô quyết định gp đức Pht, và đi đến tịnh xá để lắng nghe giáo lý của ngài cùng với nhng người khác.Đức Pht đã khuyên cô y thực tp thin quán tứ đi.Bằng vic thin quán tứ đại được duy trì liên tục, chng ngộ tính kng mà cô to nên sự thay đổi cuộc sng tích cực lâu dài. Cô đã đc quả Tu Đà Hườn (Sotāpatti) sau khi liu tri và trải nghim thực tính của ngũ un.

Bằng cách này, người cháu trai của cô là La Hu La ng đã học được nhng bài học tthin quán tđại của đức Pht. La Hu La đã rt hài ng và hoan hnhng giáo lý và lời dy của Thế Tôn. Nhng giáo lý vthin quán tđại dành cho La Hu La, đứa con trai của đức Pht được tìm thy trong kinh Mahārāhulovāda (Đi kinh giáo giới La Hu La). Theo chú gii, đtui của La Hu La là 18 tui khi ngài học nhng bài thuyết giảng này của đức Pht. Kết qulà nhng bài thuyết giảng này đóng vai trò thiết yếu cho nhng sthay đi tích cc lâu i cho nhng thin githực nh thin quán tđại ng như snh hưởng của nó vào shòa thun của gia đình.

Vì thế, thin quán tứ đại là một pháp tu để liu tri vbản cht của thân tứ đại và sự hin hữu của chúng ta một cách hợp lý. Và nó trở thành một giáo lý có liên quan đến đời sng của chúng ta.

Thin quán tứ đi


Đức Pht dy trong phn nim thân Kāyānupassanā của kinh T Nim XMahāsipaṭṭhāna. Có 6 phn trong Kāyānupassanā được gọi là Ᾱnāpāna (nim hơi thở), Iriyāpatha (nim tứ oai nghi), Sam- pajaña (nim tt cả sự), Paṭikulamanasikāra (quán bt tịnh), Dhātu- manasikāra (quán tứ đi), và Navasivathika (quán tử thi). Dhātuma- nasikāra là một trong nhng phn này và nó chỉ bao gồm một vài ng bởi vì nó là một lời dy súc tích.
 


Cũng như vy, này các tkheo, một người bán thịt bò khéo tay hay là người tp sca ông y, sau khi giết một con bò và cht nó ra tnh nhiu phần,đãngingãbađường;nàycáctkheonggiốngnhưthế,tuynhiên vtkheo squán chiếu vào tn thnày và nó sbthi ra, hoi dit vì bn cht nó được hợp tnh tcác yếu tnhư đt, nước, gió, lửa.

Trong vic thin quán về 4 yếu tnày, tht srt quan trng để liu tri ý nghĩa của tứ đại là gì. Ý nghĩa của dhātu trong phm vi này là thực tánh bên trong (sabhāvattha). Tuy nhiên, ngày nay người ta thường hiu Pathavῑ dhātu là đt, Ᾱpo dhātu là nước, Tejo dhātu là lửa và Vāyo dhātu là gió.Kết quả là, thin giđã tp trung vào các đề mục như đt, nước, gvà lửa.Đc tính của đt, nước, gió, lửa đã bị sao lãng một cách ngc nhiên cho đến thời gian gn đây.

Smô tđc đim của dhātu


Dhātuttho nāma sabhāvattho(dhātu có nghĩa là ttánh) đã tr thành đmc đthc nh nhng squán tưởng khác nhau. Theo ngài Depa Yin Sayādaw, tác gicủa bParamatthcakkhu, đt, nước, gió, lửa không thđịnh nghĩa như là dhātu bởi vì chúng được to nên bởi hình dáng, màu sc và các thành phần được gi là các nguyên t(Sa- sambhāva). Chúng không được sdụng như là một đmc thin trong thin quán dhātu mc dù chúng được gi là đt, nước, gió và lửa. Hơn na, đđt được trí tucủa thin Vipassanā, Ledi Sayādaw, Dhammavd Sayādaw, Mahasi Sayādaw, Mingun Sayādaw, Phar aut Thawya Sayādaw, Thapeit Ai Thawya Sayādaw, Stagū Sayādaw, Boddhipakkhiya Sayādaw, và nhng Sayādaw ni tiếng khác đu hướng dn cách thc tp đc tính của các yếu tnày. Tương tnhư vy, bộ Thanh Tịnh Đo (Visuddhimag- ga) ng đcp đến quán tưởng đc tính của dhātu.Cũng vy, BPhân Tích (Vibhaṇga) ng chra rằng đc tính của dhātu hay thc tính bên trong của chúng có thchđược định nghĩa như là Dhātu.Kết qulà, ý nghĩa của dhātu là thc tính bên trong và đc tính của yếu t(sabhāva).

Theo truyn thống, các nhà nghiên cứu thường đề cp 20 loại đt (Pathav), 12 loại nước (Ᾱpo), 4 loại lửa (Tejo) và 6 loại g (Vājo). Tuy nhiên, một loại tp trung và quán tưởng như vy có lẻ kng giải thích đy đủ các yếu tố thực của chúng là gì. Bởi vì chúng chỉ là tên gọi cho nên rt khó để thy được thực tại rốt ráo (phá
chơn đế). Vì thế, thay vì quán tưởng vào svng chc, nhng thin giphải quán tưởng vào nhng đc tính của dhātu.

Trong khi nhng snghiên cứu ở trên cung cp giáo pháp đáng giá đối với thin quán dhātu, thin giả cn liu tri nhng đc tính của dhātu trước khi quán tưởng nó. Thực tính bên trong của đt có đc tính cu to thô.Nước có đc tính của thể lỏng và thể rắn.Bn cht của sự nóng và năng lượng nóng là đc tính của lửa.Chức năng của sự chuyn động và lực hữu hình là bản cht của gió.

Các đề mục:
  1. Đnghiên cứu thực tính bên trong của các yếu tố cho thin quán tứ đi.
  2. Đnghiên cứu snh hưởng của thin quán tứ đại vào s thay đổi tích cực mang tính bn vng cho nhng thin giả ở Miến Đin.
  3. Đnghiên cứu snh hưởng của thin quán tứ đại vào skết nối của xã hội.
  4. Đnghiên cứu snh hưởng của thin quán tứ đại vào quyn lực của phnữ.(nữ quyn)
  5. Để tìm ra mô hình thin quán tứ đi.
 

Vn đề nghiên cứu/giả thuyết:


Ý nghĩa của dhātu trong phm vi này là thực tính bên trong (sabhāvattha). Tuy nhiên, đc đim của tứ đi: đt, nước, lửa và g đã bị sao nhãng đáng ngc nhiên cho đến thời gian gn đây. Vì thế, lý do tại sao thin giả nên quán chiếu thực tính bên trong của thin tứ đại đã trở thành một đề tài nghiên cứu.

Bằng sự quán chiếu được duy trì liên tục của tứ đi:
 1. Sẽ kng còn quan trng vsc bền, tính kiên định, tiếp thêm năng lượng, ban phúc nh.
 2. Sẽ kng còn cm nhận vstự tin, liên quan đến sthực tp.
 3. Skng còn quan trng về mối quan hệ được hổ trợ.
 4. Skng còn quan trng vsự thay đổi tích cực có khnăng được duy trì liên tục.
 
 

Phương pp và tài liu

 

Nhng người tham d


Nhng người tham dlà phnđến tvùng tnh thMeitthila và Wamdwin dành cho nhng người đã tham dcác chương trình tu thin Tđại và đã đưa ra nhng câu trlời liên quan ti vic nghiên cu nhng hiu qucủa thin quán Tđại vào sthay đi tích cực lâu i. Hđã tình nguyn thực tp thin quán tđại và hlà nhng người tchức các chương trình tu tp trong đa phương của h.
 

Phương pháp thiền quán


Dhātu đã được đề cp trong Tđại của kinh Nim Xlà pathavī dhātu, yếu tố của srắn chc (đa đi); āpodhātu, yếu tố của skết hợp (thủy đi); tejodhātu, yếu tố của nhit (ha đi); vāyodhātu, yếu tố của sự chuyn động (phong đi). Tuy nhiên, quán chiếu v yếu tố của sự chuyn động (phong đa) được sử dụng trong phm vi này. Khi một thin giả quán chiếu vyếu tố của sự chuyn động, vy phải đt tâm quán chiếu vào chóp mũi. Nó nm ở giữa hai con mt và chân mày. Sau khi để tâm quán chiếu tại chóp mũi, thin gi phải quan sát luồng kxúc chm và sự chuyn động của hơi thở ra. Khi thở ra, có một luồng lực có thể cm nhn được thin giphải thin và quán chiếu nó. Đây gọi là quán chiếu phong đại hay yếu t của sự chuyn động.

Ý thức vsự cân bằng của các đc đim của yếu tố chuyn động (một hơi thở ra vào) với tâm thin định gọi là Kammaṭṭhāna (nghip xứ). Quả tht đc tính của tứ đại là Kammaṭṭhāna, nói theo sgiải Mahāṭīkā. Sự thanh tịnh của tâm thin cũng gọi là kammaṭṭhāna. Tại mỗi thời đim, thin giả thin quán dhātu (Dhātumanasikāra).

 

Phương pháp


Kho sát này đưa ra nhng kế hoch cho vic sp xếp dữ liu đã được dự tính cho yếu tố chuyn động. Nhng người tham dự trong kho sát này trả lời tt cả nhng câu hỏi làm thế nào để họ thực hành quán chiếu thin tứ đi.
Nhng người tham dự trong kho sát trả lời cho tt cả các câu hỏi làm cách nào họ cm nhn tm quan trng của nó liên quan tới 
căng thẳng (stress) sau khi thực hành quán chiếu vào hơi thở ra vào đu đn.
Nhng người tham dự trong kho sát này trả lời cho tt cả các câu hỏi làm cách nào họ trải nghim thông qua khnăng phục hồi nhanh sức mnh và skiên định sau khi thực hành đc tính của hơi thở ra vào đu đn.
Nhng người tham dự trong kho sát này trả lời cho tt cả các câu hỏi làm cách nào họ trải nghim thông qua sự cm nhn tự tin cho chính h, cm nhn liên quan tới sự thực tp, cm nhn e ngi, lo skhi làm nhng vic sai trái, cm nhn về mối quan hệ được hổ trợ, cm nhn bình an và tĩnh lặng, sau khi thực hành đc tính của hơi thở ra vào đu đn.
Nhng người tham dự trong kho sát này trả lời cho tt cả các câu hỏi làm cách nào họ trải nghim thông qua skhẳng định với nhng người khác để quán chiếu hay kng, có khát khao tổ chức các chương trình thin quán hay kng cũng như nữ quyn sau khi thực hành tính cht của hơi thở ra vào đu đn.
 1. KT QU
Kho sát cho thy rằng sự quán chiếu đem lại thanh tịnh tâm, ban phước, sự tự tin, làm cho tâm mnh m, syên tĩnh, cm nhn bình an và sức bn đt đến đỉnh. Có thể kết lun rằng mối quan hệ được hỗ trợ, sbo v, snh hưởng vào công vic và nữ quyn là nhng thay đổi tích cực được duy trì.
Dựa vào các kết quả trên, tóm lại Dhātumanasikāra là thực hành thin quán cho sự thay đổi tích cực được duy trì mc dù nhng câu trả lời là đa dạng. Nó đưa đến sự bình an, ổn định và làm phong phú cho cuộc sng.
 1. BÀN LUN

Quả tht thin quán Tđại là một trạng thái quân bình của các tính cht của tứ đại đối với tâm thin. Thực tính thô p bên trong của thân tứ đi, thực tánh trói buộc và kết dính của thân tứ đi, thực tánh nóng và nhit lượng của thân tứ đi, thực tánh chuyn động của thân tứ đi, chỉ là nhng dhātu được nhn biết. Kết quả là, một trạng thái quân bình của các tính cht của tứ đại chỉ được xem là tính cht của thin quán tứ đại (Dhātumanasikāra).Sau đó, thin gisẽ biết rõ tính kng và sbt lợi của chế định (tục đế). Chế định chính là sự cn trở của chân lý rốt ráo.Nó cung cp nhn thức về chúng sanh (chúng sanh tưởng) và tà kiến. Đcó chánh kiến, cn phải khc phục chúng sanh tưởng và chế định (tục đế). Thin quán tứ đại là giáo pháp tốt nht và đã được thực hành để khc phục tưởng un và tà kiến. Dhātu được tin là kng có du hiu, hình th, hình dáng và sxut hin khi mà tâm thin đi vào trong đc tính của dhātu (sabhāva).

Khi ở các trạng thái thin quán, thin gicó thtri nghim được tính vô ngã, vô tướng và tính không, bởi vì tâm thin và các tâm sca nó tp trung lên chính bn cht ca các yếu tố dhātu quan trng và an trú trong stp trung đến các dhātu, nên được gi là “vô tướng(animitta). Vì thế, chú gii ca Sῑlakkhanda (Trường BKinh) chra rằng dhātu có bn tính trng rng (dhātūnam suññatalakkhaṇam). Kết qulà, ttánh ca dhātu (sabhāva) trong thin dhātu cũng được gi là Sñata (tánh không).
 1. KT LUN

Dựa vào các kết quả ở trên, có thể kết lun rằng để gia tăng kh năng ứng xử của thin giả hin ti, họ có thể thực hin bằng cách trau dồi thêm kiến thức lý thuyết về thin tứ đại và thái độ tìm tòi tài liu hay n phm về thin Tđi. Càng có nhiu kiến thức lý thuyết về thin quán tứ đại và thái độ đúng đn đối với ly thuyết y thì kh năng của thin gito nên sự thay đổi tích cực được duy trì cao hơn và nhn được nhiu sphong phú hơn của cuộc sng.
 
 

TÀI LIỆU THAM KHO
Anālayo. (2014) Satipaṭhāna: The Direct Path to realization. Cambridge:  Windhorse.

Anuruddha  Mahāthera.  (1990)  Abhidhammatthasaṇgaha.  Yan- gon: Religious Affairs.

Nārada Mahāthera. (1980)A Manual of Abhidhamma. 4th ed. Kendy:BPS.

Pe Maung Tin, trans. The Expostor. 1st ed. (2016) Aṭṭhasālinī.
Delhi:Motial, 2016.

Bodhi, Bhikkhu, ed. (1999)A Compenhensive munal of Abhidham- ma. London: BPS.

Vibhaga.UThiṭṭhila,trans.(1969)TheBookofAnalysis.London:PTS. Ledi, Sayādaw. (2004)The Manuals of Buddhism. Yangon: Moth-
er Ayeyarwaddy.

Buddhācāra, (2002)The Goal of Buddhist, Mingun: Bodhipek- khiya Meditation Center.

Pa Auk, Sayadaw, (1996)Light of Wisdom, (Tr.) Pa Auk Tawya Sinn Kyan Kyaung, Mawlamyaing: Pa Auk.

Monica Thankrar, (2017)How to create Mindful Leadership, Forbes. George, Bill, (2015)The Power of Mindful Leadership, Huffpost.
 
 

Phụ lục: Bảng câu hỏi khảo sát


Xin vui ng hãy khoanh tròn (Ö) o ô lựa chọn mà bạn muốn chọn.
Quán chiếu của vic thể hin thin tứ đại
 1. Hng ngày
 2. Kng phải mỗi ngày
Thiền quán tđại có thchế ngđược những căng thẳng hay kng?
 1. Kng
 2. Có thể gim được ít căng thẳng
Sau khi thực hành đc tính của hơi thở ra vào đu đn,
 1. Tôi cm nhn có tính chịu đựng dai.
 2. Tôi kng cm nhn có tính chịu đựng dai.
 3. Tôi cm nhn được tính kiên trì
Sau khi thực hành đc tính của hơi thở ra vào đu đn,
 1. Tôi cm nhn mnh mẽ
 2. Tôi cm nhn rõ ràng
 3. Tôi cm nhn được ban phước
Sau khi thực hành đc tính của hơi thở ra vào đu đn,
 1. Tôi cm thy tự tin với chính mình
 2. Tôi cm thy ăn khớp với sự thực tp của tôi
 3. Tôi cm thy e thn khi làm nhng vic sai trái
 4. Tôi cm thy shãi khi làm nhng vic sai trái
 5. Tôi cm thy có mối quan hệ hổ tr
 6. Tôi cm thy bình an và tĩnh lặng
 1. Sau khi thực hành đc tính của hơi thở ra vào đu đn,
 1. Tôi đã năn nỉ nhng người khác quán chiếu
 2. Tôi chưa năn nỉ
 1. Sau khi thực hành đc tính của hơi thở ra vào đu đn,
 1. Tôi có khát khao tổ chức chương trình thin quán cho nhng người khác
 2. Tôi chưa có khát khao tổ chức chương trình thin quán cho nhng người khác
 3. Tôi trở thành một người tổ chức cho thin dhātu.

 
 1. Bn có cm thy rằng sự thay đổi tích cực duy trì có thể hổ trợ để phát trin xã hội?
  1. Kng

* Tt cả nhng câu trả lời sẽ được bo mt. Cám ơn sự hợp tác và tham dự của bạn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây