2. VÀI NÉT VỀ CÁC VỀ CÁC TÁC GIẢ

Thứ sáu - 03/05/2019 07:12
2. VÀI NÉT VỀ CÁC VỀ CÁC TÁC GIẢ - 2. GIA ĐÌNH HÒA HỢP VÀ XÃ HỘI BỀN VỮNG
2. VÀI NÉT VỀ CÁC VỀ CÁC TÁC GIẢ
421 

VÀI NÉT VỀ CÁC VỀ CÁC TÁC GIẢThs. Phạm Văn Chiu, sinh m 1991, là Thc sTriết học, Trường Cao đng Y tế Cn Thơ, TP Cn Thơ. Tác phẩm tiêu biu: Bài Những ảnh hưởng giá trị đạo đức Phật giáo với đời sống người dân thành phố Cần Thơ đăng trên Tp chí Hợp tác Phát triển (ISSN 1859-3518), s 38, năm 2016; Bài Hiện đại hóa Phật giáo giai đoạn hiện nay ảnh hưởng Phật giáo Nam tông với quá trình phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” tại Hội thảo quốc tế Vùng ASEAN Nam Á: Nơi giao hòa của văn hóa Phật giáoĐông Nam Áthuộc Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, năm 2017. Một công trình Mt số vấn đề luận thực tiễn về những đặc điểm Phật giáo Cần Thơ với quá trình phát triển bền vững Tây Nam Bộ được in trong sách Tôn giáo Tây Nam Bộ (Mã số tiêu chuẩn quốc tế - ISBN: 978- 604-80-3168-8), NXB Thông tin truyền thông, năm 2018.
ĐĐ. TS. Thích Hnh Chơn, sinh m 1976, tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định, Chùa Minh Tịnh, số 35 Hàm Nghi, N Mây, Quy Nhơn, Bình Định. Năm 2016: tốt nghiệp tiếnngành Tôn giáo học, Đại học Mahidol, Thái Lan. Đ tài nghiên cứu How Do Buddhists Deal With the Challenge of Conversion? A Study of Buddhist - Catholic Relations in Ho Chi Minh City, Vietnamăng bài nghiên cứu: Buddhist-Catholic relations in Ho Chi Minh city trên tạp chí International Journal of Dharma Studies. Cộng tác với Nguyệt San Giác Ngộ với các bài tiêu biểu như: Sự tiếp biến văn h lễ Phật Đản, số 254 tháng 5 năm 2017, Cuộc đời đức Phật môi trường, s 256 tháng 7 năm 2017, Phật go giới trẻ, s 263 tháng 2 năm 2018.
ĐĐ. Thích Nhuận Chương, sinh năm1980, chuyên môn Phật Học, làm việc tại Ban Tr sự Giáo hội Phật giáo thị Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tại chùa Phước Long, Ninh Đông, thị Xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
 


PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1961, chuyên môn Sử học, Đại học Khoa học XHNV TP.HCM. Nghiên cứu triết lý Phật giáo liên quan đến đời sốngnhân hội; Phật giáo với hội hiện đại. Nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam. Quan tâm đến cách tiếp nhận Phật giáo trong thế giới hiện đại của hội Việt Nam; mối quan hệ giữa Phật giáo với văn hóa Việt Nam; Phật giáo Việt Nam trong liên hệ với Phật giáo khu vực Đông Nam Á.
TS. Lê Thị Thu Dung, sinh năm 1980, chuyên môn TiếnLuật học, chuyên ngành nghiên cứu Ti phạm học . Vin Kim sát nn dân thành phố Hải Phòng. cộng tác viên Tp chí nghiên cứu Phật học viết bài về những ứng dụng Phật giáo trong đời sống hội, nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Học giả sử dụng phép duy vật biện chứng để đánh giá thế giới khách quan dưới con mắt của nhà khoa học hội, kết hợp dùng lăng kính quán chiếu của tư duy Phật giáo làm phương pháp luận triển khai c đề tài nghiên cứu giữa Luật học Phật học.
TS. Hoàng Thị Anh Đào, sinh năm 1989, chuyên môn Nghiên cứu tôn giáo quan hệ quốc tế, Khoa lịch sử, Đại học Khoa học Đại học Huế, TS. Hoàng Thị Anh Đào quan tâm nghiên cứu giảng dạy về quá trình hình thành phát triển của Phật giáo, nghiên cứu các triết lý nhân văn trong Phật giáo. Đặc biệt tìm hiểu quá trình phát triển của Phật giáo Đại thừa Tiểu thừa, tìm hiểu kiến trúc chùacác nước trong khu vực Đông Nam Á. Những công trình tiêu biểu . V Các tôn giáo thế giới. Lịch sửtưởng phương Đông, Bài viết về Tìm hiểu kiến trúc chùa của Lào, Thái Lan. So sánh quan niệm về trụ của Phật giáo so với Thiên Chúa giáo, v.v
GS. Lê Thị Ngọc Điệp, sinh năm 1973, chuyên môn Nghiên cứu văn hóa, Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP. HCM. Bà đã những bài viết tham gia Hội thảo Phật giáo như: Giá trị đạo đức Phật giáo nguyên thủy trong văn hóa Việt Nam; Tín ngưỡng th cúng t tiên trong văn hóa gia đình, dòng h người Việt; Bàn về chữ tâm trong Phật giáo; Suy nghĩ về lối sống sinh viên hiện nay; Sự hội nhập của Phật giáo trong văn h dân gian Việt Nam, v.v…
PGS. TS. N Văn Hà, sinh năm 1968, chuyên môn Lịch sử, Văn hóa, Đại học Đà Nẵng. Đã tham gia viết 9 cuốn sách, trong đó
 


3 cuốn sách tác giả: Giáo dục đại học miền Bắc thời kỳ 1954 – 1975, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2010; Tư tưởng H Chí Minh về người thầy việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2013; Xuất bản bài giảng lưu hành nội bộ dùng cho sinh viên nghiên cứu liên quan đến Phật giáo.
ThS. Đinh Đức Hiền, sinh năm 1986, chuyên môn Nghiên cứu Triết học , SNi vụ tnh phố Đà Nng. Pht giáo tnh phố Đà Nẵng đối với đời sống, chính trị, n hóa, hội của nhân dân thành ph. Trong đó, đáng chú ý là vic tham gia xây dựng nếp sng văn hóa, văn minh đô thị với nhiều chuẩn mực giá trị tốt đẹp phù hợp với văn hóa dân tộc đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt đô thị tại thành phố Đà Nẵng nói riêng Việt Nam nói chung, nhằm phát huy vai trò của Phật giáo để xây dựng nếp sống n a.
ThS. Đào Vĩnh Hợp, sinh năm 1982, chuyên môn Giảng viên, Khoa Sư phạm KHXH, Trường Đại học Sài Gòn, TP. HCM. Tham luận Hội thảo: Phật giáo Theravada những đóng góp đối với đời sống văn hóa,hội của đồng bào Khmerđồng bằng sông Cửu Long (Qua nghiên cứu kiến trúc, hot đng của c ngôi chùa c). Kyếu Ta đàm Khoa học quốc tế “Việt Nam - Thái Lan: Đối thoại văn hóa vùng. International workshop “Vietnam and Thailand: Regional cutural dialogue. Hi tho do Trung m nghiên cứu Thái Lan (ĐH KHXH NV TP. HCM) phối hợp cùng Đại học Mahachulalongkorn (Thái Lan) Đại học Chinan ài Loan) tổ chức năm 2018.
PGS. TS. Hoàng Thu Hương, sinh năm 1979, chuyên môn Xã hi học, Khoa Xã hi học, Trường Đại học Khoa học Xã hi và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. đã gần 20 năm theo đuổi lĩnh vực hội học tôn giáo, đã công bố liên quan đến Phật giáo như: 01 bài ISI về sự kết nối giữa từ thiện hội của Phật giáo; 02 chương sách quốc tế về vai trò của Phật giáo trong đời sống đô thị mối liên hệ giữa Phật giáo, tinh thần kinh doanh của nữ Phật tử; 01 cuốn sách chuyên khảo về người đi lễ chùa; 14 bài báo công bố trong kỷ yếu các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước về mối quan hệ giữa Phật giáo , giữa Phật giáo công tác hội, liên quan đến đặc điểm tín đồ Phật giáo Việt Nam, sự thực hành nghi lễ của họ.
 


TS. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1979, chuyên ngành Lịch sử Đng Cng sn Vit Nam, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Chủ trương sự chỉ đạo công tác vận động chức sắc, Phật tử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp; Giáo dục Phật giáo - những đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa - hội Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam với vấn đề dân tộc - tôn giáo - tín ngưỡng trong những năm 1930 – 1954 Văn hóa tín ngưỡng, tôn go của dân tộc.
TS. Cao Xuân Long, sinh năm 1981, chuyên môn Lịch sử triết học, PTrưởng khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hi Nhân văn Đại học quốc gia Tp. H C Minh. Ông quan tâm nghiên cứu Lịch sử triết học, Lịch sử triết học Phật giáo Việt Nam nằm trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông, tư tưởng triết học Trn Thái Tông, Pht giáo Lý - Trn, v.v qua c ch chuyên kho như cuốn Lịch sửtưởng triết học Việt Nam (đồng tác giả). Ngoài ra, ông cũng rất quan tâm nghiên cứu giá trị nhân sinh của triết học Phật go với sự hình thành quan điểm của các nhàtưởng Việt Nam qua các bài viết về: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Nhm, Đng Huy Trứ, Phan Bi Châu, Phan Châu Trinh, HCMinh.
TS. Dương Hoàng Lộc, sinh năm 1982, chuyên môn Nghiên cứu tôn giáo, văn hóa , Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG. TP. HCM). Nghiên cứu quan tâm vai trò, chức năng của Phật giáo đối với hội đương đại trên bình diện an sinh hội, hôn nhân gia đình, đo đức, sinh thái môi trường, v.v
GS. Nguyễn Duy Phương, sinh năm 1985, chuyên môn Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Xuất bản Sách Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng (1820 – 1840).
ĐĐ. TS. Thích Thanh Tâm, sinh năm 1979, chùa Xuân Hòa , 55/1 Hà Huy Tp , Quận Thanh K, TP. Đà Nẵng, chuyên ngành Nghiên cứu Phật học Quan hệ quốc tế. C nhân Phật học (2002), C nhân Quốc tế học (2011), Thạc sĩ Quốc tế học (2014), Tiến Quốc tế học (2018), y viên Ban Hoằng PhápGHPGVN, Phó Thư Ban Nghi lễ GHPG Đà Nẵng. Tác phẩm tiêu biểu: Mô hình phát triển Bhutan tác động quốc tế; Quyền thiền nhất thể:
 


Nét văn hóa đc trưng của võ thut Thiếu lâm Trung Hoa; Đức Đt Lai Lt Ma XIV và quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ; Truyn Kiu dưới ánh sáng nhân duyên học. Cộng tác với các tạp chí, tập san: Nghiên cứu Pht học Thừa Thiên Huế, Nghiên cứu Trung Quốc, Nghiên cứu Ấn Đvà Châu Á, Đi Ngoại thuộc Ban Đi ngoại Trung ương, Phát triển kinh tế - Xã hội Đà Nẵng Tp chí Công tác Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.
ĐĐ. Châu Hoài Thái, chuyên môn Phật học, y viên Hội đồng Trsự, PVin trưởng kiêm Tng Thư ký Pn vin Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Nam tông văn hóa của người Khmer miền Đông Nam bộ, từ chính ch đến thực tiễn.
TS. Thích Minh Thịnh, sinh năm 1968, chuyên môn Nghiên cứu tôn giáo học. Chùa Diên Phúc, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Tác giả nhiều công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí, hội thảo liên quan đến Phật giáo, nhiều bài viết chuyên sâu về Phật go thời Trn. Vào năm 2018, hn tnh sách Pht giáo đi với tín ngưỡng của người Việt Thời Trần (NXB Tôn Giáo). Vai trò của Phật giáo trong lịch sử Việt Nam, cũng như những đóng góp quan trọng của Phật giáo trong đời sống hiện tại , đối với thế hệ Tăng Ni trẻ cũng như Phật tử nhằm kế thừa giá trị văn hóa Phật giáo , mối quan tâm của tác giả vận dụng giáoPhật giáo vào thực tiễn, để phát huy vai trò nâng tầm ảnh hưởng của Phật giáo, bên cạnh việc tu tập thân tâm, người tu sĩ cần phải nghiên cứu hoàn thiện kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến Phật giáo.
Lê Ngọc Thông, sinh năm 1958, chuyên môn Nghiên cứu Triết học, Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân . Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. H C Minh. Bài báo “Buddhist Personalities: From Doctrine to Practice in Vietnam during the Period of International Integration. Journal: IJHSSE, 2349-0373, Volume-5 Issue-8, 2018, pp 25-31. Bài báo “Zen buddhism of Vietnam in the convention of recent international integration Journal: Scientific peer-reviewed journal, 2305 5499, 04 (16), 2017. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp bộ 2010: Tư tưởng Thin tông Vit Nam trong thời kỳ hi nhập. Lun văn thc sỹ 1994: Triết học Pht giáo và sự thể hin qua tông Thin.
 


PGS. TS. Đ Thị Minh Thúy, sinh năm 1960, chuyên môn Nghiên cứu văn hóa học ,Nguyên Vin trưởng vin Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa dân tộc, Văn học Phật giáo trong sự phát triển của văn hóa hội. Phật giáo trong phát triển Du lịch tâm linh - những đóng góp trong giao lưu, phát triển n a đương đạiViệt Nam hiện nay.
PGS. TS. Nguyễn Thị Thường, sinh năm 1963, chuyên môn Nghiên cứu và ging dy Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hai bài Thuyết tính Không trong triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam - đăng trên Tp chí Khoa học hội Việt Nam, số 1 (86), năm 2015, trang 29-37 Giá trị nhân sinh của Phật giáo trong nhân quả thuyết nghiệp báo luân hồi”- Tp chí Giáo dục lý luận- Học viện CTQG H C Minh, số 215/ năm 2014.
ĐĐ. TS. Thích Không Tú, tại chùa Bửu Đà, 419/11 CMT8, P13, Q10, TP.HCM. y viên Ban chấp nh Trung ương, Hi Tâm lý học hội Việt Nam.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng, sinh năm 1984, chuyên môn Công tác hội ,Khoa Công tác hội Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Vai trò của Pht giáo trong các hot động liên quan đến công tác hội như hoạt động từ thiện, hoạt động an sinh hội hỗ trợ cho c nhóm đối tượng khó khăn, như người cao tuổi, trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, trẻ HIV/AIDS v.v... Tham luận Hội thảo: Mối quan h giữa Phật giáo với tín ngưỡng th Mẫu qua hoạt động th cúng lễ hội tại các di tích hội quán của người Hoa ở Hi An (Quảng Nam). Kyếu Hi tho khoa học Quốc gia “Pht go với tín ngưỡng thMẫu ở Việt Nam. Hi tho do Vin nghiên cứu tôn giáo (Viện Hàn lâm KHXH VN) Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) tổ chức năm 2018.
TT.TS. Thích Nhật T, sinh năm 1969, chủ tịch sáng lập Quỹ Đạo Pht Ngày Nay từ m 2000, hin Thy Thích Nht Tlà Tng biên tập của Pht đin Vit Nam (n bn sách nói), Tng biên tập Đại tạng Kinh Việt Nam Chủ biên T sách Đạo Phật Ngày Nay (hơn 250 đầu sách), biên tập hơn 200 album âm nhạc Phật giáo. Thầy Nhật T tác giả của hơn 80 quyển sách Phật học ứng dụng,
 


du hành nhiều quốc gia, giảng pháp cho cộng đồng Việt NamHoa K, Canada, châu Úc, châu Âu, với hơn 4500 video pháp thoại về nhiều chủ đề. Thầy Nhật T hiện y viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, PBan Pht giáo quốc tế, PBan giáo dục Pht giáo trung ương, P Ban hoằng pháp trung ương. Một số trường Đại học nước ngoài trao tặng 5 bng Tiếndanh dự c t chức Phật giáo quốc tế GHPGVN tặng nhiều bằng khen giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận các đóng góp của thầy Nhật T về giáo dục, nghiên cứu, phụng sự hội nh đo trong cộng đồng Phật go quốc tế.
ThS. Đoàn Thị Vịnh, sinh năm 1982, chuyên môn Kiểm sát; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân, sinh năm 1973, chuyên môn Dân tộc học, Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG – HCM. Tác giả của 4 bài nghiên cứu liên quan đến Phật giáo đã công bố quốc tế trong nước. C thể: Environmental Problems in Southeast Asia: Integrated Critiques and Resolutions through Buddhism and Marxism Perspective, Burapha Journal of Political Economy, ( July – Decem- ber 2017), Burapha University, Thailand, 2017; Văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer trong văn hóa vùng Nam bộ: truyền thống biến đổi (viết chung với Đồng Quang Quân), Nhân học & cuộc sống, tập 2, Hi DTH – Nhân học TP.HCM, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014.
  

VỀ TNG BIÊN TP


Thượng tọa Thích Đức Thiện, tiến Phật học năm 2005, hiện là PChtịch - Tng Thư ký Hi đồng Trsự GHPGVN; Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; Giảng viên cao cấp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Viện Trần Nhân Tông); Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2014 và 2019.
TT. Đức Thin là Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2014 và 2019, đóng góp vào sự thành công của sự kiện quốc tế này tại Việt Nam. TT. Thích Đức Thin là tác gi, chbiên và phiên dịch nhiu cuốn ch nghiên cứu Phật học lịch sử. Thượng ta đã nhn được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam: Huân chương Lao động Hạng Ba; của Hoàng gia Campuchia: Huân chương Đại tướng quân; của Chính phủ Ấn Độ: Huân chương Padma Shri.
TT. Thích Nht T, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, 2002, chủ tịch sáng lập Quỹ Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2000. Hin Thy Thích Nht Tlà Tng biên tập của Pht đin Vit Nam (n bn sách nói), Tng biên tập Đại tạng Kinh Vit Nam và Chbiên T sách Đạo Phật Ngày Nay (hơn 250 đầu sách), biên tập hơn 200 album âm nhạc Phật giáo. Thầy Nhật T tác giả của hơn 80 quyển ch Phật học ứng dụng, du hành nhiều quốc gia, giảng pháp cho cộng đồng Việt NamHoa K, Canada, châu Úc, châu Âu, với hơn 4500 video pháp thoại về nhiều chủ đề.
Thầy Nhật T hiện y viên Hội đồng Tr sự GHPGVN, Phó vin trưởng Học vin Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM, PBan Phật giáo quốc tế, P Ban giáo dục Phật giáo trung ương, P Ban Hoằng pháp trung ương. Một số trường Đại học nước ngoài trao tặng 5 bằng Tiếndanh dự các tổ chức Phật giáo quốc tế tặng nhiều giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận các đóng góp của thầy Nhật T về giáo dục, nghiên cứu, phụng sự hội lãnh đạo trong cộng đồng Phật giáo quốc tế. Thầy Nhật T nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu, bằng khen của Chính phủ cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan Campuchia.
 
GIA ĐÌNH A HỢP HỘI BỀN VỮNG
Thích Nhật T (chủ biên)

NHÀ XUT BẢN TÔN GIÁO
53 Tng Thi – Hoàn Kiếm - Hà Nội  ĐT: (024)37822845 - Fax: (024)37822841
Email:    nhaxuatbantongiao@gmail.com

Chịu trách nhiệm xuất bn Giám đốc - Tổng biên tập TS. Bùi Thanh Hà

Biên tập: Nguyễn Thị Hà Trình bày: Ngọc Ánh Bìa: Thu Tho
Phụ trách ấn tống: Giác Thanh Nhã

Đơn vị liên kết: Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
92 Nguyễn C Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. H C Minh.

Số lượng in: 2.000 bn, Khổ: 16x24 cm. In tại: Xí nghiệp In Fahasa, 774 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố H C Minh. Số ĐKXB: 1317 - 2019/CXBIPH/06 - 48/TG. Mã ISBN:978-604-61-6252-0. QĐXB: 136/QĐ-NXBTG ngày 24 tháng 4 năm 2019. In xong
nộp lưu chiểu quý II năm 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây